Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика
Скачати 82.74 Kb.
НазваОрієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика
Дата конвертації18.04.2013
Розмір82.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ДЛЯ 5 КЛАСУ
МАТЕМАТИКА

  1. години на тиждень, усього -140 годин)


Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня підготовленості учнів, їх індивідуальних особливостей, рівня майстерності та досвіду, вибору форм і методів вивчення конкретної теми та ін.уроку


Кількість годин


^ Тема уроку


Дата

1

2

3

4

1
2
3

4
5,6

7
8
9

10

11,12
13,14

15,16

17

18

19,20
21,22

23,24

25

1
1
1

1
2

1
1
1

1

2
2

2

1

1

2
2

2

1

І семестр (64 год)

І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ (36 год)
Тема 1. Натуральні числа. Величини (10 год)

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль.

Запис натуральних чисел. Розряди і класи натуральних чисел

Округлення натуральних чисел. Правила округлення

Величини. Вимірювання величин. Метрична система мір. Приклади неметричних систем мір

Вирази. Числові та буквені вирази. Числове значення буквеного виразу. Формули. Обчислення за формулами

Рівняння. Корінь рівняння. Розв’язування найпростіших рівнянь

Порівняння натуральних чисел. Нерівності. Знаки «<» і «>»

^ Тематична контрольна робота № 1

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 2. Додавання і віднімання натуральних чисел ( 8 год)

Додавання. Компоненти додавання. Переставна і сполучна властивості додавання. Властивості суми

Віднімання. Компоненти віднімання. Віднімання суми від числа і числа від суми. Додавання і віднімання різниці

Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь

^ Тематична контрольна робота № 2

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 3. Множення і ділення натуральних чисел та їх властивості (10 год)

Множення. Компоненти множення, письмове множення

Ділення. Компоненти ділення. Письмове ділення

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення. Залежність між компонентами множення і ділення

Ділення з остачею
1

2

3

4

26

27

28

29,30
31,32

33,34

35

36

37

38,39
40,41
42-44
45,46

47

48
49,50
51,52

53,54
55,56

57,58
59
60

61

62-64

65
66


1

1

1

2
2

2

1

1

1

2
2
3
2

1

1
2
2

2
2

2
1
1

1

3

1
1


Квадрат і куб числа. Розв’язування вправ і задач

^ Тематична контрольна робота № 3

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 4. Арифметичні дії над натуральними числами (8 год)

Дії першого і другого ступенів, приклади на всі дії з натуральними числами

Розв’язування рівнянь

Розв’язування текстових задач

^ Тематична контрольна робота № 4

Аналіз тематичної контрольної роботи
ІІ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (28 год)
Тема 5. Відрізок. Промінь, Ламана, Кут (12 год)

Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина

Промінь. Відрізок. Побудова відрізка даної довжини та вимірювання відрізків. Ламана. Довжина ламаної

Числовий промінь. Шкали. Види шкал, їх використання

Кут. Вимірювання кутів. Транспортир. Види кутів: гострий, прямий, тупий, розгорнутий. Побудова кутів

Розв’язування задач

^ Тематична контрольна робота № 5

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 6 Многокутники. Площі та об’єми (16 год)

Прямокутник. Квадрат, многокутник. Периметр многокутника

Трикутник. Види трикутників

Рівність фігур. Площа квадрата. Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі

Обчислення площ за формулами

Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Одиниці об’єму

Об’єм куба, прямокутного паралелепіпеда. Формули об’ємів куба і прямокутного паралелепіпеда

^ Тематична контрольна робота № 6

Аналіз тематичної контрольної роботи

Розв’язування задач
ІІ семестр (76 год)
ІІІ. ДРОБОВІ ЧИСЛА (64 год)
Тема 7. Звичайні дроби (15 год)

Дробові числа. Дріб як частина цілого. Чисельник і знаменник дробу

Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел. Запис натурального числа у
1

2

3

4


67-69

70,71

72-74
75-77
78

79

80

81,82

83,84

85,86
87,88

89

90

91,92

93

94,95

96,97

98,99

100

101,102
103,104

105-108

109

110


111,112

113,114
115,116

117,118

119,120

121,122

123,124

125,126

127

128
3

2

3
3
1

1

1

2

2

2
2

1

1

2

1

2

2

2

1

2
2

4

1

1


2

2
2

2

2

2

2

2

1

1вигляді звичайного дробу

Правильні і неправильні дроби. Дробові числа. Виділення цілої частини з неправильного дробу. Перетворення дробових чисел у неправильний дріб

Порівняння дробів

Додавання і віднімання дробів і дробових чисел з однаковими знаменниками

Розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу

^ Тематична контрольна робота № 7

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 8. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів (11 год)

Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів

Порівняння десяткових дробів

Округлення десяткових дробів

Додавання і віднімання десяткових дробів. Письмове додавання і віднімання десяткових дробів

Розв’язування вправ і задач

^ Тематична контрольна робота № 8

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 9. Множення і ділення десяткових дробів (20 год)

Множення десяткових дробів, письмове множення

Множення дробів на розрядну одиницю

Властивості множення десяткових дробів

Ділення десяткових дробів на натуральне число

Ділення на десятковий дріб

Ділення десяткового дробу на розрядну одиницю

Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

^ Тематична контрольна робота № 9

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема 10. Масштаб. Середнє арифметичне кількох чисел. Обчислення на калькуляторі. Задачі на відсотки. Побудова діаграм (18 гол)

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті

Середнє арифметичне, його застосування для розв’язування задач

Обчислення на калькуляторі. Практична робота

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

Знаходження числа за його відсотком

Знаходження відсоткового відношення

Розв’язування задач на відсотки

Лінійні та стовпчасті діаграми. Їх побудова

^ Тематична контрольна робота № 10

Аналіз тематичної контрольної роботи


1

2

3

4


129,130

131,132

133

134

135

136

137,138
139
140


2

2

1

1

1

1

2
1
1


^ IV. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (12 год)
Розв’язування задач на рух і дроби

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею, сумою (різницею) і кратним відношенням

Розв’язування задач геометричного змісту

Розв’язування задач на всі дії з числами

Розв’язування рівнянь

Підсумкова контрольна робота

Розв’язування комбінованих задач і задач підвищеної складності

Розв’язування задач і вправ логічного характеру, геометричного змісту та ін.

Розв’язування цікавих задач. Підсумковий урок
Схожі:

Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика icon№1 “Зустрічайте моїх друзів!”
Орієнтовне календарно – тематичне планування уроків іноземної мови у І семестрі 2 класу за новим Державним стандартом початкової...
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconОрієнтовне тематичне поурочне планування з алгебри І початків аналізу для 11 класу

Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування занять з трудового навчання
Надія боринець, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти І технологій іппо
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень

Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconУроку
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу за підручником А. Несвіт “English”
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconУроку
Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу, розроблене для рівня стандарту (академічного)
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconОрієнтовне календарно-тематичне планування предмета «основи здоров’Я»
Здоровий спосіб життя як умова збереження І зміцнення здоров'я. Складові здорового способу життя
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 8 класу
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія І взаємовпливи
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 7 класу
Контрольна робота №1 з теми «Фольклорні балади»(тести,розгорнуті відповіді,різнорівневі завдання)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка