В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук
Скачати 31.46 Kb.
НазваВ. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук
Дата конвертації11.04.2013
Розмір31.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Техніка

В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України

В. Поліщук, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України

О. Самусько, курсант Академії митної служби України
ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СИСТЕМАМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ПІД ЧАС МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Розглянуто адаптивні схеми управління, які можуть бути застосовані для подальшого вдосконалення систем технічного зору, що використовуються під час проведення митного контролю.

The adaptive control schems for developing of the system of technic vision, which is using under customs duties, are discribed.
² ² ² ² ² ² ²

^

В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України

В. Костенко, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України^ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ АЛГОРИТМІЧНИХ
КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ

У статті показано можливість побудови операторів, найбільш адекватних розв’язуваним задачам, і перетворення поширених алгоритмічних конструкцій з метою їх оптимізації засобами алгебри й алгоритмів, зокрема за рахунок її розширення.

In the article there is shown the opportunity of constructing the operators most which are the adequate to solved problem and transformation of widespread algorithmic designs, with the purpose of their optimization by means of algebra of algorithms and in particular due to its expansion.

Г. Головінов, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри транспортних систем та технологій у митній справі Академії митної служби України

А. Черняєв, старший викладач кафедри транспортних систем та технологій у митній справі Академії митної служби України

М. Терещенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Дніпропетровського державного аграрного університету
^ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ

ТЯГОВИХ ПРИВОДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Дано оцінку функціонування й інтенсифікації антифрикційних процесів у важконавантажених триботехнічних елементах тягових приводів.

Analysis of functioning and intensification processes in high loaded trybotehnical elements of locomotives pull-dzivers is given.
² ² ² ² ² ² ²
А. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України
^ ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛИВАНЬ
КОНСТРУКЦІЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Наведено методику дослідження коливань конструкцій транспортних засобів на основі циліндричних оболонок з початковим невісе­симетричним прогином і побудовано відповідні амплітудно-частотні характе­ристики процесу методом усереднення.

Method for investigation of amplitude-frequency characteristics of vehicles constructions oscillations is described based on cylindrical shell with initial flexure and corresponding amplitude-frequency characteristics constructed with help of method of averaging.
² ² ² ² ² ² ²
Ю. Тараненко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри економічної кібернетики Дніпропетровського університету економіки та права
^ МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ВІБРОЧАСТОТНОГО ДАТЧИКА
КОНЦЕНТРАЦІЇ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

У статті розглянуто актуальну проблему точного експрес-виміру концентрації дисперсних систем типу рідина – тверде. На підставі математичної моделі отримано функції перетворення масової концентрації дисперсних систем у різницю частот коливань резонаторів диференційного датчика. Результати роботи можуть бути використані при проектуванні віброчастотних вимірювачів масової концентрації дисперсних систем та експрес-аналізаторів вузької фракції твердої фази, що застосовуються як технічні засоби митного контролю для аналізу водних суспензій наркотичних речовин.

In clause the urgent problem exact експрес of measurement of concentration of systems of a type a liquid firm is considered. On the basis of mathematical model the functions of transformation масовой of concentration of systems a liquid firm in a difference of frequencies of fluctuations of resonators of the differential gauge are received. The results, received in job, can be used at designing vibrating means of measurement of mass concentration of systems a liquid firm and express train of analyzers of a narrow fraction of a firm phase as means of the customs control for the analysis of water solutions of narcotic substances.
Вісник Академії митної служби України, № 3(31), 2006

Схожі:

В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconВ. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних...
В. Костенко, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconІ. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної...
П. В. Пашко, кандидат технічних наук, доцент, заступник Голови Служби Державної митної служби України
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconІ сторія митної справи
О. В. Морозов, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права Академії митної служби України
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconКандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави...
У статті аналізується еволюція митно-тарифного законодавства Росії в добу правління Олександра І. Розглядаються зовнішні та внутрішні...
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби...
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconЯк структурний елемент транспортно-логістичного центру
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconА. М. Пасічник
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconМетодичні рекомендації Київ 2005
Автор – Ляхоцька Л. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри систем відкритої освіти ціппо апн україни
В. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Поліщук iconТ ехніка
А. М. Пасічник, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка