Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк
Скачати 144.96 Kb.
НазваЛ. П. Шевченко, перша завідувачка рмк
Дата конвертації05.03.2013
Розмір144.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Реалії та орієнтири діяльності

Малинського РМК
І
Л.П.Шевченко, перша завідувачка РМК
сторія Малинського районного
методичного кабінету бере свій початок ще з 70-х років минулого століття. У 1967 році, за наказом Житомирського облвно, при районних відділах народної освіти створювалися методичні кабінети. За свідченням начальника відділу освіти того часу О.В.Голуба, Малинський райвно виконав даний наказ одним із перших – 30 грудня 1967 року інспектор Малинського райвно, відмінник народної освіти Людмила Петрівна Шевченко була переведена на посаду завідуючої методичним кабінетом, учитель середньої школи №3 Пархомчук Марія Іванівна призначена методистом. На той час у районі функціонувало біля 90 шкіл (початкових, восьмирічних, середніх), вечірня, заочна школи, дитячий
будинок, спортивна школа, Будинок піонерів, станція

юних техніків; практично при кожній школі діяли консультпункти, підпорядковані заочній школі.

За декілька років у РМК працювали вже троє методистів, до посадових обов’язків яких входило не лише надання методичної допомоги вчителям у підготовці та проведенні уроків, проведення різних методичних районних заходів (у т.ч. – участь у засіданнях міжшкільних методоб’єднань), а й підвищення ідейно-політичного рівня педагогів, участь у професійних і відкритих партійних зборах, надання допомоги місцевим колгоспам у зборі врожаю, у будівництві шкіл.

Найбільш значною за останні роки зміною в системі освіти Малинського району став, у зв’язку з наданням місту Малину статусу міста обласного значення, розподіл у січні 2005 року відділу освіти на районний і міський.

На сьогодні в методичному кабінеті працюють завідувачка, 7 методистів, вчитель-логопед, бібліотекар та секретар-оператор, котрі вирішують широкий спектр питань, направлених на вирішення єдиної мети: формування особистості - компетентної, конкурентноспроможної, професійно мобільної (мається на увазі: чи то особистість методиста, чи то особистість керівника навчального закладу, чи то особистість учителя, вихователя, чи то особистість учня). Тому сьогодні методисти Малинського РМК перебувають в постійному пошуку реальних м
Працівники відділу освіти Малинської РДА (2011р.)
еханізмів підвищення професійної майстерності педагога. І разом з цим – самих себе. І це зрозуміло. Бо від росту професійно значущих особистісних якостей, формування професійної компетентності методиста багато в чому залежить ефективність навчально-виховного процесу в конкретних школах. На допомогу методистів в їх роботі в кабінетах знаходяться і є доступними для користування спеціальні методичні матеріали (у кабінеті завідуючої – матеріали, що стосуються управління і методичної роботи в цілому, у методистів – відповідно до їхніх функціональних обов’язків, їх фаху), адреси ППД в межах області та України, сучасна науково-методична література, фахові видання, Інтернет (усі комп’ютери, принтери та програмне забезпечення у відділі освіти під’єднані до локальної мережі - до послуг будь-кого з працівників відділу освіти дані з комп’ютерів інших працівників).


Ще в давні часи Сократ мудро зазначив: «Краща людина така, яка більш за все намагається вдосконалюватися. І найщасливіший той, хто всього сильніше почуває, що він дійсно самовдосконалюється і що зі своїми знаннями ділиться з іншими». Втілюючи в практику думку Сократа про велике значення передачі знань, кожен методист РМК намагається передати свої набуті знання керівникам, вчителям, вихователям через налагоджену систему методичної роботи з конкретними категоріями працівників, котра включає індивідуальні, групові та масові форми, що перебувають в органічній єдності, взаємодіють, доповнюють одна одну.

Щороку при Житомирському ОІППО проходять курсову перепідготовку від 70 до 110 педагогів ЗНЗ району. Однак, хоча навчання в діючій системі підвищення кваліфікації освітян в Україні й досить змістовне, усе ж знань, які отримує педагог на курсах один раз у п’ять років, йому недостатньо. Тому найбільш традиційною і визнаною формою удосконалення професійної майстерності педагогів у міжкурсовий період і нині залишаються районні методичні об'єднання. Вони тісно пов'язані з іншими формами - самоосвітою, наставництвом, семінарами, школами передового досвіду, педагогічними читаннями, конференціями тощо. Зв'язки тут глибокі і багатогранні, але МО, перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації.

М
Заступники директорів шкіл району під час тренінгу
етодисти Малинського РМК координують діяльність 19 методичних об'єднань. Одне з найважливіших їх завдань - стимулювання вчителів до інноваційної діяльності. Формування готовності педагога до впровадження педагогічних інновацій, пошукової діяльності здійснюється шляхом проведення проблемних семінарів, «круглих столів» тощо. Усе частіше в методичній роботі з розвитку та вдосконалення професійної компетентності педпрацівників використовуються тренінги (для директорів, їх заступників,

вчителів, вихователів). Це не данина моді, а дійсно ефективна форма роботи, бо саме вона підштовхує людину до самопізнання, саморозуміння та саморозвитку. Досвідом щодо проведення тренінгів методисти діляться з колегами на обласних семінарах, які проводилися на базі Малинського РМК, на шпальтах фахових журналів (для директорів шкіл з теми «Управлінські рішення як ключ до успіху» - в журналі «Управління школою», №6, 2010р.; для заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми «Формування професійних компетентностей учителя» - в журналі «Завучу. Все для роботи», №17, 2009р.).

Проведення вищезгаданих заходів ще раз переконує у тому, що найбільше стимулює педагогів до інноваційної діяльності творчість колег. До того ж слід зазначити: кожна форма методичної роботи зорієнтована на досягнення кінцевого результату. Всі форми методичної роботи аналізуються методистами РМК, керівниками РМО; розглядається їх результативність шляхом відповіді на запитання: «А що це дало вчителеві?». Надзвичайно цікаво і змістовно працюють творча лабораторія вчителів математики, творча група вчителів географії, англійської мови, школи передового досвіду вчителів української мови і літератури, фізики, математики, школи педмайстерності вчителів хімії, біології, майстер-клас вчителів зарубіжної літератури, експериментальний клас вчителів математики та інформатики.

Р
Переможці районного етапу

«Учитель року - 2011»
езультативною є й така форма у системі методичної роботи з педагогічними кадрами, як проведення районного конкурсу «Учитель року». Вона спрямована на всебічний розвиток особистості педагога — від психолого-педагогічних знань і вмінь, самооцінки професійних якостей до сформованості компетентності, виявлення творчого потенціалу. Проведення конкурсу, як показує практика, сприяє

подальшому процесу оновлення змісту та

якості освіти, прогнозуванню та подальшому розвитку системи освіти району. Щорічно вчителі гідно представляють досвід своєї педагогічної діяльності на обласному етапі конкурсу. Серед них, за час існування та розвитку освітньої галузі в районі, були неодноразово лауреати та переможці обласного, лауреати всеукраїнського етапів.

Одна з пріоритетних ланок роботи з педагогічними кадрами - робота з молодими спеціалістами. На початок навчального року методистами РМК створюється інформаційний банк даних про молодих вчителів, розробляються рекомендації щодо організаційно-методичного забезпечення проведення стажування молодих фахівців. Щорічно проводиться методична акція «На допомогу молодому вчителю», консультації, надається індивідуальна методична допомога у розробці навчально-програмної документації, в організації навчально-виховного процесу тощо. Результативною формою роботи з молодими вчителями є школи професійної адаптації за фахом, які сприяють професійно-педагогічному становленню молодих освітян, поліпшенню їхньої науково-педагогічної підготовки, оволодінню методикою викладання та розвитку творчих і професійних здібностей учителя.

Значну увагу РМК приділяє організації роботи з методичним активом. Слухачі Школи методичного активу у рамках своєї компетенції здійснюють таку діяльність: опрацьовують нормативно-правову документацію, знайомляться з новинками психолого–педагогічної науки, ППД керівників і вчителів шкіл району, області з конкретних проблем, відпрацьовують на тренінгових заняттях різні моделі своєї діяльності, апробовують на семінарах-практикумах інновацій технології, форми та методи методичної й управлінської діяльності, вчаться планувати, організовувати та узагальнювати, проводити різнопланові моніторингові дослідження. Результати діяльності Школи методичного активу відчутні. Перш за все - це підвищення професійної компетентності слухачів школи (приємно спостерігати за ростом новопризначених керівників). По-друге, це активізація діяльності методичної служби в районі в цілому (з кожним роком більшає кількість робіт, відзначених дипломами управління, які представлені на обласну педагогічну виставку). По-третє, зросла зацікавленість керівників, вчителів в результатах своєї діяльності (щороку визначається рейтинг ЗНЗ району – радує постійний якісний ріст показників практично в усіх номінаціях). Таким чином, навчання методичного активу сприяє забезпеченню науково-методичного супроводу професійного розвитку керівників і педагогічних працівників ЗНЗ району.

Розуміючи роль управлінської роботи як однієї з вирішальних запорук становлення національної школи, методичний кабінет намагається вдосконалювати форми і методи підготовки і перепідготовки керівників шкіл - професіоналів, людей з широкою ерудицією, лідерів колективу і провідників нових технологій, передового досвіду. Вже не один рік з метою координації роботи, формування інноваційного стилю діяльності керівників шкіл району через модернізацію змісту, форм і методів управлінської діяльності, підвищення науково-теоретичної підготовки, загальнокультурного рівня, формування готовності до самоосвіти й саморозвитку, забезпечення умов підвищення професійної компетентності діє Клуб творчої педагогіки керівників навчальних закладів району «Контакт», в якому діють секції директорів навчально-виховних закладів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, школи молодого керівника, школи резерву методистів, керівних кадрів. У навчально-методичній діяльності таких творчих колективів - секцій - використовуються як традиційні, так і нестандартні, е
Засідання Клубу творчої педагогіки керівників навчально-виховних закладів
фективні
форми впровадження нових педагогічних ідей: проблемні семінари,

семінари-практикуми, практичні заняття («мозковий штурм», «методичний ринг», методичний фестиваль, творчий звіт, аналіз управлінських ситуацій, навчально-рольові та ділові ігри). Традиційними стали панорами передового педагогічного досвіду «Досвід кожного - надбання всіх», методичні виставки «Знайомтесь – досвід», круглі столи «Мої педагогічні знахідки» та інші. Тематикою засідань передбачено врахування індивідуальних освітніх потреб кожного керівника та особливостей навчального закладу, в якому проходить засідання. Такий підхід у методичній роботі з керівниками ЗНЗ сприяє якісному підвищенню рівня їх фахової підготовки, допомагає їм долати стереотипи минулого в управлінні, бачити, як зробити школу кращою, як привести учителів до успіху.

На основі вдосконалення структури методичної роботи з керівниками шкіл, учителями, вихователями склалася певна система інформаційного забезпечення педкадрів. У методичному кабінеті сконцентровано методичні листи, накази та розпорядження з різних питань, новинки методичної літератури, фахова періодична преса, методичні бюлетені, адреси передового педагогічного досвіду, описи досвіду кращих - творчих - вчителів району; сформовано інформаційний банк педагогічних інновацій. Методистами РМК видаються методичні посібники, в яких надаються практичні рекомендації щодо вирішення важливих питань з управлінської діяльності, методичної, педагогічної, виховної роботи.

З
На часі – впровадження ІКТ
начна увага з метою поліпшення якості  освіти  в районі приділяється запровадженню інформаційно-комунікаційних технологій як якісно нових засобів поширення та акумулювання знань. При цьому актуальною є проблема їх раціонального використання у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіті. В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства постала

необхідність у стовідсотковому впровадженні у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. Саме тому педагоги Малинщини – активні учасники реалізації державної цільової програми «Сто відсотків»: навчаються за програмою «Учителі в онлайні», беруть участь в експериментальному впровадженню освітнього інноваційного проекту «Щоденник.ua» (18 із 26 навчально-виховних закладів району зареєстровані на порталі «Щоденник.ua»). До того ж освітяни беруть участь у всеукраїнських освітніх проектах, зокрема, Гранітнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Йосипівський НВК «ДНЗ – ЗНЗ І-ІІ ступенів» - учасники національного пілотного проекту «Відкритий світ».

Методисти РМК у своїй діяльності виходять з того, що розвиток творчої активності педагогічних кадрів - процес керований. Тому цілеспрямовано беруть на себе функції координатора діяльності всіх методичних підрозділів, від шкільного методичного кабінету з удосконалення майстерності вчителя до районних ланок методичної роботи, розуміючи, що вчитель повинен бути обізнаним із сучасними педагогічними концепціями, досягненнями педагогічної теорії і практики, відчувати актуальність новітніх технологій навчання і виховання.

З
Під час творчого звіту
метою формування інноваційного стилю діяльності та створення системи роботи з творчими вчителями методисти РМК не один рік працюють над реалізацією проекту «Творчий учитель». Ним передбачено такі завдання: створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні. Унаслідок реалізації проекту: щ ороку збільшується кількість учасників районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (до того ж значно зросли якісні показники), збільшується кількість учасників районної педагогічної виставки; більше вчителів нагоджується Дипломами управління освіти та науки Житомирської ОДА; організовано проводиться протягом березня декада педагогічної творчості, в рамках якої відбувається районний творчий звіт учителів, котрі атестуються на присвоєння (відповідність раніше присвоєній) вищої кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання; проводиться щорічний районний конкурс «Краща сільська школа».

Приємно, що справа РМК щодо розробки та реалізації проектів знаходить своє продовження в діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Так, наприклад, протягом останніх років педагогічний колектив Йосипівського НВК «ДНЗ - ЗНЗ І-ІІ ступенів», працюючи над науково-методичною проблемою «Єдність школи, сім’ї, громадськості - шлях до формування мобільної, соціально адаптованої особистості», успішно реалізовує в практику своєї діяльності проекти «Родина», «Зернятко», «Особистість», «Соціум». Як результат цієї роботи - школа створила власний імідж і вигідно вирізняється серед інших шкіл, є лідером рейтингу навчально-виховних закладів району, на базі школи проходять семінари районного і обласного рівнів.

Р
Учасники обласної виставки 2011 року
озвитку творчої активності педагогічних працівників значною мірою сприяє цілеспрямоване засвоєння досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. Тому значна увага відводиться виявленню, апробації та впровадженню перспективного педагогічного досвіду освітян району. Постійно поновлюється банк педагогічної інформації, каталог передового педагогічного досвіду. Щороку творчі надбання освітян представляються на шкільних, районній та обласній педагогічній виставках - за активну участь у обласній виставці ряд вчителів нагороджуються Дипломами управління освіти і науки Житомирської ОДА. В 2011 році педагоги Малинщини представляли надбання власного педагогічного досвіду на відкритті обласної постійно діючої виставки «Сучасна освіта

Житомирщини-2011».

Всі перераховані вище заходи, дії спрямовані лише на одне – забезпечення якісної, доступної кожній дитині освіти в районі. Саме з цією метою методистами РМК налагоджено систему моніторингових досліджень: моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь та навичок учнів, рівня їх вихованості; моніторинг впровадження ІКТ в навчально-виховний процес; моніторинг професійної майстерності педагогів, моніторинг ефективності впровадження профільного навчання; моніторинг здійснення науково-методичного супроводу діяльності дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів тощо.

Найбільш комплексно здійснюється методистами РМК моніторинг діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району щодо забезпечення результативності навчально-виховного процесу. Для цього розроблено Програму моніторингу діяльності освітніх закладів Малинського району, затверджено перспективний план моніторингу діяльності ЗНЗ на період з 2009 по 2012 рік. До початку здійснення моніторингового дослідження навчальний заклад здійснює самомоніторинг діяльності. За підсумками проведеного моніторингу проводиться розширене засідання педагогічної ради або наради при директорові, на якому виступають методисти РМК – з аналізом результатів діагностичного контролю та методичними рекомендаціями щодо корегування роботи педагогічного колективу школи. Адміністраціям закладів пропонується розробити на основі висловлених рекомендацій заходи щодо реалізації критичних зауважень за результатами моніторингового дослідження. Протягом року передбачається надання методистами допомоги керівнику, педагогічним працівникам школи в реалізації вище названих заходів. Реалізація Програми моніторингу діяльності освітніх закладів щодо забезпечення результативності навчально-виховного процесу дає можливість прийняття ефективних управлінських рішень для поліпшення вже досягнутого рівня якості надання освітніх послуг навчальним закладом.

У Національній доктрині розвитку освіти України, державних програмах та нормативних документах МОН України питання оновлення змісту і форм методичної роботи з обдарованими та здібними дітьми розглядається як одна з умов модернізації всієї системи освіти. На реалізацію поставлених завдань спрямована і діяльність методкабінету та педагогічних колективів шкіл району. Налагоджено певну систему роботи з обдарованими та здібними учнями. Для забезпечення науковометодичного супроводу розвитку обдарованості у районі розроблено та затверджено Концепцію сприяння розвитку творчих здібностей обдарованих школярів. Функціонує структура методичної роботи, яка є оптимальною для наших умов. Об’єднувальним центром методичної роботи є методичний кабінет. Саме він спрямовує і координує діяльність педагогічних колективів з питань впровадження нових наукових ідей, методик, технологій, формування практичного досвіду щодо роботи з обдарованими та здібними дітьми. На виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю щорічно розробляються та реалізуються проекти «Обдарованість» та «Підготовка педкадрів до роботи з обдарованими дітьми».

Методист С.Л.Янковий, відповідальний за дану ділянку роботи РМК, щороку поповнює інформаційний банк «Обдарованість», організовує та координує роботу секцій наукового товариства учнів, розробляє та слідкує за дотриманням алгоритму проведення шкільних та районних олімпіад з базових предметів, конкурсів, змагань, експедицій тощо; координує відповідний інформаційний зв’язок між РМК на навчальними закладами (даний досвід роботи Малинського РМК описано у Віснику Житомирського державного центру науково-технічної і економічної інформації, №1-4, 2009).Результатом такої цілеспрямованої роботи є поступове збільшення кількості учнів – призерів та переможців предметних олімпіад, різних інтелектуальних конкурсів та змагань.

Щороку в травні проводиться районне «Свято обдарованості», на якому нагороджуються учні - переможці районних та обласних олімпіад, конкурсів, змагань, а також їхні батьки, вчителі.

Т
Учасники «Свята обдарованості – 2011»
аким чином, діяльність Малинського РМК спрямована на якісне підвищення професійної майстерності педагогічного загалу району, на забезпечення та розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного колективу. Працівники методичного кабінету глибоко переконані, що вдосконалення навчально-виховного процесу в освітніх закладах пов'язане з необхідністю модернізації методичної роботи, її вдосконаленням на інноваційній основі. Такий підхід визначає головні вимоги до методичної роботи, зокрема: відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства; науковість, системний, комплексний характер; послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація діяльності педагогів; конкретність, врахування особливостей сільського району; єдність теорії і практики; оперативність, розумне співвідношення групових та індивідуальних форм і видів методичної роботи та самоосвіти освітян; створення сприятливих умов для ефективної роботи творчих педагогів, вироблення в них інноваційного стилю.

Колектив Малинського РМК у постійному творчому пошуку. Маємо певні напрацювання. Бачимо прорахунки, намагаємося їх виправляти. Бачимо невикористані резерви. Віримо, що наші плани і перспективи втіляться в життя. Пам’ятаємо: «Замало бути обізнаним у нових ідеях, потрібно знати, де можна використати ці ідеї, вміти з ними поводитись, а не лише захоплюватись» (Фуллан).

Схожі:

Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconСекретар – друкарка рмк лісова Н. В
Веде діловодство рмк, формує справи у відповідності з затвердженою номенклатурою. Забезпечує їх збереження, вчасно здає в архів
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconШевченко Тарас Григорович Тарас Григорович Шевченко Тарас Шевченко,...
...
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconТема: Тарас Шевченко Мета
Виховувати почуття любові І поваги до світлого образу поета – мислителя Т. Г. Шевченко
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк icon"Тарас Шевченко (укр.)"
Місто, куди було заслано Тараса Шевченко після розгрому кирило-мефодіївського братства
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconПрограмма мероприятий 9 марта 2011 г. 13-00 Возложение цветов к памятнику...
Т. Г. Шевченко с участием творческих коллективов Санкт-Петербурга и Украины: ансамбля «Чураївна»( г. Полтава)
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconУроку: Т. Г. Шевченко
...
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconСтолярова, А. Шевченко на Слобожанщині // Слобід край. – 1998. – 5 берез
Життя І творчий подвиг великого Кобзаря для багатьох є високим взірцем служіння Батьківщині. Тому з таким хвилюванням встановлюються...
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк icon"Шевченко Тарас Григорович"
Кроссворд по предмету "Українська література (укр.)" на тему "Шевченко Тарас Григорович"
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconОтчет о работе Центра украинской культуры пгу им. Т. Г. Шевченко...
Независимости Украины. Митинг возле памятника Т. Г. Шевченко при участии Посла С. И. Пирожкова, представителей Посольства и консульства...
Л. П. Шевченко, перша завідувачка рмк iconТ. Г. Шевченко народився 9 березня 1814 р в с. Моринцях Звенигородського...
Коли Тарасові було два роки, родина переїхала до села Кирилівка (Керелівка). Пізніше Т. Шевченко дуже часто називав своєю батьківщиною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка