Урок №15. Тема
Скачати 141.75 Kb.
НазваУрок №15. Тема
Дата конвертації11.04.2013
Розмір141.75 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №15.

ТЕМА: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінювання слайдів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 5. Анімація в слайдових презентаціях.


Тема: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінювання слайдів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 5. Анімація в слайдових презентаціях.

Мета: Актуалізувати знання учнів про створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації. Подати матеріал про додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда, рух об’єктів за заданими траєкторіями, гіперпосилання та налаштування дій, що зв’язані з об’єктами презентації, про використання кнопок дії та анімаційні ефекти зміни слайдів. Закріпити вивчений матеріал під час виконання завдань практичної роботи.

Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями.

 2. Використання гіперпосилань і налаштування дій, що зв’язані з об’єктами презентації.

 3. Використання кнопок дії.

 4. Налаштування зміни слайдів.

Практична робота № 5. Анімація в слайдових презентаціях.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

 1. Як вставити текстовий об’єкт на слайд презентації?

 2. Опишіть призначення кнопок вставлення об’єктів.

 3. Поясніть, чим відрізняється вставлення текстових об’єктів у Word 2007 та в PowerPoint 2007.

 4. Опишіть послідовність додавання таблиці на слайд презентації з використанням елементів керування вкладки Вставлення та кнопки Додати таблицю.


Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями.

Анімація (франц. animation – оживлення) – вид кіномистецтва, в якому рух об’єктів моделюється з використанням мальованих (графічна анімація), об’ємних (об’ємна анімація) або створених з використанням комп’ютерних програм (комп’ютерна анімація) об’єктів.

Особливістю комп’ютерної презентації є можливість додавання анімаційних ефектів до об’єктів, що розміщуються на слайдах. Це забезпечує кращу наочність та динамічність показу і в результаті – більшу ефективність презентації.

У презентаціях застосовуються анімаційні ефекти до об’єктів при їх появі або зникненні, при зміні слайдів тощо.

Для того щоб додати анімаційний ефект до текстового об’єкта, необхідно вибрати цей об’єкт і скористатися елементами керування групи Анімація на вкладці Анімація. Для швидкого застосування одного з трьох ефектів анімації (Вицвітання, Поява, Виліт) слід вибрати назву потрібного ефекту в списку кнопки Анімація.

Для багаторівневих списків, для написів, що містять кілька абзаців, для підзаголовків на титульній сторінці можна вибрати, крім ефекту анімації, ще і порядок його застосування – увесь текст разом або за абзацами першого рівня (абзаци другого, третього і т. д. рівнів з’являються разом з абзацом першого рівня).

Якщо до текстового об’єкта додано ефект Вицвітання, то символи при появі змінюють свій відтінок від кольору тла до основного кольору символів. Додавання ефекту Поява приводить до того, що текст з’являється від нижньої межі абзаців. При встановленому ефекті Виліт символи тексту з’являються від нижньої межі слайда.

Під час наведення вказівника на назву ефектів анімації застосовується динамічний попередній перегляд.

Додаткове налаштування цих ефектів анімації і додавання інших здійснюється в області завдань Настроювання анімації. Для відкриття цієї області слід вибрати в групі Анімація кнопку Настроювана анімація або в списку кнопки Анімація цієї самої групи вибрати команду Настроювання анімації.

За вибору кнопки Додати ефект відкривається список з чотирьох команд Вхід, Виділення, Вихід, Шляхи переміщення. Вибір будь-якої з цих команд відкриває список команд встановлення ефектів анімації, що використовувались останніми, та команду відкриття вікна повного списку ефектів Інші ефекти.

Наприклад, у вікні Додавання ефекту входу можна вибрати один з ефектів, що буде застосований під час появи виділеного об’єкта. Усі ефекти розподілені по чотирьох групах: Загальні, Прості, Середні, Складні. Якщо позначка прапорця Перегляд ефекту встановлена, то після вибору ефекту здійснюється попередній перегляд появи об’єкта з цим ефектом. Після перегляду можна змінити ефект. Для застосування ефекту анімації слід вибрати кнопку ОК.

Порядок встановлення ефектів анімації Виділення та Вихід аналогічний розглянутому під час встановлення ефектів анімації Вхід.

За умови застосування до текстового об’єкта одного з ефектів анімації зі списку Виділення символи під час перегляду презентації змінюватимуть значення своїх властивостей. Можна встановити, наприклад, такі ефекти: Зміна розміру шрифту, Змінення кольору шрифту, Напівжирне накреслення тощо. Ефекти анімації Вихід використовують для завершення відображення об’єкта, тобто зникнення об’єкта з екрана. Список ефектів Вихід повністю збігається зі списком ефектів Вхід. Для позначення ефектів анімації Вхід в області завдань Настроювання презентації використовують значки зеленого кольору, а для ефектів Вихід – червоного.

Використавши команди списку Шляхи переміщення, користувач може встановити траєкторію переміщення об’єкта під час перегляду презентації від місця його розташування вгору або вниз, вліво або вправо, під кутом 45 градусів праворуч – вгору або вниз. Складнішу траєкторію руху можна встановити у вікні Додати шлях переміщення, що відкривається після вибору команди Інші шляхи переміщення. Можна також намалювати шлях переміщення об’єкта вздовж довільної лінії, вибравши команду Намалювати користувацький шлях.

Для одного й того самого об’єкта можна застосувати кілька ефектів анімації. Так, поряд з ефектом появи можна використати ефект виділення.

Наступним кроком налаштування є встановлення значень параметрів ефекту. У списку Початок області завдань Настроювання анімації вибирається одне з можливих значень ефекту початку появи об’єкта: Після клацання, З попереднім, Після попереднього. За вибору значення Після клацання ефект анімації розпочнеться після натиснення (клацання) на ліву кнопку миші. Значення З попереднім встановлює початок застосування ефекту анімації одразу після появи попереднього об’єкта, а для першого об’єкта слайда – одразу після початку демонстрації даного слайда. Під час встановлення значення Після попереднього користувачу необхідно встановити інтервал часу, через який, після закінчення попереднього ефекту, розпочнеться даний ефект.

Призначення команд списків Напрямок і Швидкість відповідають назвам – встановлюють напрямок появи (зникнення) об’єкта, наприклад Знизу, Зліва, Справа тощо, та швидкість виконання ефекту, наприклад Дуже швидко, Повільно, Середньо.

Для встановлення додаткових значень параметрів ефекту анімації об’єкта використовують список команд ефекту, який відкривається за вибору кнопки біля назви поточного об’єкта в області завдань Настроювання анімації. Вибір однієї з команд – Параметри ефектів або Час – приводить до відкриття діалогового вікна з назвою ефекту анімації, наприклад Прямокутник. На вкладці Ефект цього вікна встановлюються:

Напрямок – напрямок здійснення ефекту (можливі значення для ефекту Прямокутник – Усередину, Назовні);

Звук – наявність звукового супроводу ефекту (можливі значення – Немає звуку, Барабан, Вітер, Камера та ін.);

Після анімації – використання затінення певним кольором або приховування об’єкта після завершення анімації (можливі значення – один із кольорів, що відповідає палітрі кольорів презентації або довільному кольору із спектра кольорів; не затінювати; приховати після анімації та ін.);

Анімація тексту – порядок анімації об’єктів тексту (можливі значення – усі разом, по словах, по буквах).

На вкладці Час встановлюються значення параметрів: початку ефекту, час затримки перед початком ефекту, швидкість його протікання, кількість повторень тощо.

З використанням елементів керування вкладки Анімація тексту встановлюють значення способів групування тексту (можливі варіанти – як один об’єкт, за абзацами 1-го рівня, усі абзаци разом, за абзацами 5-го рівня), інтервали між появою фрагментів тексту, появу символів у зворотному порядку.

У будь-який момент підготовки презентації користувач може внести зміни в налаштування ефектів анімації, наприклад змінити шлях переміщення об’єкта. Для внесення змін у налаштування ефектів анімації слід вибрати потрібний об’єкт на слайді та відкрити область завдань Настроювання анімації. Потім у списку ефектів вибрати потрібний. Вибір можна здійснити і з використанням номерів ефектів анімації, які розміщуються поруч з об’єктом на слайді. В області завдань Настроювання анімації назва кнопки Додати ефект змінюється на Змінити. У подальшому зміна ефектів анімації здійснюється аналогічно їх встановленню.

Додатковою можливістю зміни налаштувань ефектів анімації є зміна траєкторії переміщення об’єкта перетягуванням маркерів початку і завершення переміщення, а також маркерів зміни розмірів, якщо переміщення об’єкта здійснюється по периметру певної фігури.

Порядок виконання ефектів анімації можна змінити, змінивши їх послідовність у списку області завдань Настроювання анімації. Для цього використовують кнопки Вгору та Вниз у нижній частині цієї області.

Анімаційні ефекти графічних об’єктів встановлюються і налаштовуються тими самими способами, що й для текстових об’єктів. Особливістю є те, що у вікні налаштування ефекту відсутня вкладка Анімація тексту, а на вкладці Ефект недоступними є елементи керування, що використовуються для анімації тексту. Також ряд ефектів виділення, специфічних для текстових об’єктів (наприклад, підкреслення тексту, приплив кольору), встановити не можна.


 1. Використання гіперпосилань і налаштування дій, що зв’язані з об’єктами презентації.

Гіперпосилання можна зв’язувати з різними об’єктами, розміщеними на слайдах: фрагментами тексту, графічними зображеннями тощо. Для зв’язування гіперпосилання з об’єктом необхідно:

1. Виділити об’єкт, з яким буде зв’язане гіперпосилання.

2. Виконати Вставлення Посилання Гіперпосилання.

3. Вибрати у списку Зв’язати з вікна Додавання гіперпосилання (рис.) тип об’єкта, на який буде вказувати посилання (можливі значення: з файлом, веб-сторінкою; місцем у документі; новим документом; електронною поштою).

4. Вибрати у правій частині вікна об’єкт, на який буде вказувати посилання, або ввести його повне ім’я в поле Адреса.

5. Вибрати кнопку ОК.

За замовчуванням у текстовому об’єкті, зв’язаному гіперпосиланням з іншим об’єктом, зміниться колір символів і встановиться підкреслення.

Усі гіперпосилання працюють тільки в режимі показу слайдів. Для переходу за гіперпосиланням необхідно вибрати об’єкт, з яким зв’язане гіперпосилання. При цьому відбудеться одна з таких дій:

 • при посиланні на файл або веб-сторінку: залежно від типу файлу, на який вказуватиме посилання, буде запущена відповідна програма для відтворення вмісту файлу та відкритий сам файл; буде запущено браузер і відкриється відповідна веб-сторінка;

 • при посиланні на місце в документі буде здійснено перехід до певного слайда поточної презентації;

 • при посиланні на новий документ відбудеться завантаження презентації, що: була створена при встановленні гіперпосилання (якщо вибрано перемикач часу створення презентації: зараз); буде створена з іменем, що було вказано при встановленні гіперпосилання (якщо вибрано перемикач часу створення презентації: пізніше);

 • при посиланні на електронну пошту буде запущено поштовий клієнт, встановлений за замовчуванням в операційній системі, у режимі створення електронного листа з адресою і темою, які вказав користувач при встановленні гіперпосилання.

Для видалення або редагування гіперпосилання необхідно в контекстному меню об’єкта, з яким зв’язане гіперпосилання, вибрати відповідні команди Видалити гіперпосилання або Змінити гіперпосилання. Можна також вибрати об’єкт з гіперпосиланням і виконати Вставлення Посилання Гіперпосилання та у вікні Змінити гіперпосилання відредагувати або видалити гіперпосилання.

Під час демонстрації презентації на іншому комп’ютері слід зважати на те, що гіперпосилання на файли, якщо вони не будуть скопійовані разом з презентацією і розміщені у відповідних папках, працювати не будуть.

Крім гіперпосилань, за об’єктами можна закріпити певні стандартні дії, що виконуватимуться під час наведення на них вказівника або за вибору цих об’єктів: перейти за гіперпосиланням, запустити на виконання обрану користувачем програму, виконати макрос, виконати дію, відтворити звук, виділити. Для закріплення за об’єктом однієї з цих дій необхідно:

1. Виділити об’єкт, за яким буде закріплена певна дія.

2. Виконати Вставлення Посилання Дія.

3. Вибрати у вікні Настроювання дії (рис.) на вкладці Після клацання мишею дію, що буде виконуватися під час демонстрації презентації після вибору об’єкта.

4. Вибрати за потреби вкладку Під час наведення вказівника миші та вибрати дію, що буде виконуватися під час наведення вказівника на об’єкт (перелік дій аналогічний переліку за вибору дії на вкладці Після клацання мишею).

5. Вибрати кнопку ОК.

Так, за вибору дії Перейти за гіперпосиланням у списку слід вибрати: попередній слайд, наступний слайд, перший слайд, останній слайд, останній показаний слайд, завершити показ, довільний показ, слайд з певним номером, адреса URL, інша презентація, інший файл.

Команду Дія об’єкта можна застосувати тільки для звукових або відеооб’єктів.

Якщо користувач планує, що вибір об’єкта або наведення на нього вказівника буде супроводжуватися звуковим ефектом, то слід установити позначку прапорця Звук на відповідній вкладці вікна Настроювання дії та в списку обрати один із стандартних звуків або вказати файл, звук з якого буде при цьому відтворюватися (команда Інший звук).


 1. Використання кнопок дії.

Як вам уже відомо, складовою презентацій є система навігації її слайдами. Реалізується ця система з використанням гіперпосилань або спеціальних кнопок. У переліку фігур, які можна вставити до презентацій, є так звані Кнопки дій (рис.).

За більшістю з кнопок уже закріплені певні дії, що будуть виконуватися за вибору цих кнопок під час демонстрації презентації (табл.).

Для розміщення певної кнопки дії на слайді потрібно:

1. Вибрати слайд.

2. Виконати Вставлення Фігури.

3. Вибрати потрібну кнопку дії.

4. Виділити на слайді прямокутну область, куди буде вставлена кнопка дії.

5. У вікні Настроювання дії за потреби виконати налаштування дій (аналогічно розглянутим вище діям з об’єктами).

6. Вибрати кнопку ОК.

7. Провести за потреби редагування та форматування зображення

кнопки (розмір, місце розміщення на слайді, заливка, тіні тощо).

Користувач може створити власні зображення кнопок дій, використавши для цього вбудований редактор векторної графіки (Вставлення Зображення Фігури) або інший графічний редактор. Можна також використати кнопки дій з колекцій, розміщених в Інтернеті. Наприклад, замість стандартної кнопки дії Додому використати кнопку з набору картинок на сайті Office Online. Пошук цих об’єктів в Інтернеті здійснюється аналогічно пошуку інших кліпів з використанням області завдань Картинки (Вставлення Зображення Графіка).


 1. Налаштування зміни слайдів.

Крім анімації об’єктів, у презентаціях для акцентування уваги на перехід до розгляду іншої теми або розділу часто використовують анімацію при зміні слайдів під час демонстрації. Для налаштування анімації при зміні слайда необхідно вибрати слайд, перед яким буде використана анімація, і відкрити на Стрічці вкладку Анімація. Елементи керування групи Перехід до цього слайда якраз і призначені для налаштування анімації зміни слайдів. Зліва в цій групі знаходиться список для вибору типу переходу. Кнопки вибору типу переходу об’єднано в шість груп: Без переходу, Вицвітання та розчинення, Поява, Зсув і наплив, Стрічки та смуги і Випадковий вибір. Зображення на кнопках ілюструють ефект, що буде відтворено за відповідного переходу до слайда.

Повний перелік анімаційних ефектів зміни слайдів стає доступним після вибору кнопки відкриття списку Додатково. Під час наведення вказівника на якусь із кнопок списку здійснюється попередній перегляд ефекту зміни слайдів.

Після вибору анімаційного ефекту зміни слайдів слід налаштувати його параметри. Це можна здійснити з використанням інших елементів керування групи Перехід до цього слайда. Так можна обрати звуковий супровід переходу (список Звук переходу), налаштувати швидкість переходу (список Швидкість переходу), встановити початок зміни слайда після натиснення лівої кнопки миші (прапорець Клацання кнопки миші) або після певного інтервалу часу (прапорець і лічильник Автоматично після).

Для налаштування звуку, що супроводжуватиме ефект анімації зміни слайдів, користувач у відповідному списку може обрати один із стандартних звуків (Вітер, Камера, Барабан тощо) або вказати файл, звук з якого буде відтворюватися. При цьому користувач може встановити безперервне відтворення звукового супроводу на час зміни слайдів, установивши позначку відповідного прапорця в кінці списку Звук переходу.

У списку Швидкість переходу користувач може обрати одне з трьох значень швидкості зміни слайдів: Повільно, Середньо або Швидко. За замовчуванням встановлюється значення Швидко.

Зміна слайдів може відбуватися після натиснення лівої кнопки миші або автоматично через певний інтервал часу після завершення останнього ефекту анімації на попередньому слайді. За замовчуванням встановлюється зміна слайдів після натиснення лівої кнопки миші. Для вибору автоматичної зміни слайдів потрібно встановити позначку відповідного прапорця в групі елементів керування Перехід до цього слайда та встановити на лічильнику інтервал часу від останньої дії на попередньому слайді до появи нового слайда. Якщо користувач передбачає можливість переходу до закінчення встановленого на лічильнику часу, то слід залишити позначку прапорця Клацання кнопки миші. У цьому випадку перехід між слайдами може розпочатися або після закінчення інтервалу часу, заздалегідь визначеного користувачем, або після натиснення лівої кнопки миші, що дає змогу більш гнучко керувати показом презентації.

Для застосування встановлених значень параметрів зміни слайдів до всіх слайдів презентації слід виконати Анімація Перехід до цього слайда Застосувати до всіх.

Для видалення всіх ефектів зміни слайдів з презентації слід:

1. Вибрати один із слайдів.

2. Відкрити вкладку Анімація.

3. Вибрати кнопку Без переходу.

4. Вибрати кнопку Застосувати до всіх.

Для видалення ефекту зміни слайда одного зі слайдів слід виконати перші три команди з наведеного вище алгоритму.
Практична робота № 5.

Анімація в слайдових презентаціях.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вказаний учителем файл (презентацію про Гетьманські столиці України, створену на попередній практичній роботі).

2. Установіть для вказаних об’єктів ефекти анімації з такими значеннями властивостей:

слайд № 1, об’єкт – Заголовок

ефект Виділення – Зміна розміру:

початок – Після попереднього, 0,5 с;

швидкість – Середньо;

звук – Немає звуку;

слайд № 1, об’єкт – Текст

ефект Входу – Виїжджання:

початок – Після попереднього, 2 с;

швидкість – Середньо;

анімація тексту – Усі разом;

звук – Немає звуку;

слайд № 2, об’єкти – Графічні зображення

ефект Шляхи переміщення – Користувацький шлях, пряма;

початок – З попереднім;

слайд № 9, об’єкт – Таблиця

ефект Входу – Поява, зліва:

початок – Після клацання;

швидкість – Повільно;

звук – Вкладання.

^ 3. Установіть для всіх інших об’єктів презентації на свій вибір один і той самий ефект анімації з групи Вхід.

4. Додатково для всіх інших текстових об’єктів установіть на свій вибір один і той самий ефект анімації з групи Виділення.

5. Установіть такі значення властивостей анімації зміни слайдів:

1) 1 слайд: тип – за годинниковою стрілкою, 2 сектори; звук – без звуку; швидкість переходу – повільно;

2) 2 слайд: тип – відкривання праворуч – угору, звук – вітер; швидкість переходу – швидко; зміна слайда – автоматично після 2 с.

6. Для всіх інших слайдів установіть на свій вибір один і той самий ефект анімації зміни слайдів. Установіть такі налаштування часу демонстрації слайдів: першого – 3 с; другого – 5 с; третього – 5 с; четвертого – 3 с; п’ятого – 5 с; шостого – 3 с; сьомого – 5 с; восьмого – 3 с; дев’ятого – 5 с.

^ 7. Зв’яжіть гіперпосиланнями зображення герба кожної столиці з тим слайдом, на якому розпочинається розповідь про цю столицю.

8. Розмістіть на слайдах кнопки дії:

Слайд № 1 – без кнопок дій;

Слайд № 2 – кнопка дій Вперед;

Слайди № 3–8 – кнопки дій Назад, Вперед і Додому;

Слайд № 9 – кнопки дій Назад і Додому .

Закріпіть за кнопками Вперед, Назад стандартні дії переходу до відповідних слайдів, а за кнопкою Додому – перехід на слайд № 2.

9. Збережіть презентацію у своїй папці у файлі з іменем Практична робота 5.pptx.
Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал на ст. 99-110. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Завершити виконання практичної роботи.

Схожі:

Урок №15. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №15. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №15. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №15. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №15. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №15. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №15. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №15. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №15. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №15. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка