Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається)
Скачати 191.96 Kb.
НазваЛист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається)
Дата конвертації04.04.2013
Розмір191.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Матеріали атестації робочих місць,

які необхідно подати у відділ освіти

В папку з файлами скласти:


 1. Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається)


Бланк навчального закладу
Головне управління праці

та соціального захисту

облдержадміністрації
Адміністрація (назва навчального закладу) направляє матеріали для перевірки якості проведення атестації робочих місць за умовами праці, проведеної (дата проведення атестації) та отримання висновку Державної експертизи умов праці Черкаської області.

Директор __(ПІП)


^ 2. Наказ про проведення атестації (Зразок додається). Обов'язково в складі комісії повинен бути секретар.
Н а к а з №
"Про проведення атестації робочих місць

за умовами праці для визначення права

працівників на пільги та компенсації

за роботу в несприятливих умовах праці"
Згідно зі статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", статтею 69 Господарського кодексу України, на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці", "Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці", затверджених постановою від 1 вересня 1992 року №41 Міністерства праці України та Міністерства охорони здоров'я України, "Інструкції по заповненню "Карти умов праці" при проведенні атестації робочих місць за умовами праці", затвердженої Міністерством праці України 20 листопада 1992 року, та з метою реалізації права працівників підприєм­ства на соціальний захист за роботу в несприятливих умовах праці.

Наказую:

1. Провести на підприємстві атестацію робочих місць за умовами праці, де технологічний
процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан
здоров'я працюючих, основною метою якої є регулювання відносин між адміністрацією
підприємства і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці,
пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

 1. При проведенні атестації робочих місць за умовами праці керуватися правовою основою, що включає в себе чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці. Списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

 2. Вважати завданням атестації робочих місць за умовами праці:

- виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх утворення;

- дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й Напруженості трудового процесу на робочому місці;

 • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх вимогам стандартів, санітарних умов і правил;

 • обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії зі шкідливими умовами праці;

 • підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпе­чення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

 • перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

4. Для проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві створити
постійно діючу атестаційну комісію в складі:

Голова комісії

секретар комісії

Члени комісії:


5. Атестаційній комісії:

 1. Постійно здійснювати організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах.

 2. Сформувати необхідну правову і нормативно-довідкову базу і організувати її вивчення.

5.3. Визначити і залучити в установленому порядку необхідні організації для виконання спеціальних робіт.

5.4. Організувати виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу
з їх експлікацією, визначити межу робочих місць, робочих зон та надати їм відповідний номер.


5.5. Скласти перелік робочих місць, що підлягають атестації.

 1. Визначити обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організувати їх дослідження.

 2. Установити на основі довідника кваліфікаційних характеристик професій працівника (ДКХПП) відповідність найменування професій і посад, зайнятих на робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт, в разі відхилення професію (посаду) привести у відповідність з ДКХПП по фактично виконуваній роботі.

 3. За результатами проведення досліджень одержати протоколи відповідної форми від лабораторії, яка проводила дослідження шкідливих факторів виробничого середовища.

 4. Оформити документальне підтвердження повноти зайнятості робочого дня, з якої визначити тривалість (відсоток від тривалості зміни) дії шкідливого виробничого фактора на організм працюючого.

 5. Скласти "Карту умов праці" на кожне враховане робоче місце або групу аналогічна місць у відповідність з "Інструкцією по заповненню "Карти умов праці" при проведенні атестації робочих місць".

 6. Уточнити діючі щорічні додаткові відпустки та доплати до тарифних ставок (посадових окладів) за роботу в шкідливих умовах праці, молоко та інші пільги залежно від умов праці, визначити витрати на ці цілі.

 7. Визначити гігієнічну оцінку умов праці шляхом порівняння результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів фактичного значення з нормативними (регламентованими).

5.13. З результатами атестації ознайомити працівників, які зайняті на робочому місці, що атестується, під розпис у "Карті". "Карту" також підписати голові та членам атестаційної комісії.

5.14. За результатами атестації скласти переліки робочих місць, виробництв, робіт, професій та посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передба­чені законодавством (пенсії за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки, доплати за роботу в шкідливих умовах, скорочений робочий тиждень, молоко).

6. Голові атестаційної комісії :

 1. До розробити план заходів із проведення атестації і надати на затвердження.

 2. До провести навчання членів атестаційної комісії.

 3. До скласти перелік робочих місць, що підлягають атестації і надати його

керівнику підприємства на затвердження, погодити його в Державній експертизі умов праці.

6.4. До укласти договір на проведення замірів шкідливих факторів виробничого

середовища і трудового процесу та оцінки умов праці на робочих місцях із організацією що має на це дозвіл.

6.5. За результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці на
підприємстві підготувати наказ "Про результати проведення атестації робочих місць за
умовами праці для призначення працівникам підприємства пільг та компенсацій за роботу
в несприятливих умовах праці".


^ 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Керівник підприємства підпис

3.Потокол № 1 засідання атестаційної комісії (зразок додається)
Протокол № 1

засідання комісії по атестації робочих місць

за шкідливими умовами праці

_______________________________

(назва навчального закладу)
Від__________2012р.

Повістка денна

 1. Про затвердження переліку робочих місць, що підлягають атестації за шкідливими умовами праці.


Слухали: _______________________________, голову комісії, яка повідомила, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» атестації робочих місць за шкідливими умовами праці підлягають робочі місця:

 • кочегара (оператора котельні),

 • кухаря (помічника кухаря),

 • пралі (в кого є)

за такими шкідливими факторами: хімічні речовини, мікроклімат, шум, важкість праці.
Постановили:

  1. Затвердити перелік робочих місць, що підлягають атестації за шкідливими умовами праці (додається).


Голова комісії: _________________

Секретар комісії ______________________

Члени комісії ______________________

^ 4. Перелік робочих місць, що підлягають атестації.«Затверджено»

директор ________________

_______________(ПІП)

М.П.Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, що підлягають атестації (ухвалений на засіданні атестаційної комісії протокол №1 від ______2012 року)
з/п

Найменування робочого місця

Номер робочого місця або аналогічних робочих місць

Код по ДК 003 : 2010

Виробництво, цех

Шкідливі фактори, які діють на робочому місці

1

Кухар

Кухонний робітник
5122, 16675

9132, 13249
Хімічні речовини, мікроклімат, шум, важкість праці

2

Праля (оператор пральних машин)
8264,16053
Мікроклімат, шум, важкість праці

3

Кочегар (оператор котельні)


Шум, важкість праці, хімічні речовини, мікроклімат


Голова атестаційної комісії ________________________(ПІП) 1. ^ Протоколи санстанції.
 1. Карти умов праці (на кожне робоче місце). Звернути увагу на наявність підписів членів комісії та тих, хто працює на цьому робочому місці – всіх! 1. ^ Фотографі робочого дня на кожне робоче місце окремо. (зразок додається)

Фотографія оформляється на одного із робітників даної спеціальності, тобто повинно бути 2 або 3 фотографії.

У примітках спостерігача чітко описати робоче місце, обладнання, характер виконання роботи.

В таблиці чітко розписати весь робочий день по хвилинах (включаючи обідню перерву).

^ Фотографія оформляється на одному листку з двох сторін.

Ф О Т О Г Р АФ І Я Р О Б О Ч О Г О Д Н Я №______

________________________________________________________________________

(назва організації)

Посада__________________________________________________________________

ПІБ ____________________________________________________________________


Рік народження_____________ Загальний стаж роботи________________________

Стаж роботи по даній спеціальності________________________________________

Початок спостережень ______08.00____ Кінець спостережень _____17.00_____

Спостерігач _завгосп__________________________________________________


Дата спостережень ________(дата проведення атестації)___________________
ПРИМІТКИ СПОСТЕРІГАЧА: коротка характеристика місця (умов праці), перелік службових обов’язків, відповідно посадової інструкції:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сторона 2п/п
^

Елементи робочого часу


Початок спост.

Кінець спост.

Тривал.

Примі

тки

1.

Підготовка до роботи

8.00

8.10

10 хв.
2.

Підготовка котла до розпалювання 1. Протокол № 2 засідання комісії. (зразок додається)


Протокол № 2

засідання комісії по атестації робочих місць

за шкідливими умовами праці

Полянецького ДНЗ
від 28.01.2012р.

Повістка денна

 1. Про проведення атестації робочих місць за шкідливими умовами праці.


Слухали:

Устенко Наталію Олексіївну, голову комісії, яка повідомила, що згідно проведених 27.01.2012 року лабораторних досліджень РайСЕС встановлено:


 • на робочому місці пралі концентрація «хлор» та «едкие щелочи» не перевищує ГДК згідно ГОСТу 12.1.005-88, параметри мікроклімату відповідають вимогам ДСН 3.3.6.42-99,еквівалентний рівень шуму з урахуванням часу дії перевищує ГДР ДСН 3.3.6.037-99 на 3,0 ДБА;

 • на робочому місці кухаря параметри мікроклімату не відповідають вимогам ДСН 3.3.6.042-99 по вологості: на 2% вище допустимої норми, по температурі – перевищує на 3,3 С; еквівалентний рівень шуму з урахуванням часу дії перевищує ГДР ДСН 3.3.6.037-99 на 1,8 ДБА;


Постановили:
1.Робоче місце

- пралі віднести до ІІІ класу І ступеня. Надати пільги - додаткова відпустка - 4 дні; - додаткова оплата – 12%.
- кухаря віднести до ІІІ класу І ступеня. Надати пільги - додаткова відпустка - 4 дні; - додаткова оплата – 12%.


 1. Рекомендувати бухгалтерії Полянецької сільської ради проводити доплату за шкідливими умовами праці згідно чинного законодавства.Голова комісії ______________________

Секретар комісії ______________________

Члени комісії ______________________


 1. ^ Наказ «Про підсумки проведення атестації робочих місць за шкідливими умовами праці» (зразок додається).


Полянецький ДНЗ «Сонечко»

НАКАЗ
___________________ № ______
^ Про результати проведення

атестації робочих місць

за умовами праці
Розглянувши матеріали, надані атестаційною комісією за результатами атестації робочих місць за умовами праці та у відповідності до вимог Законів України "Про пенсійне забезпечення" та "Про відпустки", постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року №442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти результати атестації робочих місць за умовами праці, які наведені в Картах умов праці.

2. Підтвердити право на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та важких умовах праці на робочому місці кухаря (помічника кухаря)

- додаткова відпустка - 4 дні;

- додаткова оплата – 12%.

Відпустки надавати пропорційно фактично відпрацьованому часу.
3. Підтвердити право на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та важких умовах праці на робочому місці пралі:

- додаткова відпустка - 4 дні

- додаткова оплата - 12 %

Відпустки надавати пропорційно фактично відпрацьованому часу.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Підстава:

Протокол № засідання атестаційної комісії

від року

Завідувач ДНЗ Т.М.Прокопенко


10. Штатний розпис навчального закладу.

Схожі:

Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconЛуганська міська рада четверте скликання тридцять третя сесія
Чого комітету луганської міської ради від 06. 06. 05 №168 “Про погодження проекту рішення Луганської міської ради “Про встановлення...
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconПостанов а від 1 серпня 1992 р. №442 Київ Про Порядок проведення...
Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці /додається
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconНаказ
Затвердити Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну...
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх,...
Державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І...
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconПро порядок закінчення 2012-2013 навчального року та проведення державної...
Лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1/9-92 від 08. 02. 2013 року «Про порядок закінчення навчального року...
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconАтестаційний лист
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 12. 2010 №1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості...
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 12. 2010 №1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості...
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconДуб та берізка
На адресу департаменту освіти, молоді та спорту надійшов лист Київської міської організації товариства тверезості та здоров’я від...
Лист прохання про погодження результатів атестації. (зразок додається) iconПро порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка