Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за
НазваІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за
Сторінка6/17
Дата конвертації26.04.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
^

371 ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ


ШКІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ371.134:504(043.3)

Р 82

Рубель, Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Рубель ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20с.


1371.134:[51+004](07)(043.3)

Г 70

Горошко, Ю. В. Система інформаційного моделювання у підготовці майбутніх учителів математики та інформатики : автореф.дис.... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Ю.В. Горошко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2013. – 35с.


1


371.15(07)

Б 72

Бобир, О. Етикет учителя : навч.- метод. посіб. / О. Бобир. – К. : Ленвіт, 2004. – 192с.


1371.315

Д 48

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / за ред. М.Л. Жалдак. – К.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с.


7371.315.6:004

Т 65

Трайнев, В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (Обобщения и рекомендации) / В.А. Трайнев, И.В. Трайнев. – 2-е изд. – М. : "Дашков и К", 2006. – 280с.

1371.32(07)

В 75

Ворожейкіна, О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку / О.М. Ворожейкіна. – Х. : Основа, 2011. – 287с. – (Золота педагогічна скарбниця)


2371.38

А 20

Агапова, И. Лучшие поделки из бумаги и картона / И. Агапова, М. Давыдова. – М. : Рипол классик, 2007. – 241с. – ("Азбука развития")


1371.382

І 27

Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у школі і ступеня : монографія / Бегей В.М., Оліяр М.П., Степанова Л.В., Файчак З.Є. – Львів, 1996. – 103с.


1


^

373 ВИДИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ373.2(07)

К 17

Калуська, Л. Дивокрай : вибрані дидактико-методичні матеріали для працівників дошкільних закладів. кн.2 / 

Л. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 336с.


1373.2(07)

Н 59

Нечипорук, Н. І. Розвивальні ігри для дошкільників : навч.-метод. посіб. / Н.І. Нечипорук, О.П. Томей. – Х. : Основа, 2007. – 192с.


1373.2(075.8)

Г 12

Гавриш, Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / Н. Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496с.


1373.2(477)(075.8)

Л 63

Лисенко, Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч.-метод. посіб. / Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 208с.


1373.2:159.922.1

С 13

Савченко, Ю. Ю. Дорослим про дошкільнят : психологія статі / Ю.Ю. Савченко, Т. Піроженко. – К. : Ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2012. – 120с. –( б-ка "Шкільного світу")


1373.2:502(07)(075.8)

Б 74

Богуш, А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : Підручник / А. Богуш,

Н. Гавриш. – К. : Слово, 2008. – 408с.


1373.2:502(07)(075.8)

М 54

Методика ознайомлення дітей з природою: Хрестоматія : навч. посіб. для внз / уклад. Н.М. Горопаха. – К. : Слово, 2012. – 432с.


3373.2:613(07)

Л 81

Лохвицька, Л. Дошкільникам про основи здоров'я : навч.-метод. посіб. / Л. Лохвицька, Т. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 176с.


1373.24(07)

Д 38

Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. – 3-е изд. перераб. – СПб : Детство-Пресс, 2008. – 244с.


1373.24:502(075)

І -26

Ігнатьєва, С. А. Довкілля.Старша група / С.А. Ігнатьєва, А.А. Назаренко. – Х. : Веста, 2008. – 144с. – (Дитячий садок від А до Я)


1373.24:504(07)

П 78

Провозюк, Г. Г. Барвистий світ навколо нас : метод. посіб. з питань екологічного виховання дітей дошк. навч. закл. / 

Г.Г. Провозюк. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 184с.


1373.24:504(07)

С 40

Система роботи з форм ування екологічної освіти дітей молодшого дошкільного віку / уклад. Г.Ю. Ситникова. – Запоріжжя : Ліпс, 2011. – 276с.


1373.24:504(07)

С 40

Система реалізації завдань екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку / уклад. О.Г. Фоміна,Л.Й. Марчук,

Н.Й. Тимощук. – Запоріжжя : Ліпс, 2012. – 236с.


1373.3:172.3(043.3)

Г 95

Гурова, Т. Ю. Виховання толерантності молодших школярів в умовах полікультурного освітнього простору : автореф. дис.... канд. пед наук: 13.00.07 / Т.Ю. Гурова ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20с.


1373.3:51(07)

С 42

Скворцова, С. Сюжетні задачі, що містять сталу величину 3-4 класи / С. Скворцова. – К. : Ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2013. – 128с. – (б-ка "Шкільного світу")


1373.3:82-93(043.2)

Р 55

Ритова, К. В. Виховання у молодших школярів інтересу : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.17 / К.В. Ритова ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20с.


1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconІнформаційний бюлетень. Вип. 8 №2, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова...
Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 квітня по 30 червня 2013 року
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconДвнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 9, № – Кривий Ріг, 2013....
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconІнформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, № – Кривий Ріг, 2013....
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconЙ інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд головний бібліограф С. О. Кочерга; за ред зав. інформаційно-бібліографічного...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconСучасна реклама та рекламна діяльність
Сучасна реклама та рекламна діяльність : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кпі двнз «Криворізький національний...
Інформаційний бюлетень. Вип. 8 №1, 2013. Кривий Ріг: кпі. Наукова бібліотека, 2013 Поточна інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за iconУніверситет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний...
Особистість у важких життєвих ситуаціях: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна. – Кривий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка