Конкурсних торгів Шестопалов С. В
НазваКонкурсних торгів Шестопалов С. В
Дата конвертації31.03.2013
Розмір61.3 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Інформатика > Конкурс
Протокол

132/1 від 13 листопада 2012 року

засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних торгів на предмет їх відповідності вимогам
документації конкурсних торгів

Управління головного Каховського магістрального каналу
Присутні:
Голова комітету з

конкурсних торгів Шестопалов С.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів Хібовська Н. Б.

Члени комітету з конкурсних торгів:

Пінчук І. А.

Шевченко О. В.

Гриньова М.О.

Порядок денний:
  1. Розгляд пропозицій конкурсних торгів на закупівлю: код 31.30.1 «Провід та кабель ізольовані» на предмет їх відповідності вимогам документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.09.12 р. (протокол № 112) із змінами, внесеними рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.10.12 р. (протокол № 128). Оголошення про торги № 289302 (ТРП), що опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 113 (715) від 24.09.2012 р.

  2. ^

    Визначення результатів конкурсних торгів та оприлюднення інформації про результати торгів згідно вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”.Слухали:
1. Голова комітету з конкурсних торгів Шестопалов Сергій Володимирович вніс на розгляд комітету з конкурсних торгів питання про відповідність пропозицій учасників торгів на предмет їх відповідності вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю: код 31.30.1 «Провід та кабель ізольовані», затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.09.2012 року (протокол № 112) із змінами, внесеними рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.10.12 р. (протокол № 128) (далі - документація конкурсних торгів).

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 31 жовтня 2012 року № 131 на вищевказану закупівлю отримано три пропозиції конкурсних торгів, що надійшли від учасників торгів: ПП «Мастер-Кабель», ПАТ «Одеський кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ» та ПП «Южагротранс».

За результатами розгляду вищевказаних пропозицій конкурсних торгів на предмет їх відповідності вимогам документації конкурсних торгів з’ясовано наступне.

1. Пропозиції конкурсних торгів ПП «Мастер - Кабель» та ПАТ «Одеський кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ» вимогам документації конкурсних торгів не відповідають, про що свідчить наступне:

^ 1.1. Щодо пропозиції конкурсних торгів ПП «Мастер - Кабель». В учасника відсутні наступні документи, надання яких вимагалося у Переліку документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника (Додаток 1) документації конкурсних торгів:

Згідно вимог підп. 4.2 розділу II Переліку документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника (Додаток 1) документації конкурсних торгів, кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати довідку управління статистики про відсутність заборгованості зі сплати заробітної плати у вигляді оригіналу документу зі строком видачі не раніше 01.10.12 р. Всупереч вищенаведеній вимозі документації конкурсних торгів учасником надано завірену копію довідки з управління статистики від 11.10.2012 р. № 05-88/184.

^ 1.2. Пропозиція конкурсних торгів ПАТ «Одеський кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ» має такі недоліки:

Відповідно до вимог підп. 3.1 розділу II Переліку документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника (Додаток 1) документації конкурсних торгів, кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати, зокрема, відомості про підтвердження того, що Учасник володіє власною та/або орендованою виробничою базою (на підставі договору оренди, лізингу, купівлі - продажу, тощо) в т. ч. необхідним обладнанням, спеціальною технікою, для забезпечення належних умов зберігання, транспортування товарів, що є предметом закупівлі та інше у вигляді оригіналу довідки заповненої у довільній формі із зазначенням місцезнаходження та площі (щодо нерухомості).

Надана на виконання даної вимоги документації конкурсних торгів ПАТ «Одеський кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ» довідка про наявність товарного складу, транспорту від 17.10.2012 р. №240/9/Тн, не містить інформації щодо площі належної учаснику торгів нерухомості.

Крім цього, підп. 2.2 розділу ІІ Переліку документів щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника (Додаток 1) документації конкурсних торгів, містить вимогу про те, що кожний учасник торгів на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів має надати, зокрема, не менше 3-х копій договорів щодо виконання аналогічних за обсягом та предметом закупівлі поставлених товарів.

Натомість учасником надано копії 3-х договорів, два з яких не містять копій специфікацій, які є невід’ємною частиною договору.

На підставі вищенаведеного, комітет з конкурсних торгів дійшов висновку, що пропозиції вищевказаних учасників конкурсних торгів не відповідають вимогам документації конкурсних торгів.

Згідно із статтею 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 30.06.2010 року № 2289-VI із змінами, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 цього Закону, та/або умовам документації конкурсних торгів.

Враховуючи вищенаведене, пропозиції конкурсних торгів вищевказаних учасників підлягають відхиленню у зв’язку із їх невідповідністю вимогам документації конкурсних торгів.

Відповідно до абз. 8. ч. 1 ст. 30 Закону, Замовник відміняє торги, зокрема, у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

За таких обставин, на підставі вищевказаних положень Закону, відкриті торги на закупівлю: «Провід та кабель ізольовані», код – 31.30.1 підлягають відміні, оскільки до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Голова комітету конкурсних торгів запропонував провести голосування з даного питання. Усі присутні голосували „ЗА” одностайно.

2. Згідно із ч. 2 ст. 29 Закону, Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 статті 30 Закону, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Як встановлено ст. 10 Закону, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, обов'язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації.

Враховуючи викладене, пропонується надіслати учасникам відкритих торгів, пропозиції яких відхилені, повідомлення про це із зазначенням аргументованих підстав, оприлюднити та надіслати повідомлення про відміну торгів, а також опублікувати оголошення про результати торгів у порядку та строки, що встановлені статтями 10, 29, 30, 32 Закону.

Голова комітету з конкурсних торгів запропонував провести голосування з даного питання. Усі присутні голосували „ЗА” одностайно.
Ухвалили:
1. Відхилити пропозиції конкурсних торгів ПП «Мастер-Кабель» та ПАТ «Одеський кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ» на закупівлю: «Проводу та кабелю ізольованого», код – 31.30.1 у зв’язку із їх невідповідністю вимогам документації конкурсних торгів.

2. Відкриті торги закупівлю: «Проводу та кабелю ізольованому», код – 31.30.1 (оголошення про торги № 289302 (ТРП), що опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 113 (715) від 24.09.2012 року), відмінити.

3. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів надіслати учасникам відкритих торгів, пропозиції яких відхилені, повідомлення про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4. Оприлюднити інформацію про результати торгів у порядку та строки, встановлені статтями 10, 30, 32 Закону.
Голова комітету

з конкурсних торгів Шестопалов С.В.
Секретар комітету

з конкурсних торгів Хібовська Н. Б.
Члени комітету з конкурсних торгів:

Пінчук І. А.

Шевченко О. В.
Гриньова М. О.
Схожі:

Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconДокументація конкурсних торгів для підготовки учасниками пропозицій...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель". Терміни, які використовуються...
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconДокументація конкурсних торгів для підготовки учасниками пропозицій...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни,...
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconДокументація конкурсних торгів для підготовки учасниками пропозицій...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни,...
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації...
Продовження строку подання І розкриття пропозицій конкурсних торгів та інформування учасників про зміни, внесені до документації...
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації...
Продовження строку подання І розкриття пропозицій конкурсних торгів та інформування учасників про зміни, внесені до документації...
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації...
Продовження строку подання І розкриття пропозицій конкурсних торгів та інформування учасників про зміни, внесені до документації...
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconДокументація конкурсних торгів для підготовки учасниками пропозицій...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconДокументація конкурсних торгів для підготовки учасниками пропозицій...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconДокументація конкурсних торгів для підготовки учасниками пропозицій...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....
Конкурсних торгів Шестопалов С. В iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо затвердження документації...
Затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю «Трансформатори» код 31. 10. 4 на 2012 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка