Наказ
Скачати 84.12 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації05.03.2013
Розмір84.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
 НАКАЗ 01.09.2011 N 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З01.09.2011 N 170

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за N 1268/20006
Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
На виконання статті 23 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення містобудівного моніторингу,
що додається.

2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В. забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр А.М.Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

Віце-президент
Асоціації міст України
з виконавчої роботи М.В.Пітцик

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України М.Д.Безуглий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
01.09.2011 N 170

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за N 1268/20006
ПОРЯДОК
проведення містобудівного моніторингу
I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює механізм виконання технологічних
операцій містобудівного моніторингу (далі - Моніторинг) з метою
встановлення відповідності показників Генеральної схеми планування
території України, схем планування території, генеральних планів
населених пунктів, планів зонування території, детальних планів
території, зміни показників вихідних даних, що забезпечують
розроблення та корегування містобудівної документації, у
відповідність до вимог законодавства, норм та правил щодо забудови
територій, положень містобудівної документації, реалізації програм
економічного і соціального розвитку територій.

1.2. Містобудівний моніторинг - система спостережень, оцінки
та прогнозу стану і змін об'єктів містобудування, які проводяться
відповідно до вимог містобудівної документації та спрямовані на
забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і
громадських інтересів.

1.3. Моніторинг ведеться Службами містобудівного кадастру, що
діють у складі спеціально уповноважених органів містобудування та
архітектури.

II. Завдання Моніторингу

2.1. Завданням Моніторингу є отримання показників стану і
змін об'єктів містобудування відповідно до містобудівної
документації для оцінки та прогнозу впливу на забезпечення сталого
розвитку територій з урахуванням державних та громадських
інтересів.

2.2. До завдань Моніторингу відповідних Служб містобудівного
кадастру належить збір показників інформації:

реалізації Генеральної схеми планування території України за
опрацюванням матеріалів щодо:

розвитку території за видами та режимами переважного
використання;

розвитку системи розселення;

забезпечення сталого розвитку населених пунктів;

розвитку інженерної та транспортної інфраструктури;

стану довкілля;

реалізації містобудівної документації на регіональному рівні
за опрацюванням матеріалів щодо:

виконання заходів програм економічного і соціального розвиту
територій;

динаміки функціонального використання земель, демографічного,
соціально-економічного та територіального розвитку, розвитку в
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці
загальнодержавної, регіональної та місцевої інфраструктури;

інженерних, геологічних та гідрологічних вишукувань;

оцінки екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель,
водного та повітряного басейнів, рівнів шумового,
електромагнітного та радіаційного забруднення;

спостережень за режимом гідрометеорологічних явищ: лавин,
селів, рівня поверхневих вод;

спостережень небезпечних зон відвалів породи гірничодобувних
підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного затоплення,
затоплення паводковими водами, районів імовірних провалів та
зсувів;

узагальнених обсягів та напрямів сталих виробничих, трудових,
культурно-побутових, рекреаційних взаємозв'язків із суміжними
адміністративно-територіальними одиницями;

узагальнених результатів встановлення кількості та структури,
природного та механічного руху, сальдо міграції, зайнятості
населення, рівня освіти та професійної кваліфікації економічно
активного населення;

характеристики структури та потужностей виробничого
комплексу;

узагальнених обсягів природно-ресурсного потенціалу, рівня та
умов його використання;

характеристики оздоровчо-рекреаційного та туристичного
потенціалу;

характеристики науково-дослідних, дослідно-експериментальних,
впроваджувальних, інформаційних, проектних організацій, вищих
навчальних закладів;

характеристики рівня розвитку соціальної інфраструктури;

характеристики інвестиційної привабливості території;

тематичних картографічних творів в аналоговій та цифровій
формі;

прогнозних параметрів розвитку економіки, чисельності
населення, додаткових потреб у територіях різного функціонального
призначення;

характеристики природної та техногенної безпеки;

характеристики пожежних депо;

реалізації містобудівної документації на місцевому рівні за
опрацюванням матеріалів щодо:

надання містобудівних умов та обмежень;

надання технічних умов;

надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

реєстрації декларацій про початок будівельних робіт;

реєстрації повідомлень про початок виконання підготовчих
будівельних робіт;

реєстрації надання дозволів на виконання будівельних робіт;

реєстрації декларацій про готовність об'єкта до експлуатації;

даних виконавчої зйомки;

статистичної звітності балансової вартості майнових
комплексів;

метаданих наявної та оновленої геопросторової інформації у
відповідних базах даних на відповідну територію;

даних проектів землеустрою щодо впорядкування території
населених пунктів;

інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та
відомостей про наявність корисних копалин і підземних вод;

характеристики населення, балансу трудових ресурсів;

статистичної звітності та спеціальних наукових досліджень
щодо стану здоров'я населення та впливу навколишнього природного
середовища на здоров'я населення;

оцінки санітарно-гігієнічного стану земель, водного та
повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та
радіаційного забруднення;

спостережень за режимом та несприятливими
гідрометеорологічними явищами: лавинами, селями, рівнем
поверхневих вод;

характеристик небезпечних зон відвалів породи гірничодобувних
підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного затоплення,
затоплення паводковими водами, районів очікування утворення
провалів, зсувів;

існуючої та прогнозованої галузевої структури господарського
комплексу на місцевому рівні за чисельністю зайнятих в абсолютних
та відносних показниках, а також абсолютний і прогнозний рівень
безробіття;

статистичної звітності щодо кількості паркомісць для
мешканців за складом парку та видами зберігання;

характеристики житлового фонду, об'єктів обслуговування,
промисловості, комунального господарства, вулично-дорожньої
мережі, транспорту, будівельної бази;

надання у власність та користування земельних ділянок під
будівництво;

стану проектної роботи, інженерної підготовки, інженерного
обладнання;

дані програм економічного і соціального розвитку;

дані квартирного обліку за кількістю та складом родин.

На Моніторинг також покладаються завдання щодо формування:

метаданих наявної та оновленої геопросторової інформації у
загальнодержавних та галузевих базах даних, проведених
картографо-геодезичних робіт юридичними та фізичними особами, а
також інформації державного земельного кадастру;

метаданих наявних космічних матеріалів;

метаданих проведених аерофотозйомочних робіт;

метаданих проведених робіт з наземного лазерного сканування;

інші показники з документованих джерел, що встановлюються
Службою містобудівного кадастру, зміни яких впливають на
містобудівну діяльність.

III. Порядок проведення Моніторингу

3.1. Моніторинг проводиться Службами містобудівного кадастру
у формі камерального вивчення та аналізу нормативно-правових актів
з питань містобудівної діяльності, матеріалів аерокосмічного
зондування Землі, просторово-орієнтованих даних наземного
лазерного сканування, матеріалів виконавчої зйомки результатів
завершеного будівництва електронних довідників, реєстрів,
розподілених баз даних, документованих джерел, що отримуються від
юридичних та фізичних осіб відповідно до вимог законодавства із
застосуванням геоінформаційних технологій збору, обробки,
зберігання та використання інформації як геопросторових даних в
державній системі координат або місцевій системі координат, що має
зв'язок з державною системою координат на відповідній
картографічній проекції у єдиній системі класифікації і кодування
містобудівної діяльності.

3.2. Запит та надання матеріалів для Моніторингу на
міжгалузевому рівні проводиться у відповідності до постанов
Кабінету Міністрів України від 25.03.97 N 269 ( 269-97-п ) "Про
затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною
інформацією", від 25.05.2011 N 556 ( 556-2011-п ) "Про Порядок
обміну інформацією між містобудівним та державним земельним
кадастрами" та від 25.05.2011 N 559 ( 559-2011-п ) "Про
містобудівний кадастр", а також інших нормативно-правових актів з
питань щодо розроблення містобудівної документації.

3.3. Моніторинг передбачає проведення таких заходів:

визначення об'єкта Моніторингу;

збір даних, що забезпечують отримання результатів
Моніторингу;

обробка отриманих даних в процесі Моніторингу;

аналіз отриманих даних в процесі Моніторингу;

структурування баз даних за геопросторовою інформацією
Моніторингу, що забезпечують зберігання та оперативне використання
отриманої інформації.

3.4. Результатом Моніторингу є цифровий набір геопросторових
даних, що дозволяє формувати електронний та аналоговий графічний,
табличний або текстовий документ у формі звіту, довідки, доповіді.
До зазначених документів можуть додаватись відповідні графічні
матеріали.

3.5. Моніторинг проводиться постійно, його результати
заносяться у базу даних містобудівного кадастру. Технологічна
складова Моніторингу встановлюється з урахуванням показників
інформації Моніторингу і програмно-технічних комплексів обробки
інформації та виду вихідних матеріалів з визначенням технологічної
схеми проведення робіт камеральної обробки матеріалів
спостережень, переліком робочих операцій збору показників, їх
параметрів точності та формування бази даних.

3.6. Моніторинг проводиться на територію для актуалізації
даних містобудівного кадастру, що необхідні для розроблення або
корегування відповідної містобудівної документації.

3.7. Встановлені розбіжності з питань використання земельних
ділянок для містобудівних потреб доводяться до відома відповідних
органів державної влади або місцевого самоврядування.

3.8. Моніторинг також проводиться у випадках надзвичайних
ситуацій на територіях, що зазнали техногенного або природного
впливу. Результати Моніторингу доводяться до органів державної
влади та місцевого самоврядування.

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій І.А.Соколов

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Наказ iconНаказ «15» березня 2012 р. №30  а м. Київ Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської
Україна» (наказ Міністерства освіти І науки від 14. 06. 2010 №561), листів Українського державного центру туризму та краєзнавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка