Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин
Скачати 110.1 Kb.
НазваРозробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин
Дата конвертації06.03.2013
Розмір110.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ (ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА»)

ТЕМА: Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Профілактика (греч.prophylaktikos запобіжний,попереджувальний) комплекс заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня здоров'я людей, їх творчого довголіття, усунення причин захворювань, в т.ч. поліпшення умов праці, побуту та відпочинку населення, охорони навколишнього середовища. На всіх етапах розвитку охорони здоров'я профілактичний напрямок в нашій країні був і залишається основоположним принципом охорони здоров'я народу.

^ ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Загальна мета: зменшення рівня захворюваності (завдяки заходам первинної профілактики), раннє виявлення хворобливих станів в період їх латентного перебігу (вторинна профілактика), виникнення єфективних заходів попередження, прогресування рецидивів захворювань серед осіб з клінічно встановленим діагнозом (третинна профілактика диспансерне спостереження), повного виліковування деяких захворювань, які до останнього часу вважались хронічними (четвертинна профілактика).
^ Конкретні цілі:

• Вміти розпізнавати 4 варіанти профілактики.

• Знати 4 категорії здорового способу життя.

• Знати принципи профілактичного харчування

• Вміти пояснювати основні ланки патогенезу та вплив тригерних факторів на розвиток захворювання.

• Знати основні фармакоекономічні стратегії профілактики та лікування при найбільш поширених хронічних неінфекційних захворюваннях .
^ Цілі вихідного рівня:

• Знати ознаки порушень при захворюваннях органів нирок.

• Знати ранні ознаки захворювань системи крові.

• Знати ознаки порушення при захворюваннях сполучної тканини.

• Знати діагностичні критерії ураження ендокринної системи та обміну речовин.

Для того щоб з'ясувати чи відповідає початковий рівень ваших знань-умінь необхідного, виконайте запропоновані завдання (еталони відповідей наведені після останнього завдання).
Завдання №1
Характерним ускладненням після застосування мерказолила лікування тиреотоксикозу є:
A. гіпокаліємія

B. підвищення рівня креатиніну та сечовини в крові

C. зниження числа нейтрофілів і розвиток агранулоцитозу

D. гіперглікемія

E. гіпокальціємія

Завдання №2

Хвора жінка 60 років з м'якою артеріальною гіпертензією. Є виражена протеїнурія (до 18-20 м/доб), підвищена концентрація білка в плазмі крові (85 г/л). Діагноз:

• Ураження нирок при артеріальній гіпертензії

• Мієломна хвороба

• Амілоїдоз

• Хронічний пієлонефрит

• Хронічний гломерулонефрит

Завдання №3

Из молочных продуктов наиболее рационально включать в рацион больных железодефицитной анемией:

• натуральное молоко;

• сливки;

• сухое обезжиренное молоко;

• сметану;

• кефир.
Завдання 4

Тріада клініки синдром Рейтера включає в себе:

A. уретрит, менінгіт, кон'юнктивіт

B. уретрит, кон'юнктивіт, поліартрит

C. проктит, простатит, цистит

D. менінгіт, поліартрит, уретрит

E. все вірно
^ Еталони відповідей до завдань: 1- C; 2- Е;3-A; 4-В.

Інформацію, необхідну для забезпечення вихідного рівня знань, можна знайти в наступних підручниках:

• Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика: внутренние болезни – интернология : практическое руководство – М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 496 с.

• Синячкнко О.В. Игнатенко Г.А. Пропедевтика внутренних болезней: Учебное пособие.-Донецк:Донечина, 1999.-548с.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів роботи по даній темі:

• Реалізація мети первинної профілактики.

• Реалізація мети вторинної профілактики.

• Реалізація мети третинної профілактики.

• Реалізація мети четвертинної профілактики.

• Визначення чотирьох категорій здорового способу життя

• Профілактичне харчування.


Після засвоєння перерахованих вище питань, ознайомтеся з граф логічними структурами теми.

^ Граф логічної структури

Сімейний лікар

Первинна медико-санітарна допомога хворим на захворювання терапевтичного профілю за місцем проживання включає заходи з:

Своєчасного (раннього) виявлення хвороб

Формування здорового способу життя

профілактики:

первинна

діагностики

Економічна категорія: рівень життя

вторинна
лікування

третинна

медичної реабілітації
Соціологічна категорія: якість життя

четвертинна

Санітарно-гігієнічна освіта населення


Соціально-психологічна категорія: стиль життя

Соціально-економічна категорія: устрій життя

^ Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю


Профілактика

особиста

Профілактика медична

Профілактика суспільна

1.Ведение ЗОЖ

-раціональне і

здорове харчування

-адекватна

фізична

активність

-дотримання режимів праці та відпочинку

-гармонійні сімейні і сексуальні відносини

-психогігієна

-відсутність

шкідливих звичок
2.Самоконтроль за станом здоров'я:

-за вагою

-за АТ

-за станом

шкіри і видимих

слизових оболонок

-за станом

молочних залоз

-за менструальним

циклом
3. Дотримання

гігієнічних

вимог і норм
4.Своєчасне консультування з фахівцями у галузі зміцнення здоров'я і

профілактики захворювань
5.Виконання рекомендацій по ЗОЖ

І. Первинна профілактика
1. Розробка гігієнічних вимог до умов навколишнього середовища
2.здійснення екологічного і соціально-гігієнічного моніторингу, розробка відповідних рекомендацій і реалізація їх у межах

компетенції
3. Проведення індивідуального і групового консультування, спрямованого на формування ЗОЖ

-інформаційне забезпечення

-гігієнічний виховання

-формування дієвої мотивації

-надання сприяння та професійної допомоги в боротьбі з тютюнопалінням, підвищеним споживанням

алкоголю і споживанням наркотиків і наркотичних засобів
4. Поліпшення організації та підвищення якості всіх видів профілактичних медичних оглядів, формування мотивації до контролю за здоров'ям.
5. Проведення диспансеризації населення для виявлення ризиків розвитку хронічних соматичних захворювань і оздоровлення осіб і контингентів населення, які перебувають під впливом несприятливих для здоров'я факторів із застосуванням заходів медичного і

немедичного характеру.
6. Проведення імунопрофілактики
7. Оздоровлення
II. Вторинна профілактика
1. Цільове санітарно-гігієнічний виховання і консультування, навчання конкретних знань і навичок
2.Проведення цільових профілактичних медичних

оглядів для раннього виявлення соціально значущих

захворювань
3. Проведення диспансеризації осіб з підвищеним

ризиком захворюваності, своєчасна

діагностика захворювань і оздоровлення
4.Проведение курсів профілактичного лікування та цільового оздоровлення
III. Третинна профілактика
1. Цільове санітарно-гігієнічне виховання і консультування, навчання конкретним знанням і навичкам
2. Проведення диспансеризації хворих з хронічними захворюваннями та інвалідів, включаючи диспансерні огляди, спостереження, лікування й реабілітацію
3. Проведення медико-психологічної адаптації

Проведення заходів державного, економічного, медико-соціального характеру по збереженню здоров'я й залишкової працездатності, можливості адаптації в соціальному середовищі, створення умов для оптимального забезпечення життєдіяльності хворих та інвалідів

1. Розробка громадської політики зміцнення

здоров'я
2. Створення сприятливого навколишнього середовища, що визначає якість життя (оздоровлення екологічної

ситуації, умов

праці, побуту та

відпочинку і т.д.)
3. Посилення

громадської

активності
4.розвиток особистих вмінь і знань
5. Переорієнтація служб охорони здоров'я на потреби громади
Орієнтовна основа дії (ООД)
Алгоритм
1. Первинна медико-санітарна допомога хворим із захворюваннями терапевтичного профілю здійснюється переважно за місцем проживання. Кабінет лікаря загальної практики (сімейного лікаря), відділення (центр) загальної лікарської (сімейної) практики, є основою системи надання медичної допомоги хворим терапевтичного профілю і включає заходи з профілактики, своєчасного (раннього) виявлення захворювань, діагностики, лікування та медичної реабілітації найбільш поширених захворювань терапевтичного профілю, формування здорового способу життя і санітарно-гігієнічної освіти населення.
2. При складнощах в діагностиці та виборі лікувальної тактики, а також для ускладненого перебігу захворювання і за наявності медичних показань до лікування пацієнта лікарем-спеціалістом з профілю захворювання пацієнта, лікар загальної практики, (сімейний лікар) направляє хворого на консультацію до лікаря-фахівця відповідно до профілю захворювання пацієнта і в подальшому здійснює спостереження за станом пацієнта і лікування у відповідності з рекомендаціями лікаря-спеціаліста з профілю захворювання пацієнта.
3. При відсутності ефекту від лікування, що проводиться в амбулаторних умовах та/або за відсутності можливості проведення додаткових обстежень за медичними показаннями, лікар загальної практики, сімейний лікар за погодженням з лікарем-спеціалістом з профілю захворювання пацієнта (кардіологічний, пульмонологічний, ревматологічний, гастроентерологічний та іншої), направляє його в медичну організацію для проведення додаткових обстежень і (або) лікування, в тому числі в стаціонарних умовах, у спеціалізованих відділеннях для лікування хворих на захворювання терапевтичного профілю (кардіологічне, гастроентерологічне, пульмонологічне і інших) медичних організацій.

Джерела інформації:

1. Загальна практика – сімейна медицина: Навчальний посібник/ За редакцією О.В. Синяченка. – Донецьк: Норд-Прес, 2011. – 670 с.

2. Поліклінічна справа і сімейний лікар/ За редакцією Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішкіна. – Київ: Здоров’я, 2003. – 636 с.

3. Поликлиническая терапия: Учебник для студентов высших учебных заведений /Б.Я. Барт, В.Ф. Беневская, С.С. Соловьев и др.; Под ред. Б.Я. Барта. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 300 экз.

4. Поликлиническая терапия: Учебник для студентов медицинских вузов. /Г.И. Сторожаков, И.И. Чукаева, А.А. Александров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 100 экз.

5. Куличенко Л.Л., Колесникова И.Ю., Ивахненко И.В., Чернышев Е.П. Особенности ведения больных в амбулаторных условиях: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета и интернов. – Волгоград, Изд-во ВолГМУ, 2004.

6. Наказ № 507 від 28.12.2002 р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги».Граф-логічної структури з теми заняття.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Завдання №1

Характерними клінічними проявами тиреотоксикозу є:
A. Підвищення маси тіла

B. Підвищена дратівливість

C. Сонливість

D. Запори

E. Стійка брадикардія

Завдання №2

Хвора жінка 60 років з м'якою артеріальною гіпертензією. Є виражена протеїнурія (до 18-20 м/доб), підвищена концентрація білка в плазмі крові (85 г/л). Діагноз:

• Ураження нирок при артеріальній гіпертензії

• Мієломна хвороба

• Амілоїдоз

• Хронічний пієлонефрит

• Хронічний гломерулонефрит

Завдання №3

Виявлення болю в області попереково-клубових суглобів у хворого з тривало поточним рецидивуючим моноартритом колінного суглоба осьового скелета свідчить про:

A. Хворобу Бехтерєва

B. Попереково-крижовой остеохондроз

C. Ревматоїдний артрит

D. Хворобу Лайма

E. Псоріатичний артрит

Завдання №4

Сцинтиграфія служить основним способом виявлення:

• Підгострого тиреоїдиту

• Зобу Хашимото

• Дифузного токсичного зобу

• Раку щитовидної залози

• Токсичного захворювання щитовидної залози
Завдання №5

Утворенню каменів в сечових шляхах сприяють:

A. Гіпопаратиреоз

B. Гіперурикемія

C. Все вірно

D. Лікування уросептиками

E. Лікування антибіотиками
Завдання №6

Призначення якого антиаритмічного препарату небажано при аденомі передміхурової залози?

A. Хінідин

B. Ритмілен

C. Кордарон

D. Верапаміл

E. Етацизин
Завдання № 7

Хворий скаржиться на гострі болі в області промежини, що віддають у крижі і надлобковую область. Підвищена Температура тіла до 39,5оС. Утруднене сечовипускання, болісно. Найбільш ймовірно, що у хворого:

• Гострий цистит

• Аденома передміхурової залози

• Рак передміхурової залози

• Камінь сечового пузиря

• Гострий простатит
Завдання № 8

^ Найбільш імовірною причиною сліпоти у хворого, довгостроково страждає на цукровий діабет, є:
A. Глаукома

B. Катаракта

C. Проліферуюча ретинопатія

D. Атрофія зорових нервів

E. Автономна нейропатія
Завдання № 9

Найбільш інформативним методом для виявлення раку щитовидної залози є:

A. Сцинтиграфія щитовидної залози

B. Пальпаторне дослідження

C. Ультразвукове дослідження щитовидної залози

D. Комп'ютерна томографія щитовидної залози

E. Тонкоголкова аспіраційна біопсія щитоподібної залози
Завдання № 10

Хвора 40 років скаржиться на мерзлякуватість, сонливість, запори. При об'єктивному дослідженні виявлено збільшення щитовидної залози і запідозрений первинний гіпотиреоз. Для підтвердження цього діагнозу найбільш інформативно:

A. Проведення сцинтиграфії щитовидної залози

B. Визначення рівня ТТГ

C. Визначення рівня Са2+ в крові

D. Визначення Т3

E. Визначення Т4

Схожі:

Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconМедико-соціальна експертиза та організація позалікарняної терапевтичної...
Тема: Медико-соціальна експертиза та організація позалікарняної терапевтичної допомоги при найпоширеніших захворюваннях системи крові,...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconМедико-соціальна експертиза та організація позалікарняної терапевтичної...
Тема: Медико-соціальна експертиза та організація позалікарняної терапевтичної допомоги при найпоширеніших захворюваннях нирок та...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconРозробка моделі профілактичної програми при найпоширювальних захворювань...
Дей, їх творчого довголіття, усунення причин захворювань, в т ч поліпшення умов праці, побуту та відпочинку населення, охорони навколишнього...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconУраження легень при дифузних захворюваннях сполучної тканини, патології...
Мета: довести до відома лікарів-педіатрів сучасні уявлення про механізми ураження, клініку, діагностику ураження легень при ревматичних...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconЛекція №10
Морфолого-фізіологічна характеристика лімфаденоїдного горлового кільця. Класифікація тонзилітів. Ангіни. Поразка мигдаоиків при гострих...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconТема Організація позалікарняної терапевтичної допомоги при найпоширеніших...
Сім’я може позитивно І негативно впливати на фізічне та психічне здоров’я кожного з її членів. Вкажіть та поясніть основні функції...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconЛекція № соціально-гігієнічне значення найважливіших захворювань...
Не тільки, а точніше не стільки частотою поширення, скільки їхньою вагою. Ці хвороби займають провідне (1-і) місце серед усіх причин...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconКонтрольна робота
Системи масового обслуговування це такі системи, у яких у випадкові моменти часу надходять заявки на обслуговування, при цьому заявки,...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconАктуальні проблеми діагностики, диференційної діагностики захворювань...
Мета: удосконалити знання лікарів-педіатрів про сучасні погляди на етіопатогенез, класифікацію, методи діагностики, семіотику захворювань...
Розробка моделі профілактичної програми при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю: захворювань нирок та сечовидільної системи, сполучної системи, системи крові, ендокринної системи та обміну речовин iconТема уроку. Будова
Меtа. Освітня. Ознайомити учнів із будовою сечовидільної системи людини; розкрити особливості будови нирок, сечоводів, сечового міхура...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка