Урок №14. Тема
Скачати 94.06 Kb.
НазваУрок №14. Тема
Дата конвертації06.04.2013
Розмір94.06 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №14.

ТЕМА: Створення, виконання та збереження нового проекту. Розміщення елементів керування на формі.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.
Тема: Створення, виконання та збереження нового проекту. Розміщення елементів керування на формі.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

Мета: Актуалізувати знання учнів про мову програмування Delphi та інтегроване середовище візуальної розробки проектів Turbo Delphi 2006, принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм, вікно середовища. Подати новий навчальний матеріал про створення, виконання та збереження нового проекту, розміщення елементів керування на формі. Закріпити даний матеріал під час виконання завдань практичної роботи.

Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

  1. Створення, виконання та збереження нового проекту в середовищі Turbo Delphi 2006.

  2. Редагування проекту.

  3. Розміщення елементів керування на формі.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

  1. Назвіть складові частини інтегрованого середовища візуальної розробки Turbo Delphi 2006.

  2. Що таке бібліотека візуальних компонентів? Для чого вона використовується?

  3. Назвіть способи запуску Turbo Delphi 2006.

  4. Назвіть і опишіть призначення та вміст підлеглих вікон початкового вікна Turbo Delphi 2006.


Вивчення нового навчального матеріалу:

1. Створення, виконання та збереження нового проекту в середовищі Turbo Delphi 2006.

Для створення нового проекту мовою програмування Delphi в середовищі Turbo Delphi 2006 потрібно в початковому вікні вибрати кнопку New Project. У результаті цього вибору відкриється вікно New Items (рис.).

Середовище Turbo Delphi 2006 дає змогу створювати проекти різних видів. Ми будемо вчитися створювати проекти з вікнами, кнопками, меню, полями та іншими компонентами (елементами керування), які утворюватимуть інтерфейс користувача. Такі проекти в Turbo Delphi 2006 називаються VCL Forms Application.

Для створення таких проектів потрібно у вікні New Items:

1. Вибрати у лівій частині вікна елемент списку Delphi Projects.

2. Вибрати у правій частині вікна значок VCL Forms Application.

3. Вибрати кнопку ОК.

Після вибору кнопки ОК відкривається головне вікно середовища Turbo Delphi 2006 (рис.).

У центральній частині цього вікна знаходиться відкрита вкладка Unit1, яка має три внутрішні вкладки: Code, Design, History. За замовчуванням відкривається вкладка Design, на якій розташована форма.

Форма – це об’єкт, на якому можна розмістити кнопки, поля, написи, меню та інші компоненти для створення інтерфейсу користувача. Під час виконання проекту форма відкривається як вікно Windows, на якому відображатимуться компоненти, розміщені на формі, якщо вони не є прихованими або невізуальними.

Форма, як і будь-який інший об’єкт, має властивості. Якщо форма є поточним об’єктом, то його властивості та їхні значення відображаються на вкладці Properties вікна Object Inspector.

Наведемо приклади деяких з цих властивостей:

Caption (англ. caption – заголовок) – її значенням є текст у рядку заголовка форми;

^ Color (амер. color – колір) – її значенням є колір фону форми;

Height (англ. height – висота) – її значенням є висота форми в пікселях; нагадуємо, піксел – це мінімальний елемент графічного зображення на екрані;

^ Width (англ. width – ширина) – її значенням є ширина форми в пікселях;

Top (англ. top – верх) – її значенням є відступ у пікселях верхньої границі вікна, що відкриється під час виконання проекту, від верхньої межі екрана;

Left (англ. left – лівий) – її значенням є відступ у пікселях лівої границі вікна, що відкриється під час виконання проекту, від лівої межі екрана;

Name (англ. name – ім’я) – її значенням є ім’я форми як об’єкта.

Значення більшості властивостей встановлюються за замовчуванням.

Так, наприклад, значення властивостей Name і Caption за замовчуванням встановлюються ^ Form1, значення властивості Height – 338, значення властивості Width – 651. Ці значення, як і значення інших властивостей, можна змінити або встановити на вкладці Properties.

Список властивостей може бути впорядкований за категоріями (рис.) або за іменами (рис.). Змінити порядок розташування властивостей у списку можна, використавши команду Arrange контекстного меню вкладки Properties. Радимо вам для зручності пошуку необхідних властивостей впорядковувати список властивостей за іменами.

Відкривши вкладку Code, можна продивитися текст програми, який створюється за замовчуванням у середовищі Turbo Delphi 2006 під час створення нового проекту (рис.).

Навіть цього тексту програми достатньо, щоб виконати створений за замовчуванням проект. Для виконання проекту можна використати команду Run меню Run або кнопку Run панелі інструментів.

Під час виконання проекту, який створюється за замовчуванням, на екрані відкривається порожнє вікно, значення властивостей якого (колір, розміри, положення на екрані, текст у рядку заголовка та ін.) встановлені за замовчуванням (рис.).

Для завершення виконання проекту потрібно закрити його вікно.

У вікні Structure головного вікна середовища Turbo Delphi 2006 відображається єдиний об’єкт, який на даний момент використовується в проекті – форма з іменем Form1, у вікні Tool Palette – список усіх до ступних компонентів, які можна використати в проекті, а вікно Project Manager містить список деяких файлів, які входять до складу проекту.

Для збереження всіх файлів проекту потрібно використати команду Save All меню File або кнопку Save All панелі інструментів.

У вікні, що відкриється, доцільно перш за все для кожного проекту створити окрему папку, у якій і зберегти файли проекту.

^ Turbo Delphi 2006 послідовно пропонує записати два файли проекту: файл з іменем Unit1 і розширенням імені pas; файл з іменем Project1 і з розширенням імені bdsproj.

Розширення імен змінювати не варто, а імена файлів можна змінити.

^ Звертаємо вашу увагу, що в Turbo Delphi 2006 ім’я файлу може містити тільки літери англійського алфавіту, цифри та знак підкреслення, і цифра не повинна бути першим символом імені.

Крім тих двох файлів, які нам пропонується записати на зовнішній носій, ^ Turbo Delphi 2006 автоматично створює та зберігає ще кілька файлів, які входять до даного проекту (рис.).

Щоб завершити роботу над проектом, потрібно виконати команду ^ Close All меню File.

Звертаємо вашу увагу, що одночасно в середовищі може бути відкритим тільки один проект.
2. Редагування проекту.

До початкового проекту, а також до будь-якого іншого, можна вносити зміни. Наприклад, можна на вкладці Properties вікна Object Inspector змінити значення деяких властивостей форми. Для зміни значення певної властивості треба ввести потрібне значення в поле справа від назви властивості або вибрати його зі списку.

Так, наприклад, якщо встановити такі значення властивостей:

Caption - Моє перше вікно

Color - clRed (англ. colour – колір, red – червоний)

Height - 450

Width - 700

Left - 600

Top - 350

і виконати змінений проект, то відкриється вікно іншого кольору, інших розмірів, розташоване в іншому місці екрана, з іншим текстом у рядку заголовка (рис.).

^ Звертаємо вашу увагу, що змінити значення властивостей Height і Width форми можна перетягуванням маркерів на її межі.
3. Розміщення елементів керування на формі.

Працюючи з різноманітними програмами, ви використовували різні елементи керування: кнопки – для виконання певних операцій; поля – для введення даних; написи – для виведення текстів і чисел; перемикачі та прапорці – для встановлення певних режимів роботи програми та ін.

Для того щоб під час виконання програми елементи керування утворили інтерфейс користувача, потрібно перед запуском програми на виконання розмістити їх на формі. Розглянемо, як розмістити на формі кнопку, поле, напис і область зображення (останній елемент керування призначений для розміщення на формі графічного зображення). Для цього потрібно:

1. Зробити форму поточною.

2. Знайти у вікні ^ Tool Palette рядок:

для кнопки – TButton (англ. type – тип; button – кнопка) у групі Standard (англ. standard – стандарт);

для поля – TEdit (англ. edit – редагувати) у групі Standard;

для напису – TLabel (англ. label – мітка, напис) у групі Standard;

для області зображення – TImage (англ. image – зображення) у групі Additional (англ. additional – додатковий).

3. Двічі клацнути на відповідному рядку.

Після виконання цього алгоритму вибраний об’єкт з’являється в центральній частині форми. Далі можна перетягуванням розмістити об’єкт в іншому місці форми (рис.). При розміщенні нового елемента керування на формі у вікні Structure змінюється структура елементів керування, які використовуються в проекті, – значок цього об’єкта та його ім’я додаються до структури, у вікні Object Inspector на вкладці Properties відображаються властивості цього об’єкта та їхні значення, а у полі, що знаходиться над вкладками цього вікна, з’являється його ім’я.

У списку цього поля вказуються імена всіх елементів керування, що використовуються в проекті. Використовуючи цей список, можна зробити відповідний елемент поточним.

Кнопка, поле, напис і область зображення, як і форма, мають властивості ^ Name, Height, Width, Left, Top, а також цілий ряд інших властивостей. Значення властивостей цих об’єктів під час розміщення на формі встановлюються за замовчуванням. Їх можна змінити, увівши нові значення на вкладці Properties вікна Object Inspector. Значення деяких з них можна змінити перетягуванням меж об’єкта або самого об’єкта по формі.

Для кнопки, поля, напису і для області зображення, на відміну від форми, значення властивостей Left і Top визначають положення об’єкта не відносно лівої та верхньої меж екрана, а відносно лівої та верхньої меж форми, на якій вони розміщені. Поле і напис мають властивість Color, а кнопка і область зображен ня цієї властивості не мають. Кнопка і напис мають властивість Caption, а поле і область зображення цієї властивості не мають. Замість властивості Caption поле має властивість Text (англ. text –текст), значення якої визначає, який текст знаходиться в полі.

Розглянемо ще дві властивості, які мають усі елементи керування, розглянуті вище:

Enabled (англ. enabled – доступний) – її значення визначає, чи доступний об’єкт для операцій над ним. Ця властивість може набувати лише одне з двох значень: True (англ. true – істина, правда) – об’єкт доступний, False (англ. false – хибність, неправда) – об’єкт недоступний;

Visible (англ. visible – видимий) – її значення визначає, чи видимий даний об’єкт у вікні. Ця властивість також може набувати лише одне з двох значень: True – об’єкт видимий, False – об’єкт невидимий.

Усі елементи керування, розглянуті вище, крім області зображення, мають властивість Font (англ. font – шрифт). Її значення визначають властивості символів, якими буде виводитися текст на об’єкті. На відміну від усіх попередніх властивостей, ця властивість є комплексною.

Комплексною вона називається тому, що складається з кількох властивостей символів: ^ Color, Height, Name, Size та ін. Значення кожної з них можна змінити, якщо відкрити їх список вибором кнопки зліва від назви властивості Font. А якщо вибрати кнопку з трьома точками, то відкриється знайоме діалогове вікно для встановлення значень властивостей символів.

Розглянемо детальніше область зображення. За замовчуванням цей компонент не пов’язаний ні з яким зображенням. Щоб розмістити в ньому зображення, необхідно змінити значення його властивості Picture (англ. picture – малюнок): увести у відповідне поле повне ім’я потрібного графічного файлу або вибрати файл із зовнішнього носія. Для вибору файлу із зовнішнього носія треба:

1. Вибрати кнопку в правому кінці поля Picture.

2. Вибрати кнопку Load (англ. load – завантажити) у вікні Picture Editor (англ. editor – редактор).

3. Відкрити у вікні Load Picture необхідну папку, вибрати потрібний графічний файл і кнопку Open (англ. open – відкрити).

4. Вибрати кнопку OK.

Відкрите зображення буде розміщено в області зображення, причому, залежно від розмірів компонента і зображення, може бути видимою лише частина зображення. Після цього доцільно змінити значення таких властивостей області зображення (рис.):

установити значення властивості Stretch True (англ. stretch – розтягнути), щоб зображення зайняло всю область компонента;

установити значення властивості Proportional True (англ. proportional – пропорційний), щоб зображення не спотворювалося під час розтягування;

установити значення властивості Align alCustom (англ. align – вирівняти, custom – налаштувати), щоб можна було налаштовувати розташування компонента на формі (якщо вибрати значення цієї властивості alClient (англ. client– клієнт), то зображення покриватиме всю поверхню форми);

установити такі значення властивостей ^ Top, Left, Width, Height, щоб компонент мав необхідні розміри та розташовувався в потрібному місці форми.
Практична робота № 5.

Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Завдання:

1. Відкрийте Turbo Delphi 2006.

2. Змініть значення властивостей форми на такі:

Caption - Практична 5

Color - clGreen (англ. green – зелений)

Height - 580

Width - 580

Left - 500

Top - 150

3. Розмістіть на формі два поля, напис і кнопку відповідно до рисунка.

4. Розмістіть на формі область зображення. Змініть значення її властивостей на такі:

Stretch - True

Align - alCustom

Left - 10

Top - 30

Height - 150

Width - 130

Розташуйте у цій області зображення, наприклад з файлу. Установіть значення властивості області, щобьзображення займало всю область.

5. Розмістіть на формі ще одну область зображень. Змініть значення її властивостей на такі, щоб вона мала розміри 60 на 60 пікселів і розташовувалася у правому верхньому куті вікна. Розташуйте в області зображення з файлу.

6. Створіть у власній папці папку Практична 5 і збережіть у ній проект.

7. Виконайте проект.
Домашнє завдання:

  1. Вивчити конспект.

  2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 42-49. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

  3. Завершити виконання завдань практичної роботи.

Схожі:

Урок №14. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №14. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №14. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №14. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №14. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №14. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №14. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №14. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №14. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №14. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка