Програмування. Середовище Turbo Pascal 0
НазваПрограмування. Середовище Turbo Pascal 0
Сторінка1/8
Дата конвертації31.03.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8

Програмування. Середовище Turbo Pascal 7.0.

Процик А.П. – Колківська ЗОШ-ліцей

______________________________________________________________________________________________________Методична розробка • Лінійні програми

 • Підпрограми

 • Розгалуження

 • Цикли

 • Масиви
Підготував: вчитель інформатики
Колківської ЗОШ-ліцею

Процик Анатолій Петрович

Колки

2006

Послідовність викладу матеріалу побудована так, щоб читач з першого ж уроку приступив до самостійної роботи на комп'ютері. На кожному уроці подаються приклади завдань та програм для безпосередньої роботи на комп’ютері.

Поняття алгоритму, способи їх опису, блок-схеми алгоритмів, поняття програмного об’єкта, математична модель та ряд інших суто теоретичних питань розглядаються нерозривно з програмуванням, нерозривно від практичної роботи на комп’ютері.

На першому та другому уроках виробляються основні навики роботи в середовищі програмування Turbo Pascal 7.0., а вже на третьому складається хоч і найпростіша, але працююча програма. Перераховані вище „сухі” теоретичні питання розглядаються тоді, коли в них виникає потреба для складання програм та розв’язання конкретних задач. Так, для прикладу, поняття змінної розглядається лише після написання програми виведення на екран домашньої адреси, коли виникає потреба в складанні „обчислювальних програм”. Математична модель та блок-схеми алгоритмів розглядаються взагалі наприкінці вивчення розділу „Лінійні програми”, коли розв’язуються перші „складні” задачі, що потребують побудови математичної моделі.

На відміну від традиційного підручника розглядається поняття літерала, як найпростішого програмного об’єкта. Константа та змінна також розглядаються як об’єкти, що будуються на основі літерала. Спираючись на процес інкапсуляції, підпрограма розглядається як закрита самостійна та незалежна капсула, для якої властивий мембранний ефект. Надіюсь, що такий підхід дозволить учням вдальнійшому з меншою затратою зусиль перейти до об’єктивно-орієнтованого програмування.

Основна ціль даної методички може бути сформульована так: навчання створенню закінчених, працюючих програм на мові Pascal з використанням середовища програмування Turbo Pascal 7.0. з мінімальною затратою часу, зацікавлення дітей програмуванням та формування правил хорошого тону при складанні програм.

Навчитися програмувати можна тільки програмуючи, вирішуючи конкретні задачі. Тому, щоб отримати максимальну користь від даного матеріалу, читач повинен працювати з цим матеріалом активно, не займатися просто читанням прикладів, а вводити їх у комп'ютер, експериментувати з ними – вносити зміни до програм.§ 1: ПОНЯТТЯ ПРОГРАМИ. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ TURBO PASCAL 7.0.

^ ПОНЯТТЯ ПРОГРАМИ. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ.

Програма, що працює на комп'ютері, нерідко ототожнюється з самим комп'ютером, оскільки людина, що використовує програму, "вводить в комп'ютер" початкові дані з клавіатури або за допомогою мишки і "комп'ютер видає результат" на екран (так для прикладу працює програма „Калькулятор”). Насправді перетворення початкових даних, що вводяться з клавіатури, і результат, що виводиться на екран монітора, виконує процесор комп'ютера відповідно до послідовності команд деякої програми, яку попередньо написав і зберіг на комп’ютері програміст. Так, щоб комп'ютер виконав деяку роботу, необхідно розробити цю послідовність команд, або, як кажуть, написати програму. Вираз написати програму відображає тільки один з етапів створення комп'ютерної програми, коли розробник програми дійсно записує команди (інструкції) на папері або за допомогою текстового редактора.

Програмування — це процес створення (розробки) програми. Іншими словами, це процес написання тексту програми в деякому текстовому редакторі або на листку паперу. Текст програми пишеться на деякій мові програмування.

Програма – це опис обчислень.

Обчислення – це дії, здійснення яких доручається деякому виконавцю, який повинен їх розуміти. Програма – це текст.

^ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ.

Знакові системи, що використовуються для опису процесів обчислень, які виконуються на комп’ютері – мови програмування. Процес формування опису – програма. Розрізняють наступні мови програмування:

 • машинні

 • асамблерні

 • макромови

 • мови високого рівня

 • мови дуже високого та спеціального рівня


Машинні мови

Знакова система, яка допускає безпосередньо виконувати процесором комп’ютера програм, що написані на цій мові. Одиниця програми в машинній мові – це машинна команда.Команда складається з двох частин: операційна, адресна. В першій розміщається вказівка процесору, яку дію треба виконати, в другій – над чим треба виконати дану дію, тобто вказується значення. Вказівка значень визначається за допомогою адреси, тобто числа, що описує місце розташування значення в пам’яті комп’ютера.

Для виконання переважної більшості операцій недостатньо однієї команди. Таму команди машинної мови об’єднуються в так звані речення.
Асамблерні мови

Це мова класу, вищого ніж машинна мова. Це також знакова система, ще дуже близька до машинної, але команди асамблерної мови не можуть безпосередньо виконуватися процесором, тому тексти цієї мови перекладають на машинну мову. Процес перетворення здійснюється за допомогою спеціальної програми асемблера і називають асамблюванням.


Мови високого рівня

Це знакова система, команди якої дуже близькі до природної мови. Для виконання процесором команд мови високого рівня повинні бути перетворені у машинну мову. Процес перетворення – трансляція і може відбуватися двома шляхами: інтерпретацією або компіляцією.
Інтерпретація – процес, в якому команди мови високого рівня перетворюються у речення машинної мови і виконуються процесором в міру їх утворення. Тому машинна програма в пам’яті цілком не запам’ятовується. Програма, яка здійснює перетворення називається інтерпретатором.Компіляція – процес, в якому на мові високого рівня цілком перетворюється у програму машинної мови, а вже потім програма на машинній мові виконується процесором. Тому компільована машина програма на відміну від інтерпретованої запам’ятовується цілком. Програму, що виконує процес компіляції називають компілятором.Першою мовою високого рівня, що стала концептуальною основою більшості сучасних мов була мова ALGO 58/60.

В даний час в комп'ютерному світі існує безліч мов програмування високого рівня. Найпопулярніші сьогодні – це BASIC, Pascal, С, Ада, JAVA. Яка з мов краща? Відповідь на це питання не так проста. Проте можна з упевненістю сказати, що Pascal краще за інші мови підходить для навчання програмуванню. І це не дивно, адже ця мова була розроблена швейцарським ученим Н. Віртом у тому числі і для цілей навчання програмуванню. В той ж час Pascal — не "учбова", не "іграшкова" мова, вона використовується для розробки складних "професійних" програм, у тому числі працюючих в середовищі Windows.

^ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Середовище програмування - це системи програм, що забезпечують початкове кодування та відлагодження програми. Крім засобів трансляції програм (компілятора для більшості мов), вони містять у собі засоби для роботи з файловою системою та операційною системою (ОС). Такі середовища програмування називають інтегрованими. Інтегроване середовище програмування містить:

 • редактор для створення програм;

 • засоби трансляцію програми у машинну мову (компілятор або інтерпретатор)

 • відладчик, що забезпечує різні режими компіляції (він допомагає програмісту відлагоджувати програму, знаходити та виправляти помилки);

 • розвинуту бібліотеку підпрограм, модулів, класів, мегамодулів (готових програм, які може використати програміст у своїй програмі).§2. РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ TURBO PASCAL 7.0

Поширені два середовища програмування мовою Паскаль: Turbo Pascal 7.0 і Borland Pascal для MS-DOS і Windows. Вони призначені для підготовки текстів програм мовою Паскаль та їхнього виконання. Принципи складання програм (окрім роботи з графікою у Windows) для них однакові.

Для входу у середовище треба виконати команду turbo.exe (на шкільних комп’ютерах повний шлях до нього наступний – D:\Turbo\turbo.exe). У верхньому рядку екрана буде розташоване головне меню, а в нижньому — опис деяких функціональних клавіш.

Щоб активізувати (увійти в) головне меню, потрібно натиснути на клавішу F10. У розпорядженні користувача будуть такі пункти меню:

File

— для роботи з файлами;

Edit

— для редагування файлу;

Search

— для відшукання чи заміни заданого фрагмента
тексту;

Run

— для виконання програми;

Compile

— для компіляції програми та створення
exe- файлу;

Debug

— для налагодження програми;

Options

— для конфігурування середовища;

Window

— для конфігурування вікон і роботи з ними;

Help

— для надання допомоги.

Потрібний пункт вибирають стрілками переміщення курсора або мишкою і натискають на клавішу вводу.

Розглянемо деякі команди меню:

1. Створення нового файлу, в якому будемо записувати текст нової програми:

Активізують головне меню (натискають на F10) і пункт File.
Отримують додаткове (спадне) меню. У ньому вибирають команду ^ New (будемо записувати так: F10=>File=>New). Середовище переходить у режим створення нового файлу з назвою NONAME00.PAS. В цьому файлі і набирають текст програми. Для виправлення очевидних помилок уведення користуються традиційними прийомами редагування тексту

2. Запуск програми на виконання

F10=>Run або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F9. Якщо система виявить синтаксичні помилки, то про це буде негайно повідомлено. Курсор буде в рядку, де допущено помилку, або безпосередньо вказуватиме на позицію з помилкою. У верх­ньому рядку буде повідомлення червоного кольору про зміст помилки, що суттєво полегшує її виправляння. Середовище перебуватиме в режимі редагування і помилку можна буде виправити. Після виправлення помилки необхідно повторно запустити програму на виконання (натискають на Ctrl+F9).
Виправляють наступну помилку у разі потреби і т.д.

Якщо синтаксичних помилок немає, програма буде виконана. Результати можна побачити у вікні результатів, для чого натис­кають на Alt+F5 або використовують засоби пункту Debug– User Screen. Натис­нувши після перегляду результатів на будь-яку клавішу, переходять у режим редагування програми.

3. Покрокове виконання програми

Debug => Watch – виклик вікна Watches, яке відображає значення програмних об’єктів у пам’яті в процесі роботи програми. Дане вікно дає можливість користувачу-програмісту «бачити» що робиться в пам’яті комп’ютера в процесі роботи кожної команди (вказівки) програми.

^ Debug => Add Watch (Ctrl+F7) – додати у вікно Watches ім’я програмного об’єкта. Дана команда дозволяє користувачу-програмісту вибирати програмні об’єкти, значення яких будуть відображатися у вікні Watches

^ Run => Trace into (F7) – виконати наступну вказівку програми. Ця команда забезпечує покрокове виконання програми. Як кожна наступна вказівка змінює пам’ять комп’ютера відображається у вікні Watches

4. Збереження програми у файлі.

Щоб зберегти текст програми у файлі з розширенням pas (а саме таке розширення має програма написана на мові Паскаль), активізують F10=>File=>Save As, якщо файлу дають нове ім'я, або F10=>File=>Save (достатньо натиснути на клавішу F2) для зберіган­ня файлу зі старим іменем.

5. Відкриття програми

Для роботи з програмою, що є на диску, виконують ^ F10 =>File => Open або натискають на клавішу F3. Отримаємо діалогове вікно. За допомогою клавіші Tab переходимо в нижню частину вікна і вибираємо серед імен файлів потрібний файл, натискаємо на клавішу вводу. Текст програми буде занесено у вікно редагування.

6. Завершення роботи в середовищі програмування.

Для закінчення сеансу роботи і виходу з середовища потрібно виконати F10=>File=»Exit або натиснути на клавіші Alt+x.

^ ПРАКТИЧНА РОБОТА

 1. Запустіть середовище програмування Turbo Pascal 7.0 (можна скористатися ярликом на Робочому столі).

 2. Відкрийте меню File (F10 – Enter)

 3. Ознайомтеся з командами меню File (New, Save, Save As, Open, Exit). Вивчіть призначення цих команд.

 4. Відкрийте файл „001.pas”- (File – Open)

 5. Перегляньте текст програми (Увага!!! Ні в якому разі не змінюйте текст програми, бо програма не запуститься на виконання)

 6. Запустіть програму на виконання (Run – Run або Ctrl+F9).

 7. Перегляньте результат роботи програми (Debug – User Screen або Alt+F5)

 8. Перепишіть результати роботи програми „001.pas” в зошит.

 9. Поверніться у вікно тексту програми (нажміть будь-яку клавішу).

 10. Командою Debug => Watch відобразіть вікно Watches

 11. Командою Debug => Add Watch (Ctrl+F7) додати у вікно Watches імена таких програмних об’єктів: a, b, c.

 12. Командою Debug => Watch (F7) виконайте програму покроково. При цьому у вікні Watches спостерігайте як змінюються значення програмних об’єктів: a, b, c.

 13. Збережіть програму як копію (File - Save As) у вашій папці під назвою „Proba.pas”

Додаткове завдання Повторіть пункти 4 – 13 для файлів „0011.pas” „0012.pas” та „0013.pas”

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconТема дисципліни
Тема. Робота у середовищі програмування Turbo Pascal. Програмування лінійних алгоритмів
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconТема дисципліни
Тема. Програмування розгалужених алгоритмів в середовищі програмування Turbo Pascal
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconКурсова робота
Курсова роботи з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» на тему: «Мова програмування turbo pascal» являє собою заключний етап...
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconУрок з інформатики 11 клас Тема «Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal»
Перевірити знання теорії по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconУрок №13. Тема
Тема: Мова програмування Delphi та інтегроване середовище візуальної розробки проектів Turbo Delphi 2006. Принципи роботи у візуальному...
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconТема: Опис графічних вказівок алгоритмічною мовою, та мовою програмування. Мета
Навчальна: сформувати нові знання опису графічних вказівок алгоритмічною мовою та мовою програмування Turbo Pascal
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconУдосконалити навички програмування розгалужених алгоритмів
Обладнання та програмне забезпечення: ibm pc – сумісний пк; операційна система Windows; середовище програмування Microsoft Visual...
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconЗавдання на літня канікули
Структура програми мовою turbo pascal. Операції виведення. Постійні та змінні величини. Типи постійних I змінних величин. Операції...
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconУрок 44 Тема уроку
Тема уроку: Інтегроване середовище програмування Турбо Паскаль. Практична робота «Створення та редагування програм у середовищі програмування...
Програмування. Середовище Turbo Pascal 0 iconРозділ лінійні програми вступ поняття програми. Мова програмування...
Вираз написати програму відображає тільки один з етапів створення комп'ютерної програми, коли розробник програми дійсно записує команди...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка