Нака з
Скачати 76.42 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації14.04.2013
Розмір76.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ГОРЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління освіти

Н А К А З

01.04. 2010 року м. Горлівка № 249


Про проведення міського

конкурсу на кращу модель

профільного навчання

На виконання Державного проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», Національної програми «Виховання дітей та учнівської молоді в Україні», галузевої програми «Впровадження профільного навчання на 2008 – 2010 роки», Концепції профільного навчання в старшій школі, регіональної програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки, керуючись наказом управління освіти Донецької обласної державної адміністрації від 15.03.2010 року № 182, з метою виявлення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду щодо організації допрофільної підготовки та профільного навчання, підтримки творчих педагогів, вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу у загальноосвітніх закладах міста

^

НАКАЗУЮ:

1. Провести в квітні 2010 року міський конкурс на кращу модель профільного навчання.


2. Затвердити склад міського оргкомітету та журі конкурсу (додаток № 1) і умови проведення конкурсу (додаток № 2).

3. Покласти організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення конкурсу на міський методичний центр (Починок С.І.).

4. Міському оргкомітету та журі на підставі Умов проведення міського конкурсу на кращу модель профільного навчання до 15. 04.2010 року провести відбір поданих на конкурс матеріалів, визначити кращі роботи в кожній номінації та своєчасно надати заявку на участь у ІІ (обласному) етапі (додаток № 3).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти Яковлеву Р.С. та директора міського методичного центру Починок С.І.
^

Начальник управління освіти М.І. Кружилін

міської ради

Чигір 43158 Завізовано: Надіслано:

Починок С.І. ЗОШ - 40

Яковлева Р.С. Яковлевій - 1


ММЦ - 2

до справи -1

Додаток № 1

до наказу управління освіти

від 01.04.2010 року № 249
^ Оргкомітет міського конкурсу

на кращу модель профільного навчання

Кружилін М.І. - начальник управління освіти, голова оргкомітету

Ісакієва Л.В. - директор НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 – багатопрофільний ліцей «Лідер», президент АКШУ (Донецький осередок)

Чигір С.П. - методист ММЦ, секретар


^ Склад журі міського конкурсу

на кращу модель профільного навчання
Яковлева Р.С. - заступник начальника управління освіти, голова журі

Починок С.І. - директор міського методичного центру, заступник голови журі

Грибова І.О. - головний спеціаліст управління освіти, член журі

Радченко А.Є. - методист міського методичного центру, член журі

Ряска О.Г. - методист міського методичного центру, секретар

Додаток № 3

до наказу управління освіти

від 01.04.2010 року № 249
Заявка

на участь у міському відкритому конкурсі

на кращу модель профільного навчання
1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повні дані)________________________________

____________________________________________________________________

2. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________________

3.Посада_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Поштова адреса: ____________________________________________________

____________________________________________________________________

4. E-mail:____________________________________________________________

5. Телефони:_________________________________________________________

Додаток № 2

до наказу управління освіти

від 01.04.2010 року № 249
^ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ

НА КРАЩУ МОДЕЛЬ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
1. Загальні умови

1.1. Ці Умови визначають принципи та процедуру проведення конкурсного відбору моделей профільного навчання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

1.2. Організатором конкурсу є управління освіти Горлівської міської ради. Безпосередню координацію конкурсу здійснює Горлівський міський методичний центр .

1.3. Міський відкритий конкурс на кращу модель профільного навчання (далі - конкурс) проводиться з метою концентрації управлінського та науково-методичного потенціалу освітніх установ і органів управління освітою під час переходу школи ІІІ ступеня на профільну освіту.

1.4. Завдання конкурсу:

- виявлення інноваційного ресурсу в організації, структурі та змісті допрофільної підготовки і профільного навчання загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- забезпечення якості управлінського та навчально-методичного супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання;

- оцінка й створення міського банку перспективного педагогічного та управлінського досвіду щодо допрофільної підготовки та профільного навчання;

- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи щодо організації профільного навчання;

- привернення уваги суспільства до проблем запровадження профільного навчання старшокласників.

1.5. Конкурс є відкритим. У конкурсі можуть брати участь як окремі педагогічні та науково-педагогічні працівники, так і авторські творчі колективи позашкільних, загальноосвітніх, вищих, інших навчальних закладів, наукових установ та громадських організацій.

1.6. Оголошення про конкурс доводиться до відома навчальних закладів системи загальної середньої та позашкільної освіти ,громадськості через розміщення інформації на сайті управління освіти Горлівської міської ради.

^ 2. Порядок і термін проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться заочно.

2.2. Конкурс проводиться в два етапи: перший – на рівні міста квітень 2010 року; другий – на рівні області – квітень 2010 року.

2.3. Для участі в конкурсі необхідно подати заявку за формою, що додається, та матеріали до міського оргкомітету.

2.4. Журі конкурсу визначають переможців у кожній номінації до 16 квітня та надають матеріали до обласного оргкомітету: заявку на участь (додаток № 3), примірники рукописів моделей профільного навчання а також дані про авторів (П.І.Б., місце роботи, посада, адреса, номери телефонів).

Роботи, надіслані на конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам.

^ 3.Номінації конкурсу

3.1. Зовнішньошкільні моделі організації профільного навчання.

3.2. Модель профільного навчання з жорстко закріпленою структурою.

3.3. Модель профільних груп.

3.4. Модель профільного навчання з індивідуальними навчальними планами.

3.5.Модель старшої школи, орієнтована на створення індивідуальних освітніх програм.

3.6. Модель різновікового розподілу профілів.

3.7. Моделі профільного вивчення окремих предметів.

3.8. Інші авторські моделі.

^ 4. Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс

4.1. Матеріали, що подаються на конкурс, виконуються державною мовою.

4.2. Матеріали складаються з опису моделі профільного навчання (вже реалізованої чи розробленої), додатків та мультимедійної презентації.

4.3. В описі моделі профільного навчання відображаються:

-загальні відомості про заклад освіти, його структура, мета, завдання та принципи діяльності, особливості школи ІІІ ступеня;

-нормативно-правове забезпечення профільного навчання;

-теоретична база профільного навчання;

-організаційно-функціональний зміст профільного навчання, взаємодія з вищими навчальними закладами, науковими установами та науково-виробничими комплексами, громадськими організаціями, бізнес-структурами, громадськістю, сім’єю тощо;

-організація навчально-виховного процесу;

-науково-методичне та програмове забезпечення профільного навчання;

-результати профільного навчання.

4.4.У додатках можуть бути представлені схеми, таблиці, методичні рекомендації та методичні розробки; положення, концепції, статути; матеріали, надруковані у засобах масової інформації, відгуки дітей, батьків, органів управлінь освітою, наукових установ, громадських організацій; зразки символіки, атрибутики, фотографії та ін.

4.5. У мультимедійній презентації моделі профільного навчання відображається його структура та основний зміст діяльності.

4.6.Окремо додається перелік представлених матеріалів.

^ 5.Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються на конкурс

5.1.Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді.

5.2. Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14 пт, Тіmеs New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, з одного боку білого паперу формату А-4.

5.3. Обсяг матеріалу до 10 сторінок.

5.4. Поля: ліве, верхнє та нижнє - не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм.

5.5.Текстова частина має бути чорного кольору;

5.6. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

5.7.Мультимедійна презентація моделі НТУ подається в форматі Power Point.

^ 6. Критерії оцінювання матеріалів конкурсу

Подані матеріали оцінюються за такими критеріями:

-рівень теоретико-методологічних підходів до організації профільного навчання;

-результативність організаційно-методичних заходів щодо забезпечення змісту профільного навчання;

-наявність і дієвість системи задоволення освітніх потреб учнів, їх інтересів та нахилів, сприяння соціальної адаптації;

-технологічність та оптимальність моделі, її відповідність завданням навчального закладу (закладів, організацій), потребам і можливостям педагогів та учнів;

-різноманітність технологій, видів і форм профільного навчання;

-запровадження нових форм і методів взаємодії з навчальними закладами, науковими установами та науково-виробничими комплексами, громадськими організаціями, бізнес структурами, громадськістю, сім’єю тощо;

-відображення принципів державно-громадського управління профільним навчанням, наявність практично діючих органів учнівського самоврядування, наукового товариства учнів, особливості їх діяльності, використання виховного потенціалу профільного навчання;

-організаційно-педагогічне та матеріально-технічне забезпечення функціонування моделі;

-чіткість і доступність опису моделі;

-якість поданих матеріалів (відповідність вимогам конкурсу, грамотність та акуратність оформлення опису моделі, художній рівень презентації).
7. Підведення підсумків конкурсу

7.1.Для підведення підсумків конкурсу створюється журі конкурсу (Додаток 1).

7.2. За підсумками конкурсу визначаються переможці.

7.3.Переможці конкурсу будуть відзначені ДИПЛОМАМИ управління освіти Горлівської міської ради.

7.4.Всі учасники конкурсу отримають відповідний СЕРТИФІКАТ.

7.5. Кращі матеріали конкурсу будуть презентовані на відкритих заходах міського та обласного рівнів.

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка