Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання,
НазваКонспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання,
Сторінка1/8
Дата конвертації05.04.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Інформатика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технології молока і м‘яса

Науково-практичні основи технології переробки молока і молочних продуктів
Конспект лекцій.

Суми 2012
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технології молока і м‘яса

Науково-практичні основи технології переробки молока і молочних продуктів
Конспект лекцій.

для студентів 4 курсу

з напряму підготовки “Харчові технології та інженерія”

6.051701 для денної та заочної форми навчання

Суми 2012

УДК
Укладачі: ^ Гошкодер С.А. старший викладач


Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока і молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 6.051701«Технологія зберігання, консервування та переробка молока» для студентів денної та заочної форми навчання – Суми; СНАУ, 2012.
Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги у поглибленні знань з дисципліни «Науково-практичні основи технології переробки молока і молочних продуктів», що дасть змогу студенту зрозуміти стратегічні завдання, що стоять перед підприємствами харчової та переробної промисловості за стабільний збут продукції, постійний пошук і впровадження досягнень сучасної науки, обґрунтовані технології, високу механізацію і автоматизацію, створення нового покоління продуктів харчування.

Рецензенти:

Рожкова Л.Г., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв СНАУ.

^ Божко Н.В., к.с.-г.н., доцент кафедри технології молока і м’яса СНАУ.
Відповідальний за випуск: Гошкодер С.А. ст. викладач кафедри «Технології молока і м’яса.»

Рекомендовано до видання методичною радою навчально - наукового інженерно - технологічного інституту Сумського національного аграрного університету. Протокол №_11_ від “_6__квітня_ 2012 р.

© Сумський національний аграрний університет, 2012

Зміст
Вступ..................................................................................................................................................4

Тематичний план…………………………………………………………………………………..5

Тема. 1. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробницта питних видів молока і вершків.................................................................................................................................7
Тема 2. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочних продуктів…………………………………………………………………………13
Тема 3. Обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочного сиру, сирково-творожних виробів і сметани, кисломолочних десертів......................................20
Тема 4. Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність виробництва морозива та його якість. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.......................30
Тема 5. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виготовлення м‘яких та плавлених сирів……………………………………………………………………………………36
Тема 6. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва вершкового масла. Фактори, що впливають на ефективність виробництва вершкового масла………………………………………………………………………………………………42
Тема 7. Наукове обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних консервів. Фактори, що впливають на ефективність виробництва сухих, згущених та згущених з цукром молочних консервів..........................................................................................................................47
Глосарій...........................................................................................................................................54

^ Список літератури..........................................................................................................................56

Вступ
Сучасна технологія молочних продуктів ґрунтується на розробках вітчизняних та зарубіжних вчених різних спеціальностей. Технологія молочних продуктів як наука постійно розвивається і вдосконалюється, розробляються прогресивніші та економічно обгрунтованіші способи переробки сировини, створюється нова продукція. Успішно вирішуються питання використання усіх складових частин молока для одержання високоякісних і біологічно повноцінних продуктів харчування .Доцільно вдосконалити аналітичні засоби вимірювання смаку, аромату і консистенції, що надають привабливого вигляду молочним продуктам. Виробникам доцільно поширювати використання розділення молока за допомогою мембран, концентрування заморожуванням і низькотемпературне нагрівання; прискорене визначення мікробіального забруднення .

Багатообіцяним є використання датчиків для вимірювання біохімічних і реологічних властивостей. Для удосконалення технології нутриціологічнх продуктів необхідно покращити методи біосепарування .Точність у виділенні бажаних компонентів із більш концентрованих розчинів молока і сироватки сприятиме подальшому розробленню функціональних продуктів, що покращують здоров’я населення.

Нові розробки вчених направлені на використання установок з мікропроцесорними системами управління, комплексно автоматизованих ліній, цехів і підприємств, що дасть змогу підвищити рівень автоматизації виробництва, істотно змінити характер і якість праці людей. В останні роки застосовуються технології, що надають молочним продуктам здатність підвищувати стійкість організму людей проти дії шкідливих факторів навколишнього середовища. Отже, тенденція подальшого розвитку молочної промисловості залежатиме від попиту і потреб майбутнього покоління. Зміни стилю життя будуть стимулювати появу нових вимог до продуктів, які вже є на ринку збуту, а також до тих, технологія і рецептура яких повинні розроблятись.
^ Вивчаючи дисципліну студенти повинні
Знати: Технологічні параметри та напрямки у виробництві питних видів молока та вершків, фактори, що впливають на ефективність виробництва кисломолочних продуктів.

Обгрунтування способів виробництва кисломолочних виробів, збагачення їх компонентами функціонального значення , вплив технологічних факторів на морозиво, та його якість, параметри виробництва сичужних та плавлених сирів, вершкового масла, сухих та згущених молочних консервів, факторів, що впливають на їх виробництво.
Вміти: Визначати проблемні елементи технологічного ланцюга всіх взаємоперетворень в ході перебігу реакцій та намітити шляхи їх удосконалення, орієнтуватись в питаннях режиму економії сировини та енергоресурсів, оптимізації технологічних процесів і витрат усіх видів ресурсів, впровадження нових видів сировини, пошук нових технологічних і технічних рішень.

Контролювати та впроваджувати повний аналіз рецептур нових видів продуктів, харчових добавок, вимоги до молочної сировини, визначати роль кожного компонента у формуванні якості готового продукту згідно встановлених норм і стандартів.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання


Лекції

лабораторні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

дф

Дф

дф

дф

дф

дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1. Технологічні параметри виробництва питних видів молока, вершків та

кисломолочних продуктів.

1.1

Вступ.Теоретичне Обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока і вершків.

1

2/2

2/2

-

19/25

23/29

-

12-22

1.2

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочних продуктів.

1

2/2

2/2

-

20/35

27/39

-
^
Разом за модуль

2

4/4

4/4

-

39/60

50/68

-

2

^ Модуль 2. Вплив способів виробництва кисломолочного сиру, сметани кисломолочних десертів та морозива на їх якість.

2.1

Обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочного сиру, творожних виробів, сметани, та кисломолочних десертів.

1

2/2

2/2

-

18/30

22/30

-

13-23

2.2

Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність та його якість. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.

1

2/2

2/0

-

15/0

16/0

-

2.3

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і виду обладнання на ефективність виробництва м’яких та плавлених сирів.

1

2/0

2/2

-

15/38

19/40

-

^ Разом за модуль

3

6/4

6/4

-

48/68

м

-

3

^ Модуль 3. Наукове обґрунтування і вплив технологічних факторів на виробництво плавлених сирів, вершкового масла та консервованого молока.

3.1

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва вершкового масла. Фактори, що впливають на ефективність виробництва вершкового масла.

1

2/2

2/2

-

20/28

24/32

-

15-20

3.2

Наукове обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних консервів фактори, що впливаюь на їх виробництво.

1

2/2

4/2

-

25/36

31/46

-

^ Разом за модуль

7/8

4/4

4/4

-

45/64

55/78

-

^ Разом за модулі:

-

-

-

-

-

-

-

40-65

^ За самостійну роботу:

-

-

-

-

-

-

-

10-20

^ За проміжну атестацію:

-

-

-

-

-

-

-

10-15

^ Разом з дисципліни:

7/8

14/12

16/12

-

132/192

162/216

-

60-100

Лекція 1.

Тема: Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока і вершків.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія зберігання І переробки зерна»
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком”...
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних...
Текст лекцій з курсу «аск та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних...
Основи підприємництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних процесів та виробництв” денної та...
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій з дисципліни «Дискретний аналіз» для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Дискретний аналіз» для студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» денної та заочної...
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009...
Конспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія зберігання, iconКонспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та основи технології...
Мета та завдання дисципліни “Матеріалознавство та основи технології споживчих товарів”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка