План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради
Скачати 109.6 Kb.
НазваПлан роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради
Дата конвертації04.04.2013
Розмір109.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Директор школи: /В.П.Стариковський/

ПЛАН РОБОТИ
МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Чубарівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

ОБГОВОРЕНО НА ЗАСІДАННІ

МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЧУБАРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ.

__________2012р.
Голова методичної Ради : /Л.В.Фенько/
  1. Направляти і контролювати роботу по предметних методичних об’єднаннях.


  1. Всебічно сприяти успішній роботі педколективу школи над проблемними питаннями.  1. Сприяти збагаченню педагогічного процесу новими прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання, розвитку педагогічної творчості.  1. Впроваджувати в практику роботи школи передовий педагогічний досвід і досягнення педагогічної науки, інтерактивні технології навчання.  1. Спрямовувати і контролювати роботу психолого-педагогічного семінару по проблемних питаннях, над вирішенням яких працює педагогічний колектив.

1. МО гуманітарно-суспільного циклу керівник Звіщик Н.М.
2. МО початкових класів керівник Добровольська О.І.
3. МО класних керівників керівник Колісниченко Н.О..
4. МО природничо-математичного циклу керівник Шинкаревич Т.Г.1. Постійно вивчати і проводити відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2. Впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних методик навчання.

3. З метою обміну досвідом проводити відкриті уроки, ігри, творчі звіти.

4. Продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів, Правил і Статуту школи, а також програми по моральному вихованню школярів.

5. Активізувати методичну роботу класних керівників.

6. Вести роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, здійснення моніторингових досліджень, обговорення аналізу результатів проведення моніторингових досліджень, намічення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів.

7. На засіданнях методоб’єднань через моделювання і розв’язок ситуативних завдань ознайомитись з практичним використанням інтерактивних методик навчання.

8. Здійснити перехід школи до нового Державного стандарту.


Нормативно-правова база.

Наукова методологія предмета.

Теорія методики викладання даного предмета.

Аналіз підручників та програм, визначення важних тем, розробка методики викладання цих тем.

Поглиблене вивчення предмета, методика випереджаючого навчання при вивченні важких розділів з демонстрацією відвідування уроків.

Застосування інтерактивних форм при вивченні складних розділів програми.

Вивчення передового педагогічного досвіду, новітніх технологій, положень дидактики.

Вивчення вікової та педагогічної психології, психолого-педагогічної особливості дітей різних вікових категорій.

Інформації про нові книги, методичні розробки, посібники, статті, в періодичній пресі з питань навчально-виховної роботи.


п/п

Зміст роботи

Дата

Відпові-дальні

1.

Провести засідання методичної ради:

Засідання І

1. Аналіз роботи методоб’єднань за минулий рік.

2. Затвердження плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між її членами.

3. Підготовка до проведення інструктивно-методичної роботи по вивченню методичних листів, наказів, нормативно-правової бази викладання базових предметів.

4. Про підготовку до атестації вчителів.

5. Затвердження планів роботи м/о школи.

6. Про корективи до навчальних програм.

7. Ознайомлення з наказом по методичній роботі.

8. Про підготовку учнів до участі в шкільних предметних олімпіадах,конкурсах.

9. Провести анкетування учнів 9 класу з метою виявлення психологічного нахилу учнів щодо вибору профільного навчання.

10. Підготовка учнів 11 класу до ЗНО (ознайомлення з тестами)
Засідання ІІ

1. Про результати підготовки до проведення атестації вчителів.

2. Про покращення роботи по вивченню і впровадженню передового досвіду школи.

3. Про хід курсової перепідготовки вчителів.

4. Про підготовку учнів до ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

5. Розробка проведення предметних тижнів. Калейдоскоп

педагогічних ідей.

6. Експрес-інформація: «Радимо прочитати».

7. Вивчення психологічної адаптації учнів 1, 5, 10 класів.
Засідання ІІІ

1. Виконання нормативної бази школи, ведення шкільних журналів.

2. Про стан переходу школи до нового Державного стандарту початкової ланки.

3.. Ефективність роботи творчої групи.

4. Експрес-інформація: «Радимо прочитати».

6. Інформація про вивчення і узагальнення досвіду роботи методоб’єднань.

7. Про роботу методоб’єднань по проблемі школи.

8. Впровадження ППД, інтерактивних методик навчання.

9. Вивчення питання дотримання даних вимог до усного і писемного мовлення.

10. Провести анкетування учнів 9 класу з метою визначення рівня профілізації.

Засідання ІV

1. Про організацію узагальнюючого повторення і підготовка до державної підсумкової атестації.

2. Про організацію науково-практичної конференції по проблемі школи. Рецензування доповідей.

3. Підготовка до проведення загально шкільної виставки творчих робіт по предметах (творчий звіт гуртківців школи).

4. Про хід виконання рекомендацій, одержання в результаті атестації вчителів.

5. Вивчення методичних листів і інструкцій. Експрес-огляд: “Радимо прочитати”. Про стан позакласної роботи по предметах.

6. Про результати методичної роботи з формування та розвитку компетентності вчителя. Наробки,проблеми,перспективи.


Вересень


Листопад

Лютий

Квітень

Керівники м/о

Адміністрація школи
Заступник

директора


Керівники м/о
Заступник

директора

Творча група

Заступник

директора

2.

Провести рейд-перевірку забезпеченості кабінетів роздатковим матеріалом.

До 14.09.

Профком

Адміністрація школи

3.

Систематизувати матеріали на допомогу самоосвіти.До 21.09.

Іваненко Л.М.

4.

Випустити підсумковий «Методичний бюлетень» по розділах:

  • вісті з уроків

  • новини методичної літератури

  • рекомендації, накази, методичні листи

  • експрес інформація: «Радимо прочитати»
Кінець Ісеместру,

кінець ІІсеместру

Керівники м/о
Заступник директора

5.

Регулярно проводити інструктивно-методичні наради по питанню організації навчально-виховного процесу.

1 раз на місяць

Заступник директора

6.

Направляти і керувати роботою предметних методичних об’єднань.

Підпорядковувати їх роботу по рішенню проблемних питань, над якими працює педколектив школи.

Протягом року

Члени ради

7.

Надавати допомогу в плануванні роботи м/о.

До 07.09.

Заступник

директора

8.

Продовжити роботу консультаційного пункту при методкабінеті з метою надання індивідуальної методичної допомоги.

Щотижня

Заступник директора

9.

Спланувати роботу семінарів, які будуть проведені в цьому році.

До 01.09.
10.

Систематично вивчати методичні листи, рекомендації, накази органів народної освіти по питаннях удосконалення методичної і навчально-виховної роботи з послідуючим обговоренням на засіданнях м/о.

1 раз на місяць

Заступник

директора

11.

Раз на чверть проводити засідання м/о.12.

Організувати і провести педчитання по темі: «Компетентнісний підхід в сучасній школі».

Грудень

Заступник директора

13.

Провести семінар-практикум для всіх вчителів по тематичній перевірці та обліку навченості учнів.

Жовтень

Заступник директора

14.

Членам методради розробити і розглянути заходи, які сприяють удосконаленню уроку, розглянути питання продовження передового педагогічного досвіду, регулярно вести картотеку по поповненню передового досвіду.

Протягом року

Творча група

15.

Провести співбесіду з вчителями з питання перевірки знань, пояснюючої записки, програми, оволодіння новими програмами підручниками, навчальними планами в 1 класі за Державними стандартами освіти.

Вересень

Адміністрація школи

16.

На батьківських зборах провести бесіди: «Як навчити дитину вчитись», «Кому легко навчатись»Протягом року

Заступник директора

17.

На засіданнях м/о проводити творчі звіти вчителів школи

1 раз на рік

Адміністраціяшколи

18.

Заслухати звіти вчителів по самоосвіті, виконанню планів курсової перепідготовки та результативності її проходження

Згідно плану

Заступник директора

19.

Планувати тематичне відвідування уроків.

Вересень

Заступник директора

20.

Вивчити і відповідно оформити систему роботи вчителів, що будуть атестуватися

До 01.02.

Заступник директора

21.

Обговорити зміст завдань для шкільних олімпіад, текстів для контрольних робіт з основних наук.

Протягом року

Методична рада

22.

Надавати методичну допомогу учнівському самоврядуванню.

Постійно

Колісник Л.М.

23.

Надавати допомогу в плануванні роботи ради школи та батьківського комітету.24.

Провести відкриті уроки з основних наук, при підготовці та проведенні яких вчителям зосередити увагу на першочерговому завданні – забезпечення ефективності кожного уроку за рахунок удосконалення управління навчально-виховним процесом на основі досягнень науки і новаторського досвіду, розвитку педагогічної творчості:

а) виступ по темі;

б) огляд літератури;

в) практичне заняття.Схожі:

План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconПлан роботи методичної ради єлизаветівської сзш обговорено на засіданні методичної ради
«Усвідомлення учнями екологічних проблем, характерних для сільської та міської місцевості, формування в них досвіду спілкування у...
План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconПлан роботи методичної ради на 2009 2010 н р. Склад методичної ради
Погорєла Т. М. голова методичної ради, відповідальна за вивчення І аналіз стану навчально
План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconПідсумки методичної роботи у 2011-2012 навчальному році у Смілянській...

План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconПерспективний план атестації вчителів Чубарівської зош І-ІІІ ступенів на 2012-2016 роки

План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconПро організацію методичної роботи
Продовжити роботу методичної ради педагогічних працівників колегіуму, згідно Положення про Методичну раду, в складі
План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconНаказ по володимирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів петрівської...
«Формування потреби, умінь І навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої...
План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconНаказ по володимирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів петрівської...
«Формування потреби, умінь І навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої...
План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconПлан роботи Стенятинської зш І-ІІІ ступенів з реалізації науково методичної проблеми
Розробка програми розвитку закладу освіти відповідно до сучасного освітнього процесу
План роботи методичної ради чубарівської зош І-ІІІ ступенів обговорено на засіданні методичної ради iconНа засіданні методичної ради
Створення національної школи в незалежній Україні потребує нового підходу до мети освіти, змісту навчання та виховання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка