1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання
Назва1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання
Сторінка1/9
Дата конвертації01.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗМІСТ


2

7

7

7

9

10

10

10

10

11

11

11

12

13

13

15

16

17

20

22

24

24

25

25
25

28

31
33

35

36

38

40
40

42

45

46
46

48
48

51

 • Паспорт ……………………………………………………………..…………...

 • Вступ………………………………………………………………………………

1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання…………….

2. Актуальність розробки програми ДНЗ………………………………..

3. Сутність програми ДНЗ…………………………………………………..

І. Інформаційно-аналітична довідка ДНЗ «Ромашка»……………………..

1.Інформація про ДНЗ………………………………………………………..

2. Керівник ДНЗ…………………………………………………………….….

3. Установчі документи ДНЗ………………………………………………..

4. Проектна потужність………………………………………………………

5. Загальні відомості про будову та приміщення……………………..

6. Режим роботи………………………………………………………………..

7. Історична довідка…………………………………………………………..

8. Наповнюваність………………………………………..…………………..

9. Кадрове забезпечення…………………………………………………….

10. Якісний склад педагогічного колективу…………………………….

11. Демографічна ситуація в місті………………………………………..

ІІ. SWOT-аналіз діяльності ДНЗ………………………………………………….

ІІІ. Мета, завдання, принципи роботи за програмою……………………..

ІV. Структура програми……………………………………………………………

V. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми………..

VI. Очікувані результати виконання програми…………………………….

 • Додатки…………………………………………………………………………

 І блок: Формування життєвої компетентності дошкільника……….
Проекти:
1. Виховуємо, розвиваємо особистість…………………………………………..
2. Здоров’я дитини…………………………………………………………………….

3. Дитина з особливими потребами………………………………………………
4. Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М.Монтесорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)………………………….

5. Вундеркінд з пелюшок(за методикою Глена Домана)……………………
6. Майбутній школяр…………………………………………………………………
7. Психологічний супровід у навчально-виховному процесі………………
    ІІ блок: Управління персоналом ……………………………………………….
Проекти:
1. Кадрова політика…………………………………………………………………..
2. Менеджмент в колективі молодих педагогів……………………………….
3. Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів………………….
    ІІІ блок: Формування педагогічної компетентності батьків …………
Проект:

1. Дошкільний заклад – сім’я……………………………………………………….
    V блок: Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу
Проект:

1. Оновлений ДНЗ……………………………………………………………………..

 • Висновок………………………………………………………………………….


^ Паспорт програми розвитку

ДНЗ «Ромашка» Молочанської міської ради

на 2013-2017 роки


Скорочена назва

Програма розвитку ДНЗ «Ромашка»

на 2013-2017 роки

Статус

програми

Нормативний документ ДНЗ, що прийняв за основу програмно-цільову ідеологію розвитку - стратегічний план здійснення основних нововведень в дошкільному закладі: актуальних, перспективних, прогнозованих освітніх потреб та соціального замовлення.

Підстава для розробки Програми ДНЗ

 • Необхідність удосконалення системи освіти, вироблення нової освітньої стратегії із врахуванням перспективи якісних змін в державі.

 • Необхідність прогнозування забезпечення розвитку ДНЗ відповідно до зростання освітніх запитів населення.

 • Необхідність постійного поліпшення системи соціального та правового захисту учасників навчально-виховного процесу ДНЗ.

 • Необхідність удосконалення патронату тих дітей, які не відвідують ДНЗ і сприяння їх інтеграції в середовище однолітків; 100% охват суспільною дошкільною освітою дітей п’ятирічок.

 • Недостатня організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, новітніх, педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій.

 • Дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку дошкільної освіти.

 • Програма розроблена відповідно до Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року та Програми розвитку дошкільної освіти Токмацького району на 2013-2017 роки.

Призначення програми

У програмі викладено аналіз стану та проблем системи освітньої роботи в ДНЗ, визначено мету, завдання, терміни, напрямки реалізації програми, очікувані результати розвитку ДНЗ та заходи щодо їх реалізації.


Нормативно-правова база Програми

 • Конституція України

 • Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки

 • Закони України:

 • «Про освіту»;

 • «Про дошкільну освіту»;

 • № 2412 – VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

 • «Про охорону дитинства»;

 • «Конвенція про права дитини».

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

 • Програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

 • Положення про дошкільний навчальний заклад

 • Статут ДНЗ «Ромашка»

 • Колективний договір ДНЗ «Ромашка»

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • від 27.08.2010р. № 1721-Р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»

 • Програма розвитку дошкільної освіти Токмацького району на 2013-2017роки

 • Інструктивно-методичні листи:

«Про організацію перебування дітей в дошкільних навчальних закладах»

«Про режим роботи ДНЗ»

«Проорганізацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9 – 263)

«Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007

№ 1/9 – 583)

«Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

Замовник Програми

Районний відділ освіти, молоді та спорту

Токмацької РДА

Розробники Програми

ДНЗ «Ромашка» м. Молочанськ

Учасники Програми

Адміністрація, колектив, батьки ДНЗ; органи місцевого самоврядування міста

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Токмацької РДА;

адміністрація та координаційна рада ДНЗ;


Корегування здійснюється педагогічною радою ДНЗ

Терміни реалізації Програми

2013-2017 роки

Мета Програми

 • підвищення рівня якості дошкільної освіти дітей, шляхом використання інноваційних педагогічних технологій;

 • забезпечення особистісного розвитку дитини на основі навчання та виховання;

 • вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом;

 • виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій;

 • підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу;

 • оптимізація роботи з батьками.
Завдання програми

 • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;

 • оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (державний стандарт) та програм розвитку дитини «Я у світі», «Впевнений старт»;

 • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;

 • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

 • якісне надання додаткових освітніх послуг (іноземна мова, хореографія, вокал, зображувальна діяльність, спортивна акробатика);

 • створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;

 • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;

 • модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

 • стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою усіх дітей п’ятирічного віку по мікрорайону закріпленому за ДНЗ;

 • забезпечення пріоритетного розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин;

 • створення здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього середовища для дітей;

 • забезпечення соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам ДНЗ, шляхом створення належних умов для їх професійного вдосконалення та творчості.

Домінанти розвитку ДНЗ на перспективу

Якість,

інноваційність,

конкурентоспроможність.

«Тільки творча особистість може виховати таку ж творчу особистість»,

«Всі діти обдаровані. Завдання педагогів – знайти та розвити здібності дітей»

Напрями діяльності ДНЗ на перспективу:

 • розвиток ціннісного потенціалу особистості;

 • сприяння професійному розвитку педагогічних кадрів, заохочення;

 • підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяльності;

 • забезпечення інноваційного інформаційно-технологічного розвитку навчально-виховного процесу ДНЗ.
Етапи реалізації Програми

 • Організаційно-проектувальний етап

січень - червень 2013 року

(розробка, затвердження програми; визначення механізмів розвитку; виявлення ресурсів реалізації програми);

 • Базовий

липень 2013року-вересень 2017 року

(практична реалізація проекту програми, контроль за її виконанням, проведення координації та корекції);

 • Підсумковий

жовтень-грудень 2017 року

(аналіз результатів виконання програми, моніторинг освітньої діяльності, узагальнення набутого досвіду, визначення перспектив подальшого розвитку і роботи ДНЗ)

Структура Програми

 • Паспорт

 • Вступ

І. Інформаційно-аналітична довідка ДНЗ «Ромашка»

ІІ. SWOT-аналіз діяльності ДНЗ

ІІІ. Мета, завдання, принципи роботи за програмою

ІV. Структура програми

V. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми

VI. Очікувані результати виконання програми

 • Додатки

 • Висновок

Джерела та обсяги фінансування

 • Бюджетне фінансування

 • Позабюджетне фінансування

 • Цільові кошти

Очікувані результати

 1. Здобуття дітьми якісної дошкільної освіти через особистісно-орієнтовану модель навчання з урахуванням досягнень науки, техніки та інноваційних технологій.

 2. Створення оптимальних умов для комплексного впливу на формування компетентної, творчої особистості дошкільника на основі індивідуалізації розвитку, навчання та виховання дитини.

 3. Підвищення якості навчально-виховного процесу, організації роботи ДНЗ щодо збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей дошкільного віку, покращення якісних показників здоров’я вихованців.

 4. Створення умов для максимальної самореалізації працівників ДНЗ.

 5. Приведення матеріально-технічної бази у відповідність до нормативних вимог, забезпечення ДНЗ сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами.

 6. Забезпечення наступності, перспективності в роботі ДНЗ «Ромашка» та шкіл (загальноосвітніх №1,2; Будинку творчості, ДЮСШа, школи мистецтв).


^ Вступ
1. Історичні аспекти розвитку

дошкільного виховання
Діти, дитинство – це два нероздільні поняття, через які проходять всі покоління людей. Але, незважаючи на глобальне значення дитинства в системі життєвого шляху людства, інтерес до даного поняття з’явився досить пізно, лише в XVII столітті, а становлення суспільства до дітей, усвідомлення значення дитинства, його місце на життєвому шляху особистості в різні періоди історії істотно змінювались.

Тому можна вважати, що вікові межі дитинства – це змінний процес історії, і не можна розглядати процес становлення дошкільного виховання, не аналізуючи розвиток людського суспільства, оскільки рівень розвитку дитинства залежить від рівня матеріальної та духовної культури суспільства, цінностей народу.

Довгий час тривав процес переорієнтації дошкільної освіти від суто навчальної функції до комплексного розвитку особистості. Протягом тривалого часу дитячий садок розцінювався лише як заклад підготовки до школи, а під «готовністю дитини до школи» малося на увазі навчити читати, писати, рахувати. Але реформування освіти та нова законодавча, науково-методична база дали можливість по новому подивитися на дошкільну освіту, дошкільний вік.

^ Дошкільна освіта сьогодні – це перша ланка системи неперервної освіти, головним завданням якої є забезпечення повноцінного фізичного, психічного і духовного здоровя дитини, розвиток її особистості, відповідно до національних та загальнолюдських цінностей, розвиток творчих здібностей, набуття соціального досвіду.

^ Дошкільний вік – це той важливий період, коли закладається базис – основа всіх цінностей, початкових знань, умінь, навиків, яків неможливо достатньо розвити у більш пізньому віці. такі загальні передумови дали розвиток дошкільної огсвіти, як ланки загальної неперервної освіти, а також тенденцію нових підходів до виховання дітей.
^ 2. Актуальність розробки програми розвитку

ДНЗ «Ромашка»
До дошкілля сьогодні прикута увага вищого керівництва держави, науковців, практиків, усіх освітян і громадян України. Про що свідчить проведення І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти України (Київ листопад 2010),
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconТипове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconПотуральний стиль сімейного виховання
Кожен період в історії характеризувався певними стилями виховання: залежно від того, в якому типі особистості було зацікавлене суспільство....
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconДодаток 1 Аспекти формування трудового виховання в освітньому просторі кднз
Праця – провідний чинник всебічного розвитку дошкільників: реалізація дитячої праці в життєвому просторі дитини
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconІгри з піском як інтерактивний метод розвитку комунікативно-мовленнєвої...
У посібнику представлене теоретичне обґрунтування проблеми формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного...
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconГотовність шестирічок до навчання у школі
Найважливішим чинником психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання. По...
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
У посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти проблеми мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconВідповідальність дошкільника крізь призму духовності
Консультація присвячена викладу сучасних підходів до проблеми формування дитячої особистості у дошкільному віці. Обґрунтовується...
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання icon«Історичні та правові аспекти становлення Конституції України» Підготувала...
Основи правознавства у визначеннях, таблицях І схемах. В. В. Нартов, «Ранок» 2008р
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconП'ятирічні діти в днз: особливості розвитку, навчання та виховання
Вони не можуть бути обмежені здобуттям освіти дошкільного рівня. Тому розглядаймо весь дошкільний вік, І старший зокрема, як винятково...
1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання iconВиховання І розвиток дитини: особливості, проблеми, шляхи їх вирішення, методи виховання дітей
Виховання це процес, завжди орієнтований на певну вікову групу. Завдання, засоби І методи виховання повинні відповідати можливостям...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка