Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Скачати 93.07 Kb.
НазваЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Дата конвертації15.04.2013
Розмір93.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


.

ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від <

24

>

травня

2011 року

259


смт Згурівка

Про організацію в Згурівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та з метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності Згурівської райдержадміністрації:
1. Встановити, що загальний відділ апарату райдержадміністрації:

1.1. є відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію, що надійшла до райдержадміністрації;

1.2. у встановленому порядку надає запитувачам форми запитів на інформацію згідно з додатком 1;

1.3. надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;

1.4. оформлює запити на інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідності, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов’язковим зазначенням в запиті свого імені, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала);

1.5. обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію;

1.6. вимагає відповідну інформацію в управліннях, відділах, службах райдержадміністрації.

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями малий зал (кімн. № 308 ІІІ поверх)


адміністративного будинку Згурівської райдержадміністрації, розташованого за адресою: вул. Українська, 19, смт Згурівка.
3. Загальному відділу апарату райдержадміністрації:
3.1. у тижневий термін розробити і подати на затвердження голові райдержадміністрації проекти:

- порядку складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

- переліків відомостей, що становлять службову інформацію;

- інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;
3.2. організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації”;
3.3. спільно з спеціалістом І категорії сектору контролю апарату адміністрації ПИСАРЕНКО С.В. внести голові райдержадміністрації пропозиції щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в райдержадміністрації і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті.
4. Покласти на керівників підрозділів апарату, управлінь, відділів, служб райдержадміністрації персональну відповідальність за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.
5. Затвердити перелік інформацій, що підлягають оприлюдненню в районній газеті „Панорама” і на офіційному веб-сайті Згурівської райдержадміністрації (далі – Перелік), що додається (додаток 2).
6. Підрозділам апарату, управлінням, відділам, службам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в районі невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, надавати загальному відділу апарату райдержадміністрації інформацію, визначену Переліком.
7. Загальному відділу апарату райдержадміністрації, редакції районної газети „Панорама” забезпечувати у встановленому законом порядку оприлюднення інформації, визначеної Переліком.


8. Керівникові апарату райдержадміністрації ХОМЕНКО Н.В. забезпечити проведення семінару-навчання із керівниками структурних підрозділів апарату та райдержадміністрації з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
9. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.
Голова адміністрації М.І. Шкаврон
Т.А. Семирозуменко Н.В. Хоменко

С.М. Грицай

Н.Б. Андрієнко


Додаток 1

до розпорядження голови адміністрації

від 24.05.2011 № 259
^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Ім’я (найменування) запитувача ________________________________

________________________________________________________________

Поштова адреса або адреса електронної пошти запитувача _____________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Номер засобу зв’язку запитувача, якщо такий є _______________________

________________________________________________________________

Суть запиту на інформацію (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо) _______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Дата ______________ Підпис _____________________

Відповідно до ст.ст. 19, 20, 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”:

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
^ Керівник апарату

адміністрації Н.В. Хоменко
Додаток 2

до розпорядження голови адміністрації

від 24.05.2011 № 259
П Е Р Е Л І К
інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті „Панорама”

і на офіційному веб-сайті Згурівської райдержадміністрації


з/пНазва розділу інформаційного наповнення

Підрозділи апарату, управління, інші структурні підрозділи Згурівської райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади в районі, відповідальні за подання та актуалізацію інформації

1.

Інформація про організаційну структуру Згурівської райдержад-міністрації

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Згурівської райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

Фінансове управління, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдерж-адміністрації

4.

Розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

5.

Проекти розпоряджень голови Згурівської райдержадміністрації, що підлягають обговоренню (оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття)

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Згурівської райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

7.

Перелік та умови отримання послуг, що надаються Згурівською райдержадміністрацією, форми і зразки документів, правила їх заповнення

Структурні підрозділи райдержадміністрації

8.

Порядок складання, подання до Згурівської райдержадміністрації запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

9.

Порядок оскарження актів Згурівської райдержадміністрації, дій чи бездіяльності її посадових осіб

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

10.

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Згурівська райдержадміністрація

Структурні підрозділи райдерж-

адміністрації, загальний відділ апарату райдержадміністрації

11.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Згурівської райдержадміністрації

Відділ з питань внутрішньої політики апарату райдерж-адміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Згурівської райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, організаційний відділ апарату райдерж-адміністрації

13.

Інформація про розташування у Згурівській райдержадміністрації місць, де запитувачам надаються форми запитів на інформацію

Структурні підрозділи райдерж-

адміністрації, загальний відділ апарату адміністрації

14.

Загальні правила роботи Згурівської райдержадміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку

Сектор кадрової роботи апарату

райдержадміністрації

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

16.

Інформація про діяльність Згурівської райдержадміністрації, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім’я, та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови адміністрації та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

17.

Інформація про розклад роботи та графік прийому громадян

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

18.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

19.

Інформація про перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення

Управління економіки райдержадміністрації

20.

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Згурівської райдержадміністрації та їх керівників

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

21.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, центральна районна лікарня, районна санітарно-епідеміо-логічна станція, РВ ГУ МНС України в Київській області, РВ ГУ МВС України в Київській області


Керівник апарату

адміністрації Н.В. Хоменко

Схожі:

Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація
Державного архіву Київської області від 01. 11. 2010 №80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 №578, з метою забезпечення та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян,...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області
Київської обласної державної адміністрації від 20. 04. 2007 №269 “Про організацію роботи, пов”язаної із частковим відшкодуванням...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Згурівській райдержадміністрації, з метою забезпечення систематичного проведення консультацій з громадськістю з питань формування...
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconС квирська районна державна адміністрація київської області
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail: skvі
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconС квирська районна державна адміністрація київської області
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail: skvі
Згурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Державною фінансовою інспекцією в Харківській області з метою приведення структури районної державної адміністрації у відповідність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка