Кількість годин
Скачати 77.52 Kb.
НазваКількість годин
Дата конвертації02.04.2013
Розмір77.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Затверджено

на методичній нараді кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини № 1

«___» січня 2009 р., протокол № ____

Тематичний план практичних занять

модулю 1 сестринської практики

Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
для студентiв 3 курсу

ІІ, ІІІ медичних факультетів та факультету підготовки лікарів для ЗСУ

на весняно–літній семестр 2008/2009 навчального року


з/п

Тема

Кількість годин

Дати

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонаруМорально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

2

04.05–08.05.2009Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

3

11.05–15.05.2009

Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонаруОбов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

6

18.05–22.05.2009Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностич­ного процесу у терапев­тичному стаціонарі

6

25.05–29.05.2009Особливості роботи проце­дурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо її забезпечення

6

01.06–05.06.2009Підсумковий модульний контроль

3

15.06–19.06.2009

Разом

26

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішньої медицини №1, професор В.З.Нетяженко

Модуль 1. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару.

Конкретні цілі:

  • Визначати зміст та основні засади професійної діяльності медичної сестри

  • Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри приймального та загальнотерапевтичного відділення

Тема 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

Етичні основи сестринської справи. Етичний Кодекс медичної сестри України. Кодекс міжнародної Ради медичних сестер. Клятва Флоренс Найтінгейл. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Перелік наказів Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.

Тема 2. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділи терапевтичного стаціонару: приймальне відділення, відділення терапевтичного профілю, діагностичні відділення, клінічні лабораторії. Обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару. Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію. Обов’язки медичної сестри по підтриманню лікувально–охоронного та санітарно-гігієнічного режимів терапевтичного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару

Конкретні цілі:

  • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, процедурного кабінетів та кабінету функціональної діагностики терапевтичного стаціонару

  • Демонструвати володіння навичками організації режиму та догляду за хворими з різними терапевтичними захворюваннями

  • Демонструвати володіння основними принципами медичної етики та деонтології

Тема 3. Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

Заняття 1. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами.

Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

Заняття 2. Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози розчинного антибіотика. Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові та миючих засобів. Стерилізація інструментарію для багаторазового використання.
Тема 4. Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

Заняття 1. Основні правила підготовки хворого до проведення гастроскопії, ректороманоскопії, колоноскопії, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини. Основні види клізм та правила їх застосування.

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.

Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань. Промивання шлунка, способи його виконання, взяття промивних вод на дослідження. Підготовка зондів, катетерів, кінцевиків до маніпуляцій.

Заняття 2. Методика і техніка реєстрації електрокардіограми, фонокардіограми. Найпростіший аналіз їх основних елементів. Ознайомлення з методикою ехокардіографічного дослідження. Проведення досліджень функції зовнішнього дихання. Робота медичної сестри кабінету функціональної діагностики.

Тема 5. Особливості роботи процедурного кабінету терапевтичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо їх забезпечення

Заняття 1. Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті. Основні види компресів. Правила накладання зігрівального, холодного, лікувального компресів. Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. Обробка та дезінфекція засобів для багаторазового використання. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

Заняття 2. Ознайомлення із проведенням фізіотерапевтичних процедур (гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних): методика їх відпускання, наглядання за хворими та надання першої долікарської допомоги у разі погіршення стану хворого при проведенні фізіотерапевтичних процедур (для відпрацювання практичних навичок кафедрою обирається перелік процедур з огляду на можливості клінічної бази виробничої практики).
^ Розподіл балів, які присвоюються студентам на кожному з етапів заняття:

Початковий етап (відповідь на 15 тестових завдань):

6 балів – відповідь на 13–15 завдань

5 балів – –“– на 10–12 завдань

4 бали – –“– на 7–9 завдань

0 балів – –“– менше 7 завдань
Основний етап (опанування практичними навичками, розв‘язання ситуаційних завдань та типових клінічних ситуацій):

18 балів – “відмінно”

14 балів – “добре”

10 балів – “задовільно”

0 балів – “незадовільно”

Кінцевий етап (вирішення 2-х ситуаційних завдань):

6 балів – вірне вирішення 2-х завдань

^ 3 бали – – « – 1-го завдання

0 балів – – « – жодне із завдань вірно не вирішене
Оцінка за практичне заняття являє суму оцінок початкового, основного та заключного етапів. Отже, за кожне практичне заняття з модуля 1 студент може отримати наступні оцінки:

26–30 балів – “відмінно”

20–25 балів – “добре”

2–3 бали – “задовільно”

< 2 балів – “незадовільно” (у цьому випадку студентові за заняття виставляєть­ся 0 балів)
За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимум 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “відмінно”, на кількість тем у модулі (30 х 4 = 120).

^ Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю складає 60 і вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “задовільно” (15), на кількість тем у модулі: 15 х 4 = 60.

За результатами складання підсумкового модульного контролю максимальна кількість балів, яку може отримати студент, становить 80.

Підсумковий модульний контроль з модулю 1 передбачає:

  • демонстрацію виконання практичної навички (з вище вказаного переліку) – максимально 40 балів

  • вирішення ситуаційної задачі (максимально 20 балів)

  • відповідь на 20 питань тестового контролю (максимально 20 балів) демонстрацію виконання практичної навички та аналіз результатів інструментального обстеження хворого (ситуаційне завдання).

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Схожі:

Кількість годин iconКількість годин за програмою

Кількість годин iconКількість годин за програмою

Кількість годин iconКількість годин за програмою

Кількість годин iconКількість годин за програмою

Кількість годин iconТематичний план назва розділів І тем Кількість годин

Кількість годин iconКількість годин
Укладач: І. О. Аношкіна – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Кількість годин iconОб’єкт : Технічний паспорт на бензоелектростанцію
Кількість годин роботи до встановлення на об’єкті (вказати, де працював раніше), г : 0
Кількість годин iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Кількість годин iconКількість годин за програмою
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Розділ Починаємо вивчати фізику
Кількість годин iconКількість годин за програмою
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Розділ Починаємо вивчати фізику
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка