У діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати New-fail І натиснути Enter; у вікні текстового редактора увести текст; натиснути
Скачати 137.75 Kb.
НазваУ діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати New-fail І натиснути Enter; у вікні текстового редактора увести текст; натиснути
Дата конвертації07.04.2013
Розмір137.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1. Поняття інформації й економічної інформації, назвіть одиниці інформації.

Інформація — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень: роз'яснення; виклад фактів, подій; витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта.

Економічна інформація (economic information) — інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та причинний взаємозв`язок між керуючим і керованим об`єктами. Економічна інформація використовується на всіх рівнях управління народним господарством країни, зокрема в усіх галузях агропромислового комплексу.

Одиниці інформації : кілобайт (кБ), мегабайт (МБ), гігабайт (ГБ), терабайт (ТБ), петабайт (ПБ), ексабайт (ЕБ), зетабайт (ЗБ), йотабайт (ЙБ)
^ 2. Як створити файл в програмі Norton Commander й зберегти його в каталозі. Запуск програм: для запуску файлу-програми (файлу з розширенням exe, com, bat) необхідно навести курсор на його ім'я й натиснути Enter.

Створення текстового файлу : натиснути Shift+F4; увести ім'я нового файлу й натиснути Enter; у діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати New-fail і натиснути Enter; у вікні текстового редактора увести текст; натиснути F2, а потім F10.

Створення каталогу : Вивести вміст каталогу, в якому необхідно створити підкаталог; натиснути F7 (MkDir); увести ім'я каталогу й натиснути Enter.

^ 3. Який предмет та зміст дисципліни “Інформатика й комп'ютерна техніка”. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

Предмет і зміст дисципліни
Інформатика – це технічна наука, яка систематизує способи створення, збереження та передачі інформації засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи управління ними.
Обчислювальна техніка (ОТ) або електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) – це електронні пристрої для автоматичної обробки інформації.
Інформація – це будь-які дані чи знання про оточуючий нас світ. Людина завжди обробляє інформацію:
 взнає нові дані (з газет, книжок, по радіо, з телебачення);
 використовує відомі дані (на роботі і у повсякденному житті – наприклад, з повідомлення, що скоро піде дощ, робиться висновок про необхідність захопити з собою парасольку);
 створює нову інформацію (в науці, мистецтві, літературі тощо)
Інформація має величезне значення у сучасному світі. У всіх областях людської діяльності приходиться обробляти інформацію. У сільському господарстві, промисловості та обслуговуванні обробка інформації не є основною діяльністю. Але є області, де обробка інформації – основна діяльність (наука, управління, політика).
Більше половини людства займається обробкою інформації. Людина не може сама опрацювати величезну кількість інформації, тому на допомогу їй приходять ЕОМ. У сучасному світі кожна людина повинна вміти використовувати ЕОМ у своїй роботі..
Головні напрямки застосування інформатики та засобів ОТ :
 управління засобами праці, технологічними і виробничими процесами, а також організаційно-дослідних та проектних робіт;
 використання в процесах навчання та підготовки спеціалістів, для інформаційного обслуговування населення, у службі послуг та побуті.
У наш час має місце комплексне використання засобів ОТ. Це зв’язано із створенням автоматизованих систем управління (АСУ) на різних рівнях виробництва на основі економіко-математичних методів та комплексів технічних засобів. Комплекс технічних засобів – це сукупність автономних технічних засобів збору, накопичення, обробки і передачі інформації, а також пристрої управління і засоби оргтехніки, які забезпечують зберігання інформації та обмін нею між різними технічними пристроями.

Основними етапами розвитку обчислювальної техніки є:

  1. Ручний — з 50-го тисячоліття до н. э.;

  2. II. Механічний — з середини XVII століття;

  3. III. Електромеханічний — з дев'яностих років XIX століття;

  4. IV. Електронний — з сорокових років XX століття.

^ 4. Як перевірити дискету на наявність комп'ютерних вірусів.

Через Антивірусна програма Антивірус Касперського Personal.

Всі головні функції програми зосереджені на вкладці Защита : Проверить съемные диски – перевірка антивірусним сканером CD-дисків, дискет на наявність комп’ютерних вірусів.

^ 6. Як викликати й працювати в програмі Paint

Пуск-> Все программы -> Стандартные -> Графический редактор Paint

Paint - простейший графический редактор, предназначенный для создания и редактирования растровых графических изображений в основном формате Windows (BMP) и форматах Интернета (GIFи JPEG). Он приемлем для создания простейших графических иллюстраций, в основном схем, диаграмм и графиков, которые можно встраивать в текстовые документы; в Paint можно создавать рекламу, буклеты, объявления, приглашения, поздравления и др.

Графический редактор Paint ориентирован на процесс “рисования” изображения и комбинирования готовых фрагментов, а не на обработку (“доводку”) готовых изображений, таких как отсканированные фотографии.

^ 7. Порядок виклику і роботи з додатком «Калькулятор».

пуск-все программы-стандартные – калькулятор

Калькулятор (calc.exe) — компонент Microsoft Windows, имитирующий работу обычного карманного калькулятора. Его «кнопки» можно нажимать мышкой. Возможен ввод с дополнительной цифровой клавиатуры. Также можно вставлять математические выражения из буфера обмена и получать результат (например, набрать в Блокноте «2*2=», скопировать и вставить в Калькулятор, на «экране» которого появится ответ «4»).

Калькулятор работает в двух режимах: «Обычный» и «Инженерный» (переключение через меню «Вид»). Состояние хранится в файле win.ini, секция [SciCalc]. При переключении режимов экран очищается.

В обычном и инженерном режимах отличается порядок выполнения операций: в обычном режиме нажатие 1+1*2= даст ответ 4; в инженерном режиме 1+1*2= дает в результате 3.


^ 8. Послідовність дій при створенні каталогу в програмі Norton Commander

Вивести вміст каталогу, в якому необхідно створити підкаталог; натиснути F7 (MkDir); увести ім'я каталогу й натиснути Enter

^ 9. Створення діаграм за допомогою «Майстра діаграм».

Спочатку виділіть дані, які потрібно відобразити на діаграмі, а також заголовки стовпців і рядків.

Потім відкрийте майстер діаграм, натиснувши на панелі інструментів кнопку Майстер діаграм.

При відкритті майстра автоматично вибирається тип діаграми «Гістограма». Можна вибрати інший тип діаграми, але в цьому випадку потрібно використати тип «Гістограма», який найчастіше використовується для порівняння даних.

Внизу вікна майстра натисніть кнопку Готово. Це все, що вам потрібно зробити, щоб швидко створити діаграму.


^ 10. Як виконати дефрагментацію гнучкого диска


  1. Відкрити папку « Мой комп’ютер», активізувати контекстне меню папки « Диск 3,5 [A:]» і виконайте його команду Свайства;

  2. У вікні « Свойства: Диск 3,5 [A:]» вибрати вкладку «Сервис» та клацнути на кнопці Выполнить дефрагментацию…, після чого система почне перевіряти ступінь фрагментації диска. По закінченні перевірки на екрані з’являється діалогове вікно « Дефрагментація диска» і починається процес де фрагментації диска, хід якого відображається в цьому вікні

  3. Після появи повідомлення про завершення процедури необхідно вийти з програми («Да»/ «Нет»).

Розглянуту сервісну програму можна активізувати і за командою Пуск – Программи – Стандартні – Служебні – Дефрагментація диска.


^ 11. Як отформатувати і перевірити дискету

Форматування дисків виконується командой Форматировать, яку активізують з меню Файл, попередньо виділивши значок диска, або з його контекстного меню. З’являється вікно, у якому вибирають ємність диска, спосіб форматування, а також задають мітку диска і ряд додаткових параметрів. Форматування диска починається після клацання на кнопці Начать:

Полное – використовується для пере розмітки магнітної поверхні (на доріжки і секторі). При цьому перевіряється стан поверхні диска. Усі збійні сектори локалізуються і надалі не використовуються. Цей спосіб застосовують для видалення дефектних ділянок, при зараженні ГМД вірусом і т.п.

Быстрое – для очищення дискети від інформації

Только копирование системных файлов – для підготовки системної дискети ( дискета, з якої можна завантажувати ОС).

^ 13. Видалення групи файлів у програмі Norton Commander

При видаленні декількох файлів з'являється діалогове вікно, в якому необхідно вибрати:

Delete – видалити даний файл;

All – вилучити усі файли без запитань;

Skip – не вилучати даний файл;

Cancel – скасувати команду.

^ 14. Призначення ОЗУ і ПЗУ

Блок ПЗУ (пам'ять програм) будують на мікросхемах постійних запам'ятовуючих пристроїв одноразового або багаторазового програмування. При роботі системи мікросхеми ПЗУ тільки видають інформацію. ПЗП служить для зберігання кодів команд та значень констант алгоритмів. Інформаційний обсяг блоку складає

Блок ОЗУ (пам'ять даних) будують на мікросхемах оперативних запам'ятовуючих пристроїв. У ході роботи ці мікросхеми допускають як зчитування, так і запис інформації, але при відключенні живлення все даних стираються. ОЗП служить для зберігання даних, що оновлюються в ході роботи. Інформаційний обсяг блоку складає


^ 16. Призначення й особливості редактора WordPad, порівняння його можливостей з

редактором Word

WordPad – это базовый текстовый процессор, включенный в Windows. Текстовый процессор – это программа, позволяющая создавать, редактировать, просматривать и печатать текстовые документы. WordPad позволяет набирать письма, книжные обозрения и другие простые документы. Кроме того, можно изменять вид текста, быстро перемещать предложения и абзацы, копировать и вставлять текст одного или нескольких документов.

Word має значно ширші можливості у порівнянні з текстовим редактором WordPad, з яким ви працювали раніше. Як і текстовий редактор WordPad, Word дозволяє:

♦ створювати текстові документи;

♦ редагувати текстові документи, тобто вносити до них зміни;

♦ формату вати текстові документи, тобто змінювати їх зовнішній вигляд;

♦ вставляти до текстових документів графічні зобралсення, діаграми, звукозаписи, мультимедійні кліпи;

♦ друкувати текстові документи;

♦ зберігати текстові документи на зовнішньому носії;

.

^ 18. Інформатика як наука

Информатика как фундаментальная наука занимается разработкой методологии создания информационного обеспечения процессов управления любыми объектами на базе компьютерных информационных систем. В Европе можно выделить следующие основные научные направления в области информатики: разработка сетевой структуры, компьютерно-интегрированные производства, экономическая и медицинская информатика, информатика социального страхования и окружающей среды, профессиональные информационные системы.

^ 19. Поняття економічної інформації

Економічна інформація (economic information) — інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та причинний взаємозв`язок між керуючим і керованим об`єктами. Економічна інформація використовується на всіх рівнях управління народним господарством країни, зокрема в усіх галузях агропромислового комплексу.
^ 20. Порядок архівації групи файлів

1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібну папку і виділити об'єкти, які необхідно помістити до архіву.
3. Виконати команду Додати файли до архіву меню Команди. У результаті відкривається діалогове вікно Ім'я архіву та параметри.
4. Увести в поле Архів ім'я майбутнього архівного файлу. Якщо для розміщення в архіві обрано один об'єкт, то програма автоматично пропонує створювати архів з іменем цього об'єкта у поточній папці. Якщо ж для розміщення в архіві обрано кілька об'єктів, то програма автоматично пропонує створювати архів у поточній папці з іменем цієї папки. Можна ввести інше ім'я архіву, а також за допомогою кнопки Перегляд змінити диск і папку для розміщення цього архіву.
5. Установити за допомогою перемикача один з форматів архіву (RAR або ZІР). У залежності від вибраного формату архіву програма автоматично додає до введеного імені архіву відповідне розширення імені.
6. Вибрати метод стиснення в меню поля Метод стиснення. Можна обрати один із шести методів стиснення: від методу без стиснення до методу, що забезпечує максимальне стиснення. При максимальному стисненні розмір архівного файлу буде найменшим, але час архівації буде найбільшим.
7. Вибрати в меню поля Режим оновлення Додати та затінити файли.
8. Вибрати кнопку ОК.

^ 21. Призначення і продуктивність мікропроцесору.

Центральний мікропроцесор — це основний пристрій ПК. Він виконує

програму, яка зберігається у внутрішній пам'яті, керує спільною роботою

всіх інших пристроїв і виконує різноманітні операції над даними.
Найважливішою його характеристикою є продуктивність (швидкодія).

Продуктивність, в першу чергу, залежить від тактової частоти, яку

вимірюють у мегагерцах. За допомогою сигналів тактової частоти

синхронізується робота всіх пристроїв ПК.

^ 25. У чому основні відмінності для користувача операційних систем МS DОS і Windows.

MS-DOS - одна з перших операційних систем і одна з найвідоміших. Пік популярності цієї операційної системи припадає на 90-і роки, зараз ця операційна система використовується рідко. Найбільшою популярністю у світі на даний момент мають операційні системи фірми Microsoft. Їх частка складає близько 90% серед всіх операційних систем. Найбільш стійкі системи цієї фірми засновані на технології NT (Windows NT / XP / Vista).

Однак Windows, природно, не єдина сучасна операційна система. У інших сучасних ОС, наприклад Linux, UNIX, OS / 2, мають свої переваги і недоліки. Linux надає найбільш досконалу захист, ніж Windows, і має більш продуманий інтерфейс; UNIX застосовується там, де потрібна висока надійність систем. Великим недоліком OS / 2 і UNIX є досить убогий вибір програмних засобів, і тут Windows виграє в інших операційних систем.

Операційна система MS DOS.
На переважній більшості IBM-сумісних персональних комп'ютерів в нашій країні до 1995 року використовувалася операційна система MS DOS, яка створена фірмою Microsoft. Ця операційна система стала в 1981 р. базовою системою для комп'ютерів, виробництво яких почала тоді фірма IBM. На думку спеціалістів по системному математичному забезпеченню, MS DOS виглядала достатньо примітивно у порівнянні з операційними системами великих і міні-ЕОМ, які об'єднують файлову систему і систему управління вводом-виводом. Популярність і довге життя MS DOS можна пояснити тільки її простотою і дешевизною. Розроблено понад 7 версій цієї ОС. Сьома версія враховує всі зміни в архітектурі персональних комп'ютерів та передбачає можливість роботи в мережі. Але ця і операційна система залишається однозадачною і серйозних змін її користувацьких характеристик не передбачається. Аналогічну структуру має і сумісна з MS DOS система DR DOS фірми Digital research.

Найпоширенішою операційною системою для персональних комп'ютерів є WINDOWS, створена фірмою Microsoft. На сьогодні WINDOWS поряд з IBM-сумісними персональними комп'ютерами є одною з найпоширеніших технологічних платформ. WINDOWS у версіях WINDOWS-95, WINDOWS-97, WINDOWS-2000 - це 32 розрядна багатозадачна операційна система.
В цій операційній системі використовуються:
1) робочі вікна, призначені для різних прикладних програм,
2) випливаючі вікна повідомлень програми і отримання реакції користувача,
3) діалогові вікна, через які здійснюється основний ввід інформації в программу

^

5, Дайте класифікацію системного програмного забезпечення ПОМ

ПЕОМ складається з чотирьох основних пристроїв відповідно до тих завдань, які він вирішує при опрацюванні даних.

Пристрої вводу призначені для вводу (накопичення) інформації та управління роботою комп’ютера користувачем. До цих пристроїв відносяться: клавіатура, маніпулятор миша, сканер, джойстик.

Пристрої виводу призначені для виводу інформації з метою візуального спостереження за роботою комп’ютера та створення твердих копій документів. До них належать монітор, принтер (друкуючий пристрій), плоттер

^

22. Як ввійти в ВЮS комп'ютера і його призначення


BIOS (basic input/output system - базова система введення/виведення) - це програмне забезпечення, що зберігається в постійній пам'яті комп'ютера, основним завданням якого є проведення початкової ініціалізації всіх компонентів комп'ютера ( POST-Power-On Self Test) і, залежно від отриманих результатів, завантаження відповідної конфігурації. Одразу головним завданням BIOS було виконання обробки операцій введення-виведення, необхідних для керування клавіатурою, відеокартою, дисками, портами і іншими пристроями, але з появою нових операційних систем ці функції стали менш затребувані.

Крім того, за допомогою інтерфейсу в BIOS користувач може перевизначити деякі параметри конфігурації системи, що дозволяють відключати обладнання, включати технології, змінювати величини напруги і частоти основних вузлів, змінюючи, таким чином, продуктивність системи.

^ Як ввійти в BIOS?

Для того, щоб потрапити в BIOS потрібно в момент після включення комп'ютера, але до початку завантаження операційної системи натиснути певну клавішу. Залежно від BIOS це може бути клавіша Del, F9, F1 або F2, звичайно система сама виводить підказку, щоправда іноді вона прихована логотипом або «проскакує» дуже швидко.

Після закінчення здійснення налагодження BIOS, для того, щоб зберегти змінену конфігурацію, необхідно вийти «зі збереженням налагоджень» (звичайно пункт Save & Exit Setup) або натиснути F10 і підтвердити впевненість щодо вірно виконаних своїх дій. Менш досвідченим користувачам не рекомендуємо змінювати одразу декілька налагоджень за один раз, а також після кожного коректування здійснювати перевірку стабільності роботи ПК і можливості завантаження операційної системи.
^

23. Які ви можете назвати найбільніе поширені системи програмування

Систему програмування, крім транслятора, складають текстовий редактор, компонувальник, виконавча система, бібліотека стандартних програм, налагоджувач, засоби автоматизації програмування (дизайнери, майстри). Прикладами таких систем є Delphi, Visual BASIC, Vi FoxPro, C++ та ін.

^

24. Призначення інтерфейсу, що програмується для введення чи виводу інформації

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) — різновид текстового інтерфейсу користувача і комп'ютера, в якому інструкції комп'ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). Також відомий під назвою консоль. Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу. Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо.


  • У сучасному програмному забезпеченні є велика кількість команд, багато з яких потрібні вкрай рідко. Тому навіть у деяких програмах з графічним інтерфейсом застосовується командний рядок: набір команди (за умови, що користувач знає цю команду) здійснюється набагато швидше, ніж, наприклад, навігація по меню.

  • Природне розширення інтерфейсу командного рядка — пакетний інтерфейс. Його суть в тому, що у файл звичайного текстового формату записується послідовність команд, після чого цей файл можна виконати в програмі, що має такий самий ефект якби ці команди були по черзі введені в командний рядок. Приклади — bat-файли в Windows, shell-скрипти в Unix-системах.

Якщо програма повністю або майже повністю може вправлятися командами інтерфейсу командного рядка та підтримує пакетний інтерфейс, вміле поєднання інтерфейсу командного рядка з графічним надає користувачеві дуже потужні можливості.


Схожі:

У діалоговому вікні, що з\План-конспект тема : Основи технічного редагування та форматування тексту
На шаблоні внизу вибрати елемент Текст – створити невидиму текстову рамку І натиснути Ctrl+Shift+3 окремо на шаблоні L і R
У діалоговому вікні, що з\Після того, як ви скачали програму с сайту (бажано зберігти файл...
Натиснути на архів правою кнопкою миши, та вибрати пункт „Извлечь в текущую папку” (extract here)
У діалоговому вікні, що з\Використання графічних елементів панелі Малювання в текстовому документі...
Мета: систематизувати знання учнів про використання елементів панелі Малювання текстового редактора при створенні текстового документа,...
У діалоговому вікні, що з\Після того, як Ви розпакували скачаний файл, та встановили сервер,...

У діалоговому вікні, що з\Тема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
У діалоговому вікні, що з\Тема. Кімнатні рослини та догляд за ними. Ботанічний сад на моєму вікні. Мета
Мета. Узагальнити І розширити знання учнів про кімнатні рослини та догляд за ними
У діалоговому вікні, що з\Дії, які можна виконати за допомогою текстового процесора: вводити...
Редактор перево­дить курсор на новий рядок сам. Entеr натискай тільки в кінці абзацу
У діалоговому вікні, що з\Тема: Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора
Мета: уміти вставляти в документ різні об’єкти: кадри, картинки, гіперпосилання, художньо оформленні слова(WordArt)
У діалоговому вікні, що з\Word. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора
Уміти вставляти в документ різні об'єкти: кадри, картинки, гіперпосилання, художньо оформлені слова (WordArt) тощо
У діалоговому вікні, що з\Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема: Створення...
Мета: Навчитися створювати І форматувати документи в середовищі текстового редактора Microsoft Word
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка