І. В. Коровай Урок по темі
Скачати 59.05 Kb.
НазваІ. В. Коровай Урок по темі
Дата конвертації28.03.2013
Розмір59.05 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок


Шевченківська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Броварського району Київської області

І.В.Коровай

Урок по темі:

«Табличні величини та їх опис навчальною алгоритмічною мовою. Обчислення суми і добутку елементів.»

у формі ЕКСПРЕС-КУРСУ
&

Урок . Табличні величини та їх опис навчальною алгоритмічною мовою. Обчислення суми і добутку елементів.
У практичній діяльності людина часто використовує різні таблиці, що являють собою певним чином упорядковані сукупності елементів (список учнів у класному журналі, таблиця значень функцій тощо). Найчастіше зустрічаються лінійні й прямокутні таблиці1.

Лінійні таблиці2 – це скінчена впорядкована послідовність однотипних даних, записаних в один рядок чи стовпець.

Прямокутні таблиці3 являють собою набір рядків чи стовпців з однаковою кількість елементів (однакової довжини).

Лінійну таблицю можна розглядати як одновимірну прямокутну таблицю.

Рядки і стовпці таблиць мають свою нумерацію (номери називаються індексами). Припустимо, що є лінійна таблиця з ім’ям МІСЯЦЬ, складена з назв місяців. Щоб звернутися до елемента цієї таблиці, треба за ім’ям таблиці в дужках вказати індекс елемента. Наприклад, елемент МІСЯЦЬ[4] матиме значення “квітень”, а МІСЯЦЬ[12] – значення “грудень”. Для двовимірної таблиці, наприклад, поле для гри в “морський бій”, елементи задаються двома індексами: ПОЛЕ[5,2]. Перший індекс вказує номер рядка в таблиці, другий – номер елемента в рядку. Зазначені таблиці утворюють фактично одновимірні і двовимірні масиви. У пам’яті комп’ютера елементи двовимірного масиву розташовані один за одним: після елементів першого рядка йдуть елементи другого рядка таблиці і т.д.

Як і інші величини перед використання масиви потрібно оголосити і описати. Розглянемо опис масивів НАМ та мовою програмування:


приклад 1

В наведеному прикладі описано одновимірний масив дійсних чисел, що складається з 8 елементів.

Якщо описується кілька однотипних масивів, то їх можна перерахувати через кому.

LРозглянемо детально правила опису лінійних масивів НАМ та мовою програмування. В обох записах використовуються зарезервовані слова табл та array., причому потрібно вказати ще й тип даних в масиві. В мові програмування тип вказується після слова of. Відмінність в розміщенні двокрапки: в НАМ – вертикально, а в мові програмування – горизонтально.

Наведемо приклад опису двовимірного масиву розмірністю 3х4, тобто такого двовимірного масиву у якого буде 3 рядочків та 4 стовпчиків. Назвемо цей масив іменем В:

приклад 2
Загальний вигляд елемента у прикладі 1 записують А[і], а в прикладі 2 – ^ В[i,j]. Причому для масиву А і – порядковий номер елемента, а для масиву В[i,j] означає, що елемент знаходиться в i-тому рядочку, j-тому стовпчику.

Наприклад:
У наведених прикладах А[4]=2; В[2,3]=14.

Таблиця називається квадратною, коли кількість рядків і стовпців однакова.

Існує поняття головної діагоналі квадратної таблиці, яка проходить із лівого верхнього кута до правого нижнього. Елементи такої діагоналі задаються A[i,i]. Тому що номери рядків і стовпчиків таких елементів збігаються.

Крім стандартних типів у програмі можуть бути описані типи користувача, блок їх опису починається зарезервованим словом type.Також значення елементів масиву можна записувати у розділі const В розділі const можна також задавати розмірність масиву. Наприклад, можна записати так:

Приклад 1:

type st=string[20];

Name=array[1..12] of st;

const a:Name=(’January’,’'February’,’'March’, ’April’,’'May’, ’June’, ’July’, ’August’, ’September’, ’October’, ’November’, ’Deсember’);
Приклад 2:

const n=10;

var C:array[1..n,1..n] of real;

Зрозуміло, що для того щоб працювати з елементами масиву їх потрібно спочатку ввести в пам’ять. Оскільки вводити потрібно не один елемент, а декілька, то стає зрозумілим, що потрібно використати оператор повторення. Врахувавши те, що ми заздалегідь знаємо розмірність масиву, то доцільно використовувати циклічний оператор з параметром.
Блок-схема


і:=

^ Ввести А[і]


В записі мовою програмування операторні дужки begin, end використовуються, коли додають для коментарів оператор write.

Для введення двовимірного масиву використовують два циклічних оператори (для рядків та стовпців). Розглянемо введення двовимірного масиву на прикладі:

Блок-схема
і:=
j:=Ввести А[I,j]

Елементи масивів можна не вводити з клавіатури, формувати випадковими числами:

Program Vvedennya;

Var A:array [ 1.. 10] of integer;

y:real;

i:integer;

Begin

For i:=1 to 10 do

Begin

A[i]:=random(100);

Write( A[i],' ' );

end;

end.

У наведеному прикладі масив А, що складається з 10 елементів формується випадковими числами у межах від 1 до 100.

Одним із видів задач на опрацювання елементів масиву є знаходження суми або добутку елементів масиву. Складемо словесний опис алгоритму:

Словесна форма:

  1. початок

  2. ввести аргумент – таблицю

  3. знайти суму елементів масиву

  4. вивести результат

Детально розшифруємо п.3. Для того, щоб знайти суму елементів масиву потрібно ввести величину (наприклад, S), яка буду результатом і за типом така ж, як і елементи масиву, тому що сума цілих чисел є цілим числом, а сума дійсних чисел – дійсним.

Крім того знаходити суму будемо таким чином: до величини S будемо по черзі додавати всі елементи масиву S:=S+A[i]. Дана дія буде міститися всередині циклу. В блоці початкових умов перед циклом потрібно змінну S обнулити для отримання правильного результату. Оскільки число 0 не впливає на результат додавання.

Розв’яжемо задачу знаходження суми елементів цілочисельної таблиці А[1..n] НАМ та мовою програмування. В програмі використаємо для зручності розділ опису констант для задання розмірності масиву.
Для знаходження суми двовимірного масиву користуються двома вкладеними циклічними операторами. Один для лічильника рядків, а інший для лічильника стовпців та елементи таблиці задають двома лічильниками, а не одним.

Щоб знайти добуток елементів масиву потрібно використати дію D:=D*A[i,j], а в початкових умовах величині D надати значення 1. Оскільки множник 1 не впливає на значення добутку.

^ Питання до теми уроку:

1 Чим відрізняється масив від файла?

2 Для чого потрібен опис масиву?

3 За якими ознаками дані об’єднуються в масив?

4 Яка різниця між одновимірними та двовимірними масивами?

5 Як ще по іншому називають масиви?

6 Яка таблиця називається квадратною?

7 Що таке головна діагональ квадратної таблиці і як задаються її елементи?

8 Як можна ввести елементи масиву?

Завдання 1 Знайти суму елементів двовимірного масиву. Записати на НАМ та мовою програмування.

Завдання 2 Знайти добуток елементів одновимірного масиву. Записати на НАМ та мовою програмування

Завдання 3 Знайти суму одновимірного масиву, елементи якого задаються випадковими числами від 1 до 50. Написати програму до задачі.

Завдання 4 Знайти добуток елементів головної діагоналі квадратної таблиці. Записати на НАМ та мовою програмування


1 Таблиці ще називають масивами даних. А прямокутні числові таблиці – матрицями.

2 Лінійні таблиці також називають одновимірними масивами.

3 Прямокутні таблиці ще називають двовимірними масивами.


Схожі:

І. В. Коровай Урок по темі iconУрок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet»
Узагальнюючий урок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet» рольова гра «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?»
І. В. Коровай Урок по темі iconУрок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012...
Повторити І узагальнити з учнями уявлення про природу електричного струму в різних середовищах, проконтролювати здатність учнів працювати...
І. В. Коровай Урок по темі iconУрок по темі "Розмноження та розвиток рослин"
Уч и т е л ь. Упродовж кількох уроків ми з вами вивчали тему Розмноження та розвиток рослин, тобто знайомилися з різноманітністю...
І. В. Коровай Урок по темі iconОстанній дзвоник 2012
Ведучий 2 На урочисту лінійку запрошуються учні 11 класу з класним керівником – Коровай Іриною Віталіївною
І. В. Коровай Урок по темі iconУрок-казка по темі "Дії з натуральними числами" проводився для від
Розвиток творчої розумової діяльності, самостійності суджень учнів через використання традиційних І нетрадиційних форм І методів...
І. В. Коровай Урок по темі iconУрок №23 Тема: Узагальнення та систематизація знань по темі «Світлові...
Тема: Узагальнення та систематизація знань по темі «Світлові явища». Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи»
І. В. Коровай Урок по темі iconТема : Повторювально узагальнюючий урок по темі «Стародавня Греція»
Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми; формувати історичні поняття, навички роботи з історичною картою; виробляти вміння...
І. В. Коровай Урок по темі iconУрок №5 Тема: Бібліотеки
Цілі: 1 Практична – розвивати лексичні навички, драматизувати діалог по темі, розвивати навички читання з повним розумінням змісту,...
І. В. Коровай Урок по темі iconУрок з інформатики 11 клас Тема «Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal»
Перевірити знання теорії по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”
І. В. Коровай Урок по темі iconПідсумковий урок з геометрії у 9 класі по темі «Декартові координати та рухи на площині»
«Декартові координати та рухи на площині». Розвиваюча: розвивати логічне мислення. Виховна: виховувати доброзичливе ставлення до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка