Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів
Скачати 64.23 Kb.
НазваВикористання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів
Дата конвертації21.04.2013
Розмір64.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Іваненко Любов Костянтинівна,

вчитель англійської мови
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів
“Tell me and I forget,

Teach me and I remember,

Involve me and I learn.”

/Бенджамін Франклін/
Вже кілька років я працюю над науково-методичною проблемою «Використання інтерактивних технологій для розвитку комунікативних компетенцій учнів», її обрання в якості вивчення для мене є цілком закономірним.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, іі вихід до європейського та світового простору зумовлюють розгляд іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Національна доктрина розвитку України в XXI столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної овобистості, спроможної самостійно розв’язувати різні політичні, соціальні, культурні, моральні та інші проблеми.

Метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є оволодіння нею як засобом комунікації, набуття іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної діяльності.

Отже, актуальність проблеми визначається, по-перше, соціальним замовленням, а, по друге, розвиток мовленнєвих компетенцій дозволить школяреві вдосконалити навички знаходити ефективні рішення будь-яких проблем, в усіх сферах життєдіяльності людини.

З досвідом переконалася, що розвиток комунікативних компетенцій можливий тільки через вирішення реальних завдань на уроці, що викликає в учнів задоволення і впевненість у собі, бажання говорити англійською. Розв’язати цю проблему неможливо лише традиційними методами, які не орієнтовані на активну взаємодію учня з учителем та учнів між собою, самостійне і спільне прийняття рішень, що має бути вирішальною передумовою їхнього вміння спілкуватися іноземною мовою. Ось чому використання інтерактивних технологій набуває за наших часів такої актуальності.

Існує велика кількість інтерактивних методів, проте в даній роботі я маю на меті описати лише ті, які найактивніше використовую на уроках.

Однією з форм інтерактивної діяльності і чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною, на мій погляд, є Мозковий штурм. Існує факт, явище, поняття, що учні їх не знають чи не розуміють повністю. Можна просто підказати учням вірну відповідь, позбавивши їх, таким чином, можливості використати наявні в них знання й бажання спромогтися знайти відповідь самостійно, проте краще шляхом питань та натяків, логічних висновків або висловлювань довести їх до самостійного усвідомлення ідеї, факту, тобто заповнення „інформаційної прогалини". В цьому суть і переваги Мозкового штурма, який можна організувати у різних режимах.

Наприклад:

To listen what you know about London, let us play a game “By the way London is…” e.g. By the way, London is the capital of Great Britain.

The winner is that pupil/pair/ group who tell/s more facts.

At the previous lessons we spoke about the most interesting places to visit in London. My friend’s going to go to this amazing place. Help him to make a plan of his trip.

Під час своїх уроків я часто використовую таку інтерактивну технологію, як

^ Обговорення проблеми в загальному колі, різновидом такого

обговорення є метод Мікрофон, який надає можливість кожному сказати

щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою

думку чи пропозицію.

Наприклад, у восьмому класі при вивченні теми «Стиль життя» пропоную

учням видповісти на запитання What is the best lifestyle? Why do you think so? даю уявний мікрофон (ручку чи олівець) учневі, який висловлює свою думку і передає мікрофон ін­шому учневі. Має право говорити тільки той учень, у кого мікрофон. Це займає 0,5-1 хв. Відповіді не коментуються і не оцінюються. Це допомагає налагодити творчу та робочу атмосферу в класі і забезпечує високу результативність.

^ Незакінчені речення дозволяють організувати підбивання підсумків

будь-якого етапу уроку. Приклади таких речень:

It was interesting for me (to learn) that... .

The thing I liked / disliked was… .

I was greatly impressed by the fact that … .

Для повторення лексичного матеріалу з вивчених тем, для вираження і

відстоювання власної думки використовую також дискусію.

Для учнів готуються різноманітні ситуації. Учні поділяються на групи. Кожна група витягує зі скриньки папірець, на якому описана певна ситуація, після чого дається певний час на її обдумування і подальше обговорення.

Наприклад:

My friends prefer travelling by plane. This way is very fast and comfortable. But we enjoy hiking too.

I like to eat healthy food such as fruit and vegetables. But I like chocolate, sweets, cakes best of all.

Му hоbbу is going in for sport because sport makes people healthy, more organized. My favourite kind of sport is track-and-field. But I don't like to get up early and to do my morning exercises.

Обов’язковим при цьому є використання мовних зразків , таких як То my mind..., In mу opinion ..., As for me..., I suppose...".

Мушу визнати, що робота в парному і груповому режимах є моєю улюбленою. Ці ефективні технології застосовую як на уроках засвоєння, так і застосування знань, умінь і навичок. Урізноманітнюю роботу в парах зміною партнерів. Особливо успішно це виходить у так званій «пересувній лінійці» або «гусені»(“Caterpillar”). Школярі стають в два ряди, обличчям один до одного і починають спілкування. За сигналом учителя (вигуком «Caterpillar”!) учень, що стоїть першим у лівому ряду і учень, що стоїть останнім у правому ряду, переходять на сусідній ряд за ходом часової стрілки. Розмова продовжується з того моменту, на якому вона закінчилася з попереднім партнером. У кожного учня весь час новий співбесідник, що дає змогу повторити слово, фразу або декілька фраз кілька разів за короткий проміжок часу.

^ Робота в малих групах забезпечує максимальні можливості учнів для

взаємного усного та писемного спілкування англійською, дозволяє учням

практикувати говоріння у невимушеному контексті, без страху, котрий може

супроводжувати усну відповідь перед класом. Якщо умови класної кімнати не дозволяють відповідно розташувати робочі місця, використовую дуже простий спосіб: учні, що сидять за першою, третьою та п’ятою партою підводяться і повертають свої стільці на 900 (спинкою до спинки). Даний процес відбувається дуже швидко і без зайвого шуму (цьому також варто навчити школярів). Учні, що залишилися осторонь, приєднуються до сформованих груп.

Слід зазначити , що якісний склад груп не є постійним. Існує кілька варіантів формування групи:

  • За однаковим кольором обраної учнями картинки, предметом; цифрою; літерою тощо.

  • Вчитель може сам призначати учасників групи і розподіляти ролі.

Особисто надаю перевагу групам, що складаються з учнів з різним рівнем пізнавальних можливостей. Кожний учасник обов’язково має своє диференційоване завдання, проте разом вони виробляють спільне рішення.

Використання цієї технології підвищує мотивацію, оскільки дає учням можливість обмінюватись ідеями і допомагати один одному.

Регулярна парна і групова робота на уроці є ефективною практикою, що дозволяє говорити кільком учням одночасно.

Формуванню комунікативної компетенції учнів сприяє навчання у грі –Ігрове моделювання явищ, що вивчаються. Наведу приклади деяких ігор.

«Обмін предметами». Кожен учень отримує картку, де зазначений предмет, який він має, а також те, що він хоче отримати в результаті обміну. Прямий обмін здійснювати неможливо, необхідно спробувати декілька варіантів шляхом серії обмінів і отримати бажане.

Наприклад:

^ You have a pencil case. You want to have рencils.

You have stickers. You want to have a sticker book.

You have a CD player. You want to have CDs.

You have a tortoise. You want to have a goldfish etc.

Учні не знають про зміст карток і користуються питаннями для того, щоб обмінятися речами. По закінченню роботи вони обговорюють процес досягнення мети.

«Інтерв’ю». Учень-кореспондент.

Надає можливість опитати якомога більшу кількість учнів для того, щоб виявити їхню думку, судження. Учні, які беруть інтерв’ю, вільно переміщуються по класу, вибираючи учня, якому адресують запитання. Для цього вони фіксують відповіді в записнику, вибирають іншого учня тощо. Загальні підсумки даного опитування фіксуються на дошці, щоб використати їх для подальшого обговорення.

«В магазині». Показуючи різні види одягу, прошу учнів висловити власне становлення до них, використовуючи лексику, опрацьовану заздалегідь (зразок – на дошці).

-As for me, I like this jacket very much. And you?

-Yes, I like it too. It’s fashionable.

-It is really very nice. I’d like to buy it.

Or

-As for me, I like this jacket very much. And you?

-Oh, no. I don’t like this jacket. It’s old-fashioned. So it seems to me, it suits my granny.

-And what about colour?

-I don’t like such colour. It’s too dull.

Вважаю доцільним використовувати на уроці в середньому

одну-дві інтерактивні вправи з подальшим обговоренням підсумків

їх виконання, при цьому акцентую увагу і на іншому матеріалі теми.

Також я провожу швидкі опитування, самостійні домашні роботи за тими

матеріалами теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями. Але

для того, щоб здійснювати контроль в ході навчання, я добре вивчаю і

продумую матеріал, навіть додатковий, тобто різноманітні тексти,

приклади, ситуації.

Організовуючи процес навчання, добираючи форми і методи роботи, керуюсь висловом: “In teaching there are no recipes or mechanical procedures to be followed to achieve success”. Кожний урок – це пошук нових педагогічних прийомів професійної співпраці з учнями заради розвитку їхніх здібностей, духовного світу, їхньої особистості. Хочеться працювати так, щоб учні завжди прагнули нової зустрічі з нами, вчителями.

Схожі:

Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів icon«погоджено» «затверджую» Заступник директора з нвр директор школи
«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективу на основі використання інтерактивних технологій у навчально-виховному...
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій ( з досвіду...
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconЛебедева А. В. Использование межпредметных связей в формировании...
Використання міжпредметних зв’язків у формуванні комунікативних компетенцій студентів внз
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconТема: «Використання інтерактивних технологій в вихованні духовної, високоморальної особистості»
Завдання І зміст морального виховання. Оновлення форм І методів морально-духовного виховання учнів та формування системи життєвих...
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconКерівництво самоосвітою вчителів Кременчуцької вечірньої (змінної)школи...
Використання інформаційно-комунікативних технологій, як засобу формування когнітивної компетенції школяра
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconФормування творчої активності учнів на уроках трудового навчання...
Проблеми перебудови нашого суспільства нерозривно пов'язані з вирішенням завдань формування творчої особистості. Творчість дає людині...
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconВикористання інформаційно-комунікативних технологій на уроках предмету “захист вітчизни”

Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconВикористання інтерактивних технологій на уроках географії
Це гарантує досягнення результатів навчання, спрямованих на «формування освіченої творчої особистості», що передбачено стандартом...
Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів iconВикористання інформаційно-комунікативних технологій міністерство...

Використання інтерактивних технологій у процесі формування комунікативних компетенцій учнів icon"Використання інтерактивних технологій у навчально виховному процесі школи"
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2010 року №83 був проведений моніторинг діяльності науково методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка