Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України,
Скачати 226.54 Kb.
НазваМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України,
Дата конвертації29.03.2013
Розмір226.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Організація і проведення атестації педагогічних працівників

Першотравневого району

в 2011-2012 навчальному році

Методичні рекомендації

Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, і перш за все – Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.

Атестаційним комісіям необхідно звернути увагу на особливості атестації педпрацівників у 2011-2012 році:

 1. Терміни заходів спільної діяльності комісій різних рівнів щодо атестації педагогічних працівників наведені в Плані-графіку організаційних заходів щодо атестації педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році (додаток 1).

 2. Атестація здійснюється на основі комплексного оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників. В ході підготовки матеріалів можна користуватися рекомендаціями (додаток 2).

 3. З метою здійснення об’єктивного кваліфікованого вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються, вважаємо доцільним створення при атестаційній комісії відділу освіти експертної групи з числа фахівців відповідних галузей освіти згідно з п. 2.15.

 4. В діяльності атестаційних комісій та експертної групи пропонуємо використовувати методичні рекомендації «Параметри комплексного оцінювання педагогічної діяльності та її результативності в ході атестації» (додаток 3).

 5. З метою здійснення не лише оцінювання матеріалів, а й забезпечення можливості своєчасного надання методичної допомоги атестаційним комісіям щодо їхньої підготовки та доопрацювання, матеріали міжатестаційного періоду до експертизи пропонуємо готувати на 15-23 січня. Матеріали щодо діяльності педпрацівника в поточному році в разі потреби можуть надаватися до експертної групи додатково.

 6. Атестаційним комісіям закладів освіти пропонуємо звернути особливу увагу на те, що новим Положенням не передбачено проведення атестації, що оформлюється протоколом. Атестація всіх педагогічних працівників здійснюється з 20 жовтня до 25квітня 2012 року згідно з п.п. 3.2 і 3.5 Типового положення.

 7. Рішення щодо перенесення атестації у випадках, передбачених п.п. 3.15 – 3.16 Типового положення приймають атестаційні комісії відповідних рівнів (тобто ті, які присвоюють працівникові відповідну кваліфікаційну категорію)

 8. Зміни щодо термінів позачергової атестації врегульовані п. 1.8 Типового положення і набувають чинності в поточному атестаційному циклі згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-6 від 06.01.2010.

 9. Згідно з п. 1.7 необхідною умовою атестації педагогічних працівників є проходження курсів підвищення кваліфікації. В іншому випадку працівник не може бути визнаний таким, що відповідає займаній посаді (п.3.11).

 10. Характеристика діяльності педагогічного працівника, яку керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії до 1 березня (п. 3.4), повинна містити оцінку, тобто пропоновані висновки щодо присвоєння працівникові певної кваліфікаційної категорії (звання). З цією пропозицією керівника педпрацівник ознайомлюється під підпис.

 11. У додатку 4 надається форма клопотання щодо включення до атестації працівників, які претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, та (або) педагогічного звання. Клопотання надається до атестаційної комісії ІІ рівня.

Підвищити рівень ефективності атестації педпрацівників у 2010-2011 році можливо за рахунок:

  • Подальшого вдосконалення науково-методичного супроводу фахового самовдосконалення педагогічних працівників у міжатестаційний період.

  • Здійснення комплексного оцінювання педагогічної діяльності працівників із застосуванням параметрів і критеріїв оцінювання результативності професійної діяльності педпрацівників за весь міжатестаційний період, активізації залучення педпрацівників до самоатестації та продовження діяльності експертної групи.

  • Удосконалення системи інформаційного супроводу атестації та забезпечення виконання вимог нормативних документів щодо оволодіння педагогічними працівниками інформаційно-комп’ютерними технологіями.

Підвищення ефективності атестації має відбуватися не за рахунок зниження кадрового потенціалу, а лише завдяки зростанню результатів діяльності педпрацівників.

Наголошуємо на необхідності зміщення акцентів управлінсько-методичної діяльності в роботі з педагогічними кадрами в міжатестаційний період від контрольно-оцінювальних функцій до мотиваційних.

Додаток 1

План-графік

спільної діяльності атестаційних комісій

загальноосвітніх закладів та районного відділу освіти

у 2011 – 2012 навчальному році
Дата

Заходи

Комісія закладу освіти

Комісія ВО

Виконавець

Документ

Виконавець

Документ

1

До 20 вересня

Створення атестаційної комісії навчального закладу, відділу освіти

Директор

Наказ

ВО

Наказ


2

До 20 вересня

Ознайомлення працівників з Типовим положенням про атестацію. Оформлення атестаційного куточка.

Заступник директора

Список ознайомлення3

До 20 вересня

Ознайомлення педагогічного колективу з наказом про створення АК та атестацію педпрацівників у поточному навчальному році

Заступник директора

Список ознайомлення4

До 20 вересня

Формування списку чергової атестації згідно з графіком та ознайомлення з ним педпрацівників під розпис

Заступник директора

Подання до атестаційної комісії5

До 20 вересня

Засідання атестаційної комісії закладу

 1. Розподіл обов’язків

членів атестаційної комісії

 1. Розробка плану роботи атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії

Протокол6

22 вересня – 10 жовтня (п.п.1.8, 3.15, 3.16)

Прийом заяв щодо позачергової атестації

з метою підвищення категорії. Прийом заяв щодо перенесення чергової атестації строком на 1 рік

Голова атестаційної комісії

Заяви працівників7

22 вересня – 12 жовтня

Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педпрацівників,

які атестуються.

Заступник директора

Ксерокопії документів8

До 10 жовтня (п.3.1)

Подання керівника закладу щодо позачергової атестації з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, та педпрацівників, які знизили рівень професійної діяльності

Директор

Подання9

До 12 жовтня

Співбесіди з педпрацівниками щодо індивідуальних планів проходження атестації

Заступник директора

Плани10

До 20 жовтня (п.3.2)

Засідання атестаційної комісії

 1. Розподіл членів АК за педпрацівниками.

 2. Розгляд подання керівника, заяв про позачергову атестацію, перенесення строку. Затвердження списку атестації

 3. Затвердження планів

індивідуальної роботи атестантів.

 1. Затвердження графіка атестації (подальше ознайомлення з ним педпрацівників під підпис).

Голова атестаційної комісії

Протокол11

17-20 жовтня

Прийом документів

щодо атестації педпрацівників (претендентів на вищу категорію, педагогічні звання)
Секретар атестаційної комісії

індивідуальні плани клопотання

12

До 20 жовтня

 1. Засідання атестаційної комісії ВО. Розподіл членів комісії за педпрацівниками, які атестуються.

 2. Затвердження списку атестації

 3. Затвердження графіка атестації.

 4. Розгляд клопотань закладів освіти (перенесення строку атестації на 1 рік).Голова

Протокол

13

25 – 29 жовтня

Підготовка інформаційних матеріалів

щодо атестації працівників до комісії вищого рівня

Заступник директора

Клопотання, індивідуальні плани проходження атестації14

До 7 листопада

Створення експертної групиГолова

Наказ

16

7 – 14 листопада

Формування бази даних педпрацівників, які підлягають атестації. Розподіл експертів за атестантамиВідділ освіти, секретар АК

База даних

17

1 листопада – 15 березня

Вивчення професійної діяльності атестантів,

виконання заходів графіка роботи атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії

Протоколи, аналітичні матеріали, відгуки

Голова атестаційної комісії

Протоколи, відгуки

18

1 листопада – 10 березня


Діяльність експертної групи

(за окремим планом)
Голова експертної групи

Експертні висновки

19

15 - 23 січня

Надання до комісії вищого рівня

атестаційних матеріалів для експертизи

Заступник директора

Атестаційні матеріали20

15 - 23 січня

Прийом атестаційних матеріалів

щодо роботи педпрацівників, які атестуються районною атестаційною комісієюРМК

Атестаційні матеріали

21

До 1 березня (п.3.4)

Надання характеристики професійної діяльності на педагогічного працівника до атестаційної комісії

Керівник навчального закладу

Характеристика22

12 – 16 березня

Оформлення атестаційних документів

Секретар атестаційної комісії

Атестаційні листи23

За 10 днів до засідання

Ознайомлення працівників

з атестаційними листами

Секретар атестаційної комісії

Атестаційні листи24

До 01 квітня

Засідання атестаційної комісії закладу освіти

 1. Підсумки атестації

Голова атестаційної комісії

Протокол25

До 4 квітня

Подання до районної атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії

Подання , атестаційні листи26

04 квітня

Засідання районної атестаційної комісії.

Розгляд клопотань.Голова атестаційної комісії

Протокол

27

Згідно з п.п. 6.4., 6.5., 6.8

Розгляд апеляцій на рішення атестаційних комісій нижчих рівнів у разі їх надання

Атестаційна комісія

Протокол

Атестаційна комісія

Протокол

28

До 30 квітня

Реалізація рішень атестаційної комісії

щодо атестації педагогів

Директор

Наказ

Начальник відділу освіти

Наказ

29

30 квітня –

10 травня

Аналіз підсумків атестації,

підготовка звітної та статистичної документації

Заступник директора

Аналітичні матеріали

Секретар атестаційної комісії, відділ освіти

Аналітичні матеріали


І.Г.Яримбаш 2-34-90

Додаток 2

Орієнтовний перелік матеріалів

з досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

 1. Інформація закладу освіти про працівника.

 2. Відгуки адміністрації закладу освіти та керівника районного методичного об’єднання про роботу працівника в міжатестаційний період.

 3. Самоаналіз або опис досвіду роботи педагога (реалізація проблеми, над якою працює).

 4. Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період.

 5. Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо).


Вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи

Матеріали оформлюються окремою текою.

 1. Титульний лист:

  • вгорі вказується повна назва закладу, установи, де працює педагог;

  • посередині аркуша – назва «Матеріали з досвіду роботи»;

  • праворуч під назвою вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада;

  • внизу сторінки – місто й рік підготовки роботи.

 1. На другому аркуші подається:

  • зміст із зазначенням сторінок;

  • план роботи (у разі потреби).

 1. Відомості про педагога (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; освіта; спеціальність за дипломом; місце роботи; посада; стаж безпосередньої педагогічної роботи; стаж роботи на даній посаді; державні нагороди, звання; дата, форми та результати підвищення кваліфікації; дата, результати попередньої атестації; на що претендує; відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти /району, міста/).

 2. Анотація досвіду роботи – коротка характеристика опису досвіду, у якій:

 • наводяться найважливіші напрямки роботи;

 • стисло викладається зміст досвіду;

 • дається його оцінка.

Анотацію готує заступник директора з навчально-виховної (навчально-методичної) роботи закладу освіти.

 1. Відгуки на педагогічну діяльність працівника керівника закладу освіти та керівника районного методичного об’єднання.

 2. Опис педагогічної діяльності:

 • наукове обґрунтування обраної теми:

 • актуальність проблеми, її відповідність сучасним умовам;

 • місце, роль і значення роботи в діяльності школи, автора;

  • розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду:

 • що було і що змінилось у роботі протягом періоду розробки проблеми;

 • чим конкретно визначаються досягнення;

 • як усі заходи, зміни в діяльності учителя позначились на кількісних і якісних результатах;

 • які труднощі довелося подолати і яким шляхом;

  • оцінка напрямів удосконалення роботи, план подальшої розробки цієї теми (в кінці опису досвіду обов’язково вказується список використаної літератури).

 1. Результативність педагогічної діяльності (з наданням матеріалів, які підтверджують інформацію: ксерокопій дипломів, сертифікатів, посвідчень, виписок з наказів тощо). Матеріали з результативності можуть бути надані в довільній формі, але обов’язково мають містити інформацію за наступними параметрами:

  • навчальні досягнення учнів (результати моніторингу, ДПА тощо;

  • досягнення учнів у конкурсах, олімпіадах;

  • особисті досягнення педпрацівника в конкурсах фахової майстерності;

  • результативність методичної роботи педпрацівника у різних її проявах;

  • відомості про науково-методичну діяльність, апробацію методичних розробок педпрацівника та розгляд їх методичними установами, (обов’язково лише для розгляду питання щодо педагогічного звання «Вчитель-методист»);

  • результати визначення рівня професійної компетентності педпрацівника (проводиться спільно з методичними службами);

  • результати підвищення кваліфікації та самоосвіти педпрацівника.

 1. Перелічені результати визначаються за період від попередньої атестації. Інформаційні матеріали готує адміністрація закладу освіти разом з вчителем. При цьому необхідно дотримуватись принципів комплексного оцінювання і не обмежуватися окремо вилученими параметрами.

 2. Всі атестаційні матеріали мають бути підписані керівником, скріплені печаткою закладу освіти та доведені до відома педпрацівника під розпис.

Додаток 3

Параметри комплексного оцінювання педагогічної діяльності та її результативності в ході атестації
^ Нормативне підґрунтя

«Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання» (п. 1.2)

«Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу» (п. 1.3).

«Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо». (п. 3.3)
Параметри вивчення педагогічної діяльності

На підставі вимог до кваліфікаційних категорій (п.п. 4.3-4.6) атестаційна комісія визначає параметри вивчення, підбирає й застосовує засоби та інструментарій оцінювання міжатестаційної педагогічної діяльності педагога:

 • Аналіз результатів вивчення рівня організації навчального процесу:

  • володіння необхідними методичними прийомами, педагогічними засобами,

  • вміння працівника вирішувати педагогічні проблеми,

  • використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі,

  • володіння сучасними освітніми технологіями,

  • володіння різними формами позаурочної роботи та якісним їх застосуванням,

  • використання методів компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу,

  • володіння інноваційними освітніми методиками й технологіями,

  • володіння широким спектром стратегій навчання;

  • застосовування нестандартних форми проведення уроку; активно впроваджують форм та методів організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

 • Рівень навчальних досягнень учнів:

  • Аналіз результатів поточних та підсумкових контрольних робіт

  • Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів

  • Аналіз результатів державної підсумкової атестації

  • Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання (за наявністю)

  • Визначення рівня взаємної кореляції зазначених результатів

  • Відслідкування динаміки (або стабільності) результатів.

Опосередковано про рівень навчальних досягнень свідчать також підсумки участі учнів у предметних конкурсах та олімпіадах, отже в даному розділі необхідно вивчати також і відповідні результати, показані учнями впродовж міжатестаційного періоду вчителя.

 • Участь працівника в методичній роботі:

  • Участь у роботі предметних районних методичних об’єднань (від навчального закладу до міських, регіональних та обласних),

  • Впровадження передового педагогічного досвіду,

  • Володіння технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів

  • Поширення інноваційних освітніх методик у професійному середовищі,

  • Вміння продукувати оригінальні, інноваційні ідеї,

  • Здатність вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі,

Стосовно педагогічних працівників, щодо яких постає питання про присвоєння педагогічного звання, комісія у відповідності з пунктами 5.2-5.3 додатково враховує наступні параметри:

  • Систематичне використання та поширення передового педагогічного досвіду працівником

  • Надання педагогом практичної допомоги іншим педагогічним працівникам.

  • Здійснення науково-методичної і науково-дослідницької діяльності та отримані в міжатестаційний період результати,

  • Наявність власних методичних розробок працівника, результати їх апробації та розгляду науково-методичними установами (обов’язково),

Визначені параметри оцінювання ще до початку атестації обговорюються на першому засіданні атестаційної комісії з участю працівників, які атестуються і враховуються при складанні планів атестаційної роботи на контрольно-оцінювальному етапі (в період з 1 листопаду до 15 березня).

Вивчення педагогічної діяльності працівника, який атестується, доцільно проводити за наступними параметрами:^ Параметри оцінювання навчально-виховного процесу

1

Рівень організації навчальних занять

1.1

Аналіз, самоаналіз уроків

1.2

Проведення відкритих занять

1.3

Реалізація особистісно-орієнтованого навчання

2

Участь у методичній та дослідницько-пошуковій роботі

2.1

Проведення майстер-класів

2.2

Кооперативна творча діяльність

2.3

Заходи щодо презентації педагогічного досвіду

3

Безперервна освіта

3.1

Планування та реалізація Індивідуальної освітньої траєкторії

3.2

Участь у міжкурсових заходах

3.3

СамоосвітаПараметри оцінювання результатів педагогічної діяльності

1

Результати навчально-педагогічної діяльності

1.1

Навчальні досягнення учнів з предмету

1.1.1

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів, відслідкування динаміки змін

1.1.2

Результати річного оцінювання, державної підсумкової атестації

1.1.3

Результати зовнішнього незалежного оцінювання

1.2

Підсумки роботи з обдарованими учнями

1.2.1

Підсумки участі учнів в олімпіадах

1.2.2

Підсумки участі учнів у конкурсі МАН

1.2.3

Підсумки участі в інших конкурсах, змаганнях

2

Результати участі педпрацівника в методичній роботі

2.1

Участь у заходах поширення передового педагогічного досвіду

2.1.1

В конкурсі "Учитель року", "Кращий працівник року"

2.1.2

В науково-практичних конференціях

2.2

Підготовлені продукти науково-методичної, дослідницько-пошукової діяльності

2.2.1

Власні методичні розробки,апробовані та схвалені науково-методичними установами ( в тому числі, у складі авторського колективу)

2.2.2

Статті у виданнях, збірках матеріалів науково-методичних конференцій

2.2.3

Публікації в періодичних виданнях

2.2.4

Виступи на засіданнях педради, методоб'єднаннях

3

Рівень і зростання професійно-особистісної компетентності

3.1

Результати діагностування професійно-особистісного рівня

3.1.1

Психолого-педагогічна підготовка

3.1.2

Науково- методична підготовка, володіння ІКТ

3.1.3

Особистісні характеристики, змотивованість до самовдосконалення

3.2

Результати підвищення кваліфікації в міжатестаційний період

3.2.1

Результати проходження курсів підвищення кваліфікації

3.2.2

Результати участі в заходах міжкурсового періоду безперервної освіти

3.2.3

Отримання другої вищої освіти, навчання в аспірантурі

4

Додаткові результати

4.1

Результати позакласної роботи з предмету

4.2

Участь у роботі над проблемою закладу освіти

Клопотання
Атестаційна комісія __________________ (вказати навчальний заклад) порушує клопотання про включення до списку педагогічних працівників, які атестуються районною комісією, згідно з Типовим положенням про атестацію, наступних педагогічних працівників:
^ Прізвище, ім’я,
по батькові


Місце роботи

Освіта

(навчальний

заклад, рік закінчення)

Спеціальність

та кваліфікація

за дипломом

Посада,
яку займає


Педагогічнийстаж

Стаж роботи
на даній посаді


Підвищення

кваліфікації
(заклад, рік, місяць,


посвідчення)

Рік та місяць

попередньої атестації , результат

На що претендує

Основні досягнення в міжатестаційний період


Голова атестаційної комісії __________________ ________________________

/підпис/ /ініціали, прізвище/
Секретар атестаційної комісії __________________ ________________________

Схожі:

Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012...
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconПрацюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних праців­ників (далі — нове Типове положення), оскільки попереднє Типове положення про...
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconАтестація педагогічних працівників: основні зміни Роз’яснення юридичної...
Січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011 №1473 "Про затвердження Змін...
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconНаказ
Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconАлгоритм дій голови атестаційної комісії
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20....
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...

Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconПам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу Вимоги...
Складено відповідно до пунктів 1 7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства...
Методичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, І перш за все Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка