Нака з
Скачати 100.04 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації30.03.2013
Розмір100.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Н А К А З


23.10.2012 № 93

Про проведення в 2012-2013н.р.

ІІ етапу Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року-2013»
Згідно Положення «Про ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013 з метою активізації творчої діяльності, стимулювання фахової загальної освіти, посилення мотивації якісної роботи педагогічних працівників, підвищення їх професійної відповідальності за результати навчання та виховання дітей, поширення передового педагогічного досвіду

НАКАЗУЮ:
1. Провести протягом листопада – грудня 2012 року районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013» (далі – Конкурс), відповідно до положення, з номінацій :

- « Основи здоров'я»

- «Музичне мистецтво»

- «Інформатика»

- «Фізика»

 1. Затвердити:

  1. Положення про І (районний) тур Конкурсу (Додаток 1)

  2. Склад оргкомітету районного Конкурсу (Додаток 2).

  3. Склад журі за номінаціями районного Конкурсу (Додаток 3)

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, гімназії:

3.1. Забезпечити участь вчителів з предметів, вказаних в пункті 1 даного наказу у Конкурсі;

3.2. Сприяти підвищенню престижу Конкурсу серед педагогічних працівників району;

3.3. Створити творчу групу для допомоги у підготовці претендента до участі в Конкурсі

4. Районному методичному центру:

4.1. Провести 09.11.2012 о 10.00 в РМЦ методичну нараду з вчителями-учасниками Конкурсу.

4.2. Систематично надавати методичну допомогу вчителям-учасникам Конкурсу з питань опису власного педагогічного досвіду, підготовки творчої роботи та оформлення документів.

4.3 Організувати проведення 07.12.2012 року на базі РМЦ «Майстер-клас» як форму презентації власного досвіду в системі «учитель-учителеві».

4.4. Провести 10.01.2013 року заключне урочисте свято «Гімн професії» на базі РМЦ.

5. Директору Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст.. №21 Дмитренко О.Є.:

5.1. Сприяти проведенню конкурсних уроків учасниками Конкурсу на базі Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. №21 30.11.2012 року вчителями основ здоров'я та музичного мистецтва, 04.12.2012 року вчителями фізики та інформатики.

6. Головному бухгалтеру Гутник М.О. вчасно профінансувати витрати пов’язані з проведенням Конкурсу відповідно кошторису.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о.директора РМЦ Прокопенко О.Л.
Начальник відділу освіти

Попаснянської райдержадміністрації Дoнцова М.А.

Додаток 1

до наказу РВО

від 23.10.2012 №93
ПОЛОЖЕННЯ

про І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року- 2013»
1. І (районний) етап конкурсу «Учитель року 2013» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до листа управління освіти і науки луганської облдержадміністрації «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013», з метою виявлення і підтримки прогресивного педагогічного досвіду вчителів Попаснянщини, підвищення престижу праці педагога, популяризації педагогічних знахідок.

Завдання конкурсу:

 • стимулювання праці вчителів серед загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних закладів освіти регіону;

 • сприяння творчому педагогічному пошуку;

 • підвищення професіоналізму вчителя;

 • розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду;

2. Конкурс проводить відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації, КУ «Попаснянський районний методичний центр».

3. Конкурс проводиться серед педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, гімназії незалежно від одержаної освіти, набутого фаху, педагогічного стажу та віку за такими номінаціями:

- вчитель основ здоров'я

- вчитель музичного мистецтва

- вчитель інформатики

- вчитель фізики

^ 4. Для проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі. (Додаток 2, 3)

5. Для участі в Конкурсі претенденти представляють до оргкомітету у термін до 30.10.2012р. такі матеріали:

 • заяву (зразок додається)

 • анкету учасника (зразок додається)

 • фотографії вчителя: кольоровий портрет (9х4), чорно-біле фото (4х6), дві-три жанрові фотографії (з уроку та позакласного заходу), фотографії подаються в електронному та паперовому варіантах без зменшення розміру.

 • лист-представлення адміністрації ЗНЗ (до однієї сторінки).

 • висновок шкільних методичних кабінетів про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу. Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність вчителя на рівні навчального закладу, району, області (до двох сторінок).

 • опис роботи (до п’яти друкованих сторінок) та презентація досвіду (до 15 слайдів із висвітленням власних надбань). В описі досвіду вчитель розкриває проблему(ідею), над якою працює, та методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї методики; презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point і надається у електронному вигляді .

 • матеріали, які розкривають (ілюструють) власний досвід за визначеною ідеєю.

 • розробки уроків певної теми або розділу за чинною програмою з повним дидактичним і методичним забезпеченням;

 • публікації вчителя (якщо такі є);

 • розробки позакласної діяльності з предмета.

Матеріали, які подаються на компакт-диску в пластиковому футлярі, позначаються даними про учасника: прізвище, ім.'я, по-батькові, місце роботи (район, місто, повна назва школи).

Опис досвіду має представляти:

 • обґрунтування актуальності педагогічної ідеї (проблеми);

 • визначення ступеня інновацій у власному досвіді;

 • розкриття теоритичне, методологічне й методичне підгрунтя даного досвіду;

 • показ технологічного забезпечення досвіду;

 • самоаналіз і самооцінка результатів професійної діяльності за зазначеною педагогічною ідеєю (зміни у навчальних досягненнях учнів).

Усі перелічені матеріали подаються до журі на паперових ( в одному примірнику, зібраними в одну папку) і електронних носіях. Електронна версія наданих матеріалів (з посиланням на наскрізну нумерацію сторінок) в редакторі Word, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5., поля 20мм (заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу трьома інтервалами).

Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий алгоритм:

 • дати обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення;

 • висвітлити основу ідею досвіду, її новацій ну та інноваційну значущість;

 • вказати, на які наукові чи практичні дослідження опираєтесь у своїй роботі, які наукові концепції та теорії, яких авторів використовуєте;

 • розкрити технологію реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • показати запропоновані інновації в організації навчально-виховного процесу;

 • провести аналіз результатів професійної діяльності, вказати зміни в якості знань учнів, в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 • вказати проблеми та труднощі, з якими ви зіткнулися в процесі роботі, та шляхи їх подолання;

 • викласти свою точку зору на зміст освіти, Фоми, методи прийоми, засоби навчання школярів предмету який викладає.

При підготовці презентації необхідно враховувати наступні рекомендації:

 • матеріал викладати стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;

 • інформацію ретельно структурувати;

 • важливу інформацію (висновки, визначення, правила тощо) подавати крупним планом, бажано з ілюстраціями;

 • другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми, тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст;

 • графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення;

 • рядок має містити 6-8 слів;

 • всього на слайді має бути приблизно 6-8 рядків; загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;

 • у заголовках повинні бути і великі і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.

^ 6. Порядок проведення Конкурсу:

 • Конкурсний урок з учнями навчального закладу м. Попасна, на якому присутні всі члени журі. Безпосередньо після уроку учасником Конкурсу проводиться самоаналіз і самооцінка власного уроку.

 • Самоаналіз (до 10 хвилин) передбачає аналіз ходу уроку, результати спільної діяльності як учнів, так і вчителя на різних етпах роботи: оцінку особливостей і рівня підготовленості учнів. Члени журі можуть задавати вчителю запитання для набуття додаткової інформації про хід і результативність конкурсного уроку.

Памятка для самоаналізу конкурсного уроку:

 • Рівень навчальних можливостей і особливостей учнів: чи були вони враховані?

 • Місце даного уроку в курсі, розділі, темі? Звязок з попереднім і наступним?

 • Мета уроку? Підпорякованість їй мети, типу, форм і методів уроку?

 • Доцільність і ефективність етапів уроку?

 • Методи навчання: які вони були, наскількі доцільні?

 • Форми уроку й навчальної діяльності учнів?

 • Звороній звязок і контроль рівня навчальних досягнень на всіх етапах уроку?

 • Використання можливостей навчального кабінету?

 • Атмосфера взаємодії, взаємопорозуміння на уроці?

 • Досягнення мети і завдань уроку?

 • Майстер-клас” як форма презентації власного досвіду в системі “учитель-учителеві” (моделювання найяскравіших елементів досвіду). Тривалість – до 20 хвилин.

^ 7. На заключному етапі Конкурсу «Гімн професії» кожен учасник представляє свою педагогічну ідею (візитну картку) за допомогою членів педагогічного колективу школи, друзів, учнів, членів сім’ї (до 10 хвилин ).

^ 8. Оцінювання конкурсних завдань.

Конкурс носить персональний характер. Оцінювання відбувається за бальною системою після кожного конкурсного завдання з урахуванням специфіки навчальної дисципліни, рівня педагогічної майстерності, ерудиції, дотримання конкурсантами регламенту та вказівок членів журі, техніки безпеки тощо. При цьому враховується творчий підхід учасників конкурсу щодо використання сучасних педагогічних інноваційних технологій, а також вміння аналізувати шляхи і способи досягнення результатів навчально-виховного процесу й оцінювати їх ефективність.

У кожній номінації за сумою набраних балів визначаються переможці. Якщо претенденти після усіх конкурсних завдань набрали однакову кількість балів, переможцем районного конкурсу стає той, хто набрав більшу кількість балів за проведений урок. У цьому випадку рішення журі оформляється відповідним протоколом.

Переможцем районного конкурсу з кожної номінації надається право представляти Попаснянський район на ІІ (обласному)турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013».

^ 9. Нагородження переможців.

За рішенням журі та оргкомітету переможці районного етапу Конкурсу нагороджуються дипломами відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації та подарунками від громадських організацій. Переможець суперфіналу нагороджується туристичною путівкою від Районного комітету профспілки педагогічних працівників (терміни залежать від наявності путівки). Очний етап та суперфінал Конкурсу проводяться урочисто, за участю педагогічної громадськості та висвітлюються у засобах масової інформації.

^

Оргкомітету І (районного) етапу

Конкурсу «Вчитель року 2013»


П.І.Б. (учасника)

ЗНЗ

ЗаяваПрошу внести мене до складу учасників районного етапу Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Учитель ...............». З Положенням Конкурсу

ознайомлений (на).

Дата Підпис
^

АНКЕТА

учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»


1. Прізвище, ім’я та по-батькові__________________________________

______________________________________________________________

2. Дата і місце народження ______________________________________

_____________________________________________________________

3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, е-mail ______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації) ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Ідентифікаційний код _________________________________________

6. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за

дипломом _____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)_______________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
8. Стаж роботи: загальний,_______________________________________

у тому числі педагогічний: ____________________________________

9. Кваліфікаційна категорія _____________________________________

10. Звання ____________________________________________________

_________ ____________________________________________________

11. Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження) _________________________________________________ ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

12. Класи, в яких викладаєте _____________________________________

13. Мова викладання ____________________________________________

14. Проблема (тема) над якою працюєте____________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

15. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються____

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

16. Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку

_____________________________________________________________
17. Авторські видання та публікації_______________________________

_____________________________________________________________

18. Ваше педагогічне кредо _____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

19. Намалюйте (словесно у формі статті в газету від 3-ої особи) свій педагогічний портрет або свою візитку картку______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням ______________________________________________________________

______________________________________________________________

21. Підпис учасника__________________ Дата ______________________
^

Додаток 2


до наказу РВО

від 23.10.2012 №93

Склад оргкомітету:

 1. Донцова М.А. – начальник районного відділу освіти

 2. Прокопенко О.Л. – в.о.директора районного методичного центру

 3. Григоренко Л.В. – голова профспілки працівників освіти

 4. Гутник М.О. – головний бухгалтер відділу освіти

 5. Лагутіна О.О. – методист районного методичного центру

 6. Бондаренко С.І. - методист районного методичного центру

 7. Зубкова Н.О. - методист районного методичного центру

Додаток 3


до наказу РВО

від 23.10.2012 №93
Журі конкурсу:


 1. Донцова М.А. – голова журі, начальник РВО

 2. Прокопенко О.Л. – член журі, в.о.директора РМЦ

 3. Сухомлін О.О.– член журі, головний спеціаліст РВО

 4. Шулік В.В. - член журі, головний спеціаліст РВО

 5. Гайдидей О.М. - член журі, методист РМЦ

 6. Григоренко Л.В. - член журі, голова профспілки працівників освіти

 1. Бондаренко С.І. - член журі, методист РМЦ

 2. Лисовець І.В. – член журі, вчитель інформатики ЗОШ №1

 3. Лисовець А.В. – член журі, вчитель музичного мистецтва гімназії №20

 4. Станкевич Л.М.– член журі, вчитель основ здоров'я ЗОШ с.Молодіжного

 5. Савенко І.П. – член журі, вчитель математики та фізики ЗОШ №25

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка