Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз)
Скачати 248.5 Kb.
НазваУкладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз)
Дата конвертації14.04.2013
Розмір248.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Укладач: Безушко І.В. - методист ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну»

Комп’ютерне редагування: Тищенко В.А. – майстер в/н

Комплексно-методичне забезпечення (КМЗ) містить планування, розробку та створення оптимальної системи засобів нормативного, навчально-методичного забезпечення, навчання та контролю і є часткою навчально-методичного забезпечення професійно-технічного навчання.

^ Головною метою КМЗ є створення умов для реалізації вимог навчальних стандартів професійного навчання, удосконалення змісту освіти, розвиток навчально-матеріального забезпечення навчального процесу та досягнення необхідної якості підготовки робітників.

Комплексно-методичне забезпечення ПТНЗ ділиться на методичне забезпечення з кожної окремо взятої професії.

^ Комплексно-методичне забезпечення ПТНЗ з певної професії покликане давати повну уяву про забезпеченість навчально-методичними засобами для підготовки певної кількості кваліфікованих робітників з даної професії при одночасному навчанні за визначеними навчальним планом і програмою, щоб не допускалося зайвого дублювання окремих навчальних засобів та літератури.

Як правило, питаннями комплексно-методичного забезпечення з предмета займається сам навчальний заклад на місці, а саме: створює в навчальних кабінетах, майстернях і лабораторіях навчальні, методичні, наочні приладдя, технічні засоби навчання й дидактичні матеріали.

Комплексний підхід до методичного забезпечення навчально-виховного процесу вимагає, щоб засоби навчання в комплексі забезпечували навчальну діяльність викладача, майстра виробничого навчання та навчальну пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах навчально-виховного процесу: на етапі подачі та сприйняття навчального матеріалу, на етапі закріплення та удосконалення знань і вмінь, на етапах їх застосування та контролю.


Навчальна документація

Навчальні засоби для учнів^ КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗасоби

для викладача, майстра в/н

Дидактичні засоби на урокКомплекс навчально-методичного забезпечення професійно-технічного навчального закладу складається з:

 1. Навчальної документації:

 • навчальний план;

 • навчальна програма;

 • поурочно-тематичні плани;

 • плани уроків;

 • переліки пробних кваліфікаційних робіт (під розряди, класи, категорії);

 • комплект екзаменаційних білетів з предмета;

 • критерії оцінювання;

 • завдання для комплексних контрольних робіт;

 • комплексні кваліфікаційні завдання (практична й теоретична частини);

 • перелік навчально-виробничих робіт з професії тощо.

 1. Навчальних засобів для учнів:

 • підручники;

 • навчальні посібники;

 • конспекти лекцій, підготовлені викладачами;

 • довідники;

 • збірники задач і завдань для вправ і самостійних робіт;

 • комплекти інструкційно-технологічної документації тощо;

 1. Дидактичних засобів на урок:

 • природні та зображувальні наочні приладдя;

 • технічні засоби навчання;

 • демонстраційне обладнання;

 • тренажери;

 • тренувальні пристрої;

 • програмне забезпечення для комп’ютерної техніки;

 • дидактичні матеріали тощо;

 1. Засобів для викладачів, майстрів виробничого навчання:

 • власна методика викладача з предмета (професії);

 • методичні розробки з кожної теми програми;

 • методичні рекомендації;

 • інформаційні матеріали про передовий педагогічний та виробничий досвід.

Проектування оптимального набору документації та засобів навчання з предмета (теоретичне навчання) та з професії (виробниче навчання) здійснюється шляхом розробки переліку (паспортів) комплексного методичного забезпечення.

Паспорт – це документ, в якому зафіксована навчально-методична документація, навчальна та методична література, а також оптимальний набір засобів навчання, необхідних для повного та якісного вивчення всіх вузлових питань щодо теми програм теоретичного чи виробничого навчання.

Паспорти поділяються наступним чином:

- паспорт навчального закладу;

- паспорт професії;

- кабінету;

- лабораторії;

- майстерні;

- бібліотеки.

^ Паспорт комплексного методичного забезпечення дає можливість:

- визначити вид, назву, коротку характеристику, кількість засобів навчання, необхідних для якісного вивчення навчального матеріалу;

- проводити облік навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій;

- планувати та контролювати поточну роботу зі створення необхідних засобів навчання в навчальному закладі.
^ Перелік документів, необхідних викладачу та майстру в/н

при створенні КМЗ та паспорта кабінету

 1. План-схема навчального кабінету (майстерні).

 2. Загальні відомості про навчальне приміщення (площа, кількість робочих місць тощо).

 3. Правила охорони праці при роботі в навчальному кабінеті (майстерні).

 4. Схема евакуації.

 5. Перспективний план роботи кабінету (майстерні) та план роботи на навчальний рік.

п/п

Що планується робити

Дата

Виконавець

Примітки


 1. Карта комплексно-методичного забезпечення предмета.


з/п

Назва теми

К-сть

годин

на

тему

уроку

К-сть

годин

Тема уроку

Засоби навчання

%

КМЗ

Приміт-

ка

Є в наявності

Потрібно


 1. Основна документація викладача:

 • Навчальна програма;

 • Поурочно-тематичний план;

 • Робоча навчальна програма;

 • Кваліфікаційна характеристика;

 • Критерії оцінювання знань з предмета;

 • Інструкції для виконання лабораторно-практичних робіт;

 • Картки-завдання;

 • Тематичні завдання;

 • Комплект екзаменаційних білетів;

 • Комплекти завдань для контрольних робіт;

 • Комплект комплексних контрольних робіт з предмета;

 • Перелік обладнання навчального кабінету;

 • Завдання для виконання дипломних робіт;

Основна документація майстра виробничого навчання:

- робочий навчальний план;

- кваліфікаційна характеристика;

- навчальна програма;

- поурочно-тематичний план;

- критерії оцінювання;

- перелік навчально-виробничих робіт з професії;

- перелік пробних кваліфікаційних робіт (під розряди, класи, категорії);

- переліки обладнання;

- комплект завдань перевірочних робіт;

- комплект комплексних кваліфікаційних завдань з професії;

- картки-завдання;

- тематичні завдання;

- інструкційно-технологічні картки;

 1. Навчальна література для учнів (підручники, посібники і довідники).

 2. Навчально-методична література, підручники, посібники і довідники для викладача, майстра в/н.

 3. Перелік плакатів навчального кабінету(майстерні).

 4. Перелік стендів, планшетів.

 5. Інструменти, пристрої, прилади, реманент.

 6. Основні засоби навчання, що використовуються при викладанні предмета за темами навчальної програми (натуральні зразки, моделі, макети, муляжі, аудіовізуальні засоби, ТЗН, технічна документація і навчальна література.

 7. Методично-довідкові матеріали для викладача, майстра в/н.^ Паспорт комплексного методичного забезпечення професії (предмета) містить наступні основні розділи:

Розділ 1 - навчально-методична документація (див. форма 1). Особливої уваги потребує забезпечення навчальної програми інженерно-технічною документацією. Технічна документація має відображати виробничі процеси навчання учнів.
Форма 1

^ Розділ 1. Навчально-методична документація”

паспорту комплексного методичного забезпечення з професії


Назва документа

Затверджено

коли і ким

Дата

надходження

Примітка

1. Навчальний план


2. Навчальна програма


3. Комплект перспективно-тематичних планів


4. Перелік навчально-виробничих робіт з професій


5. Перелік оснащення навчального кабінету (лабораторії, майстерні)


6. Нормативи оснащення навчального кабінету (лабораторії, майстерні)


7.Комплект екзаменаційних білетів


8. Комплект завдань для контрольних робіт


Розділ 2 - навчальна література з професії (предмета) (див. форма 2). Систематизацію навчальної літератури доцільно проводити спільно з бібліотечними працівниками.

Форма 2

^ Розділ 2. Навчальна література з професії”

паспорту комплексного методичного забезпечення з професії


Вид навчальної

літератури


Найменування, автор, ким видано, рік видання, гриф

Відмітка про наявність, кількість

Планування строку придбання,

розробки, виготовлення

Відпові-дальний

Відмітка про придбання, розробку, виготовлення

1. Підручник
2. Навчальний посібник
3.Конспекти лекцій
4. Довідник
5. Збірник задач і вправ
6. Посібник для проведення лабо-раторних робіт
7. Посібник з професії (збірник інструктивних карт)
8. Альбом робо-чих креслень
9. Альбом карт технологічного процесу
Розділ 3 - методичні посібники для викладача, майстра виробничого навчання (див. форма 3). Тут фіксуються тільки ті методичні рекомендації та інформаційні матеріали з передового педагогічного досвіду, які відображають методику навчання з даного предмета (професії). Розробка даного розділу паспорта потребує від викладача (майстра виробничого навчання) дидактичного аналізу змісту навчального матеріалу предмета (професії) з кожної теми. Виділені вузлові питання мають в логічній сукупності повністю охоплювати весь зміст теми (розділу), предмета загалом. Згідно з результатами аналізу розробляється перелік наявних і необхідних засобів навчання та контролю для формування професійних знань, умінь, навичок учнів з кожної теми;

Форма 3
^
„Розділ 3. Методичні посібники для викладача, майстра виробничого навчання” паспорту комплексного методичного забезпечення з професії

Вид навчальної

літератури


Найменування, автор, ким видано, рік видання, гриф


Відмітка про наявність, кількість

Планування строку прид-бання, розробки, виготовлення
Відпові-дальний

Відмітка про придбання, розробку, виготовлення

1. Окрема методика
2. Збірник дидактичних матеріалів
3. Методичні розробки
4. Методичні
5. Інформаційні матеріали
Розділ 4 - засоби навчання для вивчення тем, розділів і вузлових питань навчального матеріалу предмета теоретичного навчання (див. форма 4);

Форма 4

Розділ 4. Засоби навчання для вивчення тем, розділів і вузлових питань матеріалу предмета теоретичного навчання”паспорту комплексного методичного забезпечення з професії

Тема (розділ)_______________________________________(_________год.)

Вузлові питання навчального мате-ріалу теми (розділу) навчальної програми предмета

Вид і

найменування основних засобів навчання

Відмітка про наявність (кількість)

Запланований термін розробки, виготовлення, придбання


Відпові-дальний

Відмітка про розробку, виготовлення, придбання

1.
8

Розділ 5 - дидактичні засоби навчання для вивчення тем і розділів програми виробничого навчання (див. форма 5).

Форма 5

^ Розділ 5. Дидактичні засоби навчання для вивчення тем і розділів програми виробничого навчання”

паспорту комплексного методичного забезпечення з професії

Теми (підтеми) навчальної програми. Кількість годин


Вид і найменування основних засобів навчання


Відмітка про наявність (кількість)


Запланований термін розробки, виготовлення, придбання


Відпові-

дальний


Відмітка

про розробку, виготовлення, придбання

1.
Розробка розділів паспорта вимагає дидактичного аналізу змісту навчального матеріалу предмета, який здійснюється викладачем з кожної теми з виділенням ключових питань (функціонально завершених частин навчального матеріалу). Результати аналізу служать для систематизації навчальної літератури й складання переліку наявних та необхідних засобів навчання й контролю для формування професійних знань, вмінь, навичок з кожної теми.

Систематизацію навчальної літератури викладач проводить спільно з бібліотечними працівниками училища. Особливу увагу варто приділити забезпеченню навчальної програми інженерно-технічною документацією, що можна здійснити шляхом цільових замовлень по ходу видання нормативів або через інженерну службу підприємства. Технічна документація повинна віддзеркалювати виробничі процеси, на яких учні проходять або будуть проходити навчання. Зразки виробничої документації можна отримати на виробництві, де учні проходять практичне навчання.

Плакати в навчальному процесі мають важливе дидактичне значення для засвоєння знань учнями, тому рекомендується створювати свої робочі варіанти плакатів для кожного уроку.

Найбільш складним є дидактичний аналіз аудіовізуальних засобів навчання (мультімедіа, кінофільмів, діафільмів). Впровадження в навчальний процес відеотехніки значно підвищує ефективність професійного навчання. Дидактичні засоби та їхні методичні можливості можуть бути значно

розширені при комплексному поєднанні їх з іншими засобами. Найбільш раціональною формою систематизації засобів навчання й контролю є створення ряду спеціалізованих комплексів, наприклад:

1) кіно-відео-телевізійний комплекс;

2) контрольно-довідковий комплекс;

3) комплекс об’ємно-пласких наглядних засобів;

4) комплект навчально-методичної документації з забезпечення засобами навчання та контролю.

Впровадження в навчальний процес комп’ютерної техніки дозволяє значно підвищити ефективність самонавчання за умови відповідного програмного забезпечення.

Розміщення комплексів засобів навчання й контролю в навчальному кабінеті може бути, наприклад, таким: засоби для постійного використання в навчальному процесі можуть знаходитися в навчальному кабінеті, інші – на робочих місцях викладачів, майстрів виробничого навчання та в препараторській навчального кабінету.

Найбільш розповсюдженою є систематизація методичної документації по темах навчальної програми, тематичних заліках, розділах письмової роботи.

У процесі вибору засобів навчання треба враховувати, що постійне застосування на уроці одного й того самого засобу втомлює учнів, знижує їхню зацікавленість. Тому варто їх міняти, наприклад: спочатку показати робоче креслення, потім графічно виконати його на дошці, а учні повторюють це в робочих зошитах чи конспектах; через деякий час продемонструвати динамічний плакат або відповідний макет, а на завершення – телепоказ фрагментів різних робочих креслень з контрольним опитуванням учнів.

Розділи 4 і 5 паспорта комплексного методичного забезпечення предметів і професій є основою поточного планування, його здійснення. У них фіксується оптимальна кількість засобів навчання, необхідних для якісного засвоєння навчального матеріалу.

Додаток А

^ Засоби навчання, їхні дидактичні функції

та навчальні ситуації застосуванняп.п

Засоби навчання

Основні дидактичні функції (можливості)

Типові навчальні ситуації застосування

1.

Натуральні наочні посібники

1) дозволяють отримати точну уяву про зовнішній вигляд, будову, взаємодію частин, властивості, вимоги до якості;

2)дозволяють вивчити способи застосування, регулювання, налагодження об’єктів, що вивчаються

Демонстрація та самостійне вивчення:

1) будови;

2) призначення;

3) властивостей;

4)способів застосування, регулювання, налагодження тощо.

2.

Зображувальні наочні посібники:

 • плакати;

 • таблиці;

 • схеми;

 • фотографії;

 • тощо

1) передають інформацію про процеси та об’єкти в різних формах:

- образній;

- графічній;

- схематичній;

- цифровій;

2) дозволяють показати:

- зовнішній вигляд;

- внутрішню будову;

- принцип роботи;

- якісні та кількісні показники об’єктів, процесів, явищ

Демонстрація та самостійне вивчення:

1) принципу дії;

2) будови;

3) призначення;

4) кількісних та якісних показників

3.

Об’ємні засоби навчання:

 • моделі;

 • макети;

 • муляжі

1)дозволяють вивчати принципи дії, взаємодії частин, кінематику механізмів у дії;

2) дозволяють отримати чітку уяву про зовнішній вигляд, будову, форму, розміри,

1) демонстрація та самостійне вивчення принципів дії, взаємодії складових частин, кінематичних ланцюгів механізмів;

2) демонстрація та самостійне використання загальних відомостей про об’єкти, що вивчаються

4.

Екранні засоби навчання:

1) екранне кіно

Засоби наочності, які виступають у ролі самостійного джерела інформації:

 1. розкривають процеси та явища в динаміці їхнього розвитку;

 2. дозволяють вивчати нові види техніки та технології, передові методи праці

1)вивчення об’єктів, явищ, процесів, які недоступні безпосередньому сприйманню;

2) вивчення внутрішньої будови машин, механізмів, агрегатів, пристроїв і процесів, що відбуваються в них;

3) вивчення циклічних процесів, дій, рухів, відеозапис та аналіз власних дій.;

4) демонстрація робочих операцій, навчально-виробничих ситуацій, технічних процесів
2) діафільми

Дозволяють відтворювати системи взаємопов’язаних зображень, які побудовані у відповідності з логікою навчального матеріалу теми; є засобом наочності та самостійним джерелом інформації

Вивчення взаємопов’язаних об’єктів, процесів, явищ та їхніх складових частин
3) діапозитиви

1) передають образну, графічну, схематичну, символічну та текстову інформацію;

2) дозволяють показати зовнішній вигляд, внутрішню будову, принцип роботи об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються

1) застосовують для створення проблемних ситуацій, керівництва самостійного роботою, повторення матеріалу;

2) проведення інструктажів тощо

5.

Транспаранти

Дозволяють за допомогою кодоскопу передавати візуальну інформацію у вигляді малюнка, креслення, схеми, графіка чи тексту, а також демонструвати плоскі прозорі моделі механізмів

Демонстрація об’єктів та їхніх частин, процесів, явищ у змодульованій формі.

6.

Фазограми (накладання транспарантів)

Дозволяють відтворювати за допомогою кодоскопу складні зображення „по фазах” шляхом накладання транспарантів

При необхідності послідовної демонстрації зображень і від частин до цілого

7.

Дидактичні матеріали для роботи учнів:

-картки-завдання;

-узагальнюючі таблиці та інші матеріали на друкованій основі

1) дозволяють швидко запропонувати учням різноманітні навчальні завдання, форми для заповнення при самостійному вивченні, закріпленні та використанні навчального матеріалу;

2) дозволяють індивідуалізувати навчальний процес

1) самостійне вивчення, закріплення, повторення, систематизація навчального матеріалу;

2) контроль знань та вмінь учнів;

3) програмоване вивчення навчального матеріалу

8.

Звукозапис

Дозволяють відтворювати через магнітофонні пристрої різноманітні звукові характеристики працюючих машин, механізмів, апаратів

1)демонстрація та відпрацювання прийомів слухової діагностики та регулювання машин і механізмів;

2) проведення спеціальних занять і вправ з розвитку професійного слуху учнів

9.

Тренажери

1)моделюють будову та функції технічних об’єктів;

2) сприяють орієнтуванню учнів при переході від вивчення теорії до практики;

3) створюють можливість наблизити учнів до реальної виробничої обстановки;

4) дозволяють учням відпрацювати необхідні режими роботи, імітувати складні умови праці та аварійні ситуації;

5) допомагають формувати прийоми самоконтролю

Відпрацювання трудових вмінь та навичок обслуговування складного виробничого обладнання в навчальних умовах

10.

Тестувальні пристрої

1) використовують для полегшення формування одного з рухових навиків з використання нескладних приладів і пристосувань на початкових етапах вправ;

2) ефективним засобом розвитку самоконтролю

Відпрацювання початкових умінь у навчальних умовах на початкових етапах вивчення прийомів операцій

11.

Інструкційні карти

Включають інструктивні вказівки та пояснення з правил, послідовності та технічних вимог щодо виконання трудових прийомів та видів робіт з професій

Вивчення в процесі виробничого навчання трудових прийомів, операцій і видів робіт

12,

Технологічні (інструкційно-технологічні) карти

1) розкривають технологічну послідовність виконання, зміст інструктивних вказівок і технічних вимог до технологічних переходів;

2) відображають технічні засоби та режими виконання робіт комплексного характеру

Виконання робіт комплексного характеру

13.

Завдання для виконання лабораторно-практичних робіт

Розкривають загальні теоретичні відомості про сутність явищ чи процесів, які досліджуються чи перевіряються, засоби та послідовність виконання лабораторно-практичної роботи, способи фіксування результатів і висновків, характер звітності про проведення роботи

Проведення лабораторно-практичних робіт ілюстративного та дослідницького характеру

14.

Навчальні програми для ЕОМ

1) дозволяють індивідуалізувати процес навчання;

2) моделювати процеси та явища в динаміці;

3) самостійне джерело інформації

1) самостійне вивчення навчального матеріалу та закріплення, повторення та систематизація;

2) контроль (самоконтроль) знань та вмінь учнівЛітература:

1. Комплексне методичне забезпечення ПТНЗ. Методичні рекомендації / Укладач В.В.Паржницький.-К.: НМЦ ПТО МОН України, 2005.-16 с.

2. Головінов В.П., Сазонов О.А., Щербаков В.В. Методика підготовки кваліфікованих робітників складних професій з використанням комп’ютерних тренажерів-імітаторів верстатів з ЧПУ (на прикладі підготовки налагоджувальників та операторів верстатів з ЧПУ. Науково-методичне забезпечення діяльності сучасної професійної школи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 11-14 травня 1994 р.- Ч.2.-К., 1994.-С.106-107.

3. Гуржій А.М., Коцур В.П., Волинський В.П., Самсонов В.В. Візуальний та аудіовізуальні засоби навчання. Навчальний посібник.-К., 2003.-173 с.

4. Гуржій А.М., Коцур В.П., Волинський В.П., Самсонов В.В. Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи. Навчальний посібник.-К., 2003.-267 с.

5. Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В. Засоби навчання загально-освітніх навчальних закладів (теоретично-методологічні основи).

6. Коваленко В. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з будівельної механізації.//Професійно-технічна освіта. №3, 199.-С.31-34.

7. Ничкало Н.Г. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів професійної освіти в нових соціально-економічних умовах. Удосконалення навчально-виховного процесу в професійних закладах сільськогосподарського профілю. Науково-методичний збірник. Відпов. Ред. Ничкало Н.Г.-К.: Інститут системних досліджень освіти. Інститут педагогіки АПН України.-1993.-С.19-28.

Схожі:

Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconЗатверджую
До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» приймаються...
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconА. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище»
«Розвиток та впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховнийий процес дптнз «К – п впу»
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconМетодичні рекомендації орієнтовний алгоритм організації методичної...
Орієнтовний алгоритм організації методичної роботи у птнз: Методичні рекомендації/ Укладач: Бервіна О. В., методист І категорії нмц...
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconКомплексно цільова програма «Громадянська освіта та виховання в школі»...
Вивчення найбільш важливих проблем у навчанні та вихованні, обґрунтування їх актуальності
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconМіжрегіональне вище професійне училище зв'язку наказ
Кондратюк В. С., класний керівник Ткачова В. Л.), 23-2 (майстер в/н Цимбаленко Д. Л.), 19-1 (майстер в/н Плис К. Я., класний керівник...
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) icon8 Організаційно – методичне забезпечення програми розвитку дптнз «К – п впу»
Аналіз методичної роботи училища в 2011 – 2012 навчальному році, її вплив на підвищення рівня навчально виховного процесу. Розробити...
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconКомплексне методичне забезпечення
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти міністерства освіти І науки україни
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Укладач: Безушко І. В. методист дптнз «Рівненський центр пто сервісу та дизайну» Комп’ ютерне редагування: Тищенко В. А. – майстер в/н Комплексно-методичне забезпечення (кмз) iconСхвалено погоджено
Укладач: Дубик А. О. – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка