Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє
Скачати 102.87 Kb.
НазваВиховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє
Дата конвертації29.03.2013
Розмір102.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Виховна система школи – спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що і сприяє розвитку особистості та колективу.
Виховна система – це система соціальна. Її ядро – люди та їхні потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, дії, відносини. Адже виховна система обумовлена суспільною потребою у створенні спеціальних умов для розвитку у людського індивіда здібностей жити і працювати в соціумі, освоювати і виконувати соціальні ролі, перетворювати природну і соціальну дійсність.

Виховна система – це система педагогічна. Її функціонування пов’язане з реалізацією основних педагогічних завдань:

- формування в учнів цілісної системи наукових знань про природу, суспільство, людину;

- оволодіння учнями прийомами і способами основних видів діяльності;

- розвиток креативних здібностей дитини, її нахилів і талантів;

- формування в учнів ціннісного ставлення до різних сторін навколишньої дійсності і до самих себе;

- розвиток у дитини прагнення і здатності до самопізнання, самореалізації, самоствердження і самоосвіти;

- формування в освітній установі колективу як сприятливого середовища для розвитку і життєдіяльності дітей і дорослих.

Вирішення цих завдань передбачає використання різноманітних форм, методів і прийомів педагогічного впливу. Виховна система – це система ціннісно-орієнтована. Процес виховання спрямований на формування наукового світогляду та загальнолюдських цінностей, народної та національної культури, високоморальних людських стосунків, громадянських рис, підготовку до повноцінного, соціально активного життя.

Виховна система – це система цілісна. Враховуючи, що саме поняття система визначається як цілісне утворення компонентів, які взаємодіють між собою і підпорядковуються загальному, можна стверджувати, що ця риса є істотною і необхідною. об’єктивних і суб’єктивних чинників. виховна система повинна мати високий рівень організації, що забезпечить здатність змінюватись, удосконалюватися відповідно до поставлених цілей, об’єктивно аналізувати і визначати перспективи свого розвитку. Створення, зміцнення і коригування зв'язків між компонентами системи повинні забезпечувати цілісність системи. Але головний критерій ефективності розвитку гуманної виховної системи — розвиток особистості дитини. Процес розвитку виховної системи значною мірою визначається тим, що вона є самоорганізованою системою. У результаті педагогічного управління виховною системою і процесами самоорганізації складаються закономірності її розвитку.

^ Виховна робота в школі
Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально- виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно- культурне відродження України у розбудову держави .

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи , розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій :

• Визнання того, що школа-навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби селища Новопокровка в першу чергу.

• Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

Вирішуючи ці завдання школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери-гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

• Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору .Важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає управління навчально- виховним процесом. У нашій школі це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність з позашкільними закладами Новопокровки , використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

- реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;

- використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу.

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи.

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Створений системний підхід до управління процесом виховання. За структурою виховну роботу у нашій школі ми ділимо на чотири ланки.

З метою стимулювання роботи у школі діє рейтингова система оцінки діяльності педагогів та окремо учнів Як підсумок виховної діяльності класних керівників , класних колективів в кінці навчального року проходить нагородження . Кращі класні колективи визначаються в номінації ,,Зразковий клас ", проводиться свято «Золотий школяр» де кращі учні нагороджуються відзнаками.

Конкретне планування виховної роботи школи - важлива умова її успішної діяльності. Плануючи виховну роботу, спільно з адміністрацією школи, класними керівниками, учителями-предметниками, активом учнівського самоврядування складаємо план виховної роботи школи.

У школі налагоджена робота з обдарованими дітьми розроблені основні напрями та завдання роботи з обдарованими , складений план виховної роботи для реалізації програми ,,Обдарована дитина” ) в якому враховано, що поняття ,,обдарованість ” поєднує природні, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності, які сприяють глибокому розумінню навколишнього світу, окремих напрямів науки і як результат – високий рівень самореалізації кожного учня. Ведеться картка обдарованої дитини , кожен класний керівник має інформацію про дітей класу відносно здібностей всіх учнів в класі.

Значна увагу приділяється питанню створення умов та вихованню обдарованих дітей.

Адміністрація школи забезпечує участь дітей в обласних, районних та шкільних конкурсах, фестивалях, олімпіадах. Щорічно школа має переможців, лауреатів та призерів багатьох конкурсів.

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація нашої школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищує її ефективність. Вчителями школи проводяться уроки з комп’ютерною підтримкою, проводяться мультимедійні уроки з музичного мистецтва та художньої культури. Випускається шкільна газета «Веселковий дивокрай» в друкованому та електронному вигляді.
Виховна система нашої школи – це складна психолого -соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Школа працює у творчій співдружності з іншими закладами Новопокровки, а це селищна бібліотека, дитячий дошкільний заклад, селищний клуб.

На базі школи працюють гуртки, як шкільні, так і від ЦДЮТ.

Саме школа тепер єдина структура зацікавлена у позитивному розвитку особистості школяра .

Ведеться право виховна робота по запобіганню правопорушень. Корекційно-виховна робота об’єднує зусилля адміністрації школи, соціального інспектора, педагога – організатора, класних керівників .

Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя у нашій школі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень

Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва : взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу з запрошенням до співпраці представників громадських організацій по превентивному вихованню; по проблемах родинного виховання. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят, декад родинного виховання.

Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім’ї.

Саме за результами вивчення сім’ї складається соціальнопедагогічні паспорти класів, школи.Допомога

Соціальні досягнення^ Ставлення до ...

1 – 4 класи

5 – 7 класи

6 – 9 класи

Знань

Розвиток допитливості

Розвиток пізнавального інтересу

Розвиток пізнавальної активності

Суспільства

Повага до родини і школи

Повага до людей

Повага до суспільства і влади

Праці

Працьовитість

Інтерес до праці

Потреба у праці

Природи

Дбайливе ставлення до природи

Екологічна грамотність

Екологічна культура

Прекрасного

Почуття прекрасного

Естетичний смак

Естетична культура

Себе

Я - людина

Я - особистість

Самоповага.

Взаємоповага.

Здоров’я


Принципи виховання


Єдиний педагогічний простір
Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство навченими, законослухняними громадянами, духовно багатими, толерантними.

Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання.

А головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є школа.

Схожі:

Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconОрганізація гуртків у 20 11 -2010 2 навчальному році
Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення...
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconБлок громадянсько-правового виховання
Згідно педагогічної проблемної теми школи “ Удосконалення корекційно-виховної системи школи-інтернату ” виховна робота в 2005-2010...
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconСистема І процес контролю
Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень,...
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconЮридична адреса: вул. Фастівська, 41, смт. Борова, Фастівський р-н
Наше статутне завдання: виховання членів організації в дусі загальнолюдських цінностей
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconВнутрішкільний контроль як управлінська система
Система – це сукупність закономірно побудованих, діагностично зв’язаних елементів, взаємодія яких народжує нову якість
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconЗаходи по виконанню “Закону України про освіту”
Забезпечення життєдіяльності школи, створення умов для навчання І виховання дітей
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconІнформаційно-роз'яснювальна робота по проведенню профілактичної імунізації
Для цього імунна система володіє складним набором постійно взаємодіючих неспецифічних І специфічних механізмів. Неспецифічні механізми...
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconПлан Обчислювальна система. Апаратне забезпечення
Обчислювальна система – це сукупність програмної та апаратних засобів, що забезпечують автоматизацію збору, накопичення, опрацювання,...
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconКоцар Марія Петрівна
Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу життю людей, тому навчально-виховна діяльність школи має бути спрямована...
Виховна система школи спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що І сприяє iconПоложення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої...
Первинна профспілкова організація добровільне об'єднання членів профспілки, що працюють в одній установі, організації освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка