Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Дата конвертації17.04.2013
Розмір52.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


РЕФЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ЯК СФЕРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладач: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-

бібліографічного відділу


Кривий Ріг

2012

ПЕРЕДМОВА
Сьогодні важливим є усвідомлення широкого значення бібліотечно-бібліографічної діяльності як однієї зі сфер інформаційної діяльності.

Знання теоретичних засад аналітико-синтетичного опрацювання документів, умінь та навичок мікроаналітичного згортання інформації, а саме, анотування та реферування документів дає змогу студентам факультету української філології (спеціалізація – шкільне бібліотекознавство та редагування освітніх видань) розширити межі своєї фахової компетентності в інформаційній сфері.

В навчальний план підготовки майбутніх шкільних бібліотекарів та фахівців з редагування освітніх видань включено спеціальну дисципліну «Реферування документів». Саме знання з цього предмета дають студентам можливість стати кваліфікованими фахівцями з опрацювання наукової інформації. Для того, щоб навчитись якісно здійснювати мікроаналітичне згортання інформації, студенти опановують загальну та спеціальну методики реферування, навчаються складати інформативні та індикативні реферати на наукові статті, навчальні посібники, монографії, тези доповідей з використанням методів екстрагування, перефразування, інтерпретації, анкетного та вибіркового реферування тощо. У процесі реферування важливим є оперативно відшукувати у тексті першоджерел марковані речення, вчитися скорочувати оригінальний текст, не змінюючи його семантики та не наводячи власних думок у тексті вторинного документу. При цьому необхідно розуміти інформаційну цінність термінів у науковому тексті. Реферат охоплює основний зміст первинного документа з основними фактичними відомостями та висновками. Причому цей зміст може бути висвітлено настільки детально, що реферат може замінити читання першоджерела. Якісно створений реферат – це інформація, готова до використання.

Отже, в даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси з питань реферування документів, наявні у фонді бібліотеки: навчальні посібники, статті з періодичних фахових журналів, наукових фахових збірників та електронні ресурси українською і російською мовами (всього 22 джерела). Хронологічно охоплено період 1999 – 2011 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам, бібліотечним фахівцям.


  1. Букшина Т. Ф. Періодичні і продовжувані видання з питань

педагогіки, психології й освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування / Т. Ф. Букшина. – режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011/133.pdf

  1. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації:

навчальний посібник [електронний ресурс] / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 290 с. – режим доступу: http://www.twirpx.com/file/379296/

  1. Зайченко Н. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної

наукової бібліотеки / Н. Зайченко // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 1. –

C. 28-35.

  1. Зайченко Н. Сорока М. Український реферативний журнал

(методологічні та практичні засади розробки і створення) / Н. Зайченко // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – С. 10-12.

5. Коваленко І. Й. Шляхи розвитку галузевої реферативної бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені

В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 251-255.

6. Коваленко І. Й. Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені

В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 129-137.

  1. Коваленко І. Й. Формування галузевої реферативної бази даних

провідними освітянськими бібліотеками: стан і перспективи

/ І. Й. Коваленко. - режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011/125.pdf

  1. Коваленко І. Корпоративна робота освітянських бібліотек України з

формування галузевого реферативного ресурсу / І. Коваленко, Т. Судіна. – режим доступу: http://referatu.net.ua/newreferats/7375/182159

  1. Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера

інформаційної діяльності / І. Коханова // Вісник книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 31-32.

10. Кушнаренко Н. М. Реферативное издание / Н. М. Кушнаренко // Документоведение: учебник / Н. М. Кушнаренко. – К., 2005. – С. 209-214.

11. Кушнаренко Н. М. Реферування документів / Н. М. Кушнаренко,

В. К. Удалова // Наукова обробка документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - К., 2006. – С. 241-277.

12. Лутовинова В.І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян / В.І.Лутовинова // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 4. – С. 133-140.

13. Омельчук В.Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку проблеми розробки / В. Ю. Омельчук // Бібліотечний вісник. – 1995. –

№ 5. – С. 1-13.

14. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/04_kiev/zaichenko.html

15. Система реферування української наукової літератури. Реферативна база даних «Україніка наукова». Служба реферування української наукової літератури. – режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/library/ref.htm

16. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б.Сорока; НАН України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - К.: НБУВ, 2002. - 212 с. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/02smbunl.htm

17. Сорока М. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) / М. Сорока // Бібліотечний вісник. — 1999. — № 3. — С. 5-7.

18. Сорока М. Б. Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова» як ядро Національної системи реферування / М. Б. Сорока // НТІ. — 2000. — № 3. — С. 58-62. - режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=742-

19. Сорока М. Б. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільне використання / М. Б.Сорока // Бібліотечний вісник. – 2002. - № 1. – С. 27-30.

20. Судіна Т. О. Галузевий інформаційно-реферативний ресурс: шляхи створення і використання / Т. О. Судіна. – режим доступу: http://www.library.edu-ua.net/datas/upload/files/sudina.pdf

21. Судіна Т. О. Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації / Т. О. Судіна // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені

В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 137-149.

22. Український реферативний журнал (УРЖ) «Джерело». Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. – 2011. - № 1-6; 2010. - № 1-6.

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка