Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за
НазваІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за
Сторінка3/17
Дата конвертації26.04.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

159.9 ПСИХОЛОГІЯ

  1. .

159.9(075.8)

К 49

Климов, Е. А. Общая психология. Общеобразовательный курс : учеб. пособ. для студ. вузов / Е.А. Климов. – М. : Юнити, 1999. – 511с.

.

1159.9:930.85(477)

І-90

Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України : монографія / за ред. В.Т. Куєвди, В.В. Турбан. – К.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 258с.


8159.9.072

П 69

Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. – М. : АСТ-Пресс книга, 2001. – 400с. – (Педагогика, психологич, медицина)


1159.922.7

Б44

Бєляєва, С. Дитячі негаразди. Лікуємо любов'ю / С. Бєляєва. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 112с. – (б-ка "Шкільного світу")

1159.922.7

В 27

Веленко, А. Як зрозуміти дитину : нотатки психолога / А. Веленко. – К. : Шк. світ, 2012. – 103с. – (б-ка журн. "Початкова освіта № 12)

1159.922.7

Г 50

Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? /

 Ю.Б. Гиппенрейтер. – М. : АСТ, 2007.-238с.


1159.922.7:373.5

Д 30

Демидова, И. Ф. Рабочая книга психолога в старших классах / И.Ф. Демидова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 249с. – (Большая перемена)


1159.922.7

Т 35

Терещенко, Л. Як зберегти психічне здоров'я дітей 5-7 років / Л. Терещенко. – К. : Ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2012. – 104с. – (б-ка "Шкільного світу")


1159.922.7(075.8)

В 43

Вікова психологія : навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, О.П. Кохановва, О.В. Пасєка. – К. : ЦУЛ, 2012. – 384с.


1159.922.7(075.8)

О-54

Олійник, В. Ф. Вікова і педагогічна психологія. Семінари. Лабораторні заняття. Самостійна робота студентів : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і ун-тів / В.Ф. Олійник, З.М. Мірошник. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2004. – 134с.


1159.922.763

К 67

Корнилова, Т. В. Подростки групп риска / Т. В. Корнилова,Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнов. – СПб : Питер, 2005. – 336с. – (Практическая психология)


1159.922.8:378(043.2)

Б 12

Бабатіна, С. І. Особливості темпоральності як індивідуальної властивості студента : автореф. дис.... канд. психол. наук: 19. 00. 07 / С.І. Бабатіна ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2012. – 20с.


1159.922.8:009(043.3)

Г 58

Гога, Н. П. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності студентів гуманітарного профілю : автореф. дис.... канд. психол. наук.:19.00.07 / Н.П. Гога ; ХНПУ. – Х., 2012. – 20с.


1159.922.8: .024.4(043.3)

Г 93

Губіна, А. М. Мотивація досягнення успіху як детермінанта професійного самовизначення студентів тенхічних спеціальностей : автореф. дис.... канд. психол. наук:19.00.07 / А.М. Губіна ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2012. – 18с.


1159.923

М 31

Масляев, О. И. Психология личности / О.И. Масляев. – Донецк : Сталкер, 1997. – 416с.

1159.923:378(043.3)

С 77

Старинська, Н. В. Особливості самоактуалызації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки : автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.В. Старинська ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2012. – 19с.

1159.928.22

П 86

Психологічна діагностика обдарованості : монографія / за ред. Р.О. Семенової. – К.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 172с.

7159.937

П 86

Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / за ред. В.О. Моляко. – К.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 210с.

6159.942

Х 76

Хоменко, З . І. Вплив учителя на емоційний стан учнів /  З.І. Хоменко. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2012. – 128с. – б-ка "Шкільного світу"


1159.944.4(043.3)

М 80

Морозов, Д. Ю. Мотиваційні чинники стресостійкості випускників вищих навчальних закладів : автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 / Д.Ю. Морозов ; ХНУ ім. Сковороди. – Х., 2012. – 20с.


1159.95

Х 17

Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – 4-е международное изд. – СПб : Питер, 2000. – 512с. – (Мастера психологии)


1159.955:377.6:004(043.3)

П 65

Почтовюк, С. І. Розвиток критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.І. Почтовюк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2013. – 22с.


1159.955:371.15(043.3)

У 51

Ульяніч, І. В. Психологічні умови формування рефлексивної компетентності вчителів-початківців : автореф. дис.... канд. психолог.. наук: 19.00.07 / І.В. Ульяніч ; ХНПУ ім. Сковороди. – Х., 2012. – 20с.


1159.964.26

Ф 86

Фрейд, З. Толкование сновидений / З. Фрейд. – 2-е изд., стер. – Х. : Книжный клуб, 2012. – 512с.


1


16 ЛОГІКА
16

А 84

Арос, К. Как развить умственные superспособности / К. Арос ; пер.с исп. И. Еремина. – Х. : Книжный клуб, 2007. – 240с.


116(075.8)

К 59

Козаченко, Н. Логіка : посібник для студ. заоч. від. /

 Н. Козаченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2012. – 42с.


2016(076)

К 59

Козаченко, Н. Логіка : зб. задач / Н. Козаченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2012. – 42с.


20


17 ЕТИКА
17.024.4

О-36

Огарев, Г. 29 законов экономии для достижения успеха / Г. Огарев. – М. : Рипол Классик, 2002. – 448с.


1^

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)


.271.222(477)

А 38

Академический летописец / под. общ. ред. Преосвященнейшего Антония епископа Бориспольского. – К. : Київська Духовна Академія, 2012. – 72с.


128

Ґ 99

Ґюлен, М. Ф. Діалог і толерантність / М.Ф. Ґюлен. – К. : вид-во Жупанського, 2012. – 376с.


1^

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ


314 ДЕМОГРАФІЯ. ВИВЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

314(075.8)

М 91

Муромцева, Ю. І. Демографія : навч. посіб. / Ю.І. Муромцева. – К. : Кондор, 2009. – 300с.


1


316 СОЦІОЛОГІЯ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №2, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 квітня по 30 червня 2013 року
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconДвнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 9, № – Кривий Ріг, 2013....
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconІнформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, № – Кривий Ріг, 2013....
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconЙ інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд головний бібліограф С. О. Кочерга; за ред зав. інформаційно-бібліографічного...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconСучасна реклама та рекламна діяльність
Сучасна реклама та рекламна діяльність : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кпі двнз «Криворізький національний...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconУніверситет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний...
Особистість у важких життєвих ситуаціях: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна. – Кривий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка