Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний
Скачати 112.51 Kb.
НазваЩодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний
Дата конвертації02.04.2013
Розмір112.51 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Автентичний - справжній,дійсний,такий,що грунтуэться на першоджерелах.

Справжній- 1)який є насправді,в дійсності, 2)який відповідає певним вимогам,який є досконалістю,взірцем, 3)надзвичайно подібний до чого-,кого-небудь,дуже схожий з кимось,чимось, 4)який повинен бути,який відповідає дійсності.

Дійсний- 1)який насправді існує або існував,реальний, 2)який має законні повноваження.
Авторитетний- 1)який користується авторитетом,поважний, 2)який не терпить,не допускає заперечень,владний.

Престижний- 1)стосовно до престижу,пов_язаний з турботою про престиж, 2)який має перевагу в очах суспільства,групи людей.
Близький- 1)який є або відбувається на невеликій відстані,недалекий,який живее недалеко,перебуває, 2)який незабаром настане,здійсниться, 3)який перебуває у прямих родинних стосунках із Ким-небудь, 4)Зв_язаний почуттям симпатії,дружби, 5)добре знаний,відомий, 6)дуже схожий,подібний до чого-небудь.

Ближній- прои всяку людину стосовно до іншого.
Компенсація- відшкодування,винагорода за що-небудь,а також сума,яку сплачують як відшкодування,винагороду,покриття витрат,утрат.

Відшкодування- те,що повертається комусь за зроблену шкоду,витрати.
^ Витрати- гроші,кошти,витрачені на що-небудь.

Видатки- зменшення активів або збільшення зобов_язень в Зв_язку з придбанням товарів або послуг.

Затрати- витрати,які виникли в процесі виробництва товарів і виконання послуг з метою вдержання прибутків.

Збитки- матеріальні втрати.
Галузь- 1)певна ділянка виробництва,науки, 2)сукупність підприємств і організацій,що характеризується спільністю ознак виробничо-господарської діяльності.

^ Сфера- 1)район дії,межа поширеності чого-небудь, 2)сукупність умов,середовища,в якому що-небудь відбувається.

Ділянка- 1)окрема частина земельної площі,використовувана з якоюсь метою,виокремлена за якоюсь ознакою.

^ Царина- 1)околиця,край села, 2)місцевість за селом,де пастух збирає худобу, 3)сфера діяльності людини,ділянка.

Терен- 1)місцевість,територія, 2)грунт,основа розвитку чого-небудь.
Відносно- порівняно.

Стосовно- відповідно до чого-небудь.у застосуванні до чогось.

Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь.відносно когось,чогось..Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь.які характеризуються з боку тих або інших ознак.
Іноземний- стосовно до іншої держави,країни,належний їм,,чужоземний.

Зарубіжний – який міститься,живее.здійснюєтьсяза рубежем чогось.

Закордонний- який міститься,живее,видається за кордоном.

Імпортний- стосовно до імпорту,пов_язаний з ним.привезений з-за кордону.
Конститутивний – який становить основу чого-небудь, визначальний.

Конституційний – який грунтуэться на конституції.

Еміграція – 1)переселення зі своєї Батьківщини в іншу країну,зумовлене соц-економ. політичними або релігійними причинами, 2)перебування за межами Батьківщини внаслідок такого переселення.

Імміграція – 1)в’їзд чужоземців до якої-небудь країни на постійне проживання, 2)вселення тварин на певну територію з території,що булла раніше їх батьківщиною.

Міграція – 1)переселення народів у межах країни або з 1 країни в іншу, 2)переміщення,перерозподіл яких-небудь елементів.

Презентація – 1)публічне представлення чого-небудь нового,що недавно з_явилося,було створено, 2)пред_явлення до відшкодування,виплати грошового документа.

Репрезентація – 1)представлення кого-,чого-небудь і представництво від когось,чогось.

Відносини – ставлення,прояв почуттів.

Стосунки – Зв_язки,які виникають між людьми в процесі спілкування.

Взаємини – взаємні стосунки між ким-,чим-небудь.

^ Зносини – 1)взаємні стосунки,спілкування, 2)зв_язок між людьми на відстані за допомогою певних засобів.

Адвокат – 1)юрист, що захищає обвинуваченого або веде якусь справу у суді,а також дає поради з правових питань, 2)про Людину,.яка захищає когось.

Захисник – 1)той,хто захищає,обороняє,охороняє кого-,що-небудь від нападу,удару, 2)хто пильно стежить за недоторканістю чого-небудь і багато робить для цього, 3)хто у складі спортивної команди здійснює захист під час гри у футбол,хоккей.

^ Юрист – фахівець із правознавства,юридичних наук,практичний діяч у галузі права.

Правник – юрист,фахівець із правознавства.

Брокер – окрема особа чи фірмаЮ,що спеціалізується на посредницьких біржових операціях.

^ Маклер – професірнальний посередник в укладенні торговельних і біржових угод,фактор.

Посередник – 1)особа чи установа,організація,що сприяє встановленню і здійсненню ділових контактів,торговельних або дипломатичних зносин між Ким-,чим-небудь, 2)той,хто умовляє когось помиритися.
Пріоритет- 1)першість у якому-небудь відкритті,винаході, 2)переважне,провідне значення кого-, чого-небудь,перевага над кимось,чимось.

Перевага- 1)якість,властивість,що вигідно відрізняє кого-,що-небудь від когось,чогось.

, 2)більша ніж у кого-небудь кількість,переважання в кількості, 3)виключення,особливе право на що-небудь,привілеї.
Рентабельний- який виправдовує затрати,дає прибутки.

Прибутковий- пов_язаний з надходженням і записом прибутків,який відраховується до відповідно до величини прибутку,який дає прибутки.


Фундатор- той,хто започаткував що-небудь,заснував,організував,основоположник.

Засновник- хто заснував що-небудь,поклав початок чомусь.

Організатор- хто організовує,засновує,налагоджує або впорядковує що-небудь. Той,хто має здібності до організаційної роботи.

Основоположник- засновник,творейь якої-небудь школи,теорії,якого-небудь учення.

Контролер- особа, що контролює чи перевіряє кого-.що-небудь.

Ревізор- 1)особа,яка здійснює ревізію, 2)особа,яку уповноважено перевірити діяльність,звітність підприємства,установи, 3)контролер в окремих ділянках служби руху.

Інспектор- 1)посадова особа в державних установах,що здійснює нагляд за правильністю їхніх дій,виконанням законів, 2)у чоловічих навчальних закладах дореволюційної Росії-представник адміністрації,помічник директора.

Заступник- 1)той,хто заступає,заміняє собою когось на якій-небудь посаді,виконує чиї-небудь обов_язки, 2)офіційна назва посади того,хто заміщає якого-небудь керівника, 3)той,хто кого-небудь захищає,захисник.

Замісник- те сааме,що заступник 1,2.

Чисельний- 1)стосовно до числа,виражений числом, 2)виражений у якій-небудь кількості ,кількісний.

Числовий- прикметник до число.

Численний-1)який складається з великої кількості кого-,чого-небудь, 2)наявний у великій кількості.Взятий у значній кількості,за багатьома показниками.

Прийом-1)певне ставлення під час зустрічі з боку того,хто приймає, 2)зібрання запрошених осіб,переважно з частуванням.як урочистий захід на честь чого-,кого-небудь, 3)спосіб виконання або здійснення чого-небудь, 4)певний захід для здійснення чого-небудь,досягнення якоїсь мети, 5)виконання дії за один раз, 6)Рух,захват,удар у спортивній боротьбі.

Приймання-дія за значення приймати.

Прийняття-дія за значення прийняти.

^ Банко-1)ціна або курс,за який банк купує чи продає цінні папери, 2)будівельний матеріал на основі глин із соломою.

Банк-1)кредитно-фінансова установа,яка зосереджує кошти і капіталовкладення,надає кредити,регулює грошовий обіг у країні,в тому числі випуск нових грошей,2)зібрання,фонд яких-небудь даних,що використовують з інформаційною,пошуковою і іншою метою, 3)сховище підданих концервації органів і тканин людини,тварин,що використовуються при трансплатації та з дослідницькою метою,а також клітин різних організмів або рослин.

Робота- 1)процес,дія, 2)чиєсь виконання чого-небудь,чийсь труд, 3)та чи інша діяльність щодо виготовлення,обробки чгось, 4)коло знань,обов_язків,справа,діло, 5)праця,заняття,джерело заробітку, 6)те,що підлягає виконанню,здійсненню,предмет праці, 7)спосіб,манера,стиль,виконання чого-небудь, 8)продукт чиєїсь праці,вибір,твір.

Праця- 1)діяльність людини,сукупність цілеспрямованих дій,що потребують дій,що потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм призначенням створення матеріальних і духовних цінностей, 2)трудовий процесс певного фахівця, 3)певний вид оплачуваної трудової діяльності.робота,служба за наймом як засіб існування,джерело заробітку, 4)зусилля,напруження, 5)матеріалізований результат якоїсь роботи, 6)робота,функціонування машин і механізмів.

Заняття- 1)те, чим хто-небудь займається, 2)урок,лекція.

Труд- 1)наполеглева,старанна праця, 2)праця,що вимагає великої затрати фізичної або розумової енергії, 3)наслідок діяльності,праці.

Діло- 1)робота,заняття людини,пов_язані з розумовими і фізичними напруженнями. 2)те,що безпосередньо стосується кого-небудь,входить у чиєсь завдання,справа. 3)ділова потреба, 4)що-небудь важливе,істотне, 5)те,що відбулося,те,чи інше явище, 6)справа,що підлягає адміністративному або судовому розглядові, 7)промислове або комерційне підприємство.

^ Бізнес- економічна,комерційна,біржова або підприємницька діяльність,спрямована на отримання прибутрку.
Істотно- суттєво,відчутно. Прислівник до істотний.

^ Суттєво- важливо;те,що має велике особливе значення.Прислівник до суттєвий.
Довкілля - навколишнє середовище-природні умови,оточення,у якому існує жива істота,організм.
Неординарний- що не є ординарним,незвичайний,оригінальний.Який вирізняється своїми якостями(про Людину).

Оригінальний- 1)який не є копією або підробкою чого-небудь,справжній,створений самостійно,без наслідування відомих зразків, 2)привертає до себе увагу своєю незвичайністю,своєрідністю,не схожий на інших.

Непересічний- чимсь відрізняється з-поміж інших,не такий,як інші,не схожий на інших,особливий.
Торговельник- працівник торгівлі.

Торгівець- 1)той,хто займається приватною торгівлею як професією,Крамар, 2)те сааме,що і торговельник.
Професійний(професіональний)- 1)прикметник до професія//пов_язаний з певною професією//який об_єднує людей однієї професії чи близьких професій, 2)прикметник до професіонал//який є професіоналом//у якому працюють професіонали.
Загальний- 1)який стосується всіх,всього,поширюється на всіх,на все в цілому, 2)призначений для спільного користування кількома,багатьма, 3)в якому беруть участь багато. 4)у повному обсязі,у повній кількості,весь, 5)який містить лише головне.суттєве.без подробиць,основний.

Спільний- 1)який належить усім чи багатьом який є загальною приватною власністю 2 і більше осіб. 2)який виконуєтиься,досягається всіма.
^ Доход- прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів і послуг.

Прибуток- 1)сума,яка складає різницю між доходжом і витратами, 2)дохід.одержуваний від якого-небудь роду діяльності,справи, 3)приріст,збільшення чого-небудь.Будь-яка вигода, користь.
Заслухати – слухати що-небудь,виголошування на зборах,засіданні.

Прослухати- пильно прислухатися до того.що говориться навколо.

Вислухати- 1)слухати все повністю,до кінця, 2)слухаючи лекції,пройти курс якої-небудь науки.
^ Дефіцит- 1)перевищення видатків над доходами,збиток, 2)мала кількість.нестача чого-небудь порівняно з потребою.

Нестача- відсутність чого-небудь у достатній кількості,те,чого не вистачає.
Рахунок(конто)- 1)вираження у числах яких-небудь підрахунків,обчислена загальна кількість.підсумок, 2)документ із вказаною сумою грошей,які треба заплатити за вибрану річ.зроблену послугу, 3)облік,підрахунок прибутків і витрат у господарстві.а також запис такого обліку, 4)фінансові операції якого-небудь підприємства.якоїсь установи.облік таких операцій., 5)користь,вигода.
Ажіо – 1)відхилення курсу цінних паперів від їхньої номінальної вартості в бік перевищення, 2)комісійний збір,що його сплачують за обмін нерівноцінних валют або за обмін банкнот на металеві монети, 3)різниця в сумах валютного виторгу чи платежів.яка виникає внаслідок зміни співвідношення між курсами валют оплати та національної валюти від часу платежу.

Лаж- 1)надбавка до номінальної вартості золотих грошей,що є наслідком знецінення банкнотів. 2)перевищення курсу валюти чи цінних паперів протии їхньої номінальної вартості, 3)різниця між курсами валют чи комісійний збір,що стягують за обмін слабких валют на сильні, 4)те сааме,що ажіо.
Монетарний- пов_язаний з монетаризмом, фінансовий. Грошовий.

Грошовий- виражений грошима,у формі грошей.прикметник до гроші.
Інтерв’ю- призначена для опублікування в пресі,передачі по радіо,телебаченню,розмова журналіста з політичним,громадянським або іншим діячем.

Бесіда- 1)розмова з Ким-небудь, 2)доповідь,повідомлення на яку-небудь тему з наступним обміном думками,співбесіда, 3)гуляння в когось. 4)товариство.компанія. 5)мова.мовлення.

Відрізняти – 1)вирізняти, розпізнавати кого-,що-небудь серед інших за якимись ознаками, 2)робити кого-,що-небудь несхожим на інших якимись рисами,ознаками, 3)відокремлювати кого-,що-небудь//Виділяти частину майна і землі комусь із членів родини для самостійного господарювання.

Розрізняти- 1)сприймати,розпізнавати що-небудь органами відчуття, 2)встановлювати за певними особливостями,відмінностями,характерними рисами різницю між чим-небудь.

Програмний – 1)який викладає программу,є программою, 2)виконаний за задоною программою, 3)створений на певний сюжет,певну тему.

Програмовий=програмний.

Особистий- 1)який є власністю окремої особи,належить її, 2)який стосується якої-небудь особи,пов’язаний з нею, 3)який здійснюється безпосередньо,не через інших осіб.Який здійснюється ким-небудь від власного імені.

Особовий- 1)який виражає граматичну категорію особи, 2)відкритий на окрему особу.

Комунікабельний – товариський.

Комунікативний – здатний до спілкування,контактів.

Комунікаційний – який обмінюється інформацією,спілкується.

Активізувати – робити кого-,що-небудь діяльнішим,активнішим.

Активувати – здійснювати активацію чого-небудь//піддавати вугілля спеціальній обробці з метою збільшення його вбирної здатності.

Ажіотаж – 1)штучне підвищення або зниження курсу біржових паперів або цін на товари для одержання прибутку, 2)велике збудження ,хвилювання,боротьба інтересів навколо якої-небудь справи,питання.

Ажитація – 1)хворобливий стан,який проявляється руховим збудженням з аффектом тривоги і страху, 2)збудженний стан,схвильованість.

Систематичний – 1)який являє собою систему,побудований,упорядкований за певним планом, 2)який спирається на певну систему,суворо планомірний, 3)постійний,регулярний.

Систематизований – який приводить у систему.

Системний – який є системою.

Інформативний – багатий,насичений потрібною інфо.Який характеризується Тим чи іншим ступенем інформативності.

Інформаційний – 1)який містить інфо//який опрацьовує і видає інфо, 2)стосовно до інфо як газетно-журнального жанру,що містить інфо,відомості про що-небудь, 3)стосовно до інфо як сукупності відомостей або сигналів,що містяться де-небудь або що передаються від 1 обєкта іншому.

Гуманістичний- людяний,який пройнятий турботою про блага лбдини,повагою до її гідності.

Гуманний-людяний у своїх діях і становленні до людей.

Гуманітарний- який стосується людського сусп.,людини,її культури.
Економний-1)який бережливо,ощадливо щось витрачає.Точно розрахований. 2)який сприяє економії,здійснює її.

Економічний-1)який стосується економіки, 2)який стосується організації і ведення економіки,пов_язаний із нею ,господарський, 3)який має можливість зекономити що-небудь,вигідний для господарства.

Компанія- 1)группа людей,що перебувають у тісних стосунках, 2)торговельне або промислове товариство,що об_єднує підприємців.

Кампанія- 1)сукупність воєнних операцій у визначений період часу,що мають певну стратегічну мету,війна в певній країні, 2)період безперервного плавання або походу воєнно-морського флоту, 3)сукупність заходів для здійснення в певний період якогось важливого громадсько-політичного або господарського завдання, 4)час неперервної дії агрегата,машини.

Жират- фінансова особа,на яку жирант переказує суму, 2)передавальний напис на звороті векселів,чеків і інших кредитних засобів,який дає право інших засобів на отримання грошей, 2)вид безготівних розрахунків.

^ Жирант- особа,що робить на звороті векселя або чека передавальний напис-індосант.

Індосат- особа,якій передаються оборотні і товаророзпорядчі документи за індосаментом.

Індосант- особа,яка здійснює індосамент.

Комфортабельний- який має комфорт,із комфортом ,вигідний,зручний,затишний.

Комфортний-що сприятливо впливає на самопочуття,настрій.

Гарантійний- у якому є гарантія,який гарантується кимось,чим-небудь.

Гарантований- дієприкметник,пасивний стан до гарантувати-сталий.

Ухвала- установа,рішення,резолюція.

Ухвалення- прийняття рішення.

Акціонерний- оснований на акціях.

Акціонерський- який стосується акціонера.

Звертання- вислів,думка,прохання,спрямовані на кого-небудь.Слово або сполучення слів,що називають особу чи предмет,до яких звертається хто говорить.

Звернення-сповіщення,розпорядження або заклик ,адресовані народові,організації.

Схожі:

Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconУзагальнення І систематизація знань з теми. Залік №5Творчість В. Барки, П. Загребельного
Словами у романі П. Загребельного «Диво» …в нього між оком та рукою є те, чого нема ні в кого з людей, а саме цим І визначається...
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconУроки кого зі своїх колег Ви відвідали?
Які Ви відчуваєте труднощі в ході проведення уроків? Яку, на Вашу думку, допомогу слід надати з метою покращення якості роботи?
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний icon1. Міжнародна економічна система Що таке експансія?
Експансія — розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі (територіальна, економічна І політична експансія)....
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconКохання І закоханість  яка різниця?
Кохання виключно складний об’єкт як для психологічного, так І для будьякого іншого аналізу. Про кохання сказано багато  частотні...
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний icon15. навчання керівництву інших
Поставтесь до цього з розумінням та подумайте, кого з групи ви хотіли б навчати як свого асистента. Ця людина могла б замінити вас...
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconСловник-довідник
Озглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення...
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconВ е лика чи м ала
Словник укладено згідно з правилами чинного "Українського правопису" (1993). Щодо написання тих груп назв, які зазначений правописний...
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconЗ українського літературного слововживання
У розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення...
Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconСтрах це один з емоційних станів людини, що викликає у неї почуття...

Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається для вираження особливостей,властивостей,якості кого-,чого-некбудь які характеризуються з боку тих або інших ознак. Іноземний iconInfinitive without to для позначення факту або одноразової дії
Після дієслів to see, to notice, to watch, to hear, to feel вживається замість Complex Object підрядне речення, якщо вживається дієслово...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка