Уроку: Мета: Тип уроку
Скачати 93.68 Kb.
НазваУроку: Мета: Тип уроку
Дата конвертації05.03.2013
Розмір93.68 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУклас__” _________200_рік __________________________

предмет
Учитель, категорія

Мета контролю

Інформація про клас

Тема уроку:

Мета:

Тип уроку:

(засвоєння нових знань; засвоєння умінь і навичок; комплексне застосування знань, умінь та навичок; узагальнення та систематизація знань; контроль і корекція знань, умінь та навичок; комбінований урок тощо)


Дотримання принципів навчання:

науковість;

доступність;

наочність;

проблемність;

самостійність учнів;

активність учнів;

системність і послідовність;

урахування індивідуальних особливостей учнів;

диференціація;

інтеграція;

свідомість, стійкість засвоєння знань,

умінь та навичок;

єдність освітніх,

розвивальних,

виховних функцій

навчання.


Реалізовано методи навчання

Методи навчання:

усний виклад матеріалу (розповідь, пояснення);

бесіда;

спостереження над мовою;

робота з підручником;

метод вправ.

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративний;

репродуктивний;

проблемний виклад,

частково-пошуковий;

дослідницький.
Інтерактивні методи.

Застосовано засоби навчання:
таблиця;

ілюстрація;

ТЗН;

картки;

підручники;

посібники;

записи на дошці;

інші.

Форми організації навчального процесу:

фронтальна;

групова;

індивідуальна;

інші.

Форми виконання робіт:

усна;

письмова;

з місця;

біля дошки;

інші.


^

Зовнішня організація уроку


своєчасність початку і кінця уроку;

темп і тональність уроку;

раціональна організація навчального часу;

своєчасність запису до щоденника домашнього завдання;

обсяг домашнього завдання, інструктаж;

своєчасність виставлення оцінок, їх коментування.

Висновки:____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________


Організація навчальної діяльності

мотивація навчання;

досягнення мети уроку;

логічність і послідовність викладу;

оптимальність структури уроку;

раціональність використання методів, принципів, засобів навчання;

культура мовлення учнів, учителя;

рівень дисципліни.

Висновки:____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________


Організація опитування

(чітка, зрозуміла, недостатньо чітка, нечітка)
Кількість опитаних учнівУсього:

Кількість опитаних учнівУсього:Кількісний і якісний аналіз навчання

12б.-

11б.-

10б.-

9б.-

8б.-

7б.-

6б.-

5б.-

4б.-

3б.-

2б.-

1б.-


Висновки, зауваження, пропозиції:


У педагогічну скарбницю:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підсумкова оцінка професійної діяльності вчителя:
Урок відвідав:(посада; прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

^ БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУ
Предмет клас

Учитель

Тема уроку:

Мета відвідування:

Т

И

П
У

Р

О

К

У

Формування

ЗнаньФормування вмінь
^

та навичок
Повторення та

систематизація знаньЗакріплення та удосконалення знаньУдосконалення знань, вмінь та навичок
Перевірка

знань
Формування та закріплення знаньЗастосування знань на практиціКомбінований урок

^ Основні етапи уроку та їх ефективності:


організаційний

час / /
П ідготовка учнів до активної роботи на уроці та організація їх уваги ;
формування належного мікроклімату ;

Постановка мети та актуалізація знань

час / /
в изначення цілей уроку ; мотивація діяльності учнів з боку вчителя ;

сприйняття цілей уроку учнями ;


Перевірка домашнього завдання

час / /
е фективність засобів виявлення якості виконання домашнього завдання всіма учнями ;
цільова спрямованість діяльності та оперативність

вчителя ;

як перевірка д/з сприяє актуалізації опорних знань для подальшої роботи ;

об’єктивність оцінки ;

Етапи підготовки учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу

час / /
п опереджуюче формування мети ;

створення проблемної ситуації ;

організація пізнавальної діяльності учнів ;Етап введення нових знань

час / /
оптимальність добору навчального

матеріалу ; реалізація принципів науковості, доступності, зв’язку з життям, міжпредметних зв’язків ; ефективність роботи з підручником та іншими джерелами ;

добір та використання наочності та засобів навчання ; відповідність мови вчителя ефективному

сприйняттю ; виправданість форми навчальної роботи та відповідність методів поставленій меті навчання ; раціональність використання часу ;

Етап відтворення знань. Оволодіння учнями способами діяльності, закріплення та удосконалення знань

час / /
ч іткість формування вчителем завдань та запитань ; збалансованість репродуктивних та проблемних методів навчання ; успішність роботи учнів ;

а) репродуктивний, б) репродуктивно-пошукові рівні відтворення знань (способів діяльності) ; темп роботи учнів та їх активність ; ефективність використання вчителем засобів активізації діяльності учнів ; наявність диференціації завдань для учнів з різними навчальними

можливостями ;

Етап узагальнення знань

час / /
р аціональність та ефективність методів узагальнення матеріалу ; виділення істотних ознак та формулювання висновків ; доцільність та ефективність використання навчальних посібників, схем, креслень, карт та інш. ; чи вдалося включити в активну діяльність всіх учнів ;

Контроль засвоєння (перевірка знань)

час / /
в ідповідність запитань та завдань цілям уроку ; раціональність використання різноманітних методів перевірки знань: фронтальна бесіда і індивідуальне опитування, текстове опитування ін. ; постановка додаткових запитань з метою перевірки міцності, глибини усвідомлення ; створення нестандартних ситуацій та організація пошукових

форм ; створення атмосфери відповідальності на уроці ; рецензування відповідей учнів ;


Етап підведення підсумків

час / /висновки вчителя про ступінь успішності реалізації завдань навчання ; стимулювання подальшої навчально-пізнавальної діяльності учнів ;

Визначення і пояснення д/з

час / /
в ідповідність завдання цілям навчання ; раціональність пропонованих видів роботи ; достатність та доступність роз’яснення ; обсяг домашнього завдання ; готовність виконання д/з учнями .
Пропозиції, зауваження, висновки:

Схожі:

Уроку: Мета: Тип уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку: Мета: Тип уроку iconУрок 1/1 Тема. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Мета уроку: познайомити учнів із явищем електризації тіл; довести існування двох типів зарядів І пояснити їхню взаємодію тип уроку:...
Уроку: Мета: Тип уроку iconУрок 12 Тема уроку
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Уроку: Мета: Тип уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку: Мета: Тип уроку iconУрокугеометр І ї у 7 клас І тема: Сума кутів трикутника Тип уроку: засвоєння нових знань
Очікувані результати: після уроку учні зможуть Епіграф: Геометрія – правителька всіх розумо
Уроку: Мета: Тип уроку iconУрок 10 Тема уроку. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Уроку: Мета: Тип уроку iconУрок 4 Тема уроку. Залежність властивостей речовин від складу
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок та їх творчого застосування на практиці
Уроку: Мета: Тип уроку iconУрок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Уроку: Мета: Тип уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Уроку: Мета: Тип уроку iconТема уроку: Безпека в побуті Мета уроку
Мета уроку: Формувати уявлення про небезпеки, що можуть виникати навколо. Навчати їx правильно поводитися у різноманітних життєвих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка