Урок №7. Тема
Скачати 70.74 Kb.
НазваУрок №7. Тема
Дата конвертації05.03.2013
Розмір70.74 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №7.

ТЕМА: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем».
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем».

Мета: Перевірити засвоєння навчального матеріалу тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем».

Тип уроку: Урок контролю та корегування знань.
Завдання:

Варіант І.

1. (1 бал). Інформатика – це наука:

а) про інформацію на дисках;

б) про комп’ютери;

в) що вивчає властивості та закони опрацювання інформації на комп’ютері;

г) про процеси управління.

Відповідь: в).

2. (1 бал). Всю пам’ять комп’ютера поділяють на:

а) оперативну і кеш-пам’ять;

б) ПЗП і ОЗП;

в) зовнішню і внутрішню;

г) дискову і регістрову.

Відповідь: в).

3. (1 бал). Один мегабайт – це:

а) 1024 байт;

б) 1024 гігабайт;

в) 1024 кілобайт;

г) 1024 терабайт.

Відповідь: в).

4. (3 бали). Опишіть основні характеристики комп’ютерів І-ІІ – го поколінь.

Відповідь: І покоління (1950-1960 рр.) характеризується застосуванням електронних ламп у цифрових схемах, великими габаритами, трудомістким процесом програмування, швидкодією 1000 оп/с. (БЭСМ-1, Стрела, ENIAK).

ІІ покоління (1960-1970 рр.) характеризується застосуванням напівпровідникових елементів – транзисторів, діодів і використанням алгоритмічних мов програмування, швидкодією 100000 оп/с. (Урал-16, Наири).

5. (3 бали). Опишіть пристрої введення інформації в комп’ютер.

Відповідь: Пристрої введення служать для введення інформації в комп’ютер. До них належать:

  • клавіатура – для введення числової та текстової інформації;

  • маніпулятори (миша, трекбол, джойстик) – служать для переміщення курсора на екрані монітора;

  • сканери (ручні, планшетні, барабанні) – призначенні для оптичного зчитування інформації;

  • мікрофон – для введення звукової.

6. (3 балів). Комунікаційні пристрої.

Відповідь: Для передачі даних від одного комп’ютера до інших використовують комунікаційні пристрої. Одним з таких пристроїв є модем. Він використовується для приєднання комп’ютерів до мереж, якими здійснюється передача даних. Модем забезпечує перетворення електричного сигналу комп’ютера в сигнал, який може бути переданий певною мережею, а також здійснює зворотне перетворення сигналів. Відповідно до мережі, якою здійснюється передача даних, розрізняють модеми для телефонних, кабельних, телевізійних, електричних, радіомереж тощо.

За своїм розміщенням модеми бувають внутрішніми і зовнішніми.

Основною властивістю модему є швидкість передавання даних – кількість бітів, переданих за одну секунду. Сучасні модеми передають дані телефонними мережами зі швидкістю 56 Кбіт за секунду і більше. Модеми для інших мереж можуть забезпечувати обмін даними зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду. При приєднанні до комп’ютерних мереж в установах, навчальних закладах, у багатоквартирних будинках і навіть для облаштування домашньої мережі, крім модемів, можуть використовуватися плати комп’ютерних мереж (рис.), які ще називають адаптерами комп’ютерних мереж. Основною властивістю плати комп’ютерної мережі є швидкість передавання даних. Використовують плати зі швидкістю передавання даних 10, 100, 1000 і 10 000 Мбіт за секунду.

^ Варіант ІІ.

1. (1 бал). Якою найменшою одиницею представляють інформацію в комп’ютері?

а) піксель;

б) біт;

в) код;

г) байт.

Відповідь: б).

2. (1 бал). В яких режимах може працювати дисплей?

а) текстовому;

б) кодовому;

в) текстовому та графічному;

г) графічному.

Відповідь: в).

3. (1 бал). Які принтери забезпечують найбільш якісний друк?:

а) струминні;

б) великі;

в) матричні;

г) лазерні.

Відповідь: г).

4. (3 бали). Опишіть основні види пам’яті комп’ютера.

Відповідь: Пам’ять комп’ютера поділяють на внутрішню і зовнішню.

Внутрішня – призначена для тимчасового зберігання даних. При вимкнені живлення, інформація, що знаходиться у внутрішній пам’яті стирається.

Зовнішня – це довготривала ті енергонезалежна пам’ять комп’ютера.

5. (3 бали). Опишіть основні інформаційні процеси?

Відповідь: До інформаційних процесів належать пошук, збір, обробка, передача і збереження інформації.

Пошук інформації. Найпростішими прикладами пошуку інформації є використання предметного або алфавітного покажчиків у книзі, телефонному довіднику тощо. Системи, за допомогою яких здійснюється пошук інформації, називаються інформаційно-пошуковими системами. Сучасні системи для пошуку існують у мережі Інтернет. Вони дають змогу знайти інформацію практично на будь-яку тему: від вирощування кактусів і прогнозу погоди до конструкцій будинків.

Збір інформації. Збором інформації можна називати найпростіші дії, які ви вже не раз виконували.

Збереження інформації. Для того щоб інформація могла стати надбанням багатьох людей, існують певні способи її збереження.

Захист інформації. За сучасних умов, особливо під час роботи в мережах, існує постійна небезпека псування або втрати інформації'.

6. (3 балів). Архітектура комп’ютера за фон Нейманом.

Відповідь: Архітектура ЕОМ - це опис сукупності пристроїв та блоків ЕОМ і зв'язків між ними. Поняття архітектури тісно пов'язане з принципами роботи ЕОМ.

Згідно з ідеями фон Неймана обчислювальна машина має складатися з таких основних компонентів:

- Оперативна пам'ять (ОП). Цей пристрій ми раніше називали пам'яттю, його також називають оперативним запам'ятовуючим пристроєм чи скорочено ОЗП. Оперативна пам'ять складається з пронумерованих комірок, у кожну з яких може бути записане одне двійкове число.

- Арифметично-логічний пристрій (АЛП). Цей пристрій може виконувати певний набір команд, що відповідають арифметичним та логічним операціям. Результат виконаної команди зберігається в АЛП до надходження наступної команди.

- Пристрій управління (ПУ). Цей пристрій забезпечує читання та запис інформації до комірок пам'яті. Він також формує сигнали для керування роботою АЛП та зовнішніх пристроїв.

- Зовнішні пристрої (ЗП). Роль таких пристроїв виконують, насамперед, пристрої введення та виведення інформації. В реальних ЕОМ такими пристроями є клавіатура, монітор, принтер.
Домашнє завдання:

  1. Повторити вивчений навчальний матеріал тем.


Варіант І.

1. (1 бал). Інформатика – це наука: а) про інформацію на дисках; б) про комп’ютери; в) що вивчає властивості та закони опрацювання інформації на комп’ютері; г) про процеси управління.

2. (1 бал). Всю пам’ять комп’ютера поділяють на: а) оперативну і кеш-пам’ять; б) ПЗП і ОЗП; в) зовнішню і внутрішню;г) дискову і регістрову.

3. (1 бал). Один мегабайт – це: а) 1024 байт; б) 1024 гігабайт; в) 1024 кілобайт; г) 1024 терабайт.

4. (3 бали). Опишіть основні характеристики комп’ютерів І-ІІ – го поколінь.

5. (3 бали). Опишіть пристрої введення інформації в комп’ютер.

6. (3 балів). Комунікаційні пристрої.

Варіант ІІ.

1. (1 бал). Якою найменшою одиницею представляють інформацію в комп’ютері? а) піксель; б) біт; в) код; г) байт.

2. (1 бал). В яких режимах може працювати дисплей? а) текстовому; б) кодовому; в) текстовому та графічному; г) графічному.

3. (1 бал). Які принтери забезпечують найбільш якісний друк? а) струминні; б) великі; в) матричні; г) лазерні.

4. (3 бали). Опишіть основні види пам’яті комп’ютера.

5. (3 бали). Опишіть основні інформаційні процеси?

6. (3 балів). Архітектура комп’ютера за фон Нейманом.

Варіант І.

1. (1 бал). Інформатика – це наука: а) про інформацію на дисках; б) про комп’ютери; в) що вивчає властивості та закони опрацювання інформації на комп’ютері; г) про процеси управління.

2. (1 бал). Всю пам’ять комп’ютера поділяють на: а) оперативну і кеш-пам’ять; б) ПЗП і ОЗП; в) зовнішню і внутрішню;г) дискову і регістрову.

3. (1 бал). Один мегабайт – це: а) 1024 байт; б) 1024 гігабайт; в) 1024 кілобайт; г) 1024 терабайт.

4. (3 бали). Опишіть основні характеристики комп’ютерів І-ІІ – го поколінь.

5. (3 бали). Опишіть пристрої введення інформації в комп’ютер.

6. (3 балів). Комунікаційні пристрої.

Варіант ІІ.

1. (1 бал). Якою найменшою одиницею представляють інформацію в комп’ютері? а) піксель; б) біт; в) код; г) байт.

2. (1 бал). В яких режимах може працювати дисплей? а) текстовому; б) кодовому; в) текстовому та графічному; г) графічному.

3. (1 бал). Які принтери забезпечують найбільш якісний друк? а) струминні; б) великі; в) матричні; г) лазерні.

4. (3 бали). Опишіть основні види пам’яті комп’ютера.

5. (3 бали). Опишіть основні інформаційні процеси?

6. (3 балів). Архітектура комп’ютера за фон Нейманом.

Варіант І.

1. (1 бал). Інформатика – це наука: а) про інформацію на дисках; б) про комп’ютери; в) що вивчає властивості та закони опрацювання інформації на комп’ютері; г) про процеси управління.

2. (1 бал). Всю пам’ять комп’ютера поділяють на: а) оперативну і кеш-пам’ять; б) ПЗП і ОЗП; в) зовнішню і внутрішню;г) дискову і регістрову.

3. (1 бал). Один мегабайт – це: а) 1024 байт; б) 1024 гігабайт; в) 1024 кілобайт; г) 1024 терабайт.

4. (3 бали). Опишіть основні характеристики комп’ютерів І-ІІ – го поколінь.

5. (3 бали). Опишіть пристрої введення інформації в комп’ютер.

6. (3 балів). Комунікаційні пристрої.

Варіант ІІ.

1. (1 бал). Якою найменшою одиницею представляють інформацію в комп’ютері? а) піксель; б) біт; в) код; г) байт.

2. (1 бал). В яких режимах може працювати дисплей? а) текстовому; б) кодовому; в) текстовому та графічному; г) графічному.

3. (1 бал). Які принтери забезпечують найбільш якісний друк? а) струминні; б) великі; в) матричні; г) лазерні.

4. (3 бали). Опишіть основні види пам’яті комп’ютера.

5. (3 бали). Опишіть основні інформаційні процеси?

6. (3 балів). Архітектура комп’ютера за фон Нейманом.

Підсумковий урок з тем

«Інформація. Інформаційні процеси та системи»,

«Апаратне забезпечення інформаційних систем».

(завдання)

Схожі:

Урок №7. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №7. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №7. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №7. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №7. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №7. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №7. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №7. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №7. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Урок №7. Тема iconУрок №16. Тема
Тема: Форматування та записування дисків. Стискання, архівування та розархівування даних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка