Урок №12. Тема
Скачати 75.91 Kb.
НазваУрок №12. Тема
Дата конвертації07.04.2013
Розмір75.91 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №12.

ТЕМА: Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Тема: Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Мета: Актуалізувати знання учнів про алгоритми, властивості алгоритмів, форми подання алгоритмів. Подати новий навчальний матеріал про мови програмування, програмний код, середовище розробки програм, компілятор. Описати основні етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Комп’ютерні програми.

 2. Мови програмування.

 3. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

 1. Що таке алгоритм? Наведіть приклади.

 2. Що таке система команд виконавця? Наведіть приклади виконавців і системи їх команд.

 3. Назвіть властивості алгоритму. Поясніть кожну з них.

 4. Поясніть відмінність між словесною та графічною формами подання алгоритму.

 5. Назвіть елементи блок-схеми алгоритму та поясніть їх призначення.

 6. Який алгоритм (фрагмент алгоритму) називається лінійним?


Вивчення нового навчального матеріалу:

1. Комп’ютерні програми.

Що таке програма і коли з'явилося це поняття? Нині, мабуть, не кожен програміст відповість на це запитання. Історія програм починається в далеких 20-х роках XIX століття, коли англійський дослідник Ч. Бебідж висунув ідею про попередній запис дій обчислювальної машини.

До появи обчислювальних машин робилися спроби керувати ткацькими верстатами. Програми для верстатів записувалися на перфокарти, що були вигадані Чарлзом Бебіджем і французьким винахідником Жозефом Жаккаром. З них почалася історія програмування, а трохи пізніше почали закладатися теоретичні основи цієї науки. Разом з Бебіджем працювала його сучасниця Ада Лавлейс (дочка великого англійського поета Джорджа Байрона), яку називають першим у світі програмістом. Вона ввела до програмування терміни і поняття, які застосовуються і донині (наприклад, поняття циклу – найважливішої структури будь-якої сучасної мови програмування). На честь першої програмістки і була названа мова програмування «Ада», розроблена уже за наших часів.

Отже, програма – це набір команд (вказівок, інструкцій) призначених для виконання комп’ютером у певній послідовності.

Програми складаються для виконання комп’ютером алгоритмів. Ці алгоритми утворюють логіку програми (програмну логіку).

У процесі своєї роботи програма опрацьовує дані. Дані, які вводить до програми безпосередньо користувач програми або програма їх отримує від певного пристрою (наприклад, від датчика температури), або від іншої програми, або з іншого джерела (наприклад, з текстового файлу) називаються вхідними (початковими) даними. Деякі програми працюють без вхідних даних. Дані, отримання яких є метою використання програми, називаються вихідними (результуючими) даними. Під час виконання програми утворюються та опрацьовуються й інші дані, які називаються проміжними даними.

Більшість сучасних програм у процесі своєї роботи надають користувачу певний набір засобів для його взаємодії з програмою та пристроями. До цих засобів належать засоби керування (кнопки, меню та ін.), засоби введення даних (поля, лічильники та ін.), засоби виведення даних (написи, поля і т. д.) та ін. Сукупність таких засобів, а також методів їх використання утворюють інтерфейс користувача.

2. Мови програмування.

У XX столітті з'явилися електронні обчислювальні машини. Перші програми Для них записувалися в машинних кодах. Для написання правильної програми Програміст мав детально уявляти роботу ЕОМ. Це дуже ускладнювало спілкування людини з комп'ютером, тому вони стали серйозно замислюватися над кодуванням програм і дійшли висновку, що програма має складатися мовою доступнішою для людини, ніж мова машинних команд. Тому необхідно було створити мови програмування.

^ Мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначених для виконання комп’ютером, називається мовою програмування.

Кожна мова програмування має такі компоненти:

1) алфавіт – множину символів, з яких можна утворювати слова та речення цієї мови;

2) словник – набір спеціальних (зарезервованих, ключових) слів;

3) синтаксис – правила складання та запису мовних конструкцій (не словникових слів і речень);

4) семантику – встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання.

Оскільки мова програмування незрозуміла для обчислювальної машини, має бути спеціальна програма, яка перекладала б символи цієї мови мовою машинних команд. Така програма перекладу символів, або, простіше, транслятор (від англійського слова translation – переклад), була створена на початку 50-х років XX століття американською програмісткою, контр-адміралом морських сил США Грейс Хопер.

Транслятор – це програма, яка перетворює команди мови програмування на машинний код.

З винаходом трансляторів роль машинних команд у програмуванні різко зменшилася. Перші транслятори призначалися для мов Асемблера (мов низького рівня). У 50 – 60-ті роки почали створюватися мови програмування високого рівня. Зазначимо, що близькі до числового коду процесора мови називають мовами низького рівня, а мови, зручні для людини, – мовами високого рівня. Мова найнижчого рівня – мова машинного кодування. Трохи вище – мова Асемблера, у якій машинні команди замінюються мнемонічними скороченнями. Всі інші мови програмування є мовами вищого, ніж мова Асемблера, рівня. Дві популярні нині мови високого рівня – Basic (Бейсік) і Pascal (Паскаль).

Програма записується в текстовому редакторі мовою програмування і називається вихідним кодом (текстом). Він складається зі спеціальних команд-операторів мови програмування. За допомогою перекладача-транслятора вихідний код програми перетвориться на машинний код. Під час виконання програми комп'ютер діє так, як йому запропоновано заздалегідь.

Процес складання програм називається програмуванням. Програмування нині стало самостійною науковою дисципліною, його вивчають у школах, коледжах, вищих закладах освіти.

Отже, для перекладу тексту програми на мову, зрозумілу для комп'ютера, має існувати окрема програмна оболонка – транслятор. Транслятори бувають двох видів: компілятори й інтерпретатори. Компілятор перетворює вихідний код програми на машинну мову, тобто мову нулів і одиниць. До одержаного коду підключаються стандартні процедури, використані програмістом, внаслідок чого з'являється робоча програма - її називають робочим кодом. Файли таких програм мають розширення .ехе чи.com і є машинним кодом.

Інший різновид трансляторів, які використовуються в практиці програмування, – не інтерпретатори. Інтерпретатори обробляють текст не заздалегідь, а безпосередньо під час виконання програми. Інтерпретатори є програмами-посередниками, які читають команди з файла і перекладають їх на мову Процесора під час виконання програми.

Сучасні мови програмування – це не тільки мова програмування з компілятором. Мови програмування як програмні продукти комплектуються інструментами для створення програм. Такий комплект називається інтегрованим середовищем програмування. Він призначений не тільки для полегшення" процесу і складання програм, а й для професійної розробки додатків. До складу інтегрованого середовища програмування входять, як правило, такі інструменти: текстовий редактор для набору і редагування програми і мова програмування з компілятором; компонувальник; система усунення синтаксичних помилок; покроковий наладчик; бібліотека готових програмних модулів; довідкова система з питань розробки програм у даному середовищі.

Прикладами інтегрованих середовищ програмування є Turbo Pascal, Delphi, Visual Basic і безліч інших. Використання цих середовищ під час розробки І додатків дозволяє користувачам докладати набагато менше зусиль, ніж при І написанні програм мовами низького рівня.

3. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

У своєму житті ви розв’язали вже велику кількість задач. Але чи помічали ви, що кожна з розв’язується по певних етапах.

Розв’язати задачу означає одержати необхідний результат з вихідних даних.

Вихiднi дані   це те що задано в умові задачі.

Необхідний результат   це те що має бути отримане внаслідок розв’язання задачі.

Легко помітити,що незважаючи на розмаїття задача, процес розв’язування кожної з них складається з однакових обов’язкових етапів, яких виділяють сім.

Перший етап   аналіз умови задачі з мою виділення вхідних даних i необхідних результатів, тобто постановка задачі. При цьому встановлюються обмеження на можливі значення вхідних даних і необхідних результатів.

Другий етап — побудова інформаційної моделi.

Третій етап   вибір програмних засобів для розв’язування задачі. Прикладним програмним засобом, який можна використати для розв’язування задачі, може бути, наприклад, програма-калькулятор або табличний процесор. Або можна скласти спеціальну програму для розв’язування саме цієї задачі, використовуючи одну з мов програмування.

Четвертий етап   створення алгоритму розв’язування задачі.

П’ятий етап   отримання комп’ютерної моделі.

Шостий етап   дослідження отриманих результатів на реальність і на відповідність умові.

Сьомий етап   використання програми. Після того як ми впевнимося, що для всіх тестових прикладів програма працює правильно, можна виконати її для всіх заданих значень вхідних даних і отримати необхідні результати.
Практичні завдання:

1. Для кожної з наведених задач деталізуйте кожний з етапів її розв’язування з використанням комп’ютера:

а) Визначити вартість фарби для фарбування підлоги в класній кімнаті.

б) Визначити вартість шпалер для кабінету інформатики.

в) Два потяги вийшли одночасно з пунктів А і В назустріч один одному. Відомі відстань між пунктами та швидкості потягів. Визначити відстань між ними через 2 год після виходу; через 3 год. Через скільки годин вони зустрінуться?

г) Два потяги вийшли одночасно з пунктів А і В у протилежних напрямах. Відомі відстань між пунктами та швидкості потягів. Визначити відстань між ними через 1 год після виходу; через 3 год.

д) У трикутнику відомі довжини двох сторін і міра кута між ними. Знайти довжину третьої сторони і його площу.

е) У паралелограмі відомі довжини двох суміжних сторін і міра кута між ними. Знайти його площу і довжини його діагоналей.
Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 31-39. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Знайдіть інформацію про роки створення перших версій мов програмування Basic, PL/1, Cobol, ALGOL, Fortran, Prolog, Lisp, Java, С, С++, С#, Smalltalk. Коротко запишіть основні характерні риси кожної з них.

 4. Підготуйте повідомлення про мови програмування, якими складалися програми для комп’ютерів українського виробництва у 50–60 роках ХХ ст.

Схожі:

Урок №12. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №12. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №12. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №12. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №12. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №12. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №12. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №12. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №12. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №12. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка