Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість
Скачати 90.32 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість
Дата конвертації20.04.2013
Розмір90.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
(Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Укладач: О. Б. Поліщук, зав. сектору інформаційно -

бібліографічного відділу

КРИВИЙ РІГ

2013

ПЕРЕДМОВА

Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій і матеріалів у всіх галузях господарства.

Хімічна промисловість є матеріаломісткою галуззю та використовує у своєму виробництві різноманітну сировину. Хімічне перетворення лежить в основі одержання будівельних і в'яжучих матеріалів, металів, виробництв медичної промисловості і мікробіології, процесів горіння в енергетиці і на транспорті і т. д.

Хімічна промисловість у всьому світі розвивається швидкими темпами. Асортимент продукції, що випускається галузями хімічної промисловості, постійно розширюється та оновлюється. Особлива увага приділяється підвищенню якості виробів, створенню нових матеріалів з визначеними властивостями.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки Криворізького педагогічного інституту.

У даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено 55 інформаційних ресурсів (посібники, статті з періодичних фахових журналів, газет, збірників українською і російською мовами. Охоплює період з 1963 по 2012 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам, а також тим, хто цікавиться науковими основами і перспективами хімічного виробництва.


 1. Аболит А. А.  Перспективы развития бизнеса в области обращения ТБО / А. А. Аболит // Экология и жизнь. – 2008. – № 12. – С. 16–19.

 2. Авдеев Я. Г. Российская химическая наука и промышленность в Первую мировую войну: из истории химии / Я. Г. Авдеев, Н. И. Савиткин // Химия в школе. – 2011. – № 7 . – С. 68–71.

 3. 66 (075.8)

А 22 Автоматическое управление в химической промышленности : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / под. ред. Е. Г. Дудникова. – М. : Химия, 1987. – 367 с.

 1. 66(075.8)

А 52 Алтухов К. В. Химическая технология : учеб. пособ. для студ. хим. и биол. спец. ин-тов / К. В. Алтухов, И. П. Мухленов, Е. С. Тумаркина. – М. : Просвещение, 1985. – 304 с.

 1. Асадов Х. Вопросы экономической устойчивости химических предприятий Азербайджана / Халид Асадов // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 52–55.

 2. Белов Д. В. Нестабильная устойчивость или неустойчивая стабильность? Наука и промышленность / Д. В. Белов, Е. А. Захаров // Химия в школе. – 2006. – № 1 . – С. 9–15.

 3. 66 (075.8)

Б 42 Белоцветов А. В. Химическая технология: учеб. для студ. пед. ин-тов / А. В. Белоцветов, С. Д. Бесков, Н. Г. Ключников. – изд. 4-е, перераб. – М. : Просвещение, 1976. – 319 с.

 1.   Бірюкова А. В. Хімічна промисловість. 9 клас / А. В. Бірюкова // Географія. – 2009. – № 23. – С. 33–38.

 2. Верех-Білоусова К. Й. Багатотоннажні відходи вугільної промисловості. Дослідження можливості використання як техногенноутворених джерел алюмінієвої сировини / К. Й. Верех-Білоусова // Хімічна промисловість України. – 2011. – № 1. – С. 20–23.

 3. Войнаренко М. Проблеми та перспективи розвитку хімічної промисловості України / Михайло Войнаренко // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 60.

 4. Вороненко Т.  Розвиток хімічного виробництва в Україні / Т. Вороненко, Я. Куреза // Хімія. Шкільний світ. – 2008. – № 6, лютий. –

С. 2–6.

 1. Гапон Н. Хімічна промисловість: урок-дослідження / Н. Гапон // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 11. – С. 10–11.

 2. 66

Г 61 Голованов М. Г. Хімія всюди / М. Г. Голованів. – К. : Радянська школа, 1972. – 48 с.

 1.   66 (075.8)

Г 65 Гончаров А. І. Основи хімічної технології : посіб. для студ. природ. фак. пед. ін-тів / А. І. Гончаров, О. В. Стеценко. – К. : Вища школа, 1971. – 459 с.

 1. Даникович А. Г. Інноваційні технології – стратегічний напрямок розвитку легкої промисловості / А. Г. Даникович, М. В. Новіков // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 2. – С. 23–27.  

 2. Даниленко Г. Тема уроку: Хімічна промисловість України / Г. Даниленко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 37. – С. 13–14.

 3.  66

Д 46 Дильман В. В. Методы модельных уравнений и аналогий в химической технологии / В. В. Дильман, А. Д. Полянин. – М. : Химия, 1988. – 304 с.

 1. 66

Д 86 Душкин С. С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях / С. С. Душкин, В. Н. Евстратов. – М. : Химия, 1986. – 144 с.

 1. Жилин Д. М. Состояние и тенденции развития химической промышленности / Д. М. Жилин // Химия в школе. – 2012. – № 6. – С. 7–11.

 2. Кирилова Л. Хімічна промисловість України: бінарний урок із географії та хімії, 9-й клас / Л. Кирилова, З. Сивоголовко // Хімія. Шкільний світ. – 2009. – № 35. – С. 3–6.

 3. Ковальчук Н. Хімічна промисловість: інтегрований урок у 9 му класі / Н. Ковальчук, Н. Сатир // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 5. – С. 17–18.

 4. Ковальчук Н.   Хімічна промисловість: інтегрований урок (географія, хімія), 9 клас / Н. Ковальчук, Н. Сатир // Хімія: Шкільний світ. –2008. – № 6. – С. 11–12.

 5. Ковеня Т. В. Аналіз роботи підприємств хімічного комплексу України в 2010 році // Хімічна промисловість України. – 2011. – № 2. –

С. 5–17.

 1. Ковеня Т. В. Підсумки роботи підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості України // Хімічна промисловість України. –2012. – № 2. – С. 3–19.

 2. Ковеня Т. В. Підсумки роботи підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості за 2011 рік (Закінчення) // Хімічна промисловість України. – 2012. – № 4. – С. 3–15.

 3.  Криворотова О. Інтегрований урок на тему «Хімічна промисловість України» / О. Криворотова, О. Лукашевич // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 5. – С. 26–27.

 4. Криворотова О. В. Хімічна промисловість. 10 клас / О. В. Криворотова, О. В. Лукашевич // Географія. – 2009. – № 20. – С. 35–36.

 5. Криворотова О. Хімічна промисловість: інтегрований урок хімії і географії / Ольга Криворотова, Ольга Лукашевич // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 3. – С. 15–16.

 6. 661

К 90 Кульський Л. А. Методи очищення стічних вод хімічної промисловості / Л. А. Кульський, О. М. Когановський. – К., 1961. – 47 с.


 1. 66(075.8)

К 95 Кутепов М. А. Общая химическая технология : учеб. для вузов по спец. «Хим. технология» / А Кутепов, Т. Бондарева, Беренгартен. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1990. – 520 с.

 1. 66

К 95 Кучеренко Н. О. Питання хімічної технології в курсі середньої школи : посібник для вчителів / Н. О. Кучеренко, О. М. Русько. – К. : Радянська школа, 1956. – 91 с.

 1. 661.7(075.8)

Л 33 Лебедев Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза : учеб. для хим. - техн. спец. вузов / Н. Н. Лебедев. – 4-е изд., перераб., доп. – М. : Химия, 1988. – 592 с.

 1. 66

Л 63 Листов В. В. Химическая промышленность в одиннадцатой пятилетке / В. В. Листов. – М. : Химия, 1984. – 168 с.

 1. Лях Н. М. Інтегрований урок хімії в 11 класі з теми «Хімія й екологія» / Н. М. Лях // Хімія : наук.-метод. журн. – 2012. – № 9. – С. 36–39.

 2. Міргаєва Л. А. «Кому загрожує небезпека? Вам» (В. Гюго) (урок-семінар про значення продуктів хімічної промисловості) / Л. А. Міргаєва // Все для вчителя. – 2010. – № 16–18. – С. 80–83.

 3. 66 (075.8)

М 92 Мухленов И. П. Основы химической технологии : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. И. П. Мухленова. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Высшая школа, 1975. – 344 с.

 1. Найденкова С. А. Учащимся о химической промышленности и научно-техническом прогрессе / С. А. Найденкова, Л. Г. Лукоянова // Химия в школе. – 2008. – № 5. – С. 41–44 .


 1. Окисна конверсія метанолу у формальдегід. Дослідження процесу відкладання вуглецю на Аg/пемза каталізаторі [А. М. Бутенко, Н. О. Кириллова, О. Я. Лобойко, О. В. Роменський] // Хімічна промисловість України. – 2011. – № 3. – С. 17–20.

 2. 66(075.8)

О- 75 Осокин А. С. Основы общей химической технологи: учеб. пособ. для ВУЗов / А. С. Осокин. – М. : Высшая школа, 1963. – 390 с.

 1. Петринка Л. Інтегрований урок на тему «Хімічна промисловість» / Л. Петринка // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 3. –

С. 9–12.

 1.  66

Р 17 Развитие химической промышленности в СССР. 1917–1980: в 2 т. Т. 1. Развитие научной и материально-технической базы химической промышленности: монография / под общ. ред. Л. А. Кондратова, Н. М. Жаворонкова. – М. : Наука, 1984. – 368 с.

 1. 66

Р 17 Развитие химической промышленности в СССР. 1917–1980: в 2 т. Т. 2. Развитие отдельных отраслей химической промышленности: монография / под общ. ред. Л. А. Кондратова, Н. М. Жаворонкова. – М. : Наука, 1984. – 399 с.

 1. Петринка Л. В. Інтегрований урок на тему «Хімічна промисловість» / Л. В. Петринка // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 3. – С. 9–12.

 2. Петрушка І. М. Природні мінерали для використання в природоохоронних технологіях. Ефективні шляхи модифікування / І. М. Петрушка, М. С. Мальований // Хімічна промисловість України. – 2012. – № 5. – С. 64–68.


 1. 66

П 90 Путилов А. В. Адсорбционно-каталические методы очистки газовых сред в химической технологии / А. В. Путилов, С. Кудрявцев, Н. Петрухин. – М. : Химия, 1989. – 48 с.

 1. Смагіна І. В. Хімічна промисловість України на початку XXI століття. 9 клас / І. В. Смагіна // Географія. – 2012. – № 11–12. –

С. 64–66.

 1. 66: 621. 762(075.8)

С 79 Степанчук А. Н. Технология порошковой металлургии : учеб. для вузов / А. Степанчук, И. Билок, П. Бойко. – К. : Вища школа, 1989. – 415 с.

 1. Термопластичний крохмаль. Отримання, властивості, перероблення / В. Ю. Булах, Н. В. Сова, Б. М. Савченко, В. О. Пахаренко // Хімічна промисловість України. – 2011. – № 3. – С. 28–31.

 2. Удод М. І. Харчова промисловість – джерело енергії життя. Інтегрований урок з географії та хімії / М. І. Удод, І. В. Вершиніна // Все для вчителя. – 2011. – № 7–8. – С. 11–16.

 3. 371.012(07)

У 92 Учителю о производстве / под ред. Д. Д. Москвина. – М. : Просвещение, 1991. – 256 с.

 1. 622(477.63)(082) 

В 53  Фесенко І. А. Приватизація як чинник розвитку вугільної галузі України / І. А. Фесенко // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 25. – С. 288–293.

 1.  66(075.8)

Х 46 Химическая технология: учеб. для студ. пед. ин-тов / под общ. ред. А. В. Белоцветова. – изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Просвещение, 1971. – 359 с. 1. 66(075.8)

Ц 18 Царёва З. М. Теоретические основы химической технологии : учеб. пособ. для студ. хим. фак. вузов / З. М. Царёва, Е. И.  Орлова. – К. : Вища школа, 1986. – 271 с.

 1. Шуліка К. С. Хімічна промисловість. 9 клас / К. С. Шуліка // Географія : наук.-метод. журн. – 2010. – № 22. – С. 23–26.

 2.   Янковський М. Перспективи розвитку хімічної промисловості України / М. Янковський // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 92–94.


Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ хімічна промисловість iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка