Регламент
Скачати 159.16 Kb.
НазваРегламент
Дата конвертації11.04.2013
Розмір159.16 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Інформатика > Регламент
Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

від 19.12.2012 року № 492

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг
1. Загальні положення.

  1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі - Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).

1.2. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

1.3. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб ЦНАП з врахуванням норм, викладених в Кодексі Етики посадових осіб Тростянецької міської ради.

1.4. Основна інформація для замовника щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а процедура проходження документів щодо надання послуг - у відповідних технологічних картках.

1.5. Інформаційні та технологічні картки, зміни до них, розробляються апаратом Тростянецької міської ради, погоджуються з начальниками відділів, затверджуються на засіданні виконавчого комітету та міським головою.

У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги, керівники відділів апарату своєчасно інформують про зміни керуючу справами виконкому, готують відповідні зміни до реєстру адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток для прийняття відповідного рішення - внесення змін до цих документів або вилучення послуги з реєстру і вилучення інформаційних та технологічних карток.

1.7. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів заявнику здійснюється в ЦНАП.

^ 2. Структура та організація роботи ЦНАП.

2.1. До складу ЦНАП входять посадові особи Тростянецької міської ради, які надають адміністративні послуги. Додаток 1.

2.2. Посадові особи вказані у додатку 1 перебувають у складі відділів апарату Тростянецької міської ради в підпорядкуванні начальників відділів.

2.3. Здійснюють свою діяльність працівники апарату міської ради в Центрі відповідно до графіка роботи, який складається начальниками відділів апарату міської ради за погодженням з керівником ЦНАП та затверджується на засіданні виконавчого комітету.

2.4. Згідно рішення виконавчого комітету керує роботою ЦНАП начальник загального відділу, на якого покладаються обов’язки керівника ЦНАП.

^ 3. Вимоги щодо розміщення інформації про ЦНАП

3.1. У ЦНАП розміщується та є загальнодоступною така інформація:

- структура та режим роботи ЦНАП;

- перелік адміністративних послуг, які надаються ЦНАП;

- інформаційні картки адміністративних послуг;

- формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення;

- адреса, поштовий індекс ЦНАП;

- номери довідкових телефонів ЦНАП;

- адреса веб-сайту ЦНАП, факс, електронна пошта ЦНАП;

- Положення про ЦНАП та Регламент ЦНАП;

- банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП (при наявності);

- прізвище, ім'я, по батькові міського голови, заступників міського голови, секретарів міської ради та виконавчого комітету, начальників відділів апарату Тростянецької міської ради, номери їх робочих телефонів, адреси електронної пошти.

- прізвище, ім'я, по батькові керівника ЦНАП, працівників ЦНАП, номери їх робочих телефонів, адреси їх електронної пошти.

3.2. Перелічені документи розміщуються на стендах у зручному та доступному для замовників чи відвідувачів місці у зоні очікування.

3.3. Формуляри (бланки) заяв, необхідні для отримання адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах у достатній кількості, групуються за видами адміністративних послуг.

3.4. ЦНАП підтримує роботу веб-сайту (або окремої веб-сторінки на сайті міської ради), де розміщується інформація, зазначена у п. 2.1 Регламенту.

3.5. Інформація, яка розміщується у ЦНАП та на веб-сайті ЦНАП, повинна бути актуальною, повною, а також зручною для пошуку.
^ 4. Робота консультаційного сектору

4.1. Консультаційний сектор ЦНАП забезпечує надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та при необхідності видачу результатів послуги. Консультаційний сектор розміщується при вході в приміщення ЦНАП. Діяльність консультаційного сектору забезпечує інформатор (працівник загального відділу або інші працівники виконавчих органів міської ради, які залучені до роботи в Центрі надання адміністративних послуг, визначені на підставі розпорядження міського голови).

4.2. При зверненні замовника до ЦНАП працівник консультаційного сектору з'ясовує причину звернення особи та інформує її щодо подальших дій в межах ЦНАП.

4.3. Функціями інформатора є:

- консультування щодо діяльності ЦНАП та адміністративних послуг;

- надає загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

- з’ясування причини звернення замовника та надання йому консультацій щодо подальших дій для отримання послуги;

- надання заявнику необхідних формулярів та допомога в їх заповненні;

- направлення до працівника ЦНАП;

- надання можливості заявнику звернутися за отриманням послуги через Інформаційний термінал;

- надає іншу допомогу, яка пов’язана із одержанням адміністративних послуг;

- прийом та реєстрація замовлень, які не потребують консультації працівника ЦНАП;

- запис на прийом до міського голови.
5. Інформаційний сектор

5.1. В інформаційному секторі розміщується інформація згідно пункту 2 даного регламенту.

  

^ 6. Регулювання черги

6.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування замовників у ЦНАП вживаються заходи для запобігання виникненню черг у ЦНАП, а у випадку їх виникнення - для регулювання черги.

6.2. У ЦНАП забезпечується керування чергою шляхом «зустрічі» замовників працівником рецепції або працівниками ЦНАП.

6.3. За відсутності системи електронного керування чергою у ЦНАП забезпечується ведення журналу прийому відвідувачів, у яких може здійснюватися попередній запис замовників на певну визначену дату та час, за бажанням особи. Додаток 2.

6.4. При наявності системи електронного керування чергою особи, які мають намір одержати адміністративну послугу у ЦНАП, реєструються за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримують відповідний номер в черзі та очікують на прийом працівником чи адміністратором ЦНАП.

6.5. При наявності системи електронного керування чергою працівник рецепції забезпечуює надання замовникам інформації про правила користування системою електронного керування чергою, а за потреби - допомагає у користуванні нею.

 

7. Робота офісу ЦНАП

7.1. Сектор офіс ЦНАП здійснює прийняття вхідних пакетів документів, надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг. До складу сектору офіс ЦНАП входять працівники ЦНАП.

7.2. Працівники ЦНАП:

- надають послуги, якщо такі послуги надаються безпосередньо в ЦНАП;

- надають вичерпну інформацію замовникам щодо вимог та порядку одержання адміністративної послуги;

- приймають вхідний пакет документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, забезпечують реєстрацію документів в електронному реєстрі;

- ведуть облік звернень замовників, шляхом занесення відповідної інформації до електронного реєстру та до журналу. Додаток 3;

- передають справу на розгляд міському голові;

- в установлені законодавством строки здійснюють підготовку рішення про надання або про відмову у наданні адміністративної послуги;

- вживають в межах чинного законодавства всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг;

- контролюють своєчасний розгляд звернень;

- опрацьовують пошту, в тому числі електронну;

- надають телефонні консультації одержувачу послуг;

- видають замовнику результат послуги;

- ставляться дбайливо до майна та техніки, що розташовані в приміщенні ЦНАП;

- здійснюють інші дії згідно з чинним законодавством України.

7.3. Замовник має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через представника, або шляхом використання поштового зв'язку.

7.4. Якщо вхідний пакет документів подається представником особи, до нього додаються документи, які підтверджують його повноваження.

7.5. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється працівниками ЦНАП відповідно до інформаційних карток.

7.6. Працівник ЦНАП надає формуляри (бланки) необхідних заяв замовникові, перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, здійснює необхідні уточнення, поправки. У випадку, якщо замовник допустив неточності, або помилки при заповненні формуляру (бланку) заяви, працівник ЦНАП пропонує виправити їх та надає необхідну допомогу.

7.7. Працівник ЦНАП під час отримання вхідного пакету документів зобов'язаний з'ясувати бажані для замовника способи його повідомлення про результати вирішення адміністративної справи, а також бажаний спосіб передачі замовнику вихідного пакету документів, про що зазначається у листі проходження справи та/або електронному реєстрі.

7.8. Працівник ЦНАП здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до електронного реєстру та складає опис отриманих документів. Після занесення даних до електронного реєстру, адміністративній справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі (повідомленні про реєстрацію вхідного пакету документів)

7.9. Працівник ЦНАП видає замовникові опис вхідного пакету документів. У описі зазначається: дата подання вхідного пакету документів, номер справи, прізвище працівника, який прийняв документи, очікуваний строк вирішення справи, дата та спосіб передання результату особі, а також контактні номери ЦНАП.

7.10. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв'язку, працівник ЦНАП зобов'язаний не пізніше наступного дня надіслати замовнику повідомлення (з описом) про реєстрацію вхідного пакету документів.

7.11. Працівник ЦНАП має право зареєструвати вхідний пакет документів лише при наявності усіх документів, необхідних для надання послуги, передбачених в інформаційній картці.

7.12. Після реєстрації вхідного пакету документів працівник ЦНАП формує справу у паперовому та електронному вигляді, при необхідності здійснює її копіювання та/або сканування.

^ 8. Опрацювання справи

8.1. Після вчинення дій, передбачених у розділі 5 цього Регламенту у день звернення справа направляється до приймальні міського голови та передається на розгляд міському голові. Після чого справа направляється виконавцю, до компетенції якого належить її опрацювання, про що робиться відмітка із зазначенням часу, дати та виконавця, до якого її направлено. Відомості про передачу справи вносяться до електронного реєстру.

8.2. Виконавець зобов'язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги.

8.3. Результат вирішення справи вноситься виконавцем в електронний реєстр та направляється до ЦНАП.

8.4. Працівник ЦНАП у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей у електронний реєстр.

8.5. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та / або включає послідовне або паралельне опрацювання справи двома і більше адміністративними органами, виконавець забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги, без участі замовника адміністративної послуги, про що зазначає в електронному реєстрі.

8.6. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (незадовільного) для замовника рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від замовника додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та, відповідно, забезпечити право замовника на участь у процесі прийняття рішення.

 

^ 9. Видача результату

  9.1. Працівник ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після отримання вихідного пакету документів ЦНАП, повідомляє про результати розгляду адміністративної справи замовнику телефоном та/або шляхом направлення йому електронного повідомлення (у випадку прийнятності для замовника).

9.2. Вихідний пакет документів протягом п'яти робочих днів з моменту його реєстрації у ЦНАП надається замовнику (його представнику) особисто. У разі, коли замовник або його представник протягом п'яти робочих днів з дня повідомлення їх телефоном або електронною поштою про необхідність отримати у ЦНАП вихідний пакет документів, не з’явились до ЦНАП для його одержання, вихідний пакет документів надсилається поштою з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

9.3. У випадках, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, опрацювання та вирішення справи здійснюється у ЦНАП працівниками ЦНАП. При цьому працівник ЦНАП реєструє результат вирішення адміністративної справи, невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його замовнику.

9.4. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень - працівники ЦНАП.

9.5. Відмова в наданні адміністративної послуги оформлюється виконавцем письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови. Виконавець зазначає причини відмови у видачі документа з посиланням на норми чинного законодавства.

Відмова у наданні адміністративної послуги долучається до адміністративної справи та робиться відповідна відмітка в електронному реєстрі.

Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги видається замовнику під особистий підпис протягом не більше п’яти робочих днів після його реєстрації у ЦНАП, про що замовник повідомляється телефоном або електронною поштою у день реєстрації у ЦНАП такого повідомлення.

У разі, коли замовник або уповноважена ним особа протягом п’яти робочих днів з дня повідомлення їх телефоном або електронною поштою про необхідність отримати у ЦНАП письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги, не з’явились до ЦНАП для його одержання, працівник ЦНАП направляє письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги замовнику поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

9.6. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, замовник має право повторно подати вхідний пакет документів, необхідних для надання адміністративної послуги, у порядку, передбаченому цим Регламентом.

9.7. При повторному розгляді документів не допускається відмова у наданні адміністративної послуги з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні замовнику (за винятком неусунення чи усунення не в повній мірі замовником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

 

10. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

  10.1. Систематичний збір та обробка інформації, пов'язаної з видачею вихідних пакетів документів (далі - моніторинг), здійснюється працівниками ЦНАП.

Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень замовників, прийняття відповідних рішень та надання вихідних пакетів документів в установлений законодавством строк.

10.2. Основними заходами моніторингу є:

- контроль всіх дій працівників ЦНАП, які беруть участь в роботі ЦНАП, пов'язаних з прийомом, розглядом вхідних пакетів документів та видачею вихідних пакетів документів;

- документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі вихідного пакету документів;

- заходи, пов'язані з підготовкою та видачею вихідного пакету документів;

- інформування міського голови, його заступників, начальників відділів, про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

10.3. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) працівники ЦНАП інформують про це начальника загального відділу, на якого покладаються обов’язки керівника ЦНАП.

10.4. Інформування керуючої справами виконкому, яка координує роботу ЦНАП, про факти порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг здійснюється у письмовому вигляді за підписом керівника ЦНАП.

10.5. Працівники ЦНАП щомісячно, враховуючи дані, занесені в електронний реєстр формують у письмовій формі перелік адміністративних послуг в розрізі замовників, щодо яких порушено терміни підготовки та видачі вихідних пакетів документів. Такий перелік за підписом керівника ЦНАП в день формування доводиться до відома міського голови та керуючої справами виконкому.

 

^ 11. Процедури оскарження

11.1. Порядок оскарження дій чи бездіяльності персоналу ЦНАП:

11.2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність персоналу ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

11.3. Суб'єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність працівників ЦНАП є керівник ЦНАП.

Суб'єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ЦНАП є міський голова у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".

11.4. Скарга на дії чи бездіяльність працівників ЦНАП подається керівнику ЦНАП, який зобов'язаний невідкладно зареєструвати її у журналі реєстрації скарг.

11.5. Керівник ЦНАП розглядає скаргу не більше десяти робочих днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об'єктивного розгляду скарги, керівник ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до двадцяти робочих днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє особу письмово.

11.6. Результат розгляду скарги не пізніше наступного дня з моменту його прийняття передається працівнику ЦНАП, який здійснює його реєстрацію у журналі реєстрації скарг та не пізніше наступного дня надсилає особі.

11.7. Керівник ЦНАП, в межах своїх повноважень, порушує питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення.

11.8. Адміністративні акти, отримані через ЦНАП, оскаржуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.9. Дії або бездіяльність працівників ЦНАП можуть бути оскаржені в суді у порядку, установленому законом.

 

12. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг

12.1. Центр надання адміністративних послуг в місті Тростянець працює:

- з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15, в п'ятницю до 16.00;

- перерва з 12.00 до 13.00 години;

- вихідні дні — субота, неділя.

12.2. Працівники ЦНАП ведуть прийом з 08.00 до 17.15 години (у п'ятницю до 16.00) у робочі дні тижня.

Керуюча справами виконкому А.Л. Біловол

Додаток 1

до Регламенту ЦНАП

Перелік працівників апарату міської ради, які будуть залучені до роботи в Центрі надання адміністративних послуг


  1. Начальник загального відділу;

  2. Спеціаліст по контролю;

  3. Спеціаліст з питань містобудування та архітектури;

  4. Спеціаліст з питань благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та озеленення;

  5. Землевпорядник;

  6. Спеціаліст з питань забезпечення законності та правопорядку;

  7. Начальник відділу економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій;

  8. Спеціаліст по контролю за місцевими податками і зборами;

  9. Спеціаліст з правових питань та квартирного обліку.^ Керуюча справами виконкому А.Л. Біловол
Додаток 2

до Регламенту ЦНАП


Журнал прийому відвідувачів та керування чергою

п/п

П.І.П.

замовника

Дата

звернення

Час

звернення

П.І.П.

працівника ЦНАП, який здійснюватиме прийом

Призначений час для одержання послуги

Підпис заявника

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Керуюча справами виконкому А.Л. Біловол

Додаток 3

до Регламенту ЦНАП

^ Журнал

обліку/реєстрації звернень громадян для отримання адміністративних послуг


^ Реєстра- ційний номер

Дата реєстрації документа

ПІП замовника

Назва адміністративної послуги

ПІП працівника ЦНАП

Підпис одержувача адмін. послуги

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Керуюча справами виконкому А.Л. Біловол

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Регламент iconРегламент проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти...
Міністерства освіти І науки України від 16 жовтня 2009 року №937 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка