Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся»
НазваУрок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся»
Сторінка7/7
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7

IV.Захист кросвордів

№1.

По вертикали:

1.Пара чисел для точки.

3. Ось необозначенная стрелкой.

7.Чем является d в формуле d2 = (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2.

9.Уравнением чего является формула ax + by + c = 0.

11.Если а = 0, в = 0, то прямая… оси Х.

13.Чем является k в уравнении k = (y2 – y1)/(x2 – x1) – угловым…

15.Если R = d, окружность и прямая…

16.x = (x1 + x2)/2, y = (y1 + y2)/2 – это координаты… отрезка.

18.Первая, вторая, третья…

19.Знаки + ; + имеет… четверть.

21. Какая четверть имеет знаки - ; -

23. Уравнение окружности x2 + y2 = R2, если начало координат является… окружности.

26. Какое тригонометрическое тождество находится по формуле Y/R?

По горизонтали:

2. Как называют ось обозначенную стрелкой?

4.Ось Х называют ось…

5.Ось Y - …

6.Как называют координаты на плоскости?

8.Уравнением чего является формула (x – a)2 + (y – b)2 = R2.

 1. В формуле ax + by + c = 0, a, b, c - … число.

12.Если с = 0, прямая проходит… координат.

14.Если R>d прямая… окружность в двух точках.

17.Что обозначается буквой R.

20.Какая четверть имеет знаки -;+?

22.Какая четверть имеет знаки +;-?

24.Как называется функция y = ax + b?

25.Что такое прямая, гипербола для функции?

№2.

1.Как называется ось Х на координатной плоскости?

2.Как называется Х и Y для определенной точки на плоскости?

3.Как называются четыре части координатной плоскости?

4.Как ещё координаты Х и Y называются на плоскости?

5.Координаты середины чего мы находим по формуле: x = (x1 + x2)/2 ?

6.Расстояние между чем находится по формуле: d2 = (x1 – x2)2+(y1 – y2)2 ?

7.Если по формуле d2=(x1 – x2)2+(y1 – y2)2 d=0, то что происходит с точками на плоскости?

8.Любые 2 числа, которые удовлетворяют этому уравнению, являются координатами некоторой точки… чего?

9.Уравнение чего находится по формуле (x – a)2+(y – b)2=R2 ?

10.Уравнение чего находится по формуле ax+by+c=0 ?

11.Как называется коэффициент k в уравнении прямой?

12.График какой функции задаётся формулой y=kx+c?

13.Что является графиком линейной функции?

14.С чем пересекается прямая в системе уравнений x2+y2=R2, x=d?

15.Если точка лежит на оси ординат, то чему равен Х?

 1. Підсумок уроку

Вчитель підсумовує учнівські виступи та доповнення до них, вказує на культуру математичного мовлення і мовлення взагалі, на лаконічність та ясність доповідей та відповідей на запитання.

 1. Оцінювання

Оцінки виставляються за основні виступи та доповнення.

Підготувала:

вчитель математики Данішевська Т.Ф.

ВИСНОВКИ
В результаті аналізу психолого-педагогічної, методичної літератури з питань формування знань за допомогою інтерактивних технологій навчання та використовуючи дані знання на уроках ми виявили, що ці форми сприяють формуванню інтелектуальних вмінь.

У ході дослідження було розроблено його головні завдання:

 1. Вивчили стан проблеми в психолого-педагогічній та методичній літературі.

 2. Розкрили суть поняття інтерактивні технології навчання.

 3. Застосували засоби інформаційних технологій навчання на уроках математичних дисциплін.

 4. Розробили уроки на застосування різних форм організації діяльності учнів.

Данні форми викликають зацікавленість ,викликають позитивні емоції, сприяють кращому запам’ятованню матеріалу. Дитину втомлює пасивність, а праця, яка пов’язана із позитивними емоціями, сприяє гарному застосуванню та закріпленню знань.

Результати нашої роботи показали що висунута гіпотеза підтвердилась: використання інтерактивних технології навчання, дозволили підвищити рівень знань учнів. Що доказало свою ефективність для оволодіння уміннями навчального матеріалу.

^ СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Александрова Н.В. Математические термины: Справочник. — М.: Высш. шк., 1978.

 2. Бевз Г.П.Методика викладання математики: Навч.посібник –К.: Вища школа., 1989. -367с.

 3. Бич О.В., Григорєва О.В. Застосування інформаційних технологій при вивченні математики. –Кривий Ріг КДПУ,2003р.

 4. Борисова В.О. Міжнародний конкурс-гра „Кенгуру - 2002” // Математика – 2003 - № 7, с.18-20.

 5. Борисова В.О. Міжнародний конкурс-гра „Кенгуру - 2002” // Математика – 2003 - № 8, с.7-9.

 6. Вітюк О.В. Використання засобів новітніх інформаційних технологій навчання під час розв’язання стереометричних задач на обчисленого характеру. // Математика в школі. - 2000.- №5.

 7. Глейзер Г.И. История математики в школе: Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1982.

 8. Гончаренко С.У. Физика-11 параграф 49-51(65-67).

 9. Карпінська І.Н. Нестандартні уроки з математики. –Тернопіль,2000.- 48с.

 10. Колесников С.Я. Комп’ютерні технології навчання на уроках математики в 1-6класах . Ж. Комп ютер у школі та сім ї №1. 1998р.

 11. Кл.Э.Суорц. Необыкновенная физика обыкновенных явлений.

 12. Колосов А. А, Книга для внекласеного чтения по математике в старших классах. — М: Учпедгиз, 1963.

 13. Кирик Л.А. Физика 11. Разноуровневые Самостоятельные и контрольные работы по 12-бальной системе ,самостоятельные работы № 22-25

 14. Майя К. Узагальнююче повторення на рівні системи понять теми „Многогранники” // Комп’ютер у школі. - 2001.- №3.

 15. Підручна М.В., Янченко Г.М. Дидактичний матеріал для уроків - практикум з геометрії у 7кл., 8кл.- Тернопіль: Підручники і посібники,1998-64с.

 16. Раухман А.С., Сень Я.Г.Усні вправи з геометрії 7-11кл: Посібник для вивчення. –К.: Радянська школа,1989. -160с.

 17. Фридман Л.М., Турецкий Е.М.Как научиться решать задачи.: Кн. для уч-ся ст. классов сред. шк. – М.: Просвещение,1989.-192с.

 18. ЧиркоВ.О. Іннформаційна технологія і математична освіта Комп’ютер в школі та сім’ї №2 ,1998

 19. Энциклопедия «Аванта+» , физика том 2 .

 20. Яиченко Г.М. Сучасні уроки з математики. – Тернопіль, 1991.-26с.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconУрок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012...
Повторити І узагальнити з учнями уявлення про природу електричного струму в різних середовищах, проконтролювати здатність учнів працювати...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconЧи знаєш ти літературу?
Нарешті я прийшла до вас, мої дорогі… Ох, І далекий же мені довелося подолати! Думаю, що ви зможете мені допомогти
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconВисновки 2 список використаних джерел 5 висновки
АналІз розробки І шляхів оптимізації рекламної кампанії на підприємстві тов "Паритет""
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconЯ прокинувся від того, що мені стало прохолодно… Ще зі заплющеними...
Зазвичай він коротко казав: «фас!» Та я, хоч І розумів що це означає (певне, я був розумним собакою),та не подававши виду, продовжував...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconСкажи мені, Бджоло, чого ти така дурна?
Погляньте на життя блаженної натури І навчітеся. Спитайте вашого хорта, коли він
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconШахтарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №8
Сила І втіхи чекали на мій поклик. Мені здавалося, що жодного з благословінь не бракувало моєму задоволенню. Маючи все це, я ретельно...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconМарко вороний
Коли до його сторічних роковин я надіслав запит до Чернігівських газет, чи не цікавлять їх матеріали по Вороному, мені відповіли,...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» iconМіністерство Освіти України
А аплікація з соломою мені здалася найцікавішою. В мене це добре виходить, та цей процес приносить мені задоволення. Також, аплікаціями...
Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних джерел вступ «Скажи мені-і я забуду, Покажи мені -І я запитаю Дай мені діяти самому І я навчуся» icon1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання
Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М. Монтесорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка