Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся»
НазваУрок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся»
Сторінка2/7
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Зростання та спадання функції. Дослідження функції на монотонність (фрагмент).

Мета: Формування вмінь та навичок в знаходженні проміжків монотонності

^ Хід уроку:

 1. Актуалізація опорних знань:

 1. Означення (висвітлюється на моніторі). Функції зростаючі та спадні називаються монотонними.

Функція називається зростаючою на проміжку J,якщо для довільних x1 та x2, якщо x2 > x1, то ƒ(x2) > ƒ(x1).

 1. Ознаки зростання (спаду) функції.

Якщо функції у = ƒ(х) у внутрішній точці х0 проміжка J має похідну ƒ′(x0) та ƒ′(х0) > 0 (ƒ′(x0) < 0), то функція у = ƒ(х) в кожній точці J, то у = ƒ(х) зростає (спадає) на J.

Значити, щоб дослідити функцію на монотонність, треба знайти проміжки з її області визначення, де ƒ′(х) > 0, ƒ′(х) < 0.

 1. Приклади розв’язування вправ (на моніторі)

Повторюється алгоритм дослідження функції на монотонність.

 1. Знайти область визначення заданої функції у = ƒ(х);

 2. Знайти похідну ƒ′(х);

 3. Розв’язати нерівності:

а) ƒ′(х) > 0, вказати проміжки зростання функції у = ƒ(х)

б) ƒ′(х) < 0, вказати проміжки спадання функції у = ƒ(х)

1) Дослідити у = х3 – 3х2 – 24х на монотонність

Розв’язування:

D(у) = R, ƒ′(х)= 3х2 – 6х – 24

ƒ′(х) > 0, якщо 3х2 – 6х – 24 > 0, х2 – 2х – 8 > 0.

Розв’язуємо методом інтегралів

х2 – 2х – 8 = 0, х1 = -2, х2 = 4

+ – +

-2 4

ƒ′(х) > 0, якщо х  (– ∞; –2)  (4;+ ∞)

ƒ′(х) < 0, якщо х  (–2;4)

Таким чином, функція зростає на (– ∞; –2)  (4;+ ∞), спадає на (–2;4)

2) Дослідити на монотонність у = х +

Розв’язування:

D(у) = (– ∞; 0)  (0;+∞);

у′(х) = 1 – ; 1 – > 0; > 0;

Розв’язуємо методом інтегралів

+ – +

0 2

у′(х) > 0, якщо х  (– ∞;0)  (2;+ ∞)

у′(х) < 0, якщо х  (0;2)

III) Тренувальні вправи

На моніторі: Бажаєте потренуватися так / ні

Вчитель: Без вірного розв’язування цих двох вправ неможливий перехід до наступних. Програма побудована так, що у кожного з вас вправи індивідуальні.

Приклади тренувальних вправ:

  1. Дослідити на зростання функції

у = 2х2 – 8х + 4;

у = –х2 + 6х + 1;

  1. Дослідити на спадання функції

у = 2х3 – 15х2 – 36х + 15;

у = 6х2 – 30х – 80;

IV) Контрольні вправи

Вчитель: В процесі розв’язування ви можете, якщо виникли труднощі, нажати на клавіши:

F1 – підказка

1. Означення

2. Ознаки монотонності

3. Приклад 1.

4. Приклад 2.

5. Таблиця похідних

6. Повернення

F2 – калькулятор

В кінці розв’язування всіх контрольних завдань вам буде виставленна оцінка, кількість підказок. За відведений час ви можете встигнути зробити декілька варіантів контрольних завдань. Після закінчення кожного блоку завдань на моніторі висвітлюється оцінка, яку ви одержали. Всі результати в кінці роботи занесіть в карту особистих досягнень.

Приклади контрольних завдань

 1. Дослідити на зростання:

у = х2 – 2х + 4

 1. Дослідити на зростання:

у =

 1. Дослідити на спадання:

у = , тощо

В кінці уроку учні самостійно виводять собі середній бал.
Підготували:

вчитель математики –Яцушко А.І.,

вчитель математики –Шевчук Т.В.,

вчитель математики –Скрипченко О.Д.

Тема: Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних.

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів основної тригонометричної тотожності і наслідків з неї формул подвійного аргументу;

 • виховувати в учнів охайність, точність при розв’язуванні рівнянь і при введенні в ПК;

 • розвиток вольових зусиль, цілеспрямованості і навичок самоконтролю учнів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок учнів.

^ Хід уроку:

 1. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель: оголошує тему і мету уроку;

зачитує епіграф до уроку, який записаний на дошці.

^ Вчитель інформатики: ставить перед дітьми задачу згадати ключові моменти при роботі з ПК, які допоможуть їм в засвоєнні поставленої мети.

 1. Узагальнення теоретичного матеріалу. На моніторі висвічується спосіб розв’язування тригонометричних рівнянь.

Вчитель: розглянемо перший спосіб: приведення до одноіменної тригонометричної функції.

2 Sin2x – 3Sin x + 1 = 0

Sin x = y y  < 1

Вчитель: чому ставиться умова y  < 1?

2 – 3у + 1 = 0

D = 32 – 4*2*1 = 9 – 8 = 1

D > 0, то

y = y =

y1 = 1 y2 =

Обидва корені задовольняють умові y  < 1

Вчитель: згадайте як знайти тригонометричного рівняння Sin x = а, окремий випадок Sin x = 1.

Sin x = 1 Sin x =

х = + 2k, k  Z x = ( - 1)*arcsin + n, n  Z

Відповідь: + 2k, k  Z; ( - 1)*+ n, n  Z

Вчитель: розглянемо другий приклад (на моніторі висвітлюється приклад 2)

Cos2x + Sin2x + Sin x = 0,25

Вчитель: назвіть формулу косинус подвійного аргументу (висвітлюється на моніторі).

Cos2x = Cos2x - Sin2x

маємо: Cos2x - Sin2x + Sin2x + Sin x = 0,25

Вчитель: назвіть основну тригонометричну тотожність

Sin2x + Cos2x = 1

маємо: 1 - Sin2x + Sin x = 0,25

Нехай Sin x = у, y  < 1, тоді

2 – 4у – 3 = 0

D = 42 + 4*4*3 = 64

у1 = 1,5 у2 = –

у2 – не задовольняє умові y  < 1

Sin x = –

х = (– 1) n, n  Z

Вчитель: зробіть висновки, як розв’язуються тригонометричні рівняння; способи зведення до алгебраїчних і які формули при цьому використовуються.

Після обговорення на моніторі висвітлюються висновки:

 • Якщо рівняння шляхом тотожних перетворень можна звести до алгебраїчного рівняння, то його розв’язують шляхом підстановки.

При цьому використовують:

 • основна тригонометрична тотожність і наслідки з неї, тотожність

tg * ctg = 1

 • формула Cos2= Cos2x - Sin2x і її наслідки

Cos 2 = 1 – 2 Sin2

Cos2 = 2Cos2x – 1

На моніторі висвітлюється другий спосіб „Розкладання на множники”

Sin2х + 3 Sin х = 0

Вчитель: згадайте формулу сінуса подвійного аргументу

Sin2х = 2Sin х * Cos х

маємо: 2Sin х * Cos х + 3Sin х = 0

Sin х * ( 2Cos х + 3) = 0

Вчитель: сформулюйте необхідну і достатню умову, при якій добуток дорівнює нулю.

Sin х = 0, або 2Cos х + 3 = 0

х = n, n  Z Cos х = , не задовольняє умові y  < 1

Приклад 4 (висвітлюється на моніторі)

Sin х + Sin3х = Sin2х

Вчитель: назвіть формулу додавання сінусів

маємо: 2 Sin *Cos – Sin2x = 0

2Sin2x * Cos x – Sin2x =0

Sin2x *( 2Cos x – 1) = 0

Sin2x = 0 2Cos x = 1

2x = n, n  Z x =  arccos + 2n, n  Z

x = , n  Z x =  n, n  Z

3. Перевірка знань, умінь і навичок учнів на комп’ютері:

– кожен одержує завдання індивідуальне;

– розв’язує рівняння і відповідь заносить до комп’ютеру;

– після цього на моніторі висвітлюється оцінка;

 • далі учень одержує слідуюче завдання;

 • результати заносяться до карти досягнень.

Приклади для самостійної роботи.

1 – 5Sin x + 2Cos2x = 0

Cos x – Cos3x = Sin2x

Розв’язуючи рівняння учні можуть звернутися за підказкою (клавіша F1).

Підготували:

вчитель – математики Яцушко А.І.,

вчитель – математики Шевчук Т.В.,

вчител– математики Скрипченко О.Д.

Використання засобів інформаційних технологій навчання під час розв’язання стереометричних задач обчислювального характеру

Використання в школі при вивченні точних дисциплін засобів новітніх інформаційних технологій навчання (НІТН), зокрема педагогічних програмних засобів, дозволяє поєднати високі обчислювальні можливості ЕОМ при дослідженні різноманітних об'єктів з унаочненням результатів на всіх етапах розв'язування задач.

Використання GRAN-3D дає можливість економити навчальний час за рахунок виключення рутинних обчислювальних операцій, озброює учнів ефективними наочними методами розв'язування широкого класу стереометричних задач.

Аналіз стану викладання геометрії в середній школі показує, що мотивація, наочність, інтерес до предмета, а також формування прийомів розумової діяльності, зокрема узагальнення та систематизації, можуть бути ефективно реалізовані поєднанням традиційної методики навчання з впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій:

1) як засіб наочності - для полегшення: процесу оперування просторовими образами; розуміння теоретичного матеріалу (аналіз понять га їх відношень); осмислення та усвідомлення умови поставленої задачі; виділення головного;

2) як калькулятор — для полегшення складних обчислень;

3) для самоконтролю;

4) для діагностики навчальних досягнень учнів.

При вивченні шкільного курсу геометрії, зокрема стереометрії, незаперечним є факт величезної ролі наочності в процесі вивчення геометричних об'єктів у тривимірному просторі. Сучасні математичні методи поступово перетворюються у допоміжні дидактичні інструменти, які після програмної реалізації за допомогою потужної комп'ютерної техніки перетворюються в супровідні засоби навчального процесу, що сприяють активізації роботи дітей .

Впровадження комп'ютерних технологій у процес викладання математичних дисциплін, зокрема геометрії, сприяє досягненню педагогічної мети за рахунок використання комп'ютерних засобів: ілюстрації геометричних понять, створення та вивчення інформаційних і математичних моделей явищ і процесів, розвитку геометричної інтуїції.

За допомогою комп'ютера як засобу моделювання учень отримує графічний образ поняття разом із пов'язаною з ним числовою інформацією, що спрощує усвідомлення змісту нового поняття, сприяє розвитку образного мислення та формуванню просторових уявлень.

Основною метою узагальнюючого повторення на рівні системи понять є вироблення в учнів уміння порівнювати вивченні поняття, встановлювати нові зв'язки і відношення між ними, прослідкувати розвиток понять в їх ієрархічних залежностях, тобто встановлювати підпорядкування виду роду у випадку порівняння понять чи утворення нових.

Повторення на рівні системи понять спрямоване також на виявлення спільних властивостей групи понять та поширення їх на інші поняття. При цьому на перший план висувається аналіз взаємозв'язків понять. Спочатку виділяються відношення, які встановлюють зв'язки між елементами одного й того самого класу математичних об'єктів, потім відношення, які встановлюють зв'язки між елементами різних класів.

Тема «Многогранники» є однією із основних тем курсу стереометрії. Основні питання, які розглядають в цій темі, є такі: зображення многогранників, побудова перерізів многогранників площиною, визначення кута між гранями многогранника або між площиною перерізу й однією з його граней, знаходження площі поверхні і об'єму многогранника.

При вивченні теми «Многогранники» в багатьох задачах учні зустрічаються з необхідністю побудови кута між прямою і площиною.

Практика показує, що коли в задачі йдеться про такі кути, більшість учнів будує їх правильно. Характерним для цих задач є те. що площина, на яку проектується пряма-горизонтальна. Коли ж у задачі йдеться про кут між прямою і не горизонтальною площиною, то більшість учнів не можуть правильно будувати кут. Помилки учнів зумовлені тим. що поняття перпендикуляра, проведеного з даної точки на площину, вони пов'язують з розумінням відстані від даної точки до горизонтальної площини .

З метою формування системних знань про кут між прямою та площиною потрібно розв'язувати задачі, в яких доводиться проектувати пряму на площину, розмішену не горизонтально. Використання ППЗ GRAN 3D дозволяє розглянути геометричні об'єкти в динаміці, що полегшує процес аналізу.

Розв'язувати такі задачі з учнями варто під час вивчення многогранників та в процесі заключного повторення стереометрії у випускному класі. Наведемо розв’язання декількох задач.

Розв'язувати задачі за допомогою використання ППЗ GRAN-3D.

Задача 1. У правильній чотирикутній піраміді побудуйте кут між діагоналлю основи i площиною бічної грані.

Розв’язання: На початку розв'язування задачі доцільно пригадати означення

кута між прямою і площиною (кутом між прямою і площиною називається кут між цією прямою і її проекцією на площину). З означення випливає, що для побудови кута між прямою і площиною треба побудувати прямокутну проекцію цієї прямої на дану площину, за допомогою послуг Об’єкт/ Створити Базовий/ Правильна чотирикутна піраміда будуємо правильну чотирикутну піраміду NABCD (мал.1).мал.1

Відмітимо в основі піраміди діагоналі BD і AC. Для цього, відмітивши відповідні точки, за допомогою послуг Об’єкт/ Створити з екрану/ Ламана побудуємо дані діагоналі.

Побудуємо кут між діагоналлю BD площиною бічної грані BNC . Для нього потрібно побудувати проекції двох точок прямої BD на площину BNC/ Точка B лежить у площині грані BNC. Побудуємо ще наприклад, проекцію точки O. Проведемо OK┴BC і NK┴BC, використовуючи послугу Об’єкт/ Створити з екрану/ Ламана. За теоремою про три перпендикуляри NK┴BC. Отже, BС перпендикулярна до площини трикутника CSK. Це означає, що площини BNC і NOK також перпендикулярні. Будуємо OM┴NK. Оскільки NK— пряма перетину двох взаємно перпендикулярних площин, то OMперпендикуляр до площини грані BNC. Пряма BF є проекцією прямої BD на площину грані BNC. Кут DBFшуканий.

Іншим прикладом може бути:

Задача 2. Дано прямий паралелепіпед. Побудуйте кути нахилу його більшої діагоналі до площин бічних граней.

Розв’язання: Будуємо прямий паралелепіпед ABCDA1B1C1D1 (мал. використовуючи послуги Об’єкт/ Створити Базовий/ Прямий паралелепіпед. Відмітивши точки A1 і С побудуємо за допомогою послуг Об’єкт/ Створити з екрану/ Ламана діагональ A1C. У прямому паралелепіпеді більша діагональ проектується на більшу діагональ основи. Нехай у паралелограмі ABCD кут при вершині Aгострий. Тоді ACбільша діагональ основи, A1C— більша діагональ паралелепіпеда. Спроектуємо вершину A1 на гра­ні BB1C1C і CC1D1D. Для цього досить з A1 провести висоти A1M і A1K паралелограма A1B1С1D1, використовуючи послуги Об’єкт/ Створити (вони лежать зовні паралелограма, оскільки кут D1A1B1 — гострий). Відмітивши точки C, M, і K, за допомогою послуг Об’єкт/ Створити з екрану/ Ламана побудуємо відрізки CM і CKпроекції A1C на площини відповідних граней BB1C1C і CC1D1D. Тому кути A1CM і A1CK — шукані (мал.2). мал.2
Порівняльний аналіз „класичного” способу розв'язування даних задач і способу, який передбачає використання програмного засобу GRAN 3D, дозволяє зробити наступні висновки:

^ 1. Використання ППЗ GRAN 3D полегшує учням з наочно-образним типом мислення процес аналізу і синтезу, зокрема дозволяє уникнути хибного враження, що продовження сторони C1D1 лежить у площині грані AA1D1D (задача № 2) або що CM перетинає CB (задача № 1).

2. Можливість розглянути дані геометричні об'єкти в динаміці полегшує процес аналізу взаємозв'язків понять при узагальненні на рівні системи понять, дозволяє шляхом моделювання ефективніше підвести учнів до розуміння змісту явищ і процесів.

3. Послуга „фонове зображення ” дозволяє виділити шукані елементи, зокрема плоскі кути A1MC і AKC (задача № 2) іншим кольором, що покращує сприйняття і полегшує процес формування образу геометричного об’єкта, сприяє формуванню цілісного уявлення про матеріал.

Вході експериментальної перевірки запропонованої методики ми пропонували учням розв’язати стереометричні задачі обчислювального характеру аналітично („класичним” - способом) і з використанням ППЗ GRAN-3D та співставили отримані результати і час, витрачений на обчислення.
Задача. Правильну п'ятикутну піраміду, висота якої 5 лін. од., а сторона основи 3 лін. од., перетнуто площиною, що проходить через сторону основи і середину протилежного бічного ребра піраміди. Знайти площу та периметр утвореного перерізу піраміди.

Спочатку розв'яжемо задачу аналітично, а щоб не ускладнювати кінцеві вирази, будемо виконувати проміжні обчислення.

^ Аналітичний спосіб розв’язання задачі.


Розглянемо утворений переріз CKLID (мал. 1): КС = LD, KL=LI (оскільки піраміда SАВСDЕ правильна), СD=3 лін. од. (за умовою). Площа п'ятикутника СKLID складається з площ трьох трикутників: Sckld = Scld+Sdli+Sckl=Scld+2Sckl (оскільки трикутники СKL та DLI рівні). Щоб знайти площі вказаних трикутників, необхідно знайти довжини їх сторін СК, KL та LC (LС=LD). Відповідно периметр обчислюється за формулою Pcklid = CK+KL+LI+ID+CD=2KL+CK+CD.

LC можна знайти з трикутника LSС, але перед цим необхідно встановити довжину бічного ребра піраміди та величину кута LSС (або величину рівного йому кута ASC).

Знайдемо довжину бічного ребра піраміди. Розглянемо прямокутний трикутник АSО (точка О — центр описаного навколо основи кола).

S0=5 лін.од. (за умовою). Оскільки для правильного n- кутника має місце рівність R=, де an- довжина сторони n-кутника, а R-радіус описаного навколо нього кола, то AО = лін. од. Отже, скориставшись теоремою Піфагора. маємо: АS === 5.613596 лін. од.

Величину кута LSС можна встановити з рівнобедреного трикутника АSС, але для нього необхідно знати довжину сторони АС. З рівнобедреного трикутника АВС маємо: АС²=АВ²+ВС²-2·АВ·ВС·соsАВС (за теоремою косинусів). Але оскільки АВ=ВС=3 лін. од. (за умовою), а кут АВС ==108°, то AC=3·=4,554102 лін. од. Отже, всі сторони трикутника АSС відомі. Скориставшись теоремою косинусів для трикутника АSС, маємо:

АС²=АS²+SС²-2·AS·SC·соsАSС, соsАSС=1-= 0.626143.

Повернемося до трикутника LSС. Відомі дві його сторони та кут між ними: LS=, SC=AS, LSC=ASC.

Отже, LС ==AS·=4,433877 (за теоремою косинусів).

Залишилось знайти LK і КС. Для подальших обчислень необхідно встановити величину кута АВS. З рівнобедреного трикутника АSВ, скориставшись теоремою косинусів, отримаємо:

соsABS=== 0,267208.

Розглянемо рівнобедрений трикутник ВСР: СВР = ВСР = 180°- АВС , а оскільки сума кутів опуклого n-кутника дорівнює 180°(n - 2),

то СВР =180°- =72°. Тоді ВР=== =4.854102, АР=АВ+ВР = 7.854102.

З трикутника АLР маємо: LР = ===7,601571 (за теоремою косинусів).

За відомими сторонами АL, LР і АР, скориставшись теоремою косинусів ще раз, знайдемо кут АРL: cosAРІ. = =-0.934557.

Для трикутника КВР мають місце наступні співвідношення:

== → KP=BP·, KB=BP· - (за теоремою синусів).

Оскільки ВКР=180°-KBP-KPB=ABS-APL, KBP=180-ABS, KPB=APL, sin(180-ABS)=sinABS,

то KP=BP=5.807079,

KB=BP=2.144199.

Оскільки LP = LK+KP, то LK=LP-KP = 1.794492.

Скориставшись теоремою косинусів, з трикутника KBC отримаємо:

КС = == 3.187461.

Отже, LС, LK і KC знайдено. Для обчислення площі трикутників СLD і CKL доцільно скористатись формулою Герона:

S =, де а, b,c— довжини сторін трикутника, а,p— його півпериметр.

Для трикутників СКL та СLD маємо:

Pckl==4.707915, Sckl=2.3900607.

Pcld==5.933877, Scld=6.258662.

Таким чином, площа перерізу становить Scklid=Scld+Sckl=11.039876 кв. од. Периметр дорівнює РСKLID=2·1,794492+2·3,187461+3 = 12.963906 лін. од.

А тепер спробуємо розв'язати задачу з використанням ПК за допомогою ППЗ GRAN-3D. Вважатимемо, що програму вже завантажено і на екрані відкрито її головне вікно.

Розв'язування будь-якої задачі зводиться до створення моделі стереометричного об'єкта і виконання операцій, що фігурують в умові задачі. Даний програмний засіб дозволяє оперувати моделями таких геометричних (та просторових) об'єктів як точка, відрізок (або ламана), площина, многогранник, поверхня обертання та довільна поверхня, що визначається рівнянням виду z=f(х,у).

В умові фігурують об'єкти «правильна п'ятикутна піраміда», «точка» (як середина бічного ребра піраміди), «площина». «переріз» (як об'єкт — результат виконання операції «переріз»). Отож необхідно створити моделі об'єктів «правильна п'ятикутна піраміда», «точка» та «площина», що задовольняють умову задачі, та виконати операцію «переріз».

Для створення моделі піраміди зручно скористатися послугою програми „Створити базовий об'єкт”. У вікні „Завдання базових стереометричних об'єктів”, що з'явиться, на вкладинці „Правильна піраміда” встановимо лівий перемикач у положення „Висота” і введемо у полі введення під цим перемикачем значення „5”. Далі встановимо перемикач типу завдання нижньої основи у положення „Сторона” та введемо у поле введення під цим перемикачем значення „З”. Введених параметрів цілком достатньо для автоматичного обчислення за програмою інших параметрів, необхідних для створення многогранника. Після натиснення кнопки „Створити” з'явиться вікно „Конструювання просторового об'єкту” з вкладинкою «Многогранник”, де можна змінити (якщо не потрібно) деякі параметри створюваного об'єкта. Ми лише змінимо назву об'єкта на „Правильна п'ятикутна піраміда”, а його колір змінимо на синій (за замовчуванням програма встановлює чорний колір). Після натиснення кнопки „Оk” модель піраміди буде створено: зображення п'ятикутної піраміди з'явиться у полі зображення головного вікна, а назва — у переліку об'єктів (мал. 1).мал.1

Далі потрібно створити об'єкт «Точка», що відповідає середині одного з бічних ребер піраміди. Для нього необхідно встановити просторові координати цієї точки, що не важко зробити, якщо відомі координати кінців ребра. Якщо підвести вказівник „мишка” до будь-якої вершини піраміди на зображенні, у полі інформування (у нижній частині головного вікна) з'являться просторові координати цієї вершини. Скориставшись цією властивістю програми, встановимо координати вершини, у якій сходяться бічні ребра піраміди (X1=0, У1= 0, Z1 = 5) та координати будь-якої вершини, що належить основі (наприклад, координати най лівішої на зображенні вершини X2=1,5, Y2=-2.064573, Z2 =0 з'являться у полі інформування при наведенні вказівника „миша” до зображення вказаної вершини). Не важко обчислити (за допомогою послуги програми „Калькулятор”) координати середини ребра з кінцями в означених вершинах:

X==0.75, Y==-1.0322865, Z= =2.5.

Встановивши перемикач типу об'єкта (над переліком об'єктів) у положення „Точка”, звернемося до послуги головного меню програми Об’єкт/ Створити. У вікні „Конструювання просторового об'єкта”, що з'явиться, на вкладниці „Точка” введемо знайдені координати середини ребра, а у полі введення „Назва об'єкта” введемо „Середина бічного ребра”. Після натиснення кнопки „Оk” об'єкт буде створено (мал.2).

мал.2

Для задання площини перерізу зручно скористатись послугою програми „^ Об'єкт/Створити з екрану”: у полі зображення слід лише вказати три точки, що визначатимуть площину. Для нього послідовно підводимо вказівник „мишки” та натискаємо ліву кнопку „мишки” на зображенні точки „Середина бічного ребра” та на зображеннях вершин сторони основи піраміди, протилежної до вибраного бічного ребра. У вікні „Конструювання просторового об'єкта”, що з'явиться після вказання третьої точки, на вкладинці „Площина” введемо назву об'єкта „Площина перерізу” та натиснемо кнопку „Оk”.

Залишилось лише виконати операцію перерізу піраміди площиною. Для нього доцільно скористатися послугою програми „Операції/Виконати переріз” та за відповідними запитами програми у полі зображення за допомогою „мишки” вказати площину перерізу та многогранник, стосовно якого виконується операція. Після виконання операції у полі звіту з'явиться результат обчислення площі та периметра утвореного перерізу (відповідно 11,039855 кв.од. та 12,963595 лін. од.), а також буде створено два нових об'єкти-многогранники: „ч. 1. Правильна п'ятикутна піраміда” та «ч. 2. Правильна п'ятикутна піраміда”, що є частинами базової піраміди в різних півпросторах відносно площини перерізу. Надалі утвореними об'єктами можна оперувати як окремими моделями.

Для унаочнення моделей стереометричних тіл доцільно скористатися послугою програми „Зображення/Режим півтонового зображення”, завдяки чому об'єкти зображуються з врахуванням видимості ліній і площин, чим досягається „реалістичність” зображення.

Не важко переконатись, що відповіді, отримані під час розв'язування задачі двома вказаними різними способами збігаються з досить високою точністю, але при ньому час, витрачений на розв'язування задачі за допомогою ППЗ GRAN-3D, значно менший, ніж час, витрачений на відшукання розв'язку за „класичним” методом. Так, на розв'язування задачі „класичним” способом (виконання малюнка, відшукання способу розв'язування, обчислення) витрачено близько тридцяти хвилин, причому 80% часу було витрачено на побудову малюнка та виконання обчислень, і лише 20 % — на аналіз. І хоча наведена задача досить цікава, важко сподіватися, що її можна встигнути розв'язати за один урок на заняттях з геометрії. На розв'язування ж цієї задачі за допомогою ППЗ GRAN-3D (створення моделей, виконання операцій) було затрачено близько двох хвилин. При цьому важливим є те, що на створених моделях можна розв'язати цілий ряд обчислювальних задач (наприклад, обчислити об'єм базової піраміди або об'єми многогранників. утворених в результаті виконання перерізу, знайти довжини ребер, площі граней многогранників тощо). Вся „рутинна” обчислювальна робота виконується програмою автоматично, залишаючи учням час на дослідницьку діяльність.

Щодо методичного аспекту використання означеного ППЗ у школі, то слід підкреслити, що GRAN-3D призначений, перш за все, для підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів, надання цій діяльності творчого, дослідницького спрямування за рахунок появи можливостей швидкого отримування відомостей про об'єкти та залежності, що досліджуються, проводити обчислювальні експерименти, підтверджувати або спростовувати гіпотези тощо.

Слід зауважити, що можливості використання розглядуваного програмного засобу не обмежуються розв'язуванням задач наведених типів.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconУрок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012...
Повторити І узагальнити з учнями уявлення про природу електричного струму в різних середовищах, проконтролювати здатність учнів працювати...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconЧи знаєш ти літературу?
Нарешті я прийшла до вас, мої дорогі… Ох, І далекий же мені довелося подолати! Думаю, що ви зможете мені допомогти
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconВисновки 2 список використаних джерел 5 висновки
АналІз розробки І шляхів оптимізації рекламної кампанії на підприємстві тов "Паритет""
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconЯ прокинувся від того, що мені стало прохолодно… Ще зі заплющеними...
Зазвичай він коротко казав: «фас!» Та я, хоч І розумів що це означає (певне, я був розумним собакою),та не подававши виду, продовжував...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconСкажи мені, Бджоло, чого ти така дурна?
Погляньте на життя блаженної натури І навчітеся. Спитайте вашого хорта, коли він
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconШахтарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №8
Сила І втіхи чекали на мій поклик. Мені здавалося, що жодного з благословінь не бракувало моєму задоволенню. Маючи все це, я ретельно...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconМарко вороний
Коли до його сторічних роковин я надіслав запит до Чернігівських газет, чи не цікавлять їх матеріали по Вороному, мені відповіли,...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconМіністерство Освіти України
А аплікація з соломою мені здалася найцікавішою. В мене це добре виходить, та цей процес приносить мені задоволення. Також, аплікаціями...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» icon1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання
Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М. Монтесорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка