Тема Теоретичні основи економічної інформатики
Скачати 82.64 Kb.
НазваТема Теоретичні основи економічної інформатики
Дата конвертації01.03.2013
Розмір82.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

 1. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА”

Тема 1. Теоретичні основи економічної інформатики.


 1. Предмет, зміст дисципліни.

 2. Значення використання комп’ютерної техніки в економіці та менеджменті.

 3. Інформація, її види та властивості.

 4. Подання даних в комп’ютерах.

 5. Сутність економічної інформатики. Поняття економічної інформації. Багаторівнева структура економічної інформації, її загальні властивості та закономірності.

 6. Одиниці вимірювання економічних інформації. Прості та складні інформаційні одиниці. Кількісні та якісні одиниці економічної інформації. Реквізити, показники, повідомлення, файли, інформаційні потоки.

 7. Особливості перетворення економічної інформації. Інформаційне середовище, інформаційні процедури, інформаційний процес.
^

Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів.


 1. Системний підхід до інформаційних процесів та обчислювальних засобів. Основи класифікації та кодування економічної інформації. Ієрархічна, фасетна та дескрипторна система класифікації. Вимоги до систем класифікації.

 2. Порядкова, серійна, позиційна, матрична, комбінована системи кодування економічної інформації. Групи класифікаторів економічної інформації.

 3. Особливості перетворення економічної інформації. Інформаційне середовище, інформаційні процедури, інформаційний процес.

 4. Основні інформаційні процедури: перетворення економічної інформації, збирання і регістрація економічної інформації, кодуванні і декодування інформації, передача економічної інформації, зберігання, обробка, оформлення та розмноження результатної інформації, прийняття рішень на основі результатної інформації.

 5. Варіанти перетворення представленої економічної інформації.

 6. Планування, виконання та управління інформаційними процесами. Типові інформаційні процеси, що застосовуються в економічній діяльності.

 7. Класифікація операційних систем. Особливості використання та принципи роботи операційних систем ( на прикладі MS Windows та Linux).

 8. Поняття про програмне забезпечення комп’ютерів. Програмні засоби загального та спеціального призначення.

 9. Основні відомості про WINDOWS 2000.

 10. Робочий стіл, структура та призначення.

 11. Головне меню WINDOWS 2000.

 12. Робота з командами меню (використання основного та динамічного меню) та вікнами (складові частини вікон та їх призначення).

14.Команда “Пошук” та її використання для пошуку папок, файлів та ярликів.

15.Використання панелі Microsoft Office.

16.Технологія роботи з папками, файлами та ярликами на робочому столі та у вікні МІЙ КОМП’ЮТЕР:

 • перегляд змісту папок та поновлення змісту вікна папки;

 • дослідження властивостей папок, файлів та ярликів;

 • створення нових папок та ярликів;

 • переміщення, копіювання, перейменування та видалення папок, файлів і ярликів.

17.Використання буферу обміну та OLE.

18.Папка Принтер: встановлення, конфігурування.

19.Швидкий перегляд файлів та їх друкування.

20.Відновлення папок, файлів та ярликів за допомогою Кошик (Recycle Been).

21.Робота із стандартними програмами:

 • текстовий редактор WORDPAD;

 • графічний редактор PAINT;

 • робота з ієрархічною структурою дисків, з папками та файлами за допомогою програми “Провідник” WINDOWS 2000.
^

Тема 3. Мережеві технології в економіці та бізнесі.


 1. Основні поняття і терміни в комп’ютерних мережах і телекомунікаціях.

 2. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація ЛМ та організація обміну даними.

 3. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп’ютерної мережі.

 4. Поняття протокола.

 5. Мережеві рівні.

 6. Передавання повідомлень у мережі: формування блоку, фрагменту, пакету та кадру.

 7. Модель "клієнт-сервер".

 8. Комп’ютерна мережа Microsoft Network.

 9. З’єднування комп’ютерів у мережу.

 10. Спільне використання ресурсів: папок, файлів, принтерів. Під’єднування до мережевого принтера.

 11. Поняття про мережевий протокол INTERNET.

 12. Концепція URL. Підключення до INTERNET.

 13. Глобальна інформаційна служба WWW.

 14. Програми Internet Explorer та Netscape Navigator: характеристика, склад та структура.

 15. Відвідування WEB –вузлів. Пошук, копіювання та друк потрібних даних.

 16. Система електронної пошти. Ведення електронної кореспонденції (пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес).

 17. Програма Microsoft Outlook.

 18. Доступ до інших комп’ютерів (за допомогою програми TELNET).

 19. Копіювання файлів з одного комп’ютера на інший (за допомогою програми FTP).

 20. Знайомство з системою телеконференцій USENET.

 21. Створення гіперпосилань на документи та файли.

 22. Особливості організації комп’ютерних мереж на малих, середніх та великих підприємствах.

 23. Internet-технології в еконміці та бізнесі. Основні групи завдань в бізнесі. Етапи розв’язування інформаційних задач. Маркетинг у Internet: розробка моделей (Жовті сторінки - Yellow Pages, Дошки оголошень - BillBoard, Віртуальні магазини - Virtual Storefront), дослідження ринку, позиціонування товару, робота з постачальниками, спостереження за конкурентами, організація закупівель, контроль собівартості,спілкування з клієнтами тощо.
^

Тема 4. Основи комп’ютерної безпеки та захисту інформації.


 1. Інформаційна безпека. Критичні економічні дані. Основні напрямки та цілі захисту інформації: конфіденційність критичної інформації, цілісність інформації та пов’язаних з нею процесів, доступ до інформації, облік процесів, пов’язаних з інформацією.

 2. Сутність правових аспектів захисту інформації (право власності, авторські права тощо).

 3. Загальні заходи захисту інформації та комп’ютерної техніки: ідентифікація та аутентифікація користувачів, процедури авторизації, захист файлів, цілісність інформації. Криптографія.

 4. Комп’ютерні злочини і зловживання: маніпуляція з даними, сканування, троянський кінь, технологія салямі, супервідключення.

 5. Комп’ютерні віруси та методи боротьби з ними.

 6. Захист інформації в комп’ютерних мережах: Web-технології (ssl - захист інформації при передачі по мережі, shttp - захист доступу до Web-сторінок, ssh - віддалене управління системами).

 7. Комп’ютерне піратство та методи боротьби з ним.
^

Тема 5. Структуровані документи. Теорія, практика та засоби.


 1. Поняття про структуровані документи та SGML.

 2. Стандартні засоби для створення та роботи зі структурованими документами (парсери).

 3. Створення та робота зі структурованими документами в текстових процесорах (на прикладі MS Word):

  • Елементи вікна MS Word (рядок головного меню, панель інструментів, лінійка, статусний рядок).

  • Використання шрифтів різного типу, стилю та розміру.

  • Збереження, пошук та завантаження документу.

  • Перевірка правопису документу.

  • Операції з абзацами та фрагментами тексту, розбиття тексту на колонки, вставка виносок.

  • Робота з декількома текстами одночасно.

  • Створення та упорядкування списків - бюлетенів, нумерованих та ієрархічних.

  • Використання Майстра та Шаблона для створення документу.

  • Установлення параметрів сторінки.

  • Створення та редагування таблиць, виконання обчислень у таблиці.

  • Розміщення тексту та графіки у тексті документу.

  • Використання додатків Wordart, Equation Editor, Graph.

 4. Використання можливостей структурного документування в електронних таблицях (на прикладі MS Excel):

 • Поняття електронної таблиці (ЕТ). Основні елементи ЕТ;

 • Табличний процесор Microsoft EXCEL: інтерфейс користувача (рядок основного меню, довідкова система, формат робочого аркуша та робочої книги);

 • Типи даних ЕТ;

 • Дії при розв'язанні завдань за допомогою табличного процесора:

 • введення даних в ЕТ, створення спискуів;

 • редагування даних;

 • запис математичних формул та обчислення за ними;

 • копіювання та переміщення інформації;

 • використання принципу "Drag & Drop" для роботи з даними;

 • збереження змісту ЕТ на магнітному носії;

 • виведення результатів на друкуючий пристрій;

 • Таблична база даних та операції в ній:

 • використання форм;

 • впорядкування інформації;

 • встановлення проміжних підсумків;

 • аналіз даних таблиці;

 • побудова графиків та діаграм.

 1. Впровадження об'єктів з використанням OLE i DDE принципів у MS EXCEL і в MS WORD.

 2. Реалізація структурованих документів в Інтернеті (поняття про Web -дизайн, html та його розширення).

 3. Створення презентацій на основі структурованих документів.

 4. Інші напрямки використання структурованих документів (Основи XML).
^

Тема 6. Комп’ютерний аналіз економічних даних.


 1. Аналіз фінансово-економічних даних в електронних таблицях (на прикладі MS Excel):

 • Створення звітної документації.

 • Обробка фінансової та економічної інформації, створення зведених таблиць.

 • Створення запитів та пошук інформації за допомогою автофільтру та посиленого фільтру, функцій пошуку та баз даних.

 • Розв’язування задач оптимізації, побудова економіко-математичних моделей. Використання принципу Що… Якщо … (WHAT… IF… ELSE…).

 • Статистичний аналіз даних, прогнозування.

 • Використання програм “Подбір параметру” і “Пошук розв’язку”.

 • Створення макросів для автоматизації роботи.

 • Створення функцій користувача.

 • Графічний аналіз даних.

 1. Використання математичних та статистичних пакетів для аналізу даних (MatLab, Statistika):

 • Обчислення основних статистичних показників.

 • Графічний аналіз даних.

 • Поняття про чисельні та символьні методи обчислення.

 • Прогнозування і статистичний аналіз.

 • Аналіз нелінійних динамічних систем за вихідними даними.

 • Побудова динамічних моделей (Simulink).
^

Тема 7. Системи управління соціально-економічними базами даних (БД).


 1. Поняття бази даних.

 2. Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД).

 3. Особливості технології проектування БД для малих, середніх та великих підприємств: інфологічне та даталогічне проектування.

 4. Склад та принципи функціонування промислових реляційних систем управління базами даних.

 5. Проектування бази даних.

 6. Визначення файла даних: запис, структура запису, поле запису та його реквізити (ім'я, тип, розмірність).

 7. Типи даних.

 8. Поняття змінної та константи.

 9. Створення та корегування таблиць.

 10. Завантаження баз даних та окремих файлів, які було створено у середовищі Microsoft Excel.

 11. Формування ключових полів та індексів.

 12. Встановлення відношень.

 13. Створення запитів та фільтрів.

 14. Створення форм, звітів в автоматичному режимі та режимі конструктора.

 15. Використання структурованої мови запитів (SQL) в економічних задачах.

 16. Створення форм та звітів з підрахунками.

 17. Створення проектів з використанням користувацького та кнопочного меню.^

Тема 8. Офісне програмування. (MS Office)


 1. Поняття про програмне розширення офісних пакетів. Об’єктно-орієнтоване програмування. Основні конструкції Visual Basic for Applications (VBA).

 2. Електронні та друковані форми користувача.

 3. Організація інтерфейсу.

 4. Інтеграція додатків.

 5. Автоматизація комп’ютерних проектів.
^

Тема 9. Перспективи розвитку інформаційних технологій.


 1. Шляхи удосконалення сучасної обчислювальної та телекомунікаційної техніки.

 2. Перспективні технології збереження та передавання даних. Ієрархічні та мережеві моделі сховищ даних, нейромережі.

 3. Безпровідні технології.

 4. Глобальний комп’ютинг.

 5. Застосування систем штучного інтелекту у вирішенні економічних задач.
 6. Поняття експертні системи і їх відміна від інших систем.
 7. Типові проблеми, що розв’язуються експертними системами.
 8. Інструментальні програмині засоби для створення експертних систем.
 9. Сучасні експертні системи.
 10. Типи навчальних систем, комп’ютерне тестування.

 11. Перспективи розвитку комп’ютерних навчальних систем.

Схожі:

Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconОхорона здоров’я. Медичні науки
Сявавко М. С. Основи економічної інформатики. Кн. 1 : навч посібник / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. – Львів : Магнолія плюс, 2006....
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconТеоретичні основи економічної безпеки держави
Внп; внутрішню соціально-політичну основу — достатньо високий рівень суспільної злагоди відносно довгострокових національних цілей,...
Тема Теоретичні основи економічної інформатики icon“Введення в курс “Основи економічної теорії”
Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconДипломна робота. Тема “Митне законодавство та його вплив на діяльність підприємств”
Розділ 1 теоретичні основи та роль митного законодавства для регулювання діяльності об’єктів господарювання
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconТеоретичні основи та аналіз світового досвіту міжнародного розвитку...
У статті розглянуто основні теоретичні положення інтернаціоналізації високотехнологічних кластерів та запропоновано алгоритм стратегії...
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconЗміст Вступ Розді Теоретичні основи та сучасні напрямки комерційного кредитування підприємства
Розді Теоретичні основи та сучасні напрямки комерційного кредитування підприємства
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconЗміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи реалізації міжпредметних...
Розділ І. Теоретичні основи реалізації міжпредметних зв'язків математики з іншими дисциплінами в зош
Тема Теоретичні основи економічної інформатики iconКурсова робота
Розділ теоретичні основи кризи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка