Уроках математики
Скачати 59.52 Kb.
НазваУроках математики
Дата конвертації02.04.2013
Розмір59.52 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Роль презентації в навчанні на уроках математики.

Сучасні комп'ютерні технології надають величезні можливості для розвитку процесу освіти. Ще К.Д.Ушинський помітив: "Дитяча природа вимагає наочності". Зараз це вже не схеми, таблиці і картинки, а ближча дитячій природі гра, нехай навіть і науково-пізнавальна.

Мультимедіа - цей засіб або інструмент пізнання на різних уроках. Мультимедіа сприяє розвитку мотивації, комунікативних здібностей, отриманню навичок, накопиченню фактичних знань, а також сприяє розвитку інформаційної грамотності. Мультимедіа вносить і етичний компонент - комп'ютерна технологія ніколи не замінить зв'язок між учнями. Вона тільки може підтримувати потенціал їх спільного прагнення до нових ресурсів і підходить для використання в різних учбових ситуаціях, де учні, вивчаючи предмет, беруть участь в діалозі з однолітками і викладачами матеріалу, що відносно вивчається.

Такі мультимедіа, як слайд, презентація або відеопрезентація вже доступні впродовж тривалого часу. Комп'ютер, нині здатний маніпулювати звуком і відео для досягнення спецефектів, синтезувати і відтворювати звук і відео, включаючи анімацію і інтеграцію усього цього в єдину мультимедіа презентацію.

Розумне використання в учбовому процесі наочних засобів навчання відіграє важливу роль в розвитку спостережливості, уваги, мови, мислення учнів. Найбагатші можливості для цього представляють сучасні інформаційні комп'ютерні технології. На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не лише наситити учнів великою кількістю готових, строго відібраних, відповідним чином організованих знань, але і розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів.

Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, оскільки задіяні усі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Використання мультимедійних презентацій доцільне на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку. Так само, можливі ситуації, в яких матиме сенс спочатку проводити огляд розділу або тільки демонструвати потрібну тему без поглиблення і накопичення знань або навичок, а поглиблення і вдосконалення навичок використання потрібної теми надалі можна здійснити за рахунок самоосвіти. Ця форма дозволяє представити учбовий матеріал як систему яскравих опорних образів, що дозволяє полегшити запам'ятовування і засвоєння матеріалу, що вивчається. Подання учбового матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Учнів притягає новизна проведення таких моментів на уроці, викликає інтерес.

Подібні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:

- засвоїти базові знання по предмету;

- систематизувати засвоєні знання;

- сформувати навички самоконтролю;

- сформувати мотивацію до навчання в цілому і до певного предмета зокрема;

- надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній роботі над учбовим матеріалом.

Майбутнє комп'ютерних технологій в школі безпосередньо залежить від того, наскільки продуманий початковий період їх впровадження в учбовий процес. Так, наприклад, в нашій школі це простежується таким чином:

Першим кроком - було створення в школі медиатеки. ЇЇ можна використати в якості самовчителя, довідника по цьому предмету. Просто необхідно визначитися зі змістом уроку, дуже зручно використати готові уроки, яких зараз велика кількість. Наша медиатека знаходиться в кабінеті математики.

Висновок: Якою б складною і нудною не була тема уроку, вона стане, цікава школяру, якщо учбовий матеріал на екрані представлений у фарбах, із звуком і іншими ефектами.

Другим кроком - освоєння учителем технології створення презентації до уроку. Найбільш доступна і проста для створення таких уроків програма Power Point. Створити прості слайди для уроку за наявності практики можна за годину. Це дуже зручно. Учитель звільняється від необхідності малювання якогось креслення безпосередньо на уроці, що економить час, і потім, креслення на екрані - зовсім не те, що зображено в поспіху крейдою на дошці. Це велике, рівно, барвисто, яскраво. Пояснювати нову тему по такому кресленню - одно задоволення. В процесі пояснення, доцільно застосовувати анімаційні слайди. Показати, виділити, на які елементи або об'єкти слід звернути увагу, щоб в певний час з'явилася потрібна інформація. Можна накласти звук, наприклад, для проведення математичного диктанту, релаксації або для інших цілей. При закріпленні знань по пройденому курсу використовую тестуючий документ, який можна створити в Microsoft Word за допомогою гіперпосилань. Яскравіше він виглядає в Power Point. Результат тесту видно відразу на демонстраційному екрані, що завжди приводить в захват учнів, якщо їх відповіді співпадають з правильними відповідями на екрані.

Висновок: Презентація по темі уроку в процесі пояснення нового матеріалу дозволяє учителеві не робити записів на дошці, а значить залишається більше часу на закріплення.

Третій крок - освоєння навичок роботи з мультимедійними програмними засобами школярами, що вчаться, зокрема молодшими. Одним з методів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики являється робота з книгою, а уміння працювати на комп'ютері є одним з самих затребуваних видів діяльності. Технологія освоюється в проектних формах. Учні виконують прості за змістом проекти в Microsoft Power Point. У проектній діяльності учень усвідомлює свою місію - розкрити іншим значення освоєних ним технологічних способів діяльності. Він ставить мету розвивати здібності при освоєнні необхідного предметного змісту, складає покроковий план дій, потім утілює його в робочих слайдах, нарешті, аналізує результат і шлях, який привів до нього.

З чого краще всього починати формувати навички роботи з мультимедійними програмними засобами, і які з програм найбільш підходять на початковому ступені оволодіння відповідними навичками? Чомусь більшість учителів - "неінформатиків" вважає, що процес оволодіння навичками повністю необхідно перекласти на уроки інформатики. Вони не враховують, що інформатика - це такий же учбовий предмет, як і математика, російська мова, література, у нього є своя програма навчання, у рамках якої учні опановують базовий набір знань і умінь, і учитель в першу чергу повинен викладати матеріал, прописаний в програмі, а ось роботі з мультимедійними програмними засобами в ній місця не відводиться. Якщо спробувати цей матеріал видавати в урочний час, то учитель стикається з рядом додаткових проблем.

Перша з них проявляється в складності одночасної роботи 15 учнів з парою-трійкою мультимедійних компакт-дисків.

Друга криється в обмалі часу на засвоєння прописаного в учбовій програмі матеріалу, і учитель вимушений або поверхнево викладати деякі теми, або якісь теми з розгляду виключати. І те, і інше неприпустимо.

Третя проблема полягає в мотивації оволодіння певними знаннями і уміннями. Оскільки не усі учні розуміють важливість роботи з мультимедіа програмами. Краще всього начитати роботу з мультимедійною програмою, на мій погляд, це електронні енциклопедії "Кирило і Мефодій". Енциклопедія проста як в установці, так і в застосуванні.

Висновок: Формувати навички роботи з мультимедійними програмними засобами краще всього в позаурочний час на факультативному зайнятті або кухлях з малою групою учнів. І саме ці учні, застосовуючи надалі освоєні ними програми, можуть зацікавити інших учнів класу, тому що ці програмні засоби дозволяють з мінімальними витратами отримувати якомога більше учбової інформації.

Основне завдання учителя полягає у виробленні стратегії по формуванню у учнів початкових навичок роботи. При цьому він повинен передбачити:

- ознайомлення учнів з основними об'єктами, що виводяться на екран;

- вироблення навичок пошуку необхідної інформації.

Звичайно, використання мультимедійного проектора, демонстрація або фронтальна робота з класом на уроці дають наочне представлення, але повніше розкриття можливостей мультимедійних технологій на уроці, по-моєму, досягається не лише фронтальною роботою, а в індивідуальній роботі кожного учня з інтерактивним продуктом.

Ця робота має бути ретельно спланована учителем. Для уроків математики в 6 класах, по узагальнювальному курсу " Дроби" можна запропоновати учням зібрати і переробити інформаційні і ілюстративні матеріали по темі "Історія дробів", "Відсотки", "Десяткові дроби", "Натуральні числа", "Діаграми", "Графіки". Створений банк даних використовувавати надалі як фактологічна основа для вирішення завдань на уроці.

При рішенні подібних завдань школярі придбавають не лише математичні знання і уміння, але і навички роботи з мультимедійними програмами. Використання на уроці таких елементів сприяє формуванню у школярів умінь працювати з різною інформацією, критичного до неї відношення, розвиває логічне мислення, забезпечує інформаційну і емоційну насиченість уроків, сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета, забезпечує зв'язок учбового матеріалу з навколишнім життям.

Потрібно відмітити, що мультимедійні програмні засоби несуть в собі широкі можливості, головне, щоб це зрозуміли навчанні. Це розуміння повинне перерости в зацікавленість не лише учнів, але і учителя, що дозволить йому по-новому поглянути на методику побудови уроків.

Схожі:

Уроках математики iconУроках математики
Проблема, над якою працюю: «Формування в учнів просторового уявлення та логічного мислення на уроках математики»
Уроках математики iconУроках математики у початкових класах
Використання комп`ютерних технологій навчання на уроках математики у початкових класах
Уроках математики iconУроках математики в початковій школі
Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами полягає в наступному
Уроках математики iconКонспект уроку з геометрії у 7 класі. Вчителя математики: Гадяцької...
Проблема: Застосування особистісно орієнтованих та біоадекватних технологій на уроках математики
Уроках математики iconУроках інформатики та математики
Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецької зош І-ІІ ступенів
Уроках математики iconУроках математики
Однією з особливостей викладання шкільного курсу математики є необхідність використання саме інформаційних технологій, які дійсно...
Уроках математики iconУроках математики
Метою педагогічної діяльності педагога є забезпе­чення необхідного рівня засвоєння систематизова­них знань з математики через розвиток...
Уроках математики iconУроках математики
Вступ
Уроках математики icon«Проектне навчання на уроках математики»»

Уроках математики iconУроках математики
Сценарії уроків для формування математичних знань І залученні їх у практичній діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка