Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд»
Скачати 351.56 Kb.
НазваКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд»
Сторінка4/5
Дата конвертації29.03.2013
Розмір351.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5

^ 3.10 Розрахунок плити у монтажній стадії
Для транспортування й монтажу плити її конструкція передбачає влаштування чотирьох петель із сталі класу А-I. Петлі розташовуються на відстані

lп =700 мм від торцевої поверхні плити і 300 мм від бокових граней.

Власна вага обчислюється за формулою

=

=2510–6  435(21173,85 + 31,2(22 – 23,85)) = 14,7 кН,

де – вага 1м3 залізобетону, =25 кН/м3.

Розрахункове навантаження від власної ваги плити з урахуванням коефіцієнта динамічності визначається за формулою

= 1,41,114,7 /4,35 = 5,2 кН/м,

де – коефіцієнт надійності за навантаженням, =1,1.

Діаметр петель визначається з умов дії монтажного навантаження.

Момент у консольній частині плити в монтажному положенні

= 5,2 0,72 / 2 = 1,27 кНм,

де ln =0,7 м – відстань від краю плити до петлі.

Монтажний момент сприймається верхньою поздовжньою арматурою каркасів. Площа поперечного перерізу цієї арматури розраховується за формулою

0,27 см2,

де – розрахунковий опір арматури розтягу;

– робоча висота плити.

Визначена площа не повинна перевищувати площу перерізу, прийняту в розрахунках на міцність нормального перерізу арматури.

При підйомі плити її вага сприймається двома петлями. Зусилля на одну петлю дорівнює

= 5,2  4,35 /2 =11,31 кН.

Площа перерізу петлі обчислюється за формулою

см2.

Діаметр петель приймається d= 8 мм А-I (= 0,503 см2) (додаток Б).


Рисунок 6 – Розрахункова схема консольної ділянки панелі

4 Розрахунок залізобетонного монолітного ригеля
^ 4.1 Визначення розрахункової схеми ригеля
Розрахункова схема ригеля являє собою нерозрізану трипролітну балку, яка завантажується рівномірно розподіленим навантаженням. Розрахункова довжина середніх прольотів при величині спирання ригеля на колону bколони = 0,3 м та L=7,5 м (згідно із завданням) становить

м.

Розрахункова довжина крайніх прольотів при величині спирання на огорожу =0,25 м і довжині прив’язки до внутрішньої грані стіни =0,2 м складає

= 7,125 м.


Рисунок 7 – Визначення вантажної площі та розрахункової довжини ригеля

^ 4.2 Збір навантажень і визначення розмірів ригеля
Навантаження на 1 м довжини ригеля приймаємо з урахуванням вантажної площі B= 5,1 м (відстань між осями ригелів відповідно до завдання).

Розміри ригеля попередньо приймаються:

0,72м = 720 мм;

= 0,38 м = 380 мм.

При проектуванні розміри та приймаються кратними 50 мм.

Згідно із призначеними розмірами, постійне навантаження дорівнює

32,85 кН/м,

де B= 4,5 м – крок ригелів;

5,562 кН/м2 – постійне навантаження від плити перекриття (табл. 2);

= 25 кН/м3 – вага 1м3 залізобетону;

f = 1,1 [4, табл. 1].

Тимчасове навантаження (табл. 3):

– короткочасне

29,16 кН/м;

– тривале

19,44 кН/м;

– тимчасове

= 48,6 кН/м.

Загальне навантаження становить

= 81,45 кН/м.
^ 4.3 Визначення розрахункових згинаючих моментів та побудова епюри моментів
Розрахункові моменти:

– у крайніх прольотах:

= 376 кНм;

– у середньому прольоті:

= 249,4 кНм.

Епюру моментів визначають для двох схем завантаження:

1 – повне навантаження у крайніх прольотах й умовне в середньому;

2 – повне навантаження у середньому прольоті та умовне у крайніх прольотах.

Максимальні пролітні й опорні моменти приймаються за рівномірною схемою.

Мінімальні пролітні моменти визначаються залежно від ординат опорних моментів та моментів при навантаженні .

У нашому випадку

= 81,45 кН/м,

=32,85+48,6/4 = 45 кН/м.

= 207,7 кНм;

= 137,8 кНм.
Мінімальні значення моментів у прогонах:

= 19,7 кНм;

= –249,4 +137,8 = – 111,6 кНм.
Рисунок 8 – Побудова епюри моментів

^ 4.4 Розрахунок на міцність нормального перерізу ригеля
При розрахунку прямокутного перерізу ригеля мм приймаємо товщину захисного шару в стиснутій та розтягнутій зонах 30 мм.

Відповідно робоча висота перерізу ригеля складає

= 750 – 30 = 720 мм.

Потрібна площа робочої арматури розраховується за допомогою параметрів ( додаток А).

Для крайніх прольотів при = 329 кНм

0,184.

За допомогою додатка А визначимо коефіцієнти = 0,903; = 0,205.

Потрібна площа арматури дорівнює

= 20,72 см2.

Перевіримо умову> , за якою відносна висота стиснутої зони бетону не повинна перевищувати граничного значення [2, (69)].

= 0,205 ,

де (– для важкого бетону, Rb =11,5 Мпа – значення розрахункового опору в Мпа);

= 280 МПа;

= 500 МПа при [2, п. 3.14].

Оскільки умова виконується, приймаємо 428 А-III з площею 24,63 см2 (додаток Б).

У середніх прольотах при M2 = 249,4 кНм визначаємо

0,1223;

 =0,935, =0,13 ( додаток А).

Потрібна площа арматури

= 13,23 см2.

При виконанні умови приймаємо 422 А-III з площею As = 15,20 см2 ( додаток Б).

^ 4.5 Розрахунок міцності в похилих перерізах
Перевіряємо міцність балки на дію поперечної сили по похилій стиснутій смузі за умовою

[4, (47)],

де Q – поперечна сила на відстані не ближче h0 від опори.

= 289,56 кН,

де = 0,6  81,45  7,125 =348,2 кН;

– коефіцієнт, що враховує вплив поперечної арматури на несучу здатність, у запас приймаємо = 1;

– коефіцієнт, який ураховує вид бетону,

,

де = 0,01 (для важкого бетону).

289,56 кН < 0,3  1  0,896  1,15  0,9  38  72= 761,18 кH.

Умова виконується, прийняті розміри достатні, міцність по похилій смузі забезпечена.

Перевіримо умови необхідності розрахунку поперечної арматури:

а) ,

348,2кН < 2,5  0,09  0,9  38  72 = 554,04 кH – умова виконується;

б) ,

де Q - поперечна сила в кінці похилого перерізу, для її визначення обчислюємо довжину проекції найбільш небезпечного похилого перерізу = 180 см.

Поперечна сила сприймається поперечною арматурою каркасів, яка розташовується з певним кроком S, відповідно до розрахунку та конструктивних вимог.

При виконанні умови , C =Cmax ,
(для важкого бетону).

81,45 кН/м > = 0,7387 кН/см =73,87 кН/м.

Умова не виконується , відповідно

C =200,22 см,
= 185,12 кН,

Q=185,12 кН > = = 119,54 кH.

Умова не виконується – поперечну арматуру потрібно розрахувати.

Визначаємо мінімальне поперечне зусилля, що сприймається бетоном,

,

де – коефіцієнт, що залежить від типу бетону, = 0,6 (для важкого бетону).

= 132,97 кН.

Задаємося діаметром та кроком поперечної арматури.

Приймаємо 8 А-I, = 175 МПа [2, табл. 22], = 28 = 1,01 см2.

Задаємо крок поперечної арматури з умов: при 45 мм крок не більший ніж = 250 мм і не більший за 500 мм [2, п.5.27].

Приймаємо S = 250 мм.

Визначаємо зусилля, яке сприймає поперечна арматура на одиницю довжини ригеля,

= 0,707 кН/см.

Для поперечної арматури, що розраховується, повинна виконуватися умова [4, (57)]

;

0,707 кН/см < = 0,923 кН/см.

Умова не виконується, зменшуємо крок S = 150 мм.

Визначаємо зусилля, яке сприймає поперечна арматура на одиницю довжини ригеля,

= 1,178 кН/см;

1,178 кН/см > 0,923 кН/см.

Згідно з вимогами ,

де = = 801,94 мм.

Умова виконується. Розраховуємо момент, що сприймається бетоном над похилою тріщиною [4, (52)],

,

де – коефіцієнт, який залежить від виду бетону, для важкого бетону=2.

= 31912,7 кНсм.

Визначаємо проекцію похилої тріщини, для цього перевіряємо умову

;

0,8145 кН/см > 0,56  1,178 = 0,6597кН/см.

Умова виконується.

Обчислюємо проекцію небезпечного похилого перерізу

= 126,56 см.

Визначаємо поперечне зусилля, що сприймається бетоном стиснутої зони під тріщиною,

= 252,15 кН.
кН > кН (при невиконанні умови Qb = Qb,min).

Поперечне зусилля, яке сприймається бетоном стиснутої зони під тріщиною, більше, ніж мінімальне поперечне зусилля, що сприймається бетоном.

Розраховуємо поперечне зусилля в кінці похилого перерізу

= 245,12 кН.

Обчислюємо довжину проекції похилого перерізу небезпечної похилої тріщини

= 164,6 см.

Ураховуючи умови:

  1. C0 C =126,56 cм;

  2. C0 < 2 h0 =144 cм;

  3. C0 h0 =72 cм,

приймаємо C0 = C =126,56 мм.

Визначаємо поперечне зусилля, яке сприймається поперечною арматурою,

= 149,09 кН;

кН < = 394,21 кН.

Умова виконується, прийнятої поперечної арматури достатньо для сприймання поперечної сили.
1   2   3   4   5

Схожі:

Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» iconРеферат до не зарахованої контрольної роботи лекції №1 на тему «Функціонально-планувальні...
До громадських будівель І споруд відносяться об'єкти, що призначені для розміщення установ та підприємств, обслуговуючих як кожну...
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» iconМістобудівні умови І обмеження
Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд згідно будівельних, протипожежних та санітарних норм
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» icon2. Спостереження за збереженням будівель І споруд у період експлуатації
Це Положення має на меті забезпечити збереження виробничих будівель І споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного І якісного...
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» iconКурсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок...
Скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці...
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» iconТема. Архітектура
Архітектура – мистецтво проектування та будування різних будівель, споруд та їх комплексів
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» iconЗатверджую
...
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» iconКурсовий проект
Стоянов Ю. М. Динистори. Розрахунок трансформатора малої потужності та випрямляча з ємнісним фільтром. Курсовий проект, факультет...
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» iconКурсовий проект на тему
Курсовий проект на тему: «Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» icon2. класифікація будівель та споруд розділ Будівлі
Дк бс є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор...
Курсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі» з дисципліни «конструкції будівель І споруд» icon2. Опис будівель та споруд на земельній ділянці
Вид цільового призначення будівництво та обслуговування житлового будинку,господарських будiвель I споруд
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка