Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р
Скачати 454.32 Kb.
НазваСтруктура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р
Сторінка1/7
Дата конвертації05.03.2013
Розмір454.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради №1

від 30 серпня 2010 року


СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням

основ економіки і правознавства

на 2010-2011 н.р.
Науково-методична проблема школи: « Розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему навчальних і виховних заходів, через реалізацію ресурсного забезпечення освітнього процесу як фактору саморозвитку учня і вчителя».

Завдання:

1.1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;

здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

створення передумов для: підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу його професії та соціального статусу;

зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів, їх комп`ютеризації;

забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного рівня життєвих компетенцій;

забезпечення освітніх запитів школярів з особливими потребами, формування сучасної моделі комплексної підтримки дитини з вадами розвитку, активно залучаючи сім’ю до реабілітаційного процесу;

забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками і навчальними посібниками;

оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, профілізації та спеціалізації в старших класах у творчому поєднанні з внутрішньокласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;

розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;

спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі, тобто на успішну реалізацію державної програми “Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці”;

оновлення та сучасного оснащення навчальних кабінетів ;

посиленої уваги на якісну реалізацію державної програми розвитку і функціонування української мови у сфері освіти;

забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, їх соціальної адаптації;

діяльності інформаційно-методичного Центру як інноваційної форми організації науково-методичної роботи на основі аналітико-діагностичної діяльності, із залученням науково-педагогічної спадщини;

розширення сфери творчої співпраці з науковими установами, вищими навчальними закладами з метою сприяння творчій та науково-дослідницькій діяльності учнів, педагогів закладу;

вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження кращого педагогічного досвіду;

оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

1.2. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми громадянського виховання:

удосконалення діяльності шкільних дитячих організацій, учнівських товариств, інтелектуальних клубів;

удосконалення системи позанавчальної діяльності школярів з урахуванням відповідних умов кожного освітнього закладу;

координація творчої співпраці з позашкільними закладами міста, створення різнопрофільних навчальних програм, відповідно до освітніх потреб старшокласників, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.

Розвиток творчої активності педагогів, підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.п/п
^

Форми методичної роботи


Форма проведення

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Траевнь


Методичний продукт

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Циклічні методичні об’єднання:а) вчителів математичного циклу:

кер. Олійник Н.Ю.

Проблема: Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках математики та інформатики.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації


груповаВипуск збірника завдань підвищеної складності для підготовки учнів до олімпіад „Математична скарбничка”


б) вчителів української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури:

кер. Павлова Т.М.

Проблема: Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотиваціїгруповаЗбірник учнівських творів. Методичні рекомендації щодо удосконалення навичок роботи з літературними творами.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


в) вчителів іноземної мови:

кер. Попович А.М.

Проблема: розвиток креативного мислення та шляхи формування компетентності учнів на уроках іноземної мови.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації


груповаРозробка уроків особистісно орієнтованих уроків із застосуванням мультимедійних засобів навчання.


г) вчителів природничих наук:

кер. Муштин Н.В.

Проблема: впровадження експериментально- дослідницьких методів навчання як фактору активізації творчої пізнавальної діяльності дітей при вивченні природничих наук.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотиваціїгруповаПанорама творчих уроків з використанням експериментальних, дослідницьких методів навчання (Збірник)


д) вчителів фізичного виховання, предмету Захист Вітчизни, МСП:

кер. Загоронюк Ю.О.

Проблема: Формування навичок ведення здорового способу життя в учнів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотиваціїгруповаМетодичний посібник (розробки уроків) для організації роботи спецмедгруп.


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


е) вчителів естетичного циклу і трудового навчання:

кер. Шнайдер А.Ф.

Проблема: розвиток творчих здібностей учнів, розкриття їх природних нахилів та можливостей.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації


груповаОрганізація постійно діючої виставки творчих робіт учнів.


є) вчителів початкових класів:

кер. Кавалер Л.П.

Проблема: Нове педагогічне мислення вчителів в системі компетентнісно орієнтованого навчання як чинника підвищення якості освіти.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації


груповаДобірка уроків, позакласних заходів з питань формування морально-естетичної культури.
^ Угрупування класних керівників:

кер. Соложнцева Т.В..

Проблема: використання можливостей дитячо-юнацьких об’єднань, організацій, самоврядування у визначенні соціально-громадянської позиції учнів, розширення повноважень дитячих колективів.

Забезпечення нетрадиційних ефективних форм виховної роботи по формуванню в учнів відповідального ставлення до навчання; культури поведінки, доброти, милосердя.

^ Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації

колективнаПосібник з питань організації та роботи Європейського клубу. Збірка розробок виховних годин „Ефективні форми виховної роботи по формуванню в учнів відповідального ставлення до навчання; культури поведінки, доброти, милосердя” (З досвіду роботи класних керівників)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
^ Угрупування керівників гуртків:

кер. Соложенцева Т.В.

Проблема: розвиток творчих здібностей учнів, їх інтересів та нахилів.

Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації


груповаТворчі роботи учнів. Організація виставки технічної творчості, картинної галереї та пересувних виставок.^ Творчі групи:


а) Вчителів початкових класів: “Економічні знання школярам”

кер. Скиба І.В.

Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації


груповаЗбірник розробок уроків з основ економіки для початкових класів.

б) Правове навчання та виховання – основа формування правової держави.

кер. Линник В.П.

груповаПосібник завдань для профільних класів.

в) Вчителів початкових класів: „Роль розвиваючого навчання у формуванні особистості школяра”.

кер. Ніколайчук А.Д..

Вид диференціації: За особливістю професійної мотивації


груповаЗбірник творчих завдань для учнів початкових класів. Розробка програм елективних курсів.

г) Ініціативна група з питань підготовки та проведення декади економічних знань.

кер. Лешкевич В.В.

Вид диференціації: установка на вдосконалення.


груповаНормативно-правова база підготовки та проведення декади.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconКласів спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2...
Передбачено використання диференційованих завдань, тестів, кросвордів, ілюстративного матеріалу тощо
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconНаукової роботи «Тіньовий сектор, його масштаби та особливості в...
Ружанський Тарас Анатолійович; Хмельницьке територіальне відділення ман; Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconНаукової роботи «Використання нанотехнологій в космічній галузі»;...
Олексій Сергійович; Хмельницьке територіальне відділення ман; Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconКонсультпункт Керівник
Керівник: Смаровоз Оксана Анатоліївна, вчитель англійської мови Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconЦюрупинської районної державної адміністрації О. М. Антюшина
...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconВчитель І стор І ї та
Ш е в ч е н к І в с ь к о ї спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно – естетичного профілю...
Структура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р iconМетодичний кабінет Спеціалізована загальноосвітня школа №2 з поглибленим...
В даній роботі узагальнені матеріали, які допоможуть організувати роботу учнів на науковому рівні, спираючись на методику ландшафтних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка