Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем
Скачати 385.96 Kb.
НазваНовою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем
Сторінка3/3
Дата конвертації04.03.2013
Розмір385.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3


Працюючи по розгалуженій програмі, кожен учень приходить до заданої мети навчання різними шляхами в залежності від своїх індивідуальних особливостей, тому що після кожної навчальної дози в залежності від характеру відповіді на контрольне питання учень переходить до наступної навчальної дози, або на бічні "гілки" програми.

Адаптивні програми передбачають можливість переходу на менш або більш важкі ділянки (гілки) програми з урахуванням попередніх відповідей і помилок учня.

Таким чином, що навчає програма виконує ряд функцій викладача:

служить джерелом інформації;

організує навчальний процес;

контролює ступінь засвоєння матеріалу;

регулює темп вивчення предмета;

дає необхідні роз'яснення;

попереджає помилки;

забезпечує зворотний зв'язок: внутрішню (до тому, якого навчають, - він відразу бачить, вірно або невірно він засвоїв матеріал) і зовнішню (до вчителя - про хід засвоєння матеріалу кожним учнем або групою).

Розроблена навчальна програма може бути реалізована за допомогою технічного пристрою, ЕОМ або програмних підручників.

постійний контроль засвоєння;

дефіцит спілкування й емоцій у навчанні;

індивідуалізація темпу навчання, обсягу навчального матеріалу;

не розкриває самого ходу научения;

можливість використання технічних автоматизованих пристроїв навчання.

має обмеження застосування, у тому числі через складності матеріального забезпечення.

Ідеї і принципи ПРО стимулювали розвиток і застосування ТСО, породили ряд нових технологій (наприклад, блочно-модульний). . Ігрові технології навчання

Гра - вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому складається й удосконалюється самоврядування поводженням.

Ігрова діяльність виконує наступні функції: розважальної, комунікативну, самореалізації, игротерапевтическую, діагностичну, корекції, міжнаціональній комунікації, соціалізації.

Гри як метод навчання, передачі досвіду старших поколінь молодшим люди використовували зі стародавності. Широке застосування гра знаходить у народній педагогіці, у дошкільних і позашкільних установах. У сучасній школі, що робить ставку на активізацію й інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність використовується в наступних випадках: 1) як самостійні технології для освоєння поняття, теми, роздягнула навчального предмета; 2) як елемента більш великої технології; 3) як урок або його частини (уведення, закріплення, пояснення, контролю, вправи і т.д.); 4) як технології позакласної роботи (гри типу "Блискавиця", КТД і т.д.).

Поняття "ігрові педагогічні технології" включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. Педагогічна гра має істотну ознаку - чітко поставленою метою навчання і відповідної їй педагогічним результатом, що можуть бути обґрунтовані, виділені в явному виді і характеризуються учбово-пізнавальною спрямованістю.

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять відбувається по таких основних напрямках: дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрової задачі; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; навчальний матеріал використовується в якості її засобу, у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, що переводить дидактичну задачу в ігрову; успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим результатом.

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, сполучення елементів гри й ученья багато в чому залежать від розуміння учителем функцій і класифікацій педагогічних ігор:Розглянемо більш докладно технологію ділової гри (ДИ). ДИ використовується для рішення комплексних задач засвоєння нового, закріплення матеріалу, розвитку творчих здібностей, формування загально навчальних умінь, дає можливість учнем зрозуміти і вивчити навчальний матеріалів різних позицій.

У навчальному процесі застосовуються різні модифікації ДИ: імітаційний, операційний, рольові, діловий театр, психо- і социадрама.

Схематично технологію ДИ можна представити в такий спосіб:

Етап підготовки

Розробка гри

– розробка сценарію;

– план ділової гри;

– загальний опис гри;

– зміст інструктажу;

– підготовка матеріального забезпечення
Введення в гру

– постановка проблеми, цілей;

– умови, інструктаж;

– регламент, правила;

– розподіл ролей;

– формування груп;

– консультації.

Етап

проведення

Групова робота над завданням

– робота з джерелом;

– тренінг;

– мозковий штурм;

– робота з игротехником.

Межгрупповая дискусія

– виступ груп;

– захист результатів;

– правила дискусії;

– робота експертів.
Етап аналізу й узагальнення

– висновок із гри;

– аналіз, рефлексія;

– оцінка і самооцінка роботи;

– висновки й узагальнення;

– рекомендації.

Етап підготовки починається з розробки сценарію - умовного відображення ситуації й об'єкта. У содержание сценарію входять: навчальна мета заняття, опис досліджуваної проблеми, обґрунтування поставленої задачі, план ДИ, загальний опис процедури гри, зміст ситуації і характеристик діючих осіб.

Далі йде введення в гру, орієнтація учасників і експертів. Визначається режим роботи, формується головна мета заняття, улаштовується постановка проблеми і вибору ситуації. Видаються пакети матеріалів, інструкцій, правил, установок. Збирається додаткова інформація. При необхідності учні звертаються до ведучого й експертів за консультацією. Допускаються попередні контакти між учасниками ДИ. Негласні правила забороняють відмовлятися від отриманої по жеребі ролі, виходити з гри, пасивно відноситься до гри, придушувати активність, порушувати регламент і етику поводження.

Етап проведення - процес гри. З початком гри ніхто не має права втручатися і змінювати її хід. Тільки ведучий може коректувати дії учасників, якщо вони ідуть від головної мети гри. Розрізняють три способи розвитку ігрового процесу: детерминированный, спонтанний, змішаний (сполучить алгоритмізацію з урахуванням ймовірного характеру подій, найбільш властивий ДИ). У залежності від модифікації ДИ можуть бути введені різні типи рольових позицій учасників: а) стосовно змісту роботи в групі - генератор ідей, розроблювач, імітатор, ерудит, діагност, аналізатор; б) по організаційних позиціях - організатор, координатор, інтегратор, контролер, тренер, маніпулятор; в) стосовно новизни - ініціатор, обережний критик, консерватор; г) по методологічних позиціях - методолог, критик, методист, проблематизатор, рефлексирующий, програміст; д) по соціально-психологічних позиціях - лідер, предпочитает, прийнятий, незалежний, неприйнятий, що відкидається.

Етап аналізу, обговорення й оцінки результатів гри має на увазі виступу експертів, обмін думками, захист учнями своїх рішень і висновків. На закінчення вчитель константирует досягнуті результати, відзначає помилки, формує остаточний підсумок заняття. Звертається увага на зіставлення використаної імітації з відповідною областю реального світу, установлення зв'язку гри зі змістом навчального предмета.

Элитные вакансии и работа в Одессе
1   2   3

Схожі:

Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconКласифікація інноваційних педагогічних технологій (методик, систем)
Технологія    комунікативного    навчання    іншомовної    культури (Є. Пассов).        
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconУмінь І навичок у дидактичних системах трудового навчання
Всі вони у різний час застосовувались як системи трудової підготовки учнів у загальноосвітніх школах. Досвід застосування цих систем...
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconКиївський національний торговельно-економічний університет
Другої Світової війни. Починаючи з 1961 року, моменту свого створення, оеср ставить за мету посилювати економіку країн-членів, щоб...
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconТема: Калинець Ігор
Використані сучасні технології навчання. Інформаційна технологія навчання. Урок з використанням програмно методичного забезпечення...
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconПитання “допомагати чи не допомагати в навчанні молодшому школяреві”...
Навчальна діяльність для дитини є новою, відмінною від усього, чим вона раніше займалася, тому, поки не сформуються основні навички...
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconКомп’ютерні технології на уроках трудового навчання
На сьогодні, назріла переорієнтація підготовки школярів до трудової діяльності від уніфікованого, усередненого підходу до індивідуалізованої...
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconУрок у системі особистісно орієнтованого навчання. Інтерактивні технології...
Розділ методологічні особливості особистісно орієнтованого навчання молодших школярів
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconЗ досвіду організації профільної практики учнів економічного профілю
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання Міністерство освіти І науки...
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconПедагогічна технологія та основний результат ефективного навчання основ здоров’я та обж

Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету кон­струювання оптимальних дидактичних систем iconПершим винаходом, що дозволив зрушити навчання в часі І просторі,...
Книга — головне джерело навчальної інформації, проте необхід­ний ще один обов'язковий компонент навчання — комунікація між вчителем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка