Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання
НазваПовідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання
Дата конвертації28.03.2013
Розмір41.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Повідомлення

про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання
«_____» ______________ 20___р
Я (ми), ___________________________________________________________________________________

(ПІБ усіх членів авторського колективу повністю)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________автор(ри) рукопису матеріалів доповіді_________________________________________________________________________

(Назва доповіді, кількість сторінок, кількість малюнків, кількість таблиць,

_________________________________________________________________________________________

кількість бібліографічних посилань)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
підтверджую(підтверджуємо), що в названому рукописі матеріалів доповіді відсутня інформація, яка заборонена до відкритого опублікування, та належить до категорії таємних відомостей, які становлять державну таємницю.

Автор(-и)гарантує (-ють), що має (-ють) виключні авторські права на цей рукопис, який подається для участі та друку у Збірці матеріалів доповіді Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект».

Автор(-и) дає(-ють) організатору конференції, Дніпропетровському національному університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянана право на публікацію, тиражування та інші множення тиражу примірників Збірки матеріалів доповіді Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект». При цьому кожен примірник Збірки, в якому надрукований рукопис, повинен містити ім'я авторів рукопису. Автор(-и) дає(-ють)право організатору конференції на розповсюдження публікації і метаданих рукопису та доведення їх до загального відома, обробки та систематизації, а також включення в різноманітні бази даних та інформаційні системи, на території, яка не обмежена. Автор (-и) дає (-ють) згоду на збір та обробку персональних даних з метою включення їх до бази даних відповідно до Закону України No. 2297-УІ "Про захист персональних даних" від 01.06.2010.

Автор (-и) підтверджує (-ють) свою повну відповідальність за інформацію, яка надана у рукописі матеріалів доповіді, та спори, які можуть бути викликані публікацією цієї інформації у відкритому друці.

Автор (-и) підтверджує (-ють) повне розуміння умов та термінології українською мовою, які викладені у цьому повідомлені
^ Планована секція конференції:

Організація або установа, в якій навчаються або працюють члени авторського колективу:

Контактний телефон:

Актуальна електронна адреса для листування:

Актуальна поштова адреса для листування (окрім авторів м. Дніпропетровськ):
Підписи членів авторського колективу:

______________ (___________________________________)

Підпис П.І.П

_________________ (___________________________________)

Підпис П.І.П

______________ (___________________________________)

Підпис П.І.П

______________ (___________________________________)

Підпис П.І.П
МП*


*Печатка відділу кадрів чи факультету, що засвідчує підпис автора (авторів)

Сообщение

про отсутствие в рукописи материалов доклада информации, запрещенной к публикации в открытой прессе, и предоставление согласие на ее использование
«_____» ______________ 20___г
Я (мы), ___________________________________________________________________________________

(^ ФИО всех членов авторского коллектива)

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________автор(ры) рукописи материалов докладов_______________________________________________________________________

(Название доклада, количество страниц, количество рисунков, количество таблиц,

_________________________________________________________________________________________

количество библиографических ссылок)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
подтверждаю (подтверждаем), что в указанной рукописи материалов доклада отсутствует информация, запрещенная к публикации в открытой прессе, и относится к категории секретных данных, которые составляют государственную тайну.

Автор (-ы) гарантирует (-ют), что обладает (-ют) исключительным авторским правом на данную рукопись, которая подается для участия и печати в Сборнике материалов докладов Международной научно-практической конференции молодых ученых «Екологічний інтелект».

Автор (-ы) предоставляет (-ют) организатору конференции, Днепропетровскому национальному университету железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна право на публикацию, тиражирование и другое копирование тиража экземпляров Сборника материалов докладов Международной научно-практической конференции молодых ученых «Екологічний інтелект». При этом каждый экземпляр Сборника, в котором напечатан рукопись, должен содержать имя авторов рукописи. Автор (-ы) дает (-ют) право организатору конференции на распространение публикации и метаданных рукописи и доведение их до широкой общественности, обработку, систематизацию и включение в различные базы данных и информационные системы, на территории, которая не ограничена. Автор (-ы) дает (-ют) согласие на сбор и обработку персональных данных с целью включения их в базу данных в соответствии с Законом Украины № 2297-VI "Про захист персональних даних" от 01.06.2010.

Автор (-ы) подтверждает (-ют) свою полную ответственность за информацию, которая предоставлена в рукописи материалов доклада, и споры, которые могут возникнуть в последствии публикации этой информации в открытой персе.

Автор (-ы) подтверждает (-ют) полное понимание условий и терминологии на русском языке, которые изложены в данном сообщении.
^ Запланированная секция конференции:

Организация или учреждение, в котором обучаются или работают члены авторского коллектива:

Контактный телефон:

Актуальный адрес электронной почты для сообщений:

Актуальный почтовый адрес для переписки:
Подписи членов авторского коллектива:

_____________ (___________________________________)
______________ (___________________________________)
______________ (___________________________________)
______________ (___________________________________)

МП*
*Печать отдела кадров или факультета, которая засвидетельствует подпись автора (авторов)

Схожі:

Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconМетодом Плейфера
Шифрування – спосіб видозміни змісту інформації(відкритого тексту) за допомогою ключової інформації без якої не можливе розкриття...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconЛист мон №1/9-608 від 05. 09. 13 року
У засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconМетодичні рекомендації до проведення уроків інформатики сайт Харківського...
Мета використання матеріалів: ознайомлення випускників загальноосвітніх навчальних закладів із структурою сайту хрцояо, який є каналом...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconМетодичні рекомендації до проведення уроків інформатики сайт Харківського...
Мета використання матеріалів: ознайомлення випускників загальноосвітніх навчальних закладів із структурою сайту хрцояо, який є каналом...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації не має
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconРозпорядження
Про надання згоди тов «Зоря» на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconРозпорядження
Про надання згоди тов «Агріка – М» на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconУправління освіти житомирської міської ради
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 11 вересня 2013 року №1/10-3286 у засобах масової інформації з’являються...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconРозпорядження
Про надання згоди фг «вігес» Ситнікова Геннадія Михайловича на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне...
Повідомлення про відсутність у рукописі матеріалів доповіді інформації, забороненої до відкритого опублікування, та надання згоди на її використання iconЗвіт про надходження відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Про надання інформації про суму витрачених коштів на проведення Дня міста 02. 09. 2012р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка