Даний методичний посібник схвалений
НазваДаний методичний посібник схвалений
Сторінка1/6
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6


ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ РАДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТІнформаційний збірник №1, вересеньм. Погребище

2011 рік

Даний методичний посібник схвалений

радою РМК ( протокол № 1 від 17.09.201 1 року)
Автори :

Сидорук Т. П. – зав. РМК

Тимощук А. В.. – методист РМК

Садова Н. В. – методист РМК

Даний посібник рекомендований для користування в роботі директорам шкіл, заступникам директорів шкіл з навчально – виховної роботи з питань атестації педагогічних працівників. Представлений проект етичного кодексу українського вчителя та методичні рекомендації щодо індивідуальної форми навчання для учнів початкових класів .
^ ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДПРАВЦІВНИКІВ
Атестація проводиться атестаційними комісіями базових шкіл. До 10 жовтня директори малокомплектних шкіл подають список педпрацівників, які підлягають атестації у 2012 році до 18.10.2011 року .

п/п

Прізвище, ім'я , по батькові

Посада

^ Рік попередньої атестації, дата , номер наказу

Результати попередньої атестації

Категорія

Тарифний розряд

Звання

Пропозиції комісіїДиректор школи ___________ __________________

( підпис) ( ПІП)
У період з 10 по 20 жовтня 2011 року проводяться атестаційні комісії з таким порядком денним:

1. Розгляд списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

2. Розгляд заяв педагогічних працівників, клопотань дирекції шкіл про позачергову атестацію ( через 3 роки).

3. Розгляд заяв педпрацівників щодо перенесення терміну чергової атестації ( тривале лікування, при переході працівника до іншого навчального закладу).

4. Про затвердження списку педагогічних працівників. , які атестуються.
Дирекцією навчального закладу спільно з членами атестаційної комісії складається графік роботи атестаційної комісії І рівня .
^ Графік роботи атестаційної комісії І рівня


п/п

Прізвище, ім'я , по батькові того, хто атестується

Дата розгляду

^ Члени комісії, відповідальні за вивчення

Підпис працівника, що атестується


^ Графік відвідування уроків і заходів у педагогів, які атестуються


Прізвище, ім'я , по батькові педагога , що атестується

Дата

^ Прізвище та ініціали члена атестаційної комісіїГрафік проведення творчих звітів учителів,

які атестуються за згодою вчителів, не слід практикувати проведення творчих звітів для всіх педагогів.

^ Прізвище, ім'я , по батькові

Дата проведення

Місце проведення
Проводиться засідання атестаційної комісії з порядком денним: « Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії» До 20 жовтня

Працівники ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.
З 20 .10 по 15.03 - проводиться вивчення роботи педагогів та його результативності, виносяться на засідання атестаційної комісії з таким порядком денним :

1. Про результати вивчення роботи ______________________________________________ ( на основі відвідування уроків, позакласних заходів, даних анкетувань серед учнів , батьків, учителів, висновків м/о, аналізу порт фоліо).

2. Вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогічних працівників, які атестуються ( на засіданнях повинна йти жива розмова, заслуховування звітів керівників шкіл , членів атестаційної комісії ( самозвіти педагогів, повідомлення відповідальних членів комісії про результати вивчення роботи педагога).

- Запитання членів комісії до педагога та відповідальних за вивчення.

- Прийняття рішення.
^ До 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику , за 10 днів до підсумкового засідання ознайомлення під підпис педагогічного працівника.
Проводиться підсумкове засідання атестаційної комісії з порядком денним « Атестація педагогічних працівників».
Видача наказу « Про підтвердження, присвоєння тарифікаційних розрядів, кваліфікаційних категорій.»

**********************************************************************************************************************************

Проект
^ ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ

Преамбула

Етичні засади у відносинах між людьми є основою збереження і прогресу демократичного суспільства, основою всестороннього розвитку людини.

Дотримання норм моралі і професійної етики набуває у діяльності вчителя особливе значення, оскільки педагогічна діяльність має пряме відношення до майбутнього життя людини в суспільстві, її фізичного, психічного і духовного здоров’я. Ця відповідальність має бути спільною, узвичаєною, загальноприйнятою для всієї педагогічної корпорації у вигляді норм, правил і принципів професійної педагогічної етики.

Розвиток і утвердження професійної етики вчителя розглядається педагогічним співтовариством як необхідна і фундаментальна засада повноцінного функціонування системи освіти та головна умова реалізації ним важливої соціально-культурної і духовної ролі в сучасному суспільстві.

Вірність вимогам педагогічної моралі – справа честі і совісті вчителя, мірило його суспільної цінності і поваги, основа для самоповаги і самоствердження особистості.

Вчитель при здійсненні своєї професійної діяльності виступає носієм морально-етичних обов’язків по відношенню до учнів, їх батьків, фахового педагогічного співтовариства, окремих вчителів та суспільства в цілому.

Етичний кодекс українського вчителя (далі – Кодекс) визначає, систематизує, упорядковує та закріплює єдину систему норм, правил і критеріїв професійної етики в усіх видах педагогічної діяльності, що регулюють відносини між вчителями та їх учнями, а також іншими членами колективу навчального закладу, захищають їх людську цінність і гідність, підтримують якість професійної діяльності вчителів і честь їх професії, створюють культуру освітніх і виховних закладів, основану на довірі, відповідальності і справедливості.

Кодекс діє на всій території України та призначений для застосування у професійній діяльності вчителів та усіх працівників навчальних закладів, що працюють з дітьми.

^ Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Співвідношення Кодексу і чинного законодавства про освіту

(1) Норми Кодексу не відміняють і не замінюють положень чинного законодавства.

(2) Вчитель поважає закон і усвідомлює свою відповідальність перед учнями, педагогічним співтовариством та суспільством.

^ Стаття 2. Дія Кодексу за предметом, колом осіб та в часі

(1) Дія Кодексу поширюється на всі види професійної діяльності вчителя та на іншу його діяльність, яка не повинна суперечити його професійними обов’язкам або підривати престиж професії.

(2) Положення цього Кодексу поширюються на вчителів та усіх працівників навчальних закладів, що працюють з дітьми.

(3) Дія цього Кодексу поширюється на відносини, що виникли після його прийняття.

Стаття 3. Професійна єдність вчителів

Комітет з питань педагогічної етики, Комісії педагогічної етики навчальних закладів, професійні об’єднання вчителів у разі потреби можуть відстоювати і захищати у засобах масової інформації, державних органах, у тому числі у суді, честь і гідність вчителя за його згодою, якщо його професійні дії відповідають цьому Кодексу.

^ Стаття 4. Основні терміни Кодексу

У цьому Кодексі терміни і поняття вживаються у такому значенні:

вчитель – особа, яка веде викладацьку та виховну діяльність або розробляє проблеми педагогіки у сфері освіти та виховання;

учень – дитина чи інша особа, яка у визначеному порядку зарахована для навчання у навчальному закладі;

навчальний заклад – організація, заклад, установа чи об’єднання (різних форм управління та власності), які згідно з чинним законодавством України працюють у системі освіти та виховання.

^ РОЗДІЛ 2. Основні принципи педагогічной етики

Стаття 5. Принцип законності

У своїй діяльності вчитель дотримується Конституції і законів України, діючих нормативних документів, що регламентують педагогічну діяльність.

^ Стаття 6. Твори благо

(1) Діяльність вчителя спрямована на всебічний розвиток учня з метою виховання свідомого громадянина та допомоги в його адаптації до життя в суспільстві.

(2) Вчитель має виконувати свою місію з любов’ю та повагою до життя, гідності та особистості кожного учня.

(3) У своїй діяльності вчитель дотримується принципів загальнолюдської та професійної моралі, є чесним та беззастережно відданим своїм обов’язкам.

(4) Вчитель у всіх випадках запобігає заподіянню шкоди учневі, не наражає учня на небезпеку та захищає його від будь-яких шкідливих впливів.

(5) Вчитель не може пропонувати учневі знання, які загрожують життю учня або суспільству в цілому, використовувати методи, які негативно впливають на психічний або фізичний стан здоров’я.

^ Стаття 7. Принцип справедливості

(1) У своїй діяльності вчитель є небайдужим, однаково доброзичливим і прихильним до всіх учнів, незалежно від віку, особливостей характеру, здібностей, статі, раси, національності, віросповідання, соціального стану, політичних поглядів, місця проживання, громадянства та інших ознак, включаючи матеріальне становище.

(2) При оцінці досягнень учнів вчитель прагне до об’єктивності і справедливості. Неприпустимо тенденційне заниження чи завищення оцінки для штучного підтримання видимості успішності і виправлення помилок учнів під час письмових екзаменів і контрольних перевірок.

^ Стаття 8. Принцип гендерної рівності

(1) Вчитель у виховному та освітньому процесі неухильно дотримується принципу рівності учнів чоловічої та жіночої статі.

(2) Вчитель сприяє розкриттю знань про роль чоловіків і жінок, що відведена їм у розвитку суспільства.

^ Стаття 9. Принцип незалежності вчителя

(1) Необхідною умовою педагогічної діяльності вчителя є його незалежність у дотриманні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає свободу вчителя від будь-якого зовнішнього тиску чи втручання в його діяльність.

(2) Основою прийняття вчителем фахових рішень не можуть бути мотиви матеріальної та особистої вигоди, кар’єри, задоволення власних амбіцій, а також інтереси членів сім’ї, родичів та друзів.

(3) Вчитель має право на вільний творчий педагогічний експеримент в межах чинного законодавства України. Вчитель самостійно обирає стиль спілкування з учнями, заснований на взаємній повазі, може на власний розсуд вибирати вид виховної діяльності і створювати нові методи виховання, якщо вони з професійної точки зору придатні, відповідальні і пристойні.

(4) Вчитель не допускає у своїй професійній діяльності компромісів, якщо такі компроміси розходяться з інтересами мети освітянської діяльності.

(5) Вчитель не нав’язує навчання лише з метою власного прибутку.

^ Стаття 10. Відповідальність.

(1) Вчитель має бути відданим своїй роботі і усвідомлювати відповідальність при виконанні своїх обов’язків.

(2) Вчитель несе відповідальність за якість і результати довіреної йому педагогічної роботи.

(3) Вчитель є відповідальним за фізичний, інтелектуальний, емоційний і духовний захист дітей, освітою та вихованням яких він займається.

^ Стаття 11. Домінантність інтересів учня

(1) Вчитель поважає учня як особистість, організовує виховний процес з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей учня, типу його характеру та здібностей.

(2) У межах дотримання вимог законодавства вчитель у своїй професійній діяльності дотримується переваги інтересів учня перед інтересами усіх інших осіб, балансу професійних інтересів, інтересів колег, партнерів, співробітників, інтересів батьків або законних представників учня.

(3) Вчитель повинен бути уважним до учнів, надавати можливість учням висловитися, вміти вислухати учня, відгукнутися на прохання учня, давати поради, розуміти глибинні причини психологічних ускладнень учня, незалежно від факторів, що обумовлюють виникнення цих ускладнень.

(4) Вчитель допомагає учневі за всіх обставин коректно та дбайливо.

(5) Вчитель має підводити учня до саморозкриття і творчості, управляти педагогічним процесом без примушення, вселяти в учнів радість, доброзичливість, упевненість і оптимізм, відповідальність за власне життя, життя на Землі.

(6) Вчитель зобов’язаний приділяти учням достатньо часу і уваги, необхідних для належного розуміння та засвоєння навчального матеріалу, подавати матеріал у доступному та зрозумілому для учнів вигляді.

(7) У всіх випадках, коли погляди учня на процес навчання в чомусь відрізняються від думки вчителя, останній, не зважаючи на це, повинен прагнути знайти порозуміння з учнем, морально його підтримати.

^ Стаття 12. Компетентність та сумлінність

(1) Суспільна значущість і складність професійних обов’язків вчителя вимагає від нього високого рівня професійної підготовки, фундаментальних знань теорії і практики виховання та навчання, опанування відповідними методами та технологіями педагогічної діяльності.

(2) Вчитель використовує (у межах можливого) всі необхідні для досягнення позитивного педагогічного результату засоби, сучасні знання, методи педагогіки та виховання, у разі потреби звертається до інших спеціалістів.

(3) Вчитель користується науковими досягненнями, проявляючи обачливість і беручи до уваги можливі наслідки своїх висловлювань серед учнів. При цьому необхідно уникати вчинків та висловлювань рекламного характеру, як на свою особисту користь, так і на користь установ і організацій, які вчитель представляє, на користь справи з негативними наслідками.

(4) Вчитель має право користуватися різними джерелами інформації.

При відборі і передачі інформації учням вчитель дотримується принципів об’єктивності, придатності і пристойності. Спотворення інформації чи зміна її авторства недопустимі.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Даний методичний посібник схвалений iconДаний методичний посібник схвалений
Даний посібник рекомендований для користування в роботі директорам шкіл, заступникам директорів шкіл з навчально – виховної роботи,...
Даний методичний посібник схвалений iconДаний методичний посібник схвалений
Даний посібник рекомендований для користування в роботі директорам шкіл, заступникам директорів шкіл з навчально – виховної роботи,...
Даний методичний посібник схвалений iconНавчально-методичний посібник обговорено та схвалено на засіданні кафедри
Цивільне право України (загальна частина): Навчально−методичний посібник/Укладач к ю н., доц. Берестова І. Е. − Київ: ??????, 2007.−...
Даний методичний посібник схвалений iconМетодичні рекомендації районної творчої групи по створенню професійного...
Даний методичний посібник упорядковано завідуючою районним методичним кабінетом Сидорук Т. П. та членами творчої групи
Даний методичний посібник схвалений iconДаний посібник має на меті сприяти успішності виховного
Даний посібник має на меті сприяти успішності виховного процесу, владнати відносини між педагогами, учнями І батьками. Батьки І педагоги...
Даний методичний посібник схвалений iconНад якою працює
Щороку в навчальних закладах лунають звуки прощальних вальсів на випускних вечорах. Щороку ми, викладачі, прагнемо влаштувати прощальне...
Даний методичний посібник схвалений iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Даний методичний посібник схвалений iconСловник історичних термінів І понять навчально-методичний посібник
Словник історичних термінів І понять. Навчально-методичний посібник / Укладач к.І. н., доцент Л. О. Рощина – Донецьк: зош І – іііст....
Даний методичний посібник схвалений iconДержавна реєстрація прав на землю Навчально-методичний посібник
Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: Куп нану, 2008. – 95 с
Даний методичний посібник схвалений iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка