А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи
НазваА.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи
Сторінка8/12
Дата конвертації05.03.2013
Розмір1.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Додаток 9


^ План роботи

майстер-класу вчителів української мови і літератури

Керівник: Г.Дідик, учитель-методист Жашківської ЗШ І—III ст. № 1


п/п
^

Зміст роботи


Домашнє завдання

Заняття №1

Педагогічний тренінг «Північ—Південь—Схід—Захід».

Мета: Створити атмосферу єднання та досягти розуміння стилю спілкування кожного учасника.

Практична робота Діагностування

1. Опрацювати методи навчання.

2. Визначити власні критерії порівняння різних методик або скласти план уроку активізації уяви (урок-вікно)

Заняття № 2

«Обери позицію» Бліц-опитування «Інтерактивні форми навчання — данина моді чи необхідність?».

Мета. З'ясувати ставлення учасників заняття до проблеми. Опрацювати модель інтерактивного навчання.

Практична робота Урок активізації уяви із застосуванням методичного прийому «вікно»

Розробити план уроку-роздуму

Заняття № 3

Школа словесника-психолога

«Щоб учня навчати – його треба знати» (сім типів особистості).

Практична робота Урок-роздум за романом Ю.Яновського «Майстер корабля»

Розробити план уроку із застосуванням методу ПРЕС

Заняття № 4

Метод ПРЕС «Плюси і мінуси інтерактивного навчання». Мета. З'ясувати види інтерактивних методів та навчитися обертати їхні негативні аспекти на позитивні.

Практична робота Урок із застосуванням методу ПРЕС

Розробити план уроку-дослідження («Читацькі сповіді»)

Заняття № 5

Мозковий штурм «Інтерпретація як вид роботи з текстом на уроках української літератури».

Мета. Навчатися розуміти першооснову художнього твору, розкривати його підтекст, пояснювати авторське бачення світу.

Практична робота Укладання рекомендацій

Розробити план уроку — читацької бесіди або уроку-композиції

Заняття №6

Педагогічний міст між майстер-класами «Театр слова» (Уманський педуніверситет) та «Вогонь в одежі слова» (Соколівська ЗОШ)

Підготуватися до дискусії у формі ток-шоу

Заняття №7

Ток-шоу «Елементи інноваційних технологій у практиці моєї роботи». Мета. Навчатися публічно виступати та дискутувати

Підготувати план уроку із застосуванням методичного прийому «Ажурне випилювання»

Заняття № 8

«Ажурне випилювання» (або «Акваріум») Мета. Навчитися створювати на уроці ситуацію, сприятливу для спільної роботи учнів, що дозволяє опанувати велику кількість інформації за короткий час.

^ Практична робота Урок із застосуванням методичного прийому «Ажурного випилювання» або «Акваріуму» (за вибором учителя)

Підготувати пропозиції для практичних рекомендацій

Заняття №9

Практична робота Підготовка практичних рекомендацій для вчителів української мови і літератури

Додаток 10

^ План роботи

майстер-класу керівників методичних об'єднань та керівників творчих груп

Жашківський РМК


Тема засідання

Підготовчий етап

Практикум

з психологічною

підтримкою

Результати засідання

Професійне діагностування вчителів як фактор наукової організації підвищення їхньої кваліфікації

1. Анкетування

і тестування вчителів для виявлення їхньої зацікавленості у застосуванні нових форм методичної роботи.

2. Аналіз анкет і тестів та розробка структури роботи з керівниками методичних об'єднань

і керівниками творчих груп

Педагогічний тренінг «Північ—Південь— Захід—Схід» (інтерактивне діагностування)

Створення атмосфери єднання; розуміння стилю спілкування кожного учасника (для організації подальшої роботи)

Модель інтерактивного навчання

1. Відеозйомка фрагментів занять з елементами інтерактивних форм роботи.

2. Аналіз практичних робіт вчителів, які працюють

за моделлю інтерактивного навчання

Ток-шоу «Інтерактивні форми навчання — данина моді чи необхідність?»

З'ясовано ставлення

учасників занять

до проблеми. Опрацьовано

модель інтерактивного

навчання

Сім типів особистості та види навчально-пізнавальної діяльності (за Джеймсом Гарднером)

1. Вивчення праці американського психолога Дж.Гарднера, автора класифікації видів навчально-пізнавальної діяльності відповідно

до семи типів особистості.

2. Підготовка опорних карток для проведення рольової гри

Рольова гра «Сприймання та застосування інформації

особистостями різних типів»

Опановано різні види навчально-пізнавальної діяльності відповідно до семи типів особистості в інтерактивних формах

Погляд на майстерність учителя

1. Анкетування молодих вчителів з огляду на їхню зацікавленість у вивченні кращого педагогічного досвіду вчителів району.

2. Опрацювання матеріалів узагальненого досвіду педагогів інших районів

Педагогічний міст «Досвід і почин». Зустріч молодих спеціалістів з наставниками, вчителями-методистами

Запровадження в роботу молодих педагогів елементів інноваційних технологій

Зростання фахової майстерності у районному майстер-класі

1. Аналіз ефективності роботи майстер-класу.

2. Створення банку педагогічних ідей та технологій

Фестиваль педагогічної творчості

Розвиток творчості як важливої умови росту професійної майстерності педагогічних кадрів


Додаток 11

^ Творчий вчитель

Творчий учитель в початковій школі в нашому розумінні – це педагог-майстер з високим рівнем професіоналізму, який відмінно знає фактичний матеріал і психологію учнів, бачить зв'язки між предметами і темами, володіє методикою викладання кожного предмету і всіх напрямків виховання. Це дозволяє легко, за кілька хвилин актуалізувати потрібні дані, вчасно перекинути міжпредметний зв’язок, гнучко керувати різними видами індивідуальної, групової та фронтальної роботи.

Творчість вчителя виразно проявляється в пошуках власного підходу до застосування навіть добре відомих методів і прийомів навчання, пристосування надбань педагогічної науки до своєрідних умов класу.

Досвід показує, що в основному диференційоване кавчання молодших учнів зводиться до такої спрощеної схеми: сильним учням дають більші за обсягом і складністю завдання, а слабшим – менші і простіші. Але часто така система не виправдовує себе і призводить до того, що сильні учні не справляються із запропонованими завданнями, а недостатньо підготовлені – продовжують відставати від своїх товаришів.

Узагальнення педагогічних досліджень ї передового досвіду дає можливість визначити сутність умов, за яких диференційоване навчання стає ефективним, а саме:

а) вчитель враховує загальну готовність дитини до наступної діяльності;

б) уміє передбачити труднощі, що можуть виникнути в дітей під час засвоєння матеріалу;

з) використовує диференційоване завдання індивідуального та групового характеру в системі уроків;

г) проводить перспективний аналіз: для чого плануються ці завдання, чому їх треба використати саме на даному етапі уроку, як продовжити цю роботу на наступних уроках.

С.П.Логачевська в інтегрованому вигляді враховує в своїй роботі ці умови. Та цінність її досвіду не тільки в майстерному використанні набутого в педагогічній науці й практиці, але й у збагаченні методики диференціації новим підходом до організації одночасної групової й індивідуальної роботи з усіма в межах уроку з наступним об'єднанням зусиль усіх дітей на спільному завданні, яким завершується вивчення теми.

В рамках фронтальної роботи з класом на різних уроках вихідним для неї є завдання, як дійти до кожного учня. Надійним є шлях поділу дітей на тимчасові групи. Перехід учнів з однієї групи до іншої відбувається залежно від рівня оволодіння ними конкретним матеріалом в системі уроків, а іноді і в межах одного уроку. Найперше, що турбує вчителя, – не допустити відставання дітей, попередити труднощі, підтримати слабеньку дитину.

Уся її діяльність підпорядкована тому, щоб кожен учень дістав таке навантаження, яке відповідає його можливостям. При цьому С.П. Логачевська дбає і про перспективи його розвитку. Індивідуально підходить і до визначення обсягу та складності домашніх завдань, щоб не було нівелювання можливостей, нахилів і здібностей дитини.

Вчителька повсякчасно створює об'єктивні можливості для стимулювання позитивних мотивів навчання (учора ти зумів розв'язати це), а сьогодні спробуй нове завдання. Воно складніше, але й цікавіше і т. п.) Постійно використовує всілякі допоміжні засоби. Особливо успішно діють в умовах її класу практичні групові опори для міркування.

Особливої уваги заслуговує такий методичний підхід. Для того, щоб діти могли самостійно виконувати диференційовані завдання, С.П. Логачевська, починаючи з 1 класу, здійснює для різних груп дітей поступовий перехід від колективних форм роботи до частково самостійних і повністю самостійних у межах уроку і системи уроків.

Різноманітні способи і прийоми диференціювання, які застосовує у роботі з класом С. П. Логачевська, можна поділити на дві групи: за складністю завдань і за самостійністю їх виконання учнями. У першому випадку Світлана Панасівна добирає завдання, що вимагають різної глибини узагальнення та висновків, розраховані на різний рівень теоретичного обґрунтування роботи, що виконується, та репродуктивного і пошукового характеру. Складність кожного з них визначається складністю його умови та кількістю операцій (кроків), які потрібно пройти учням для виконання.

Диференціювання за складністю С.П. Логачевська використовує в основному як засіб систематичного й послідовного розвитку мислення учнів, особливо слабших за підготовкою. Розв'язання посильної задачі стимулює школярів до подальшої діяльності і підвищує самооцінку власних можливостей, дозволяє перейти на більш високий ступінь пізнання. Вправи пропонуються на дошці або спеціальних картках з переліком вимог щодо їх виконання. При цьому С.П. Логачевська дає можливість учневі самостійно дібрати завдання за рівнем складності. Взагалі, широке використання завдань за вибором є добрим важелем, який дозволяє піднімати інтерес дітей до навчання і пізнання своїх можливостей.

Її роботу відрізняють глибока продуманість системи вправ, що відповідає найважливішим критеріям оптимізації: системності, конкретності і мірі. Як правило, дібрана нею система вправ до найважливіших наскрізних тем охоплює завдання, спрямовані на розвиток і закріплення різних якостей знань: повноти міцності, глибини усвідомлення, гнучкості. При цьому вчителька забезпечує:

  • достатню повторюваність вправ за видами і кількістю протягом вивчення всієї теми;

  • економний спосіб пояснення нового матеріалу;

  • використання комплексних завдань, коли від одного запису можна поставити кілька тренувальних завдань;

  • виконання тренувальних вправ, що потребують самоконтролю учнів;

  • передбачення різних форм керування роботою учнів залежно від ступеня засвоєння ними матеріалу і рівня готовності до навчання (опора на зразок, таблиця, поопераційне коментування дії, контроль кінцевих результатів тощо).

Як вже відзначено С.П. Логачевська у застосуванні диференційованих завдань прагне знайти педагогічно доцільну систему, яка б охоплювала не тільки етапи первинного засвоєння матеріалу, а й його закріплення. Тому логічним продовженням є використання диференційованих домашніх завдань. Тут слід відзначити вдале застосування вчителем творчих завдань, завдань за вибором учня, або таких, які він сам складе.

Якість знань, безумовно, не може бути забезпечена лише методичною досконалістю уроку. Не менш значимі ставлення самого учня до їх засвоєння і відповідно ставлення самого вчителя до успіхів і невдач кожної дитини. В зв'язку з цим багато важить тут виховний аспект організації уроку.

Тому особливо хочеться відзначити вміння класовода пов'язати діяльність школярів на уроці з навколишнім життям так, щоб засвоювані знання і способи дії захоплювали дітей, викликали в них пізнавальний інтерес. Варта наслідування цікава робота, розгорнута С.П. Логачевською навколо складання учнями «Рідного задачника». Діти з великим задоволенням складають його разом з учителем, використовуючи дані про роботу своїх батьків, цифри і факти з районної газети. Така форма роботи має велике виховне і розвивальне значення.

^ О.Я. САВЧЕНКО,

завідуюча відділом початкового навчання

НДІП УРСР, доктор педагогічних наук, професор
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconМайстер-клас як інноваційна форма методичної роботи
Майстер-клас використовується як активна форма творчої самореалізації педагога (групи педагогів), за якої вчитель-майстер (творча...
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconПро творчу групу в системі науково-методичної роботи
Творча група – одна із групових форм діяльності педагогічних працівників у системі методичної роботи школи, що створюються відповідно...
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconКонкурсу «Учитель року 2012»
«Майстер-клас як ефективна технологія вивищення професійної компетенції, фахової майстерності та методичної культури вчителя»
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconМіжрегіональне вище професійне училище зв'язку наказ
Кондратюк В. С., класний керівник Ткачова В. Л.), 23-2 (майстер в/н Цимбаленко Д. Л.), 19-1 (майстер в/н Плис К. Я., класний керівник...
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconЯкими є найважливіші особливості майстер-класу?
Майстер-клас — це особлива форма навчального заняття, що заснована на «практичних» діях, у ній міститься творче розв’я­зання певних...
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconРекомендації Щодо організації І проведення методичної роботи з педагогічними...
Щодо організації І проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconУрок в системі особистісно-орієнтованого навчання
Ознайомлення з наказом райво про організацію методичної роботи в районі на 2009-2010 н рік
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconТворчі групи в системі методичної роботи Методичний посібник
Укладач Половенко О. В. – Кіровоград: Обласний інститут післядипломноїпедагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008
А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи iconМайстер клас Для роботи нам знадобляться наступні матеріали та інструменти
Робимо пелюстку: огинаємо наш рол навколо інструменту для закручування смужок (це може бути будь-який предмет з відповідним діаметром...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка