Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся»
НазваУрок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся»
Сторінка1/7
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4   5   6   7


Управління освіти та науки Криворізької міської ради

Відділ освіти виконкому Довгинцівської райради

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 90
(для сайту міської координаційної ради вчителів математики

«Творчий вчитель математики»)

Укладачі: методична комісія

вчителів математики КЗШ № 90


м. Кривий Ріг

2008р.

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………...3


 1. Інтерактивні технології навчання ………………………………………………..4
 1. Застосування нових інформаційних технологій при вивчення математики…...7 1. Використання засобів інформаційних технологій навчання під час розв’язання стереометричних задач обчислювального характеру …………………………..14
 1. Використання елементів методів проектів та комп’ютерної підтримки на уроках фізики …………………………..………………………………………….23 1. Урок-лабораторна робота ………………………………………………………...31
 1. Урок – гра ………………………………………………………………………….33
 1. Урок – захист творчих робіт учнів ……………………………………………....37Висновки …………………………………………………………………………..50
Список використаних джерел …………………………………………….51


ВСТУП

«Скажи мені-і я забуду,

Покажи мені –і я запитаю

Дай мені діяти самому - і я навчуся»

(мудрість китайського філософа)

На сьогоднішній день залишається відкритими питання про нові принципи, системи, програми та методики формування знань учнів. В наш час використання інтерактивних технологій в навчальному процесі відкриває перспективи його якісного вдосконалення. Пошуки нових форм навчально-виховного процесу сьогодні не тільки виправдані, але як ніколи актуальні.

Нові методи навчання, нестандартні форми уроку допомагають розбудити інтерес учня до досліджуваної проблеми, сприяють більш глибокому вивченню теми уроку. Взагалі, подальшого вивчення потребують питання застосування методів навчання, які забезпечують формування у учнів творчих умінь, розвитку їх пізнавальної діяльності, самостійності, індивідуальних творчих здібностей.

Важливим аспектом застосування інтерактивних технологій є оновлення структури уроків. Кожен вчитель знає, що такі уроки краще запам’ятовуються учнями, викликають зацікавленість і бажання взяти участь в уроці. В нашій роботі ми пропонуємо використання різних форм роботи на уроках математики, фізики та інформатики.
^ Мета: Ознайомлення вчителів математичних дисциплін з сучасними інтерактивними технологіями у процесі навчання.
Об’єкт: процес вивчення застосування інтерактивних технологій в навчанні.
Предмет: це процес формування знань школярів з математичних дисциплін.
Виходячи з мети, об’єкту та предмету нашої роботи можна сформулювати такі завдання:

 1. Вивчити стан проблеми в психолого-педагогічній та методичній літературі.

 2. Розкрити суть поняття інтерактивні технології навчання.

 3. Введення засобів інформаційних технологій навчання під час розв’язання стереометричних задач обчислювального характеру.

 4. Розробити уроки на застосування різних форм організації діяльності учнів.


Гіпотеза: рівень знань учнів підвищиться, якщо особливу увагу приділяти використанню інтерактивних технології навчання.

^ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ.
Як відомо, в шкільній освіті існує безліч методів навчання, різні типи уроків, які переслідують одну єдину мету - засвоєння знань учнями. Заохочувальним є впровадження нововведень та їхнє гармонічне уливання в устояну структуру уроку.

Учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання припускає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, загальне рішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації. Зрозуміло, що структура інтерактивного уроку буде відрізняться від структури звичайного уроку, це також вимагає професіоналізму і досвіду викладача. Тому в структуру уроку включаються тільки елементи інтерактивної моделі навчання – інтерактивні технології, тобто включаються конкретні прийоми й методи, які дозволяють зробити урок незвичайним і більше насиченим і цікавим. Хоча можна проводити і повністю інтерактивні уроки.

У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання:

1) пасивна - учень виступає в ролі <об'єкта> навчання (слухає й дивиться)

2) активна - учень виступає <суб'єктом> навчання (самостійна робота, творчі завдання)

3) інтерактивна - inter (взаємний), act (діяти). Процес навчання здійснюється в умовах постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Інтерактивні технології навчання - це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.

Форми організації діяльності учнів на уроці .

1) групова - навчає одна людина, більше тих, хто слухає, чим тих, хто говорить;

2) кооперативна (колективна) - спосіб навчання в малих групах.

Кожна людина має дві потреби: потреба росту й бути в безпеці, прилучившись до групи людей. При кооперативному способі навчання досягається спільна діяльність заради досягнення загальних цілей. У дітей з'являється впевненість у собі, вони пишаються навчальними успіхами один одного. Кооперативне навчання може існувати не тільки в групах, але й у парах.

Окремої уваги вимагає організація роботи в малих групах. Коли потрібно вирішити складні проблеми колективним розумом.

Ось приклади деяких конкретних методик роботи в малих групах:

«Діалог» - його суть полягає в тім, що групи шукають погоджене рішення, а результат роботи повинен бути відображений у вигляді схеми, перерахування ознак, кінцевому тексті, що потім записується в зошитах. Ця методика включає протистояння й критику позицій тієї або іншої групи, а вся увага зосереджена на сильних моментах позиції інших. Експерти фіксують загальні погляди і під завершення роботи дають узагальнену відповідь на завдання, що записується всіма.
«Синтез думок» - схожий на попередній метод, з тією різницею, що учні не ведуть записи на дошці, а всі записи роблять на аркушах, які потім передають наступній групі. У цьому аркуші підкреслюються думки, з якими дана група не згодна. Експерти обробляють ці аркуші, зіставляючи написане, роблять загальний звіт, що потім обговорює весь клас.

«Спільний проект» - у цьому випадку групи одержують завдання різного змісту, які висвітлюють проблему з різних боків. При завершенні роботи кожна група робить звіт і робить свої записи на дошці. Із цих записів ніби складається спільний проект, що рецензується й доповнюється групою експертів.

«Пошук інформації» - метод застосовується, якщо потрібно якось пожвавити сухий, найчастіше нецікавий матеріал. Суть його в тім, що відбувається командний пошук інформації, що доповнює вже наявну (прочитану вчителем лекцію або домашнє завдання) з наступними відповідями на питання. Для груп розробляються питання, відповіді на які можна знайти в підручниках, роздавальному матеріалі, документах і т.д. Завжди визначається час, протягом якого потрібно проаналізувати інформацію й знайти відповіді на питання.
«Коло ідей» - метою є вирішення гострих спірних питань, складання списку ідей і залучення всіх учнів до обговорення питання. Всі групи повинні виконувати одне і теж завдання, що складається з декількох питань (позицій), які представляються групами по черзі. При відповідях кожна із груп озвучує тільки один аспект проблеми, а вчитель задає питання по колу доти, поки ідеї не закінчаться. Це виключає можливість доповіді всієї інформації однією групою.

Всі перераховані методи інтерактивних методів навчання ставляться до технологій кооперативного навчання, коли учням потрібно скооперуватися для виконання завдань вчителя, активної роботи на уроці, засвоєння матеріалу і вироблення навичок спілкування при дискусії й аргументації своїх позицій. Величезним плюсом даного виду навчальної діяльності є залучення абсолютно всіх учнів класу у спільну роботу. Труднощі полягають в умінні вчителя організувати роботу учнів і привчити їх до такої роботи як постійної. Звичайно, це не все, що можна використовувати. На основі цих методів можна будувати інші, або придумувати щось принципово нове, у цьому і полягає перевага інтерактивного навчання.

^ Технологій інтерактивного навчання існує величезна кількість. Кожний вчитель може самостійно вигадувати нові форми роботи із класом.

Вид роботи:

1) Робота в парах.

2) Ротаційні (змінні) трійки.

3) Карусель.

4) Робота в малих групах.

5) Акваріум.

6) Незакінчена пропозиція.

7) Мозковий штурм.

8) Броунівський рух.

9) Дерево рішень.

10) Суд від свого імені.

11) Громадські слухання.

12) Рольова (ділова) гра.

13) Метод прес.

14) Займи позицію.

15) Дискусія.

16) Дебати.

Карусель, коли утворюється два кільця: внутрішнє й зовнішнє. Внутрішнє кільце – це сидячі нерухомо учні, а внутрішнє – учні через кожні 30 секунд змінюються. Таким чином, вони встигають проговорити за кілька хвилин декілька тем і постаратися переконати у своїй правоті співрозмовника.

Технологія Акваріум полягає в тім, що декілька учнів розігрують ситуацію в колі, а інші спостерігають і аналізують.

Броунівський рух припускає рух учнів по всьому класі з метою збору інформації із запропонованої теми.

^ Дерево рішень - клас ділиться на 3 або 4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює питання й робить записі на своєму «дереві» (аркуш ватману), потім групи міняються місцями і дописують на деревах сусідів свої ідеї.

^ Займи позицію. Зачитується яке-небудь ствердження і учні повинні підійти до плаката зі словом «ТАК» або «НІ». Бажано, щоб вони пояснили свою позицію.

Свіча. По колу передається запалена свіча і учні висловлюються про різні аспекти навчання.

Інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів. Ця модель бачить спілкування в системі вчень-вчитель, наявність творчих (часто домашніх) завдань як обов'язкових. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. Інтерактивна творчість вчителя й учня безмежна. Важливо тільки вміло направити її для досягнення поставлених навчальних цілей.

Підготувала:

Вчитель математики та інформатики - Ликова І.П.

^ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
В наш час використання засобів сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі відкриває перспективи його якісного вдосконалення. Загальна комп’ютеризація та інформатизація освіти повинна бути застосована на єдиному понятійному апараті і широкому застосуванні методів інформатики при вивченні інших шкільних предметів.

Ефективне застосування засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі передбачає перш за все формування та оволодіння провідними компонентами сучасної інформаційної культури (на базі основ комп’ютерної грамотності) вчителями всіх спеціальностей. Слід зазначити, що вчитель повинен бути перш за все кваліфікованим фахівцем у своїй галузі, будь то біологія чи історія, література, мова чи математика, а також він повинен добре вміти правильно інтерпретувати повідомлення, які видаються комп’ютером. Знати принципи побудови та дії комп’ютерів і програм для комп’ютерів при цьому зовсім не обов’язково, якщо це не стосується пов’язаної з фахом предметної області.

Інформатика тісно зв’язана з іншими шкільними навчальними дисциплінами. Тобто, знання, вміння та навички, які учні отримують при вивченні інформатики, необхідні при вивченні інших шкільних предметів, коли комп’ютер буде активно допомагати процесу їх вивчення на базі різноманітних навчаючих програм.

Комп’ютер грає велику роль в індивідуалізації навчання учнів всіх рівней здібностей. Вчитель математики за допомогою комп’ютера може задавати вправи, які являються додатковими до регулярних програм для відпрацювання навичок у відповідності з можливостями кожного учня, а також вироблення навичок використання основних понять та ідей при розв’язуванні задач різноманітного роду.

Система діалогу „Запитання – відповідь”, де можна застосовувати комп’ютер:

 • як тренажер;

 • як репетитор;

 • як пристрій, який моделює визначення предметні ситуації; можна також використати для проведення самостійних робіт (перевірка вироблення учнями практичних навичок), контрольних робіт та заліків.

Для останніх можна використати контрольно – діагностичну систему, яка має за ціль перевірку теоретичних знань і практичних навичок за допомогою комп’ютерного тестування. Спеціальна програма виводить на екран запитання тексту і дає на нього до 5-ти варіантів відповідей, один з яких правильний. Учневі досить вказати правильну, на його думку, відповідь і перейти до наступного запитання. Послідовність виведення запитань тестів на сусідні комп’ютери різна. Час відповіді обмежується 3-10 хвилинами. Залежно від кількості відповідей автоматично виставляється оцінка. Запитання, які залишалися без відповідей, зараховуються як неправильні.

Використання такої системи дає можливість учителю математики під час занять акцентувати увагу на стимулюванні процесів саморозвитку. На уроках математики з використанням інформатики всіх учнів очікує напружена і цікава робота. Кожен працює в міру своїх здібностей і можливостей.

На уроках змішаного типу учень ставиться в такі умови, що відсидітися за спинами інших не можливо. Учитель уміло керує діяльністю учнів, пропонуючи їм такі завдання і вправи, щоб їхнє мислення було спрямоване на самостійне розв’язування нестандартних творчих завдань, розвиток індивідуальних здібностей.

Учитель свідомо ставить кожного учня в такі умови, щоб вибір подальших дій залежав від нього, а тому учні набувають впевненості, поваги до себе, професійності.

Але слід зауважити, що до використання комп’ютерів у школі потрібно поставити деякі вимоги. По-перше – в рамках освітньої галузі у школах без поглибленого вивчення математики і інформатики не слід намагатися вчити дітей „дорослим” мовам програмування. По-друге – візуалізація (наочність) – потужний засіб при вивченні математики. Наприклад, у викладанні тригонометрії помітну допомогу може справити наочне подання перетворень графіків тригонометричних функцій на комп’ютері. Такий підхід дозволить значно скоротити час, який відводиться на викладання теоретичних положень, а також з більш природних, наочних позицій роз’яснити способи побудови графіків тригонометричних функцій.

Наявність комп’ютерів і відповідного програмного забезпечення дозволяє розширити коло прикладів, багато з яких будуть виникати у новій освітній технології.

Реалізація комп’ютерного підходу потребує розробки методичного і методологічного забезпечення, створення відповідних програм, великої роботи по підготовці педагогів.

Але широке впровадження нових інформаційних технологій в практику шкільного навчання буде сприяти створенню єдиного підходу до організації навчального процесу, який надасть викладачам потужний апарат, що дозволить не тільки пояснювати новий матеріал, але й отримувати через комп’ютер дійсно об’єктивну інформацію про хід навчального процесу.

З метою втілення в практику роботи нових інформаційних технологій, за темою: „Комп’ютерна підтримка уроків математики в старшій школі” вчителями, методичним об’єднанням математиків СЗШ № 90 було проведено семінар – практикум, з метою представлення доцільності використання комп’ютерної техніки в старшій школі та перспектив введення елементів комп’ютерної грамотності в основній школі.

Нижче наводяться приклади фрагментів уроків різного типу, а саме:

 • урок систематизації і узагальнення знань з алгебри в 10–А класі за темою: „Тригонометричні рівняння”.

 • урок вивчення нового матеріалу з алгебри в 11–А класі за темою: „Похідна ”.  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconУрок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012...
Повторити І узагальнити з учнями уявлення про природу електричного струму в різних середовищах, проконтролювати здатність учнів працювати...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconЧи знаєш ти літературу?
Нарешті я прийшла до вас, мої дорогі… Ох, І далекий же мені довелося подолати! Думаю, що ви зможете мені допомогти
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconВисновки 2 список використаних джерел 5 висновки
АналІз розробки І шляхів оптимізації рекламної кампанії на підприємстві тов "Паритет""
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconЯ прокинувся від того, що мені стало прохолодно… Ще зі заплющеними...
Зазвичай він коротко казав: «фас!» Та я, хоч І розумів що це означає (певне, я був розумним собакою),та не подававши виду, продовжував...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconСкажи мені, Бджоло, чого ти така дурна?
Погляньте на життя блаженної натури І навчітеся. Спитайте вашого хорта, коли він
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconШахтарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №8
Сила І втіхи чекали на мій поклик. Мені здавалося, що жодного з благословінь не бракувало моєму задоволенню. Маючи все це, я ретельно...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconМарко вороний
Коли до його сторічних роковин я надіслав запит до Чернігівських газет, чи не цікавлять їх матеріали по Вороному, мені відповіли,...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconМіністерство Освіти України
А аплікація з соломою мені здалася найцікавішою. В мене це добре виходить, та цей процес приносить мені задоволення. Також, аплікаціями...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» icon1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання
Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М. Монтесорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка