Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект)
Скачати 101.53 Kb.
НазваФормування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект)
Дата конвертації01.03.2013
Розмір101.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект)

Божко С.А.,

директор загальноосвітньої санаторної школи-інтернату для дітей, хворих на сколіоз, №13 м. Харкова


Одокієнко Л.Ю.,

Заступник директора з НВР загальноосвітньої санаторної школи-інтернату для дітей, хворих на сколіоз №13, м. Харкова.

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей, хворих на сколіоз, заснована в 1969 році. Школа розрахована на 220 учнів, де навчаються діти з 1 по 9 класи за програмами загальноосвітньої школи. В інтернаті лікуються діти з І-ІІІ ступеня захворювання, є необхідна матеріально-технічна база необхідна для кваліфікованого комплексного лікування , соціальної адаптації і самовизначення випускників та прищеплення навичок здорового способу життя.

Конституція України визначає життя і здоров’я людини як найвищі соціальні цінності. Держава, що згідно з Основним Законом, несе відповідальність перед людиною за свою діяльність, зобов’язана забезпечити цілковиту реалізацію цих цінностей і при цьому вирішити задачу виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить його економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурси розвитку суспільства.

Сьогодні особливо актуальна проблема збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Інноваційні процеси, що охопили українську школу, в тому числі і нашу, протягом останніх років, створили додаткові труднощі на шляху рішення цієї проблеми.

З кожним роком кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів, яких можна назвати практично здоровими, зменшується (див. Рис 1). До такого стану приводить низка причин, серед яких і негативні фактори соціально-економічного, екологічного, психоемоційного характеру; хронічне


Рис.1 Супутня патологія у дітей із сколіотичною хворобою

розумове, емоційне перевантаження, гіподинамія в дітей, підлітків і молоді, що приводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій, сприяє розвиткові хронічних захворювань. Лікарі нашої школи відзначають щорічне зростання патології серед новоприбулих дітей. Потреба у формуванні навичок і культури здорового способу життя, а також створення адаптованого, комфортного, що зберігає фізичне, психічне, духовне здоров’я, освітнього середовища, виникли в працівників нашої школи як наслідок розуміння найважливіших пріоритетів українського утворення.

У 2003 році школа ввійшла до європейської мережі «Шкіл сприяння здоров’ю», створивши власну модель ШКОЛИ ЗДОРОВ’Я, в основі якої лежить «Концепція державної політики в сфері профілактики травматизму невиробничого характеру», а також «Концепція (основи державної політики) національної безпеки України».

Життя показує, що актуальність удосконалення освітнього процесу в сфері безпеки не тільки не зменшується, а, навпаки, зростає ( не припиняються серії пожеж, гинуть люди на виробництві й у побуті, високим залишається рівень дитячого травматизму і захворювань, погіршується середовище проживання людини). Сьогодні недостатньо знати і виконувати інструкції з безпеки. Необхідно навчитися передбачати можливість появи небезпеки і, знаючи її першопричину, уміти запобігти цій небезпеці.

Система роботи нашої школи в сфері безпеки життєдіяльності носить випереджальний характер і охоплює всі етапи лікувально-навчального процесу (див.Рис.2)

Рис.2 Дитячий травматизм у загальноосвітній школі-інтернаті №13

у 2001-2004 роках

Як видно з діаграми, спостерігається зменшення дитячого травматизму серед вихованців нашого інтернату.

За останні роки в школі склалася певна структура роботи з безпеки життєдіяльності й охорони праці (див. Рис.3).

Рис. 3. Структурна схема роботи з БЖД та ОП загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, хворих на сколіоз, №13

Обов’язки розподіляються таким чином:

Директор школи

Постійно контролює за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці.

Контролює за організацією і періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників закладу й вихованцями.

Систематично контролює проведення інструктажів з працівниками й учнями на уроках.

Контролює проведення інструктажів з ТБ.

Контролює за розробкою та правильним оформленням інструкцій з ТБ для кабінетів.

ПК

Щорічно бере участь у складанні колективного договору і погоджує з адміністрацію школи з питань ОП і БЖД.

Складає угоду з ОП.

Контролює паспортизацію санітарно-технічного стану школи.

Контролює колективний договір адміністрації і профкому, щодо проведення заходів з ОП, акти перевірок колективного договору.
Інженер з ОП

Складає разом з керівниками відділів, служб комплексні звходи що до досягнення встановлених нормативів ОП і БЖД.

Проводить працівникам вступний інструктаж з ОП.

Організовує забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з ОП.

Організовує паспортизацію робочих місць.

Перевіряє знання та атестацію з ОП посадових осіб і робітників.

Бере участь в розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань і аварій, роботі комісії з питань ОП підприємство, надає методичну допомогу в розробці інструкцій та інших документів.

Контролює дотримання діючого законодавства галузевих та інших нормативних інструкцій з ОП працівниками закладу, виконання приписів органів державного контролю тощо.

Психолог

Забезпечує створення безпечних умов навчання і виховання для учнів, здійснення контролю за виконанням установчих положень за нормами і правилами з ТБ і психологічної допомоги всім учасникам навально-лікувально-виховного процесу.

Заступник директора з АГЧ.

Відповідає за виконання протипожежного стану.

Відповідає за електрогосподарство.

Відповідає за безпечну експлуатацію обладнання школи.

Забезпечує вихованців та працівників інтернату спецодягом та засобами індивідуального захисту.

Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції, вимірювання освітленості, шуму, вібрації, радіації.

Проводить адміністративно – громадський контроль за станом охорони праці.

Організовує роботу щодо створення безпечних умов праці на автотранспорті школи.

Терміново повідомляє директора і службу охорони праці про нещасливі випадки, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у розслідуванні нещасливих випадків.

Бухгалтерія, головний бухгалтер.

Здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділяються для охорони праці.

Забезпечує виконання заходів з охорони праці.

Проводить інструктажі з охорони праці з працівниками бухгалтерії.

Організовує передплату періодичних видань з питань охорони праці.

Заступник директора з навчальної роботи.

Організовує і контролює виконання заходів стосовно створення здорових і безпечних умов навчально – виховного процесу.

Контролює проведення паспортизації кабінетів, лабораторій.

Здійснює контроль за безпекою навчального обладнання.

Відповідає за організацію навчального процесу.

Проводить перевірку рівня підготовки педагогічних працівників.

Відповідає за проведення інструктажів з питань охорони праці.

Відповідає за роботу в комісії з перевірки знань.

Відповідає за організацію роботи з періодичного перегляду ( 1 раз в 5 років) інструкції з охорони праці та безпеки учнів.

Організовує проведення адміністративно – громадського контролю.

Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасливих випадків серед учнів.

Заступник директора з виховної роботи.

Відповідає за створення безпечних і нешкідливих умов виконання санітарно – гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних заходів.

Проводить навчання та інструктажі з охорони праці вихователів.

Організовує профілактичну роботу з попередження травматизму.

Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасливих випадків серед учнів під час проведення позакласних заходів.

Контролює керівників груп та надає їм методичну допомогу в організації походів, екскурсій, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов запобігання травматизму.

Відповідає за організацію роботи з періодичного перегляду ( 1 раз в 5 років) інструкції з охорони праці та безпеки учнів.

Організовує проведення адміністративно – громадського контролю.

Заступник директора з кінетотерапії.

Організовує своєчасний медичний огляд працівників інтернату та учнів.

Проводить навчання та інструктажі з охорони праці працівників учителів та вихователів.

Контролює і надає методичну допомогу керівникам школи в питанні створення безпечних і нешкідливих умов виконання санітарно – гігієнічних норм і вимог з охорони праці.

Проводить профілактичну роботу з охорони праці й попередження травматизму серед працівників, учнів.

Терміново повідомляє директора та інженера з охорони праці про кожний нещасливий випадок, організовує надання першої допомоги потерпілим.

Їдальня. Шеф – кухар.

Організовує безпечне проведення робіт.

Проводить систематичне спостереження за станом обладнання кухні.

Проводить інструктажі з охорони праці з працівниками.

Здійснює контроль за правильним використанням спецодягу.

Забезпечує робочі місця відповідними написами і плакатами.

Терміново повідомляє про нещасливі випадки директора та інженера з охорони праці, організовує надання першої долікарської допомоги.

Робота з безпеки життєдіяльності вихованців інтернату передбачає комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на закріплення в учнів навичок, правил і способів поводження людини, які б не приводили до часткової втрати здоров’я і загибелі людей, а також до можливою руйнування навколишнього середовища, що не відновлюється.

Система роботи школи з охорони життєдіяльності, в основі якої лежить нормативно-правова база, складається з наступних підсистем, що працюють у комплексі (див. Рис 4).

Рис. 4. Система роботи роботи з БЖД та ОП загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, хворих на сколіоз, №13 м. Харкова

Підсистема планування включає: річний план, календарні плани, щомісячні плани, щотижневі плани, поурочні плани.

Специфіка навчального плану нашої школи дозволяє за допомогою варіативної частини в напрямку ОБЖ щотижня протягом усього навчального року використовувати авторську програму «Моє здоров’я», інтерактивні форми навчання, пропоновані програмою «Діалог», гурткову роботу (не перший рік працює гурток з ОБЖ; в основу цих занять покладені програми інтегрованого курсу «Основи здоров’я» для початкових класів, 2002р. і програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи безпеки життєдіяльності» 1-11 класи 2001р.). Результативність роботи представлена у діаграмах (див. Рис.5, 6).

Науково – методична підсистема включає : медико-педагогічну раду, методичні об’єднання, медико-педагогічний консиліум, індивідуальні консультації для вихованців, батьків і працівників інтернату.

Соціально – психологічна підсистема де головною метою є охорона психічного та психологічного здоров’я дітей шкільного віку, створення умов для становлення психічно та соціально зрілої особистості, зорієнтованої на розвиток власних здібностей та саморозвиток, надання своєчасної психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу.

Навчально-виховна підсистема включає : інструктажі, навчальний процес, практичні роботи, позакласну та позашкільну роботу, роботу із самообслуговування, лікувальний процес, ЛФК, басейн.

Матеріально – технічна підсистема створює матеріально – технічні умови, що забезпечують виконання основних завдань з БЖД.

Підсистема медичного забезпечення включає :роботу медичних кабінетів, залів ЛФК, басейн, оздоровлення та паспортизація здоров’я вихованців, що приводить до профілактики, лікуванню і реабілітації сколіотичної хвороби.

Рис.5. Ефективність консервативного лікування сколіозу вихованців ЗСШ №13 У 2001-2005 роках

Рис.6. Влаштування на навчання вихованців ЗСШІ №13


У 2001-2005 роках

Медико-педагогічний колектив здійснює поставлені перед ним цілі з відновлення здоров’я, забезпечення духовних і фізичних можливостей, соціальної адаптації, самовизначення випускників, формування громадянина України.

Література

Закон України "Про охорону праці" // Васильчук М.В. та ін. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. — К.: Фенікс, 2000. — С. 21 — 41 (ст. 4,7, 15,18,19).

Закон України "Про внесення змін до Закон України "Про охорону праці" // Урядовий кур’єр. — 2002. —№ 236. — С. 5-13.

Закон України "Про пожежну безпеку"(витяг). //— С. 47-53.

Закон України "Про дорожній рух" (витяг) // — С. 53-62.

Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних документів. 1 частина / Упор. В.Е. Лунячек. - Харків: Гімназія, 2000. - 150 с.

Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних документів. 2 частина /Упор. В.Е. Лунячек, ЮС. Давиденко, В.Р.Коросв. —Харків: Гімназія, 2000. — 159с.

Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних документів. З частина / Упор. В.Е. Лунячек. Ю.С. Давиденко. — Харків: Гімназія, 2002. - 144 с.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти: Затв. наказ МОНУ №563 від 01. 08. 2001. // Все для вчителя. — 2003. — № 7-8. — С. 1-22.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Затв. наказ МОНУ №616 від 31.08.2001. Безпека життєдіяльності. — 2003. — № 3. — С. 39-47.
Схожі:

Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconФормування соціальної компетентності обдарованих дітей у процесі...
У статті розкрито особливості формування соціальної компетентності обдарованих дітей у процесі музично-творчої діяльності у контексті...
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconАнатований перлік друкованих робіт нвк „Корн”
Павленко Л.І., Козігон В. О „Проектна методика в контексті формування здоров’язберігаючої компетенції у школярів” – Науково-методичний...
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconОрганізація здоров’язберігаючої діяльності початкової школи
Здоров'я нації в наш час розглядається як показник цивілізованості держави, що відбиває соціально економічне становище суспільства....
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Серед предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним...
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconНаказ по володимирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів петрівської...
З метою забезпечення розвитку освіти, школи, розвитку особистості учня, вчителя у Володимирівській загальноосвітній школі І ііі ступенів...
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconУ Деражнянському нвк №2, відбувся виступ агітбригад під девізом
З метою формування здоров'я зберігаючої компетентності пропагувати здоровий спосіб життя, попереджувати шкідливі звички. Формувати...
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconФормування життєвої компетентності через
Формування життєвої компетентності, виховання всебічно І гармонійно розвиненої особистості
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconПредмети художньо-естетичного циклу
Серед предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним...
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconЗдоров’язбереження як вирішальний аспект в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів
Учені світу дійшли спільної думки: здоров’я людини залежить в основному від чотирьох факторів: системи охорони здоров’я (10%), генетичної...
Формування здоров’язберігаючої компетентності в загальноосвітній санаторній школі-інтернаті (управлінський аспект) iconДіяльність психологічної служби зш №17
Виступ на шкільному семінарі для молодих вчителів «Психологічний аспект професійної компетентності молодого вчителя»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка