Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар'єра” на вебсайтах багатонаціональних компаній
Скачати 88.84 Kb.
НазваОсобливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар'єра” на вебсайтах багатонаціональних компаній
Дата конвертації01.03.2013
Розмір88.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗДІЛІ “КАР'ЄРА” НА ВЕБСАЙТАХ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ
Єршихіна Л.В.

Студент 4-го курсу Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови
Науковий керівник – старший викладач, Панасьєв Олександр Миколайович

У доповіді розглядається специфіка створення та перекладу рекламних текстів у розділі “Кар'єра” на вебсайтах багатонаціональних компаній з погляду перекладознавства та маркетингу.
Глобалізація вплинула на те, як, коли і де люди ведуть бізнес [1]. Це змусило компанії, філіали яких знаходяться по всьому світу, приділяти більше уваги мовам, якими спілкуються їхні співробітники, адже вони “об'єднують представників різних культур та традицій, які отримали освіту в різних системах навчання, які працюють в реаліях різних політичних систем, в регіонах з різним рівнем індустріального розвитку. Мови дають можливість компаніям функціонувати на світовому ринку” [2]. Вірно обрана мовна стратегія є запорукою успіху компаній на міжнародній арені. На жаль, врегулювання мовних практик досі знаходиться на периферії завдань та вважається лише технічним або робочим питанням [1].

Довгий час англійська була основною мовою міжнародного спілкування, але наразі акценти зміщуються, висуваючи на передній план необхідність використання кількох мов водночас. Це пов'язано з наступними факторами: розвитком інформаційних технологій і зростанням мобільності людей; очікуваннями клієнтів і місцевих бізнес партнерів, що їм буде надаватися інформація рідною мовою; вивченням у навчальних закладах інших іноземних мов, окрім англійської, що обумовлюється виходом певних країн на авансцену.

Однією з перших ластівок у дослідженні питання вибору мовної стратегії з погляду перекладознавства була робота Мадді Янссенса та ін. [3]. На їхню думку, саме перекладознавство може допомогти вирішити мовні питання в міжнародному менеджменті. М. Янссенс виділяє три підходи до перекладу.

1) Механічний — прохід крізь словники.

Науковці, які використовують цю модель, фокусуються на лінгвістичних традиціях вихідного тексту, щоб сформулювати абстрактні правила досягнення еквівалентності. Відповідна мовна стратегія заснована на припущенні, що немає ніякої цінності чи значення у різноманітності мов, а єдиною проблемою можуть бути технічні непорозуміння. Компанії вдаються до односпрямованої комунікації з перекладачем, не забезпечуючи його необхідною загальною інформацією та не надаючи систематичних коментарів щодо виконаної роботи, або використовують секретарів чи “талановитих” техніків в якості перекладачів. Міхель-Зільвія Стернкопф у своїй дисертації також відмічає, що переклад навіть тих видів текстів, які мають бути лінгвістично досконалими, що особливо стосується рекламних матеріалів та вебсайтів компаній, 50-60% компаній вирішує робити використовуючи власні людські ресурси, замість того, щоб передати цей сегмент роботи спеціалістам в цій сфері поза межами компанії [4]. Таким чином, перекладач — це “крокуючий словник”, який виконує пояснювальну функцію.

2) Культурний — подорож крізь культури.

Культурний підхід зосереджується на цільовому тексті та відкидає поняття еквівалентності, адже його сутність не відображає складності різних норм, які включені в процес перекладу [5]. Прихильники цього підходу вказують на важливість створення різних текстів та надання нових смислових значень при перекладі, враховуючи соціо-культурний контекст. Мови — це ключі до активного розуміння та творення різноманітних культур.

3) Політичний — контролювання кордонів.

Переклад постає як постійна боротьба та конкуренція різних систем цінностей. В будь-якому перекладі зустрічаються дві мовні, культурні традиції. А це означає, що: а) вони знаходяться у стані конфлікту; б) відтворюються нові комбінації систем цінностей, де домінуючою буде або вихідна, або цільова система [6;7]. Переклад в цьому випадку безпосередньо пов'язаний з владними відносинами та вагою голосів, що втягнені у перекладацьку діяльність. Відповідно до цього підходу, “нульовий” переклад — владний акт, адже він обмежує та контролює інформацію й участь певних сторін. В основі перформативного акту перекладу лежать процеси впливу, переконання та опору. Отже, завдяки перекладу, можна як утримувати панівні позиції, так і надавати повноваження іншим сторонам. Мовна стратегія, розроблена на основі цього підходу, вирішуватиме, які групи/особи будуть включені в процес міжнародної комунікації. На перекладачів за такої стратегії покладають ведення переговорів та захист інтересів представників різних систем цінностей.

Айя Ноусіайнен у своєму дослідженні прийшла до висновку, що мова, яка використовується при наборі персоналу, грає важливу роль як у побудові іміджу компанії, так і у залученні талановитих людей на посади [8 : 42]. Швидкий розвиток технологій призводить до багатьох змін у сфері пошуку та найму персоналу: “Сьогодні шукачі роботи завдяки соціальним ЗМІ мають доступ до інфомації про їхнього майбутнього роботодавця, що є дійсно революційною зміною” [9]. За таких обставин у світі почалася справжня “війна” корпорацій за таланти, тому відбувся неминучий розподіл маркетингу на зовнішній (діяльність, що спрямована на покупця/користувача; процес управління, спрямований на визначення, прогнозування та задоволення потреб споживачів) та внутрішній [10] — маркетингову стратегію, що зосереджується на роботі (внутрішньому товарі), яка задовольняє потреби працівників (внутрішніх клієнтів) [11]. Робота є не просто товаром, а одним з найбільш необхідних товарів, які коли-небудь купуватимуться людьми [12 : 177]. Збільшити попит на певну роботу-товар може бренд роботодавця (“employer brand”), що включає цінності компанії, сукупність її принципів, стратегій та поведінки по відношенню до залучення, мотивації та утримання вже набраного та потенційного персоналу компанії [13]. Вдало розвинений бренд роботодавця надає значних переваг: «Сильний бренд, чітко визначений бренд з гарними ключовими цінностями надасть вам можливість найняти найкращих випускників університетів та експертів, і вони працюватимуть на Вас за нижчу заробітню плату, менші винагороди, висуваючи менше вимог щодо особистого розвитку» [14:36]. Останнім часом багато компаній почали приділяти увагу HR-брендингу (HR-branding/employer branding) — «роботі з репутацією компанії як роботодовця». Аналізуючи дані досліджень і досвід іноземних компаній, можна стверджувати, що HR-брендинг буде активно розвиватися і в Україні, та все більше роботодавців робитимуть інвестиції в цю сферу [15]. Наразі існує проблема перекладу рекламних матеріалів у розділі “Кар'єра”. Дуже часто можна зустріти “нульовий переклад”, хоча це суперечить Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про рекламу": “Реклама розповсюджується на території України виключно українською мовою” [16]. Крім того, “забезпечення права громадян на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації (пресу), рекламу...” є одним з пріоритетів у реалізації державної мовної політики нарівні з розвитком “українського сегмента Інтернету” [17]. Також спостерігається скорочений переклад і опис вакансій українською мовою; повний/фрагментарний переклад російською мовою; повний/фрагментарний переклад українською мовою; адаптований/спеціально створений для нової цільової аудиторії рекламний текст. При перекладі реклами, спрямованої на потенційних працівників і створення бренду роботодавця, потрібно враховувати наступні фактори: використання термінології, вживання мовностилістичних засобів, притаманних художньому тексту, реципієнтів рекламного повідомлення (студенти, випускники, професіонали тощо), культурне середовище. Основна функція рекламного тексту завжди є комунікативною, апелятивною, переконуючою, тому надзвичайно важливим є збереження комунікативної настанови рекламного тексту. А.Д. Швейцер виділяє важливість передачі прагматичного аспекту змісту перекладного тексту шляхом його переадресації іншомовному одержувачеві “з урахуванням тієї реакції, яку викличе текст, що точно передає денотативний і конотативний компоненти змісту вихідного висловлення в іншомовного читача. При цьому відбувається прагматична адаптація вихідного тексту, тобто внесення певних виправлень щодо соціально-культурних, психологічних та інших розходжень між одержувачами оригіналу й перекладного тексту” [18 : 242].

Ми розглянемо особливості перекладу рекламних текстів у розділі “Кар'єра” на прикладах компанії “Ернст енд Янг” та Bunge.

1 Ernst & Young “Ернст енд Янг” [19]

You are unique, so it makes sense that your career reflects your talents, aspirationsand lifestyle choices.

At Ernst & Young, there is no one route for everyone. The path you carve out is limited only by your own choices.

You are unique, so it makes sense that your career reflects your talents, aspirations and lifestyle choices.

At Ernst & Young, there is no one route for everyone. The path you carve out is limited only by your own choices.

Ви – унікальні, тож варто будувати свою кар’єру, беручи до уваги індивідуальні здібності та таланти, ваші прагнення та стиль життя.

У компанії «Ернст енд Янг» немає єдиної для всіх дороги. Стежка, яку ви собі прокладаєте, залежить тільки від ваших побажань.

Якщо перекладати якнайближче до первинного тексту, використовуючи лише одну позиційну трансформацію, то перше речення виглядатиме наступним чином: «Ви – унікальні, отже, це логічно, що Ваша кар’єра відображає Ваші таланти, прагнення та вибір стилю життя». В оригіналі наголос стоїть, начебто, на об’єктивній істині, стверджується думка про відповідний стан речей, таким чином, реципієнт має можливість, проаналізувавши це речення, погодитися з висловленою думкою та приєднатися до компанії, бо це не тільки не буде суперечити здоровому глузду, а ще й затвердить правильність принципів працівника. Український переклад спонукає читача до дії, він є більш суб’єктивним, в тексті вже робиться висновок, що варто робити так, а не інакше. Також перекладач додає словосполучення «індивідуальні здібності», яке ніяк не вмотивоване самим текстом оригіналу, але підсилює безпосередньо все речення в перекладі. Надання додаткової деталізації робить рекламне звертання більш привабливим для культури-реципієнта. Мета всього висловлювання – заохотити читача працювати у компанії, підкреслити його унікальність. У розвинених країнах стереотипи відношення компанії до персоналу вже глибоко вкорінені, стандарти ідеальної роботи давно сформовані, тож інформація в англійському варіанті лише ще раз підтверджує уявлення потенційного персоналу про оптимальну роботу. На противагу західним тенденціям, в Україні ще нема чітко окреслених вимог до роботодавця, відсутні усталені стратегії працевлаштування, тож перекладач наче «підказує», що є правильним, і як треба себе поводити, куди прямувати, щоб отримати гідну роботу. Тим не менш, в обох випадках цільова аудиторія отримує схожу настанову, отже, перекладачу вдалося досягти функціонально-прагматичної адекватності. Ми також можемо припустити, що компанія «Ернст енд Янг» використовує “культурний підхід” при перекладі своїх матеріалів.

2 Bunge [20]

Our purpose is to enhance lives

Our approach is unique

Our values guide us

Our work is meaningful

Hаша мета – покращення якості життя

Наш підхід не має аналогів у світі

Нас спрямовують наші цінності

Наша робота має значення

У першому рядку словосполучення «to enhance lives» перекладено сталим виразом «покращення якості життя» із додаванням одного слова через розбіжності у структурах семантичних полів. Також тут була зроблена граматична трансформація: дієслово замінили іменником. У другому рядку перекладач вдався до антонімічного перекладу. Замість слова «unique» була використана фраза «не має аналогів у світі», що є динамічно еквівалентною. Вдало збережена анафора (“о”/ “н”), яка підсилює виразність всього тексту. У третьому рядку зроблена невмотивована перестановка теми і реми. Тому доречнішим перекладом буде “Наші цінності спрямовують нас”, що не має негативного впливу на анафору. В останньому рядку зробили заміну прикметника на іменник. Використавши прийом зворотнього перекладу, приходимо до висновку, що компанія надає перевагу стандартизованому, “механічному” підходу.

Отже, для того, щоб досягти адекватного перекладу рекламних текстів у розділі “Кар'єра” вебсайтів багатонаціональних компаній, необхідно вдатися до міждисциплінарного співробітництва між HR-менеджерами, професіоналами у сфері реклами та перекладачами.
Список використаних джерел:

1. Maclean, D. Beyond English: Transnational corporations and the strategic management of language in a complex multilingual business environment / Dirk Maclean // Management Decision. – 2006. – Vol. 44 (10). – 1377–1390 pp.

2. Dhir K. S., Gòkè-Paríolá A. 2002: The case for language policies in multinational corporations / Krishna S. Dhir, Abíódún Gòkè-Paríolá // Corporate Communications : An International Journal. – 2002. – Vol. 7 (4). – 241–251 pp.

3. Janssens M., Lambert J., Steyaert C. Developing language strategies for international companies: the contribution of translation studies / Maddy Janssens, Jose Lambert, Chris Steyaert // Journal of World Business. – 2004. – Vol. 39 (4). – 414 – 430 pp.

4. Sternkopf S. M. Language and Business: International Communication Strategies in Saxon Small and Medium-Sized Companies : Diss. zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. vorgelegt der Philosophischen Fakultät / Sylva-Michèle Sternkopf. – Chemnitz : Technischen Universität Chemnitz, 2004. – 378 p.

5. Pym, A. Method in translation history / Anthony Pym. – Manchester : St. Jerome Publishing, 1998. – 240 p.

6. Toury, G. Descriptive translation studies and beyond / Gideon Toury. – Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1995. – 311 p.

7. Lambert I., Van Gorp H. On describing translations / Jose Lambert, Hendrik van Gorp // The manipulation of literature: Studies in literary translation / Ed. by T. Hermans. – London, Sydney: Croom Helm Ltd., 1985. – 42– 53 pp.

8. Nousiainen A. The relationship Between Language and Careers in Multinational Corporations: A case study of UPM-Kymmene Oyj : Master's thesis : International Business / Aija Nousiainen. – Helsinki : Aalto University School of Economics, 2011. – 77 p.

9. Durbin J. Recruitment Marketing Is The New Black [Електронний ресурс] / Jim Durbin // ERE, 2008. – Режим доступу до журн. : http://www.ere.net/2008/12/30/recruitment-marketing-is-the-new-black

10. Курс «Маркетинг: товар и цена» [Електронний ресурс] // Международный институт менеджмента ЛИНК. – Режим доступу : http://www.openlearning.ru/index.php?page=cources&action=detail&id=49390278b5b8f

11. Gounaris S.P. Internal-market orientation and its measurement / Spiros P. Gounaris // Journal of Business Research – 2006. – Vol. 59 (4). – 432 – 448 pp.

12. Varey R. J., Lewis B. R Internal marketing: directions for management / Richard J. Varey, Barbara R. Lewis. – London : Routledge, 2000. – 311 p.

13. Ainspan N., Dell D. Engaging Employees Through Your Brand / Nathan Ainspan, David Dell. – Canada : The Conference Board, Inc., 2001. – 34 p

14. Gad T. 4-D Branding: Cracking the Corporate Code of the Network Economy / Thomas Gad. – Pearson Education Limited, 2001. – 256 p.

15. Драмарецкая А. HR-брендинг в Украине [Електронний ресурс] / Анастасия Драмарецкая // Marketing school BeFirst, 2011. – Режим доступу : http://befirst.com.ua/interview/show/98-hr-brending-v-Ukraine/

16. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» від 11.07.2003 № 1121-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіц. сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1121-15

17. Указ Президента України № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики» від 15.02.2010 [Електронний ресурс] / Президент України Віктор Янукович // Офіц. інтернет-представництво. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/10486.html

18. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика / Александр Давидович Швейцер. – М. : Воениздат, 1973. – 280 с.

19. Ernst & Young «Ернст енд Янг» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ey.com/UK/en/Careers

http://www.ey.com/Careers

20. Bunge [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bunge.com/blue-book/index.html.

Схожі:

Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Успішна карєра в сучасному світі: передумови, складові, етапи реалізації
Кар'єра — більш широке поняття, чим просте просування службовими сходами у процесі роботи на одному підприємстві. Сучасна кар'єра...
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Особистісне зростання та кар’єра
...
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2012»
Києві в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2) відбудуться...
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\1 Поняття перекладу. Стадії перекладу. Теорії перекладу
Навіть саму тканину мови розвивають І створюють не в останню чергу переклади, зі Святого Письма починаючи. Символічно й те, що, зокрема,...
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Тема заняття
Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп’ютерний переклад текстів. З. 08. Зп. Р. 01. 06. 03
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Найбільш поширені фрми обєднання підприємств
Концерн здобуває контрольний пакет акцій різних компаній, що є стосовно нього дочірніми. У свою чергу ті компанії також можуть володіти...
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Розділ нейромережі як інтелектуальний елемент інформаційної системи
Класифікація алгоритмів навчання буде наведена в наступному розділі, а питання їх побудови будуть вивчені у подальших розділах. У...
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Менеджмент США
Основні особливості американського менеджменту полягають в наданні більшої самостійності закордонним філіям тнк, збільшення ролі...
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Сленг як мовне та культурне явище. Особливості перекладу сленгу сергієнко П. С
У доповіді сленг розглядається як соціолінгвістичне явище, дається його характеристика, висвітлюються принципи вживання І творення....
Особливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар\Самоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка