Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми
Скачати 108.29 Kb.
НазваПитання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми
Дата конвертації01.04.2013
Розмір108.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми

Варіант 1

1. Яке слово використовується для позна­чення початку виконуваної частини програми мовою Pascal?

 • begin;

 • program;

 • write;

 • readln;

 • var.

2. За допомогою якого зарезервованого слова описуються мовою Pascal постійні величини?

 • var;

 • const;

 • procedure;

 • real;

 • integer.

3. Де записується ім'я програми?

 • в описовій частині програми;

 • перед кінцем програми;

 • після слова Program;

 • в операторі присвоєння;

 • в операторі wrіte.

4 Яке слово використовується для опису процедури введення мовою Pascal?

 • begin;

 • writeln;

 • write;

 • readln;

 • read.

5. Яке слово використовується для опису процедури виведення даних на екрані?

 • begin;

 • program;

 • write;

 • writeln;

 • readln.

6. Як мовою Pascal надати величині у значення 2sin Зх?

 • y:=2*sin*3x;

 • y:=2*sin(3*x);

 • y:=2sin3x;

 • y=2*sin(3*x);

 • y:=sin(3*x)*2.

7. У яких командах допущені помилки?

 • Write(y’,y);

 • write('y=,'y);

 • writeln(y=,'y');

 • writeln('y=%y:3:4);

 • writeln('Уведіть значення змінної у').

8. Якою командою запускається програма на виконання?

 • Alt+F9;

 • Ctrl+F9;

 • F10;

 • Alt+F5;

 • Ctrl+x.

9. Мови програмування поділяють на:

 • мови низького та високого рівнів;

 • мови-транслятори;

 • мови-компілятори;

 • мови гуманітарні та природничі;

 • мови обчислювальні та логічні.

10. Мовою програмування називається:

 • українська мова;

 • транслятор;

 • набір символів, які використовують при складанні програм;

 • фіксована система позначень для опису алгоритмів і структур даних;

 • спеціальні символи і слова.

11. До основних конструкцій мови програ­мування Pascal належать:

 • алфавіт;

 • величини;

 • стандартні функції;

 • арифметичні вирази;

 • імена, числа.

12. Імена або ідентифікатори використовують:

 • для позначення чисел;

 • для позначення імен функцій;

 • для позначення постійних величин;

 • для позначення арифметичних виразів;

 • для позначення змінних величин.

13. Вираз tg Зху мовою Pascal подають:

 • sin/cos(3*x*y);

 • sin(3*x*y)/cos(3*x*y);

 • tg(3*x*y);

 • sin(3xy)/cos(3xy);

 • tg(3xy).

14. Число 0,00567489 в показниковій формі мовою Pascal буде подано:

 • 0.567489Е-3;

 • 0.567489ЕЗ;

 • 5.67489Е-3;

 • -5.67489Е-3;

 • -0.567489ЕЗ.

15. Арифметичний квадратний корінь з модуля -29 мовою Pascal потрібно записати:

 • abs(sqrt(-29));

 • sqr(abs(-29));

 • sqrt(-abs(-29));

 • sqrt(abs(-29));

 • sqr(abs*(-29)).

16. У результаті виконання команди m:=2*exp(ln(l/2) *2) в комірці т буде зберігатися значення:

 • 2;

 • 1/2;

 • 4;

 • 1/4;

 • 0.5.

17. Функція іпt(х) знаходить:

 • дробову частину х;

 • цілу частину х, яка перевищує аргумент;

 • дробову частину х, яка не перевищує ар­гумент;

 • цілу частину х, яка не перевищує аргу­мент;

 • дробову частину х, яка перевищує аргу­мент.

18. Середовище Turbo Pascal запускається файлом:

 • turbo,pas;

 • turbo.com;

 • turbo.tph;

 • turbo.tpl;

 • turbo.exe.

19. Нове вікно програми Turbo Pascal відкривається:

 • вибором пункту меню New;

 • вибором пункту меню File/New;

 • вибором пункту File/Output;

 • вибором пункту меню File/Open;

 • натисканням послідовно кнопок F10, стрілка вниз, Enter.

20. Для збереження файла під новим іменем мовою Pascal використовують команду:

 • File / Save;

 • File/Save as;

 • Edit/Save all;

 • File/Dos shell;

 • F2.

21. Прочитати з диска для подальшої робо­ти текст збереженої раніше програми можна за допомогою команди:

 • Window / Close All;

 • File / Open;

 • F3;

 • Edit / Change dir;

 • File /Get info.

22. Вихід із середовища Turbo Pascal можна здійснити за допомогою команди:

 • File / Exit;

 • Alt+X;

 • Edit/Cut;

 • Alt+Y;

 • Debug I Output.

23. Скопіювати виділений фрагмент тек­сту з активного вікна в буфер обміну можна наступним чином:

 • Compile / Copy;

 • Debug/User screen;

 • Edit / Copy;

 • Window / Run;

 • Ctrl + Insert.

24. Команда Alt + F9 здійснює:

• запуск програми з активного вікна на виконання;

 • вирізання зазначеного фрагмента з ак­тивного вікна;

 • закриття активного вікна;

 • створення exe-файла програми, записа­ної в активному вікні;

 • виведення на пристрій друку вмісту ак­тивного вікна.

25. Алгоритм це:

 • віршований розмір;

 • ритм у музиці;

 • послідовність чітких однозначних вка­зівок;

 • спосіб мислення;

 • біоритм.

26. Які типи вихідних даних припустимі в обчисленні значення функції у=cos(7)?

 • shortint;

 • longint;

 • integer;

 • double;

 • real.

27. У лінійному алгоритмі команди вико­нуються:

 • хаотично;

 • кожна третя команда повторюється двічі;

 • одна за одною, згідно з порядком запису;

 • згідно виконання деякої умови;

 • через одну.

28. У скількох позиціях після коми буде ви­водитися значення змінної х при використанні формату виведення х:6:3 ?

 • 9;

 • 6;

 • 1;

 • 3;

 • 18.

29. В яких реченнях програми допущені по­милки?

 • program школаїв;

 • writel('y=';y);

 • read(x);

 • var x,y:real;

 • readln('x');

 • y:=sqrt(x+l)/x.

30. Яким знаком розділяються оператори мовою Pascal?

 • крапкою;

 • комою;

 • крапкою з комою;

 • двокрапкою;

 • знаком питання.

31. Хто є автором мови Pascal?

 • Ніклаус Вірт;

 • Ада Лавлейс;

 • Білл Гейтс;

 • Блез Паскаль;

 • Норберт Віннер.

32. Вираз у=cos x + |b - 5| у формі операто­ра присвоювання мовою Pascal матиме вигляд:

 • y:=cos*x+ln*(b-5);

 • y:=cos(x)+abs(b—5);

 • y=cos(x)+abs(b-5);

 • y=cos*x+abs*(b-5);

 • y:=cos(x)+ln(b-5)v

33. Які з вказаних функцій входять до спис­ку стандартних функцій мови Pascal?

 • 1п(х);

 • tan(x);

 • arctan(x);

 • log(x);

 • tg(x);

 • abs(x).

34. Змінні це величини:

 • значення яких уводять з клавіатури;

 • значення яких незмінні в процесі вико­нання алгоритму;

 • значення яких необхідно задати для ви­конання алгоритму;

 • значення яких отримують в результаті виконання алгоритму;

 • значення яких є обов'язково дійсними.

35. Введення даних в блок-схемі зображають у:

 • прямокутниках;

 • овалах;

 • ромбах;

 • паралелограмах;

 • трапеціях.

36. Результати виконання програми переглядають за допомогою команди:

 • Debug /User screen;

 • Edit / Clear;

 • Debug / Watch;

 • Alt+F3;

 • Alt+F5.


Варіант 2

1. Яке слово використовується для позна­чення початку описової частини програми мовою Pascal?

 • begin;

 • program;

 • write;

 • readln;

 • var.

2. Яким оператором описуються змінні ве­личини?

 • var;

 • const;

 • procedure;

 • real;

 • integer.

3. Де описуються бібліотечні модулі, що використовуються у програми?

 • в описовій частині програми;

 • перед кінцем програми;

 • після слова Uses;

 • в операторі присвоєння;

 • в операторі write.

4. Яке слово використовується для опису початку виконуваної частини програми мовою Pascal?

 • begin;

 • writeln;

 • write;

• readln;

• read.

5. Яке слово використовується в мові про­грамування Pascal для опису процедури введення даних?

 • read;

 • program;

 • write;

 • writeln;

 • readln.

6. Як мовою Pascal надати величині у зна­чення 3cos2x?

 • y:=3*cos*2x;

 • yr=3*cos(2*x);

 • y:=3cos2x;

 • y =3*cos(2*x);

 • y=cos(2*x)*3.

7. У яких командах допущені помилки?

 • write(*m=',m);

 • write(*m=,'m);

 • writel(m=,*m');

 • write (m:3:2);

 • writeln(*yведіть значення змінної г').

8. Натисканням яких «гарячих» клавіш виконується компіляція програми?

 • Alt-F9;

 • Ctrl+F9;

 • F10:

 • Alt+F5;

 • Ctrl-He.

9. Компілятор це транслятор, який:

 • перекладає програму на машинну мову по частинах і виконує її;

 • проводить обчислення;

 • проводить переклади;

 • перекладає всю програму на машинну мову, а потім виконує її;

 • складає вірші.

10. Мовою програмування називається:

 • українська мова;

 • транслятор;

 • набір символів, які використовують при складанні програм;

 • фіксована система позначень для опису алгоритмів і структур даних;

 • спеціальні символи і слова.

11. До основних конструкцій мови програ­мування Pascal належать:

 • алфавіт;

 • величини;

 • стандартні функції;

 • арифметичні вирази;

 • імена, числа.

12. Слово const використовується:

 • для опису чисел;

 • для опису функцій;

 • для опису постійних величин;

 • для опису арифметичних виразів;

 • для опису змінних величин.

13. Вираз ctg 2xy мовою Pascal подають

 • cos/sin(2*x*y);

 • cos(2*x*y)/sin(2*x*y);

 • ctg(2*x*y);

 • cos(2xy)/sin(2xy);

 • ctg(2xy).

14. Число 0,0067489 в показниковій формі мовою Pascal буде подано:

 • 0.67489Е-2;

 • 0.67489Е2;

 • 6.7489Е-3;

 • -6.7489Е-3;

 • -0.67489ЕЗ.

15. Модуль арифметичного квадратного кореня з 29 мовою Pascal потрібно записати:

 • abs(sqrt(29));

 • sqr(abs(29));

 • sqrt(-abs(29));

 • sqrt(abs(29));

 • sqr(abs*(29)).

16. В результаті виконання команди m:=l/8*exp(ln(2)*2) в комірці т буде зберігатися значення:

 • 2;

 • 1/2;

 • 4;

 • 1/4;

 • 0.5.

17. Вираз 5 div 2 дорівнює

 • -2;

 • 2;

 • 3;

 • -3;

 • 2,5.

18. Довідка по середовищу Turbo Pascal міститься у файлі:

 • turbo.exe;

 • turbo.tph;

 • turbo.hlp.;

 • turbo.tpl;

 • turbo.exe.

19. Вікно раніше створеної програми Turbo Pascal відкривається:

 • натисканням клавіші F3;

 • вибором пункту меню File / New;

 • вибором пункту меню File / Output;

 • вибором пункту меню File / Open;

 • натисканням по черзі кнопок на клавіа­турі: F10, стрілка вниз, Enter.

20. Для збереження файла під старим іме­нем мовою Pascal використовують пункт меню:

 • File / Save;

 • File I Save as;

 • Edit I Save all;

 • File/Dos shell;

 • F2.

21. Вирізати фрагмент програми можна за допомогою пункту меню:

 • File / Copy;

 • File I Open;

 • Shift + Delete;

 • Edit /Cut;

 • File/Get info.

22. Вийти із середовища Turbo Pascal можна за допомогою пункту меню:

 • File / Exit;

 • Alt + X;

 • Edit /Cut;

 • F10 / стрілка вниз / Enter;

 • Debug / Output.

23. Витерти рядок можна за допомогою команди:

 • Ctrl+Y;

 • Debug / User screen;

 • Edit / Copy;

 • Window / Run;

 • Ctrl+Insert.

24. Команда Ctrl+F9 здійснює:

 • запуск програми з активного вікна на виконання;

 • вирізання визначеного фрагмента з ак­тивного вікна;

 • закриття активного вікна;

 • створення exe-файла програми, записа­ної в активному вікні;

 • виведення на пристрій друку вмісту ак­тивного вікна.

25. Базовими структурами алгоритмів є:

 • віршовані алгоритми;

 • лінійні алгоритми;

 • музичні;

 • розгалужені алгоритми;

 • циклічні алгоритми.

26. Які типи вихідних даних припустимі в обчисленні значення функції y=int(x)?

 • shortint;

 • longint;

 • integer;

 • double;

 • real.

27. У лінійному алгоритмі команди виконуються:

 • хаотично;

 • кожна третя команда повторюється двічі;

 • одна за одною, за порядком запису;

 • згідно з виконанням деякої умови;

 • через одну.

28. Скільки цифр після коми буде виводи­тися у змінної х при використанні формату виведення х:7:4 ?

 • 7;

 • 3;

 • 1;

 • 4;

 • 1,5.

29. У яких рядках програми допущені по­милки?

 • program школа18;

 • writeln('y=',y);

 • readl(x);

 • var x;y:real;

 • y:=(sqrt(x+l/x).

30. Яким знаком закінчується програма мовою Pascal?

 • крапкою;

 • комою;

 • крапкою з комою;

 • двокрапкою;

 • знаком питання.

31. Хто автор мови Pascal?

 • Ніклаус Вірт;

 • Ада Лавлейс;

 • БіллГейтс;

 • Блез Паскаль;

 • Норберт Віннер.

32. Вираз у=sin х + |r + 7| у формі операто­ра присвоювання мовою Pascal матиме вигляд:

 • y:=sin*x+ln*(r+7);

 • y:=sin(x)+abs(r+7);

 • y=sin(x)+abs(r+7);

 • y=sin*x+abs*(r+7);

 • y:=sin(x)+ln(r+7).

33. Які із вказаних функцій не входять до списку стандартних функцій мови Pascal?

 • ctan(x);

 • arctan(x);

 • ln(x);

 • lg(x);

 • abc(x).

34. Результати — це величини:

 • значення яких уводять з клавіатури;

 • значення яких незмінні в процесі вико­нання алгоритму;

 • значення яких необхідно задати для ви­конання алгоритму;

 • значення яких отримують у результаті виконання алгоритму;

 • значення яких є обов'язково дійсними.

35. Оператори присвоєння в блок-схемі зоб­ражують у:

 • прямокутниках;

 • овалах;

 • ромбах;

 • паралелограмах;

 • трапеціях.

36. Результати виконання програми пере­глядають за допомогою команди:

 • Debug / User screen;

 • Edit / Clear;

 • Debug / Watch;

 • Alt+F3;

 • Alt+F5.Схожі:

Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconУрок у 9 класі Тема уроку: Енергозбереження. Прості енергетичні рішення проти зміни клімату
Розробка уроку з теми: Енергозбереження. Прості енергетичні рішення проти зміни клімату
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconПлан-конспект уроку фізики в 11 класі Контрольна робота з теми «Електричне поле»
Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь І навичок учнів по вивченій темі
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconМодулі, змістовні модулі, питання навчальної програми роботи
Прості текстові задачі на додавання, їх використання для формування понять про дії додавання І віднімання
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconПрацюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних праців­ників (далі — нове Типове положення), оскільки попереднє Типове положення про...
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconТема. Створення та редагування простих фігур. Практична робота №9 «Малюємо прості фігури». Мета
Закріплення вивченого матеріалу. Практична робота №9 «Малюємо прості фігури». (25хв)
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconПідсумковий урок з геометрії у 9 класі по темі «Декартові координати та рухи на площині»
«Декартові координати та рухи на площині». Розвиваюча: розвивати логічне мислення. Виховна: виховувати доброзичливе ставлення до...
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconЯвище існування хімічного елемента у вигля­ді двох або кількох простих...
Хімічні елементи у вільному стані існують у формі простих речовин. Так, елемент Оксиген утворює дві прості речовини — кисень О2 та...
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...

Питання на тематичну атестацію в 11 класі по темі Прості алгоритми iconВідкритий урок у 5 б класі
Питання: що таке лексика, лексикологія,лексичне І граматичне значення, як користуватися тлумачним словником?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка