Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1
Скачати 114.11 Kb.
НазваНазва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1
Дата конвертації28.03.2013
Розмір114.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

з/п

Назва програми / зміст пункту програми

Цільова група

Звіт про виконання

1

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI); Джерело документа - сайт Верховної Ради http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1065-17 )
П. 1.2 Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії

2.1

- забезпечити до 2010 року доступ до відповідної інформації та комплексу послуг для зменшення ризику інфікування ВІЛ, а також до лікування та догляду не менш як за 75 відсотками неповнолітніх дітей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах;

Широке коло громадськості

Кількість виступів у ЗМІ, на батьківських зборах, перед учнями, організація розміщення інформації учнями на стендах у навчальних закладах, перегляд відео фільмів та подальше обговорення з проблеми зменшення ризику інфікування ВІЛ (теми заходів, кількість охоплених учнів). Кількість актів за результатами обстеження житлово-побутових умов, звернень до відповідних структур та організацій щодо виявлення дітей, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях.

2.2

- щороку проводити в засобах масової інформації всеукраїнську інформаційну кампанію, спрямовану на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей;

Учні, вчителі

Кількість виступів у ЗМІ, на батьківських зборах з проблеми формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, проведення тренінгів серед дітей та підлітків з проблеми.

2.3

- забезпечити до 2010 року інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД;

діти

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з проблеми захисту себе від захворювання на ВІЛ/СНІД. Кількість охоплених дітей.

2.4

- щороку проводити в засобах масової інформації всеукраїнську інформаційну кампанію, спрямовану на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків.

Громадськість

Кількість виступів, статей у ЗМІ з теми психологічних причин різного роду залежностей та наслідків наркотичної залежності. Висвітлення результатів відповідної тематики досліджень.
П. 4. Захист прав дітей різних категорій

2.5

4.1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

- підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

батьки

Кількість проведених лекторіїв, тренінгів, виступів перед батьками зі зазначеної теми / охоплено осіб. Збільшення-зменшення сімей, які перебувають на обліку у центрах соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей. Проведення превентивної роботи з старшокласниками щодо культури сімейних стосунків та формування сімейних цінностей.

- розроблення та впровадження системи підготовки дітей і молоді до сімейного життя та відповідального батьківства з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованої на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.

старшокласники

Кількість запроваджених годин з психології, проведених тренінгів з проблеми готовності до створення сім’ї, відповідального батьківства, проведених групових та індивідуальних консультацій.

2.6

4.2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах;

Батьки, діти

Кількість оформлених документів до відповідних соціальних установ, обстежених сімей, участь у дорадчих органах, кількість виявлених сімей, які опинилися у складних ситуаціях.

- запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, сприяння діяльності в родопомічних закладах консультаційних пунктів соціально-психологічної допомоги, центрів матері та дитини, для чого:

Батьки, діти

Участь у роботі ПМПК, роботі дорадчих органів, кількість виявлених сімей, які опинилися у складних ситуаціях, з метою запобігання ранньому сирітству.

- своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовувати їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;
Кількість обстежених житлово-побутових умов учнів, актів, укладених за результатами, виявлених бездоглядних та безпритульних дітей

- встановлювати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніш як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування;

Діти-сироти

Кількість оформлених документів до відповідних соціальних установ

- удосконалити процес реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей, для чого:

- упорядкувати до 2010 року систему обліку бездоглядних та безпритульних дітей (у відповідних організаціях незалежно від їх форм власності)

Бездоглядні, безпритульні діти

Привести у відповідність документацію соціальних педагогів навчальних закладів.

Розробка та запровадження корекційно-розвивальних програм для бездоглядних та безпритульних дітей та підлітків

2.7

П. 4.3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

Спостереження, скринінгові дослідження працівників психологічної служби щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг.

Розробка та запровадження відповідних програм, спрямованих на формування готовності до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (кількістьпрограм, орієнтовно охоплено осіб).

2.8

П. 4.4. Захист дітей-інвалідів

надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації, для чого забезпечити надання:

- психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг до 2010 року не менш як 80 відсоткам, до 2016 року - усім дітям-інвалідам відповідно до потреби;

Діти-інваліди

Кількість наданих соціально-психологічних послуг дітям-інвалідам (конкретизувати послуги)

2.9

П. 4.6. Боротьба з використанням дитячої праці

- інформувати населення про ситуацію із застосуванням праці дітей в Україні через засоби масової інформації, а також на підприємствах, в установах та організаціях, навчальних закладах;

Батьки, учителі

Інформування батьків, учителів про найгірші форми дитячої праці, пропагування психологічних особливостей виховання працелюбства у дітей та залучення дітей до продуктивної загальнокорисної праці (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).

2.10

П. 4.7. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми;

- удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;

учні

Запровадження алгоритму дій працівника психологічної служби при виявленні жорстокого поводження з дитиною, ознайомлення працівників з критеріями наочних ознак насилля

- створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

учні

Запровадження корекційно-розвивальних програм, проведення індивідуальних, групових консультацій (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).

- забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи. створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

учні

Розроблені та розміщені у загальнодоступному місці графіки проведення консультацій психологами, просвітницька, роз’яснювальна робота серед дітей та підлітків щодо поняття «насилля» та можливість отримати допомогу у випадку насилля

- забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи.

Батьки, учні

Роз’яснювальна робота з батьками та дітьми, підлітками (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).

2.11

4.8. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення
запровадити у практику новітні методи та форми роботи з дітьми, схильними до правопорушень;

- підвищити рівень обізнаності дітей шкільного віку з правових питань;

учні

Запровадження освітніх програм, зокрема «рівний-рівному», «Шкільних служб порозуміння», проведення інформаційно-просвітницької роботи (назви програм, кількість охоплених навчальних закладів, учнів тощо)

3

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI). Джерело - http://zakon.rada.gov.ua
I. Організаційні заходи

3.1

П. 5 Підготовка працівників з питань профілактики ВІЛ – інфекції і СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами

Працівники ПС

Кількість працівників, які підвищила кваліфікацію з проблеми формування здорового способу життя, тематика курсів
II. Профілактичні заходи

3.2

Запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактики ВІЛ / СНІДу, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів»

учні

Кількість запроваджених факультативів, частина охоплених учнів, результати моніторингу проблеми


3.3

Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

учні

Проведення розвивальної роботи по формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).

4.

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41); http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=41-2009-%EF&p=1281030603960824

4.1

П.4 Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення всеукраїнських акцій, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів

Учні, студенти

Кількість молодих людей, охоплених психологічним супроводом профорієнтаційної роботи

4.2

Проведення виставок, засідань за круглим столом на тему «Вибір молоді – здоров’я»

Презентація на виставках, засіданнях за круглим столом інших акціях результатів досліджень з проблеми формування здорового способу життя молоді, інша участь у акціях

6.

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849) Джepeло тексту http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1849-2006-%EF&p=1281030603960824 )

6.1

Розділ «Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді»

6.1.1

Розроблення та видання інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо) для категорії 15-17 років

Учні, студенти

Створення банку інформаційних матеріалів для категорії 15-17 років, розробка та поширення їх серед учнів

6.1.2

Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань – відповідей у навчальних закладах

учні

Розроблена система просвітницької роботи, яка базується на результатах дослідження та актуальності проблем у навчальному закладі. Кількість запроваджених практичними психологами скриньок «запитання-відповіді», кількість розроблених / поширених буклетів, плакатів, соціальної реклами щодо питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Кількість виступів у ЗМІ з визначеної проблеми. Постійний моніторинг стану проблеми.

6.1.3

Розроблення та запровадження інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя

громадськість

Участь у запровадженні інформаційних кампаній для населення з питань здорового способу життя (підбір літератури, участь у конкурсах, висвітлення результатів досліджень тощо). Кількість фактів співпраці з громадськими організаціями та державними установами з питань здорового способу життя.

Схожі:

Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconМіської цільової Програми Назва: Цільова програма соціального захисту...
Розробник Програми: Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconМіська цільова програма «Дитячі  меблі Тростянеччини» на період з 2012 до 2015 року Паспорт
Дата,   номер   і   назва розпорядчого документа         органу виконавчої влади  про розроблення Програми 
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconРайонна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю...
Підстава для розроблення: Закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconПрограми розвитку туризму в області на 2011-2015 роки (далі Програма)
Дата, номер І назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...

Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconПро виконання програми «Обдарована дитина 2010-2015» у Стенятинській зш І-ІІІ ступенів
Чи розроблено у школі заходи на виконання програми (затверджені наказом по школі, передбачені в річному плані роботи)?
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconНаказ
«Про виконання Програми курсу «Захист Вітчизни» в ІІ семестрі 2012 – 2013 навчального року, з метою виконання Програми Міністерства...
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconРозділ лінійні програми вступ поняття програми. Мова програмування...
Вираз написати програму відображає тільки один з етапів створення комп'ютерної програми, коли розробник програми дійсно записує команди...
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconПрактична робота № «Підготовка текстового редактора Word 2007 до роботи» Хід роботи
Рядок, в якому є назва програми І документа, кнопки керування вікном програми
Назва програми / зміст пункту програми Цільова група Звіт про виконання 1 iconЛуганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5
Звіт про хід виконання «Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки» за 2008 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка