План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник
Скачати 43.86 Kb.
НазваПлан роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник
Дата конвертації05.04.2013
Розмір43.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
План роботи

РМО вихователів ДНЗ дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н.р.

Керівник: Кучер Л.О., вихователь Чернігівського я/с №2

Мета: створювати сприятливі умови для підвищення компетентності педагогів, їх самоосвіти і професійного вдосконалення в сфері модернізації дошкільної освіти;

-вдосконалювати знання положень Базового компонента дошкільної освіти;

-сприяти усвідомленню змісту Базової програми розвитку дитини дошкільного віку


      1. Чернігівський я/с №2

1.Бесіда за «круглим столом» «Професійна компетентність творчого педагога як умова забезпечення якості освіти»

-Яким має бути компетентний творчий педагог?

-В чому виявляється творчість компетентного педагога?

-Які компоненти, на вашу думку, можна визначити у структурі компетентності творчого педагога?

-Які функції мотиваційно-орієнтаційного компонента професійної компетентності творчого педагога можна визначити?

--//-//-//- змістово-операційного компонента?

-//-//-//- оцінно-рефлексивного компонента?

-Які рівні розвитку компетентності творчого педагога модна визначити?

-Яку характеристику можна запропонувати кожному рівню?

-Ваші пропозиції щодо прогностичної моделі компетентного педагога.

2.Сучасні інноваційні технології в дошкільній освіті (обмін думками з досвіду роботи»:

-технологія раннього та інтенсивного навчання М.О.Зайцева

-«Театр фізичного розвитку та оздоровлення» М.М.Єфименка

3.Практичний перегляд в групі
18.12.09 Верхньотокмацький я/с

  1. Вікова періодизація в Базовій програмі «Я у світі».

  2. Різновікова група та організація діяльності дітей.

  3. Пропедевтичний курс навчання грамоти дітей молодшого та середнього дошкільного віку.

  4. Розвиток фонематичного слуху та оволодіння основами читання.

  5. Практичний перегляд в різновіковій групі^ 16.04.10 Новополтавський я/с

  1. Дитяча креативність крізь призму Базової програми «Я у світі»

-креативність як одна з пріоритетних ліній розвитку дошкільника;

-показники сформованості креативності дошкільника;

-основні етапи творчого процесу;

-стадії прояву дошкільником творчої активності;

-художня діяльність як чинник розвитку креативності

2.Логопедичні ігри та вправи в роботі з дітьми з порушенням вимови.

3.Практичний перегляд образотворчої діяльності дошкільників.
Домашнє завдання

16.10.09
1.Опрацювати літературу за темою.

2.Підготовка до обміну думками та бесіди за «круглим столом».

18.12.09

1.Підготовка до дискусії «Різновікова група та організація діяльності дітей»:

-що є підставою для комплектування різновікових груп

-яких дітей можна об¢єднати в одній групі

-яка перевага функціонування різновікової групи

-які різновікові об¢єднання дітей є не бажаними

-як забезпечити цікаву і корисну активність дітей кожної вікової підгрупи і кожної дитини

-чому не варто вдаватися до змагальності у діяльності дітей

-чому варто уникати усереднення можливостей дітей обох вікових підгруп

-яка роль педагога у вирішенні конфліктів між старшими і молодшими дітьми

2.Опрацювати «Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» відповідно до зазначених в плані питань.

16.04.10

1.Підготовка до педагогічного аукціону «Наведіть приклади завдань творчого характеру, які можна застосувати в умовах дошкільного закладу»

Література:

1.Гончаренко А. Комунікативна компетентність-головна мета //Дошкільне виховання.-2008.-№7.-С.12-15.

2. Дорошенко З. Навчально-логічні вміння як складова логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку/ Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2004-2005 навчальний рік: методичний аспект. Випуск третій /За загальною редакцією К.Л.Крутій.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2004.-192с.

3.Зайцева Л. Елементарна математична компетентність //Дошкільне виховання.-2004.-№7.

4.Клименко Н. Модель управління процесами впровадження компетентнісного підходу до навчання //Управління школою.-2006.-№19-20.-С.32-34.

5.Кононко О. Особистісна орієнтація-пріоритет сьогодення //Дошкільне виховання.-2007.-№5.-С.3-6.

6.Кононко О. Простір «Я»: реальність та життєва проблема. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі. Дитяча субкультура як цінність і складова особистісно-орієнтованої освіти //Дошкільне виховання.-2001.-№4, №9, №12.

7.Кононко О. Стратегічна мета виховання-життєва компетентність дитини//Дошкільне виховання.-1999.-№5.

8.Компетентісний підхід в освіті //Управління школою.-2008.-№6.-Спецвипуск.

9.Крутій К., Маковецька Н. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: методичний аспект.-Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2004.-128с.

10.Кузьменко В. Індивідуальність в освітньому процесі ДНЗ //Дошкільне виховання.-2005.-№8.-С.5-7.

11.Кузьменко В. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку //Дошкільне виховання.-2001.-№9.

12.Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання //Дошкільне виховання.-2000.-№10.

13.Низковська О. Формування життєво компетентної особитості //Дошкільне виховання.-2005.-№12.-С.10-11.

14.Татаринова С.О. Особливості формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку //Дошкільна освіта.-2005.-№1(7).-С.49-54.

15.Фоміна Н Формуємо компетентну особистість //Управління школою.-2009.-№7.-24-26.

16.Чернишов О. Упровадження компетентнісного підходу //Відкритий урок.-2007.-жовтень-С.9-16.

17. Щербакова К., Зайцева Л. Розв’язування математичних задач: компетентісний підхід //Дошкільне виховання.-2007.-№11.-С.20-20.

18.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»/ М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л.Кононко.-К.: Світич, 2008.-430с.

19.Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» /О.Л.Кононко, З.П.Плохій, А.М.Гончаренко.-К.: Світич,2009.-208с.

20. Пріоритетні напрями роботи дошкільної освіти на 2009-2010 навчальний рік: методичний аспект. Випуск восьмий /За наук. ред. К.Л.Крутій.-Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2009.

Схожі:

План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник icon«Рівень професійної компетентності педагога як змістова характеристика його діяльності»
Розділ І. Аналіз роботи рмо вчителів української мови та літератури за 2010-2011 роки
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconПлан роботи над єдиною методичною проблемою «Підвищення рівня професійної...
Створення творчих груп з метою організації роботи над окремими аспектами проблеми
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconПлан проведення ІІ засідання рмо вчителів хімії
Тема : Самореалізація особистості вчителя І учня в навчальній діяльності, як умова розвитку професійної компетентності педагога
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconПлан проведення мо вихователів старших та різновікових груп Дата проведення: 25. 02. 2011
Обговорення даних рекомендацій попереднього засідання ведення індивідуальних папок кожного вихованця, оформлення предметно-ігрового...
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconПідвищення професійної майстерності вихователів шляхом самоосвітньої...
Активізація педагогічного процесу дошкільного закладу через самоосвіту педагогів
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconТема: Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 20
Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 2010-2011 н р та завдання на новий 2011-2012 н р. Пахнич С. В. керівник рмо вчителів хімії
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconТема: Розвиток професійної компетентності вчителів хімії в умовах безперервної освіти
Мета: Визначити шляхи розвитку професійної компетентності вчителів хімії в умовах безперервної освіти
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconНаказ
Спрямувати діяльність педагогічних кадрів у 2013-2014 навчальному році на вирішення науково-педагогічної проблемної теми: «Модернізація...
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2009-2010 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2009-2010 навчальний...
План роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної діяльності» 2009-2010 н р. Керівник iconПлан роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник
Проблема, над якою працює творча група (узгодити із проблемою школи). Вказати, на який час розрахована робота над проблемою (2009...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка