Уроку
Скачати 486.89 Kb.
НазваУроку
Сторінка4/4
Дата конвертації04.04.2013
Розмір486.89 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4
^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

№ уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
97
^ Елементи теорії ймовір­ностей і мате­матичної ста­тистики

Узагальнити та систематизувати зна­ння учнів із теми «Елементи теорії ймовірностей і математичної статис­тики»; відтворити вміння обчислюва­ти ймовірність події, користуючись її означенням та комбінаторними схемами, знаходити числові характе­ристики вибірки даних98
Контрольна ро­бота № 6 (під­сумкова)

Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із курсу алгебри та по-чатків аналізу99
^ Узагальнення навчального ма­теріалу з курсу алгебри та по- чатків аналізу

Узагальнити матеріал, вивчений у курсі алгебри та початків аналізу
Резервний час (б годин)
100
^ Повторення по­няття відсотка. Задачі на від­сотки

Повторити та узагальнити знання учнів про відсотки; узагальнити вміння учнів розв'язувати задачі на відсотки101
Найбільш поширені спосо­би розв'язання рівнянь

^ Узагальнити знання учнів про основні способи розв'язання рівнянь^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
102
Основні способи розв'язання сис­тем рівнянь

^ Узагальнити знання учнів про основні способи розв'язання систем рівнянь; розглянути приклади розв'язання систем рівнянь103
^ Основні види нерівностей та способи їх розв'язання

Провести огляд основних типів нерів­ностей та способів їх розв'язання104
Розв' язування задач на вста­новлення відпо­відностей

Узагальнити вміння учнів розв'язувати задачі на встановлення відповідностей105
Тренувальні тести за програ­мою шкільного курсу алгебри та початків ана­лізу

Удосконалити вміння учнів застосо­вувати знання з курсу алгебри під час виконання тестових завдань1   2   3   4

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка