У дніпропетровській області
Скачати 90.21 Kb.
НазваУ дніпропетровській області
Дата конвертації18.04.2013
Розмір90.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З20.09.2011 м. Дніпропетровськ № 97


Про проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Лідерські здібності в мені» серед учнів професійно-технічних навчальних закладівНа виконання Державної цільової програми розвитку профтехосвіти на 2011-2015 роки з метою розвитку творчого потенціалу учнівської молоді, захисту їх прав, інтересів, залучення до участі у громадському житті
НАКАЗУЮ:


 1. Провести з 1 жовтня 2011 року до 30 січня 2012 року обласний конкурс учнівських проектів «Лідерські здібності в мені» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів області (далі - Конкурс).

 2. Затвердити Положення про Конкурс, склад оргкомітету і журі, що додаються.

 3. Методисту Єгоркіній О.Ф. здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу.

 4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів області забезпечити участь учнів у Конкурсі.

 5. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
Директор В.М.Василиненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

від 20.09.2011 № 97
ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс учнівських проектів

«Лідерські здібності в мені» серед учнів

професійно-технічних навчальних закладів області

Організатор конкурсу – навчально–методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.
Мета конкурсу:

 • розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, захист їх прав і інтересів, залучення до участі у громадському житті;

 • сприяння самореалізації учнів ПТНЗ;

 • сприяння у формуванні національної свідомості, почуття патріотизму, громадянської компетенції;

 • рзвиток лідерського потенціалу учнів;

 • розвиток у учнів уміння самостійно мислити, доступно викладати думки, робити висновки, будувати прогнози, сприймати себе як частину групи, громади, суспільства;

 • розвиток креативного мислення.


^ Очікуваний результат: розбудова демократичної системи учнівського самоврядування в навчальних закладах, створення життєздатних органів учнівського самоврядування, стимулювання розвитку й реалізації лідерського потенціалу юнаків та дівчат у різних сферах їх життєдіяльності, встановлення контактів з громадськими організаціями, готовність до участі в процесах державотворення.
^ Учасники конкурсу:

До участі запрошуються індивідуальні автори з числа учнів ПТНЗ області.
Етапи проведення конкурсу:

Конкурс проводиться в п’ять етапів.

^ 1 етап. Прийом заявок і конкурсних робіт

Заявки на участь і конкурсні роботи приймаються з 15 грудня 2011 року по 15 січня 2012 року. Заявка повинна включати заповнену анкету учасника (Додаток 1), конкурсну роботу на паперовому й електронному носіях (друкований документ, СD-диск із записом конкурсного матеріалу. На футлярі диска повинні бути зазначені: прізвище й ім'я автора; назва роботи).

2 етап. Оцінка конкурсних робіт (Відбірний етап)

На другому етапі конкурсу заявки розглядаються Радою, яка відбирає 10 кращих робіт для участі у фінальному етапі конкурсу. Автори 10 кращих конкурсних робіт одержують персональне запрошення для участі у фіналі конкурсу по телефону, електронній пошті. Прізвища півфіналістів будуть розміщені на сайті навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.

Рада може звернутися до учасників для роз'яснення окремих положень, а також запропонувати надати більш розгорнутий опис по проекту.
3 етап. Доробка проекту й підготовка презентації

Фіналісти повинні доробити проекти відповідно до рекомендацій Ради. Підготувати презентацію проекту у форматі Microsoft PowerPoint і надати до 01 лютого 2012 року до НМЦ ПТО.
4 етап. Презентація проекту «Лідерські здібності в мені»

Конкурсант повинен провести презентацію проекту :

 • тривалість презентації не більше 15 хв.

 • зміст презентації - усна розповідь і презентація у форматі Microsoft PowerPoint, яка відображатиме мету, завдання, необхідні ресурси, механізм реалізації проекту й бажані результати;

 • конкурсант при необхідності повинен відповісти на питання присутніх.

За підсумками захисту конкурсних робіт Рада більшістю голосів вибирає переможців Конкурсу, що зайняли 1 - 3 місця. Рішення Ради оформляється протоколом.
5 етап. Оголошення підсумків, нагородження переможців

Оголошення підсумків Конкурсу. Переможці Конкурсу будуть нагороджені коштовними призами й дипломами. Специфікації призів можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
^ Вимоги до змісту роботи

Проект учня повинен складатися з наступних частин.

Перша частина “Вступ” повинна обґрунтовувати актуальність обраної теми, ідеї успіху як мети й мотиву освітньої та життєвої стратегії.

Друга частина “Презентаційна” повинна містити аналіз та оцінку реального стану організації учнівського самоврядування в закладі, формування комплексу проблем, можливі шляхи їх вирішення, виклад ідеї залучення учнівської молоді до активної соціальної практики в різних формах та її втілення. Створення проекту вдосконалення ситуації.

В останній частині “Висновки” учень аналізує результати роботи та робить узагальнюючий висновок. Крім загальних висновків про роботу, учень відповідає на питання рефлексивного характеру: що я довідався, виконуючи роботу, яка частина роботи викликала найбільші труднощі? Чому? Що змінилося в мені під час виконання роботи?

Орієнтовні приклади тем:

 • Лідерство – запорука успіху

 • Цілі розвитку тисячоліття України та участь молоді у процесі прийняття рішень

 • Модель сучасного лідера

 • Учнівське самоврядування моєї мрії

 • Стратегія успіху

 • Основи волонтерського менеджменту

 • Лідер в інформаційному суспільстві

 • Менеджер соціального проекту

 • Якщо хочеш змінити світ на краще – почни з себе

 • Твори своє життя

 • Кожна справа має старт і фініш


Критерії оцінки проекту

Актуальність проекту оцінюється як з погляду практичної значимості, так і загальної значимості для суспільства.

При оцінці проекту, будуть враховані наступні питання:

Чи пропонує проект нові рішення старих проблем?

Відповідність проекту заявленій темі, змістовне розкриття проблеми.

Ступінь творчої участі учнів у проведенні програми практичних дій.

Оцінка й експертиза проектів:

 • актуальність поставленого завдання;

 • новизна розв'язуваного завдання;

 • уміння автора виділити й сформулювати проблему, мету й завдання проекту;

 • оригінальність методів вирішення завдання;

 • новизна діяльності;

 • громадське значення результатів роботи;

 • оформлення проектної роботи;

 • ерудованість автора в розглянутій області.

Максимальна оцінка за кожен параметр - 5 балів.
Порядок оформлення проектів

1. Загальний обсяг проекту не повинен перевищувати 20 сторінок, включаючи титульний лист, анотацію, ілюстрації, графіки, малюнки, фотографії, перелік посилань і додатків, список літератури.

2. Текст повинен бути розташований на одній стороні листа, надрукований через полуторний міжстроковий інтервал, шрифт звичайний (не жирний, не курсив), Times New Roman, 14 розмір, параметри сторінки: верхнього, нижнього, праве поля - 2 див, ліве поле - 3 див. Текст форматується «по ширині».

3. Додатки (входять у загальний обсяг проекту, що не перевищує 20 сторінок) - не більше 5 сторінок (ілюстрації, фотографії, графіки, таблиці й т.д.) повинні бути розміщені наприкінці роботи після списку літератури. На титульному листі проекту обов'язково повинні бути зазначені:

назва проекту, ім’я й прізвище автора проекту, місце навчання й повні прізвища, імена та по батькові керівників із вказівкою посади.

4. Друга сторінка проекту повинна бути анотацією - коротким описом проекту, що включає головні розділи проекту, такі, як ціль проекту, досягнуті результати й висновки, а також коротке пояснення того, як цей проект вплинув на ваше життя і громади. Обсяг анотації не повинен перевищувати 20 рядків.
^ Додаткові умови

Проекти, виконані з порушеннями правил оформлення, не будуть прийматися до розгляду або будуть оцінюватися зі зниженням балів.

Проекти, виконані з порушенням авторських прав (плагіат), до конкурсу допускатися не будуть.

Додаток1

АНКЕТА УЧАСНИКА конкурсу учнівських проектів «Лідерські здібності в мені»з/п

Питання

Відповідь

1

ПІБ учасника
2

Дата народження
3

Навчальний заклад (назва закладу, група, курс)
4

Адреса проживання, телефони, e-mail
5

Чому Ви вирішили взяти участь у конкурсі?
6

Опис конкурсної роботи:(назва, прикладені матеріали)
7

Інформація про радника роботи (ПІБ, дата народження, навчальний заклад, посада)
8

Додаткова інформація про себе

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

від 20.09.2011 № 97

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

обласного конкурсу учнівських проектів «Лідерські здібності в мені»

серед учнів професійно-технічних навчальних закладівВасилиненко В.М. - директор навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області, голова організаційного комітету
Корнієнко М.М. - заступник директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області, заступник голови

Члени організаційного комітету:
Зозуля Н.В. - директор Криворізького міського методичного центру профтехосвіти
Головченко С.В. - методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області
Єгоркіна О.Ф. - методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області
Філіппов А.К. - заступник голови обласної асоціації працівників профтехосвіти (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

від 20.09.2011 № 97
^ Ж У Р І

обласного конкурсу учнівських проектів «Лідерські здібності в мені» серед учнів професійно-технічних навчальних закладівВасилиненко В.М. - директор навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області, голова журі

Корнієнко М.М. - заступник директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області, заступник голови

Члени журі:
Єгоркіна О.Ф. - методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області
Керницька Т.В. - методист Криворізького міського методичного центру профтехосвіти
Киба Н.В. - методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області
Мартинова Т.І. - заступник директора з навчально-виховної роботи Дніпропетровського центру професійної освіти
Булах М.Ю. - майстер виробничого навчання ПТУ-2
Березовський Б. - президент учнівського самоврядування Дніпропетровського навчально-виробничого центру № 2
Піщанська В.М. - завідуюча відділенням виховних технологій Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

Схожі:

У дніпропетровській області iconТа короткий зміст заняття
Організувати роботу Школи молодого профорієнтатора з числа педпрацівників птнз області на 2012–2013 навчальний рік на базі навчально-методичного...
У дніпропетровській області iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Доводимо до Вашого відома, що з метою системної допомоги педагогічним працівникам та керівникам птнз області нмц пто у Дніпропетровській...
У дніпропетровській області iconУ дніпропетровській області
Птнз, в якому взяли участь 22 працівника І 39 учнів з 23 професійно-технічних навчальних закладів
У дніпропетровській області iconУ дніпропетровській області
Про проведення обласного конкурсу еколого дослідницьких проектів «Я – Професія – Екологія Україна»
У дніпропетровській області iconУ дніпропетровській області
Про підсумки проведення обласного конкурсу еколого дослідницьких проектів «Я – Професія – Екологія Україна»
У дніпропетровській області icon«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради
Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області
У дніпропетровській області iconЖовтоводський міський суд
Відповідач: Відділ даі з обслуговування адмінтериторії м. Кривого Рогу удаі гу мвс україни в Дніпропетровській області
У дніпропетровській області iconУ дніпропетровській області
...
У дніпропетровській області iconУ дніпропетровській області
Про підсумки проведення обласного конкурсу учнівський проектів «Моя професія – моя гордість» серед учнів професійно-технічних навчальних...
У дніпропетровській області iconУ дніпропетровській області
Птнз, кращі заходи з пропагування енергозбереження у житловій оселі, навчальному закладі, населеному пункті, спрямовані на виховування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка